Məzmuna keç

Şablon:Highlight

Sənədlər Sənədlər

Şablon mətnin bir hissəsinin rəmglənməsi üçün istifadəedilir.

Şablonu iki parametrdə istifədə etmək olar:

{{highlight|rənglənməli mətn|Rəngin adı}}
rənglənməli mətn

Rəngin birdəfəlik müəyyənləşməsi üçün aşağıdakı formatlar seçilə bilər:

{{highlight|rənglənməli mətn}}
rənglənməli mətn

Подсвечиваемый текст может включать в себя элементы разметки. Однако, некоторые элементы разметки могут подсвечиваться некорректно, например при подсветке списка сносок, включаемых в текст страницы шаблоном {{Примечания}} подсвечивается только первый элемент списка сносок.

Цвет подсветки может быть задан как ключевым словом, так и кодом в формате RGB (см. Veb rəngləri).

Səhifə xətalarının olmaması üçün bu şablon üzərində təcrübələri öz şəxsi səhifənizdə aparmağınız məsləhət görülür.