Məzmuna keç

AqrarA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

  • Amma sülh axtarışı həm də ədalət axtarışı deməkdir. Bir millət olaraq qarşımızda duran ən böyük çağırışlardan biri və buna görə də bizim ən böyük imkanlarımızdan biri bütün ölkələrin bütün insanlarına daha böyük rifah gətirəcək qlobal iqtisadi sistemin formalaşmasında iştirak etməkdir. Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının əsasən aqrar olan və uzun illər ərzində ölkəmizin sənaye dövlətlərində mövcud olan adekvat nəqliyyat, kapital və ya idarəetmə bacarıqları və ya təhsil üstünlüklərinə malik olmayan bir hissəsindən gəlirəm. Beləliklə, mən inkişaf etməkdə olan ölkələrin liderlərinə rəğbət bəsləyə bilərəm və istəyirəm ki, onlar bilsinlər ki, biz də üzərimizə düşəni edəcəyik. Bu məqsədlə Birləşmiş Ştatlar inkişaf etməkdə olan ölkələrin əsas insan ehtiyaclarını ödəməyə və onların istehsal potensialını artırmağa kömək etməyə yönəlmiş təkliflər irəli sürəcək. Mən Konqresdən gələn il 7 1/2 milyard dollar xarici yardım göstərməyi xahiş etdim və qlobal iqtisadi inkişaf prosesi davam etdikcə Amerikanın davamlı yardımını təmin etməyə çalışacağam. Mən həmçinin ölkəmizin Konqresini Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramına töhfələrimizi artırmağa və çoxtərəfli kredit təşkilatlarına, xüsusən də Dünya Bankının Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasına verdiyimiz öhdəlikləri tam şəkildə yerinə yetirməyə çağırıram. Biz ABŞ-da daxili narahatlıqları nəzərə almayan açıq beynəlxalq ticarət sisteminə sadiq qalırıq. Biz inkişaf etməkdə olan ölkələrdən bir çox məhsula rüsumsuz rejim tətbiq etdik. Cenevrədəki çoxtərəfli ticarət sazişlərində biz inkişaf etməkdə olan ölkələrə əsas maraq kəsb edən mallar üzrə əhəmiyyətli ticarət güzəştləri təklif etmişik. Və Tokio Bəyannaməsinə uyğun olaraq, biz həmçinin inkişaf etməkdə olan ölkələrin xüsusi ehtiyacları üçün əlavə diqqətin təmin edilməsi yollarını araşdırırıq. Birləşmiş Ştatlar müsbət və açıq münasibətlə, əmtəə qiymətlərinin sabitləşdirilməsinə dair sazişlər üzrə danışıqlar, o cümlədən, bufer ehtiyatlarının maliyyələşdirilməsi üçün ümumi maliyyələşdirmə mexanizminin yaradılması, əgər onlar fərdi razılaşdırılmış sazişlərin bir hissəsidirlər. Mən həmçinin hesab edirəm ki, inkişaf etməkdə olan ölkələr qlobal iqtisadi qərarların qəbulu prosesində daha dolğun iştirak əldə etməlidirlər. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin Beynəlxalq Valyuta Fondunda iştirakını genişləndirməklə bu sahədə artıq müəyyən irəliləyişlər əldə edilmişdir. Cimmi Karter

V[redaktə]

  • Var-dövlət sahibi, divanında əyləşən və ya arabasında yuvarlanan adam fəhlənin ehtiyaclarını və hisslərini mühakimə edə bilməz. Qurmaq istədiyimiz hökumət uzun illər davam edəcək. Torpaq maraqları hazırda üstünlük təşkil edir; lakin zaman keçdikcə, Avropa dövlətləri və krallıqlarına yaxınlaşdıqda, - müxtəlif ticarət və istehsal vasitələri ilə torpaq sahiblərinin sayı nisbətən az olduqda, gələcək seçkilərdə torpaq maraqları həddindən artıq balanslaşdırılmayacaq və əgər müdrikliklə təmin olunsa, hökumətiniz necə olacaq? İngiltərədə bu gün seçkilər bütün təbəqələrdən olan insanlar üçün açıq olsaydı, torpaq sahiblərinin mülkiyyəti etibarsız olardı. Tezliklə aqrar qanun qəbul ediləcəkdi. Əgər bu müşahidələr ədalətlidirsə, hökumətimiz ölkənin daimi maraqlarını innovasiyalara qarşı təmin etməlidir. Torpaq sahibləri hökumətdə pay sahibi olmalı, bu əvəzsiz maraqları dəstəkləməli, digərini tarazlayıb yoxlamalıdırlar. Onlar zənginlərin azlığını çoxluğa qarşı qoruyacaq şəkildə qurulmalıdırlar. Deməli, senat bu orqan olmalıdır; və bu məqsədlərə cavab vermək üçün onların daimiliyi və sabitliyi olmalıdır. Ceyms Medison

İstinadlar[redaktə]