Grants

Jump to navigation Jump to search

The following is a list of grants with their associated access to user rights. Users can authorize applications to use their account, but with limited permissions based on the grants the user gave to the application. An application acting on behalf of a user cannot actually use rights that the user does not have however. There may be additional information about individual rights.

GrantHüquqlar
Əsas hüquqlar (basic)
 • Automatically log in with an external user account (autocreateaccount)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • Bypass global blocks (globalblock-exempt)
 • Bütün patrullanmış son dəyişikliklərə bax (patrolmarks)
 • Dəyişikliklər avtomatik patrullanmış kimi işarələnir (autopatrol)
 • Edit pages protected as "Yalnız avtotəsdiqlənmiş istifadəçilərə icazə verilir" (editsemiprotected)
 • IP bloklanmalarını, avtobloklanmalarını və diapazon bloklanmalarını keç (ipblock-exempt)
 • IP-ünvana görə sürət məhdudiyyəti yoxdur (autoconfirmed)
 • Not have minor edits to discussion pages trigger the new messages prompt (nominornewtalk)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Purge the cache for a page (purge)
 • Redaktə zamanı IP-dən istifadə (writeapi)
 • Səhifələrin oxunması (read)
 • Təhqir jurnalına baxış (abusefilter-log)
 • Təhqir jurnalındakı qeydlərə ətraflı baxış (abusefilter-log-detail)
 • Təhqir süzgəclərinə baxış (abusefilter-view)
High-volume editing (highvolume)
 • API sorğularında yüksək həddən istifadə et (apihighlimits)
 • Avtomatik proses hesab edilir (bot)
 • Geri qaytarılan dəyişikliklərin bot dəyişiklikləri kimi işarələnməsi (markbotedits)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • Sürət limiti yoxdur (noratelimit)
Import revisions (import)
 • Digər vikilərdən səhifələrin idxalı (import)
 • fayl yükləmə vasitəsilə səhifələrin idxalı (importupload)
Edit existing pages (editpage)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Change Item terms (labels, descriptions, aliases) (item-term)
 • Change Property terms (labels, descriptions, aliases) (property-term)
 • Create Item redirects (item-redirect)
 • Merge Items (item-merge)
 • Redaktələri kiçik redaktə kimi nişanlamaq (minoredit)
 • Səhifələrin redaktəsi (edit)
Edit protected pages (editprotected)
 • "Yalnız idarəçilərə icazə verilir" mühafizə səviyyəsinə malik səhifələrin redaktə edilməsi (editprotected)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Override the title or username blacklist (tboverride)
 • Redaktələri kiçik redaktə kimi nişanlamaq (minoredit)
 • Stabil versiyaları olan səhifələr ilə (movestable)
 • Səhifələrin redaktəsi (edit)
Edit your user CSS/JSON/JavaScript (editmycssjs)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Edit your own user CSS files (editmyusercss)
 • Edit your own user JSON files (editmyuserjson)
 • Edit your own user JavaScript files (editmyuserjs)
 • Redaktələri kiçik redaktə kimi nişanlamaq (minoredit)
 • Səhifələrin redaktəsi (edit)
Edit your user preferences and JSON configuration (editmyoptions)
 • Edit your own preferences (editmyoptions)
 • Edit your own user JSON files (editmyuserjson)
Edit the MediaWiki namespace and sitewide/user JSON (editinterface)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Digər istifadəçilərin JSON faylını redaktə (edituserjson)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Redaktələri kiçik redaktə kimi nişanlamaq (minoredit)
 • Səhifələrin redaktəsi (edit)
 • İstifadəçi interfeysini dəyişmək (editinterface)
Edit sitewide and user CSS/JS (editsiteconfig)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Digər istifadəçilərin CSS faylını redaktə (editusercss)
 • Digər istifadəçilərin JSON faylını redaktə (edituserjson)
 • Digər istifadəçilərin JavaScript faylını redaktə (edituserjs)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Redaktələri kiçik redaktə kimi nişanlamaq (minoredit)
 • Səhifələrin redaktəsi (edit)
 • İstifadəçi interfeysini dəyişmək (editinterface)
Create, edit, and move pages (createeditmovepage)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Create Properties (property-create)
 • Delete single revision redirects (delete-redirect)
 • Move category pages (move-categorypages)
 • Müzakirə səhifələri yaratmaq (createtalk)
 • Redaktələri kiçik redaktə kimi nişanlamaq (minoredit)
 • Səhifələr yaratmaq (müzakirə səhifələrindən əlavə səhifələr nəzərdə tutulur) (createpage)
 • Səhifələrin adını onların alt səhifələrinin adları ilə birlikdə dəyişdir (move-subpages)
 • Səhifələrin redaktəsi (edit)
 • Səhifənin adını dəyişdir (move)
 • Səhifənin adını dəyişən zaman kohnə addan istiqamətlənmə yaradıla bilinmir (suppressredirect)
 • əsas istifadəçi səhifələrinin adını dəyişmək (move-rootuserpages)
Yeni fayllar yüklə (uploadfile)
 • Fayl yüklə (upload)
 • Mövcud faylın yeni versiyasının həmin istifadəçi tərəfindən yüklənməsi (reupload-own)
Upload, replace, and move files (uploadeditmovefile)
 • Fayl yüklə (upload)
 • Faylın adını dəyişdir (movefile)
 • Mövcud faylın yeni versiyasının həmin istifadəçi tərəfindən yüklənməsi (reupload-own)
 • Mövcud faylın yeni versiyasının yüklənməsi (reupload)
 • Səhifənin adını dəyişən zaman kohnə addan istiqamətlənmə yaradıla bilinmir (suppressredirect)
 • URL-dən fayl yüklə (upload_by_url)
 • ümumi anbarda olan faylın adının lokal adla dəyişdirilməsi (reupload-shared)
Patrol changes to pages (patrol)
 • Digərlərinin dəyişikliklərini patrullanmış olaraq işarələ (patrol)
Rollback changes to pages (rollback)
 • Quickly rollback the edits of the last user who edited a particular page (rollback)
Block and unblock users (blockusers)
 • Digər istifadəçilərin redaktə etməsinə qadağa qoy (block)
 • İstifadəçinin e-poçt göndərməsinə qadağa qoy (blockemail)
Silinən fayllara və səhifələrə bax (viewdeleted)
 • Silinmiş mətni görmədən silinmiş səhifələrin tarixçələrinə baxmaq (deletedhistory)
 • Silinmiş səhifələri axtar (browsearchive)
 • View deleted text and changes between deleted revisions (deletedtext)
View restricted log entries (viewrestrictedlogs)
 • Gizli kimi işarələnmiş təhqir süzgəclərinə bax (abusefilter-view-private)
 • Təhqir jurnalındakı gizli qeydlərə bax (abusefilter-hidden-log)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
 • Şəxsi kimi işarələnmiş təhqir süzgəclərinə bax (abusefilter-log-private)
 • Şəxsi qeydlərə bax (suppressionlog)
Delete pages, revisions, and log entries (delete)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Delete and undelete specific log entries (deletelogentry)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Redaktələri kiçik redaktə kimi nişanlamaq (minoredit)
 • Silinmiş mətni görmədən silinmiş səhifələrin tarixçələrinə baxmaq (deletedhistory)
 • Silinmiş səhifələri axtar (browsearchive)
 • Silinmiş səhifənin bərpası (undelete)
 • Səhifələrin redaktəsi (edit)
 • Səhifələrin silinməsi (delete)
 • Uzun tarixçəsi olan səhifələrin silinməsi (bigdelete)
 • View deleted text and changes between deleted revisions (deletedtext)
 • səhifənin konkret versiyasının silinməsi və bərpası (deleterevision)
Hide users and suppress revisions (oversight)
 • Səhifələrin gizli versiyalarına bax, gizlə və göstər (suppressrevision)
 • Təhqir jurnalındakı qeydləri gizlət (abusefilter-hide-log)
Protect and unprotect pages (protect)
 • "Yalnız idarəçilərə icazə verilir" mühafizə səviyyəsinə malik səhifələrin redaktə edilməsi (editprotected)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Mühafizə səviyyəsinin dəyişilməsi və kaskad mühafizə olunan səhifələrin redaktə edilməsi (protect)
 • Redaktələri kiçik redaktə kimi nişanlamaq (minoredit)
 • Səhifələrin redaktəsi (edit)
İzləmə siyahınıza baxın (viewmywatchlist)
 • View your own watchlist (viewmywatchlist)
İzləmə siyahınızda redaktə (editmywatchlist)
 • Edit your own watchlist. Note some actions will still add pages even without this right. (editmywatchlist)
Send email to other users (sendemail)
 • Digər istifadəçilərə elektron poçt göndər (sendemail)
Create accounts (createaccount)
 • Override the username blacklist (tboverride-account)
 • Oxşar adlar yoxlanmasına məhəl qoymamaq (override-antispoof)
 • Yeni istifadəçi hesabları açmaq (createaccount)
Access private information (privateinfo)
 • View your own private data (e.g. email address, real name) (viewmyprivateinfo)
Səhifə tarixçələrini birləşdir (mergehistory)
 • Səhifələrin tarixini birləşdirmək (mergehistory)
Access checkuser data (checkuser)
 • Təftişçi jurnalına bax (checkuser-log)
 • İstifadəçinin IP ünvanını və daha çox məlumatı yoxla (checkuser)
Create short URLs (shortenurls)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
Globally block or unblock an IP address (globalblock)
 • Make and remove global blocks (globalblock)
Manage global account status (setglobalaccountstatus)
 • Qlobal hesabı bağla və ya gizlə (centralauth-oversight)
 • Qlobal istifadəçi hesabını blokla və ya bloku aç (centralauth-lock)
Forcibly create a local account for a global account (createlocalaccount)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
Manage your OAuth clients (oauthmanageownclient)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Propose new OAuth consumers (mwoauthproposeconsumer)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
Access two-factor authentication (OATH) information for self and others (oath)
 • Query and validate OATH information for self and others (oathauth-api-all)

OAuth-specific grants

These additional grants are applicable to OAuth consumers.

GrantHüquqlar
User identity verification only, no ability to read pages or act on a user's behalf.
User identity verification only with access to real name and email address, no ability to read pages or act on a user's behalf.