Demokrit

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search
Demokrit

Demokrit (e.ə. 460-370) - yunan materialist filosofu.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Ata-ananın mehriban münasibəti övlad üçün ən yaxşı tərbiyədir.
 • Ata övladları üçün ən gözəl nümunədir.
 • Ağıllı adamların ümidləri cahillərin sərvətindən daha etibarlıdır.
 • Ağıllı bir insanın dostluğu bütün ağılsızların dostluğundan daha qiymətlidir. [1]
 • Ağıllı o adamdır ki, sahib olmadığına görə kədərlənmir və əksinə sahib olduğuna görə şaddır.
 • Ağılsızların müəllimi söz deyil, bədbəxtlikdir.

B[redaktə]

 • Başqalarından yox, daha çox özündən utanmağı öyrən.
 • Başqalarını günahlandırmağı sevənlər dostluqdan acizdirlər. [2]
 • Başqasının səhvlərini açmaqdansa, öz səhvlərini üzə çıxarmaq daha yaxşıdır. -
 • Bayramsız həyat, səyahətçiləri təravətləndirən və dincələ biləcəkləri meyxanələr olmayan uzun bir yola bənzəyir.
 • Bədbəxtlik anında da borcuna sədaqətli olmaq böyük hünərdir.
 • Bir işi gördükdən sonra deyil, işi görməzdən əvvəl fikirləş.
 • Birlik dostluq yaradır. [3]
 • Biz heç bir şeyi bilə bilmərik. Doğru ancaq gerçəyin dərinliyində tapıla bilər.
 • Biz insanıq. Bizə insanların ağrı-acılarına gülmək yaraşmaz. Bizə insanların ağrı-acılarına kədərlənmək yaraşar.

C[redaktə]

 • Cəsur təkcə düşmənlərinə qalib gələn deyil, həm də ehtiraslarına qalib gələndir.
 • Cinsi birlik kiçik bir vuruşdur.

D[redaktə]

 • Danışmağı sevənlər dostluğa qadir deyillər.
 • Dil insana öz fikirlərini gizlətmək üçün verilməmişdir.[4]
 • Doğruçuluq - borcu yerinə yetirmək deməkdir.
 • Dost bildiyin bir çoxları, əslində, heç dost deyil və əksinə, dost bilmədiyin bir sıra adamlar, əslində sənin dostundur.
 • Dövlətlilərin çoxu öz sərvətlərinin sahibi deyil, qaravulçularıdır.
 • Düşmən o kəs deyil ki, pislik edir, düşmən o kəsdir ki, pisliyi qəsdən edir.

E[redaktə]

 • Ehtiyatsızlıq fəlakətin anasıdır.

Ə[redaktə]

 • Əgər uşaqlara işləmək öyrədilməsəydi, onlar nə savad, nə musiqi, nə gimnastika, nə də fəziləti ən çox gücləndirən şeyləri - ayıbı öyrənə bilməzdilər. Çünki utanc adətən bu şeylərdən yaranır.
 • Ən böyük qələbə öz üzərində çaldığın qələbədir.
 • Ən böyük məğlubiyyət özünü itirmək, özünü ələ ala bilməməkdir.
 • Ən əsası hərtərəfli bilik deyil, hərtərəfli anlamaq bacarığıdır.
 • Əsl xeyixah adam elədiyi yaxşılığa muzd almaz.

F[redaktə]

 • Faydalı olmayan hər zövqdən imtina edin.

G[redaktə]

 • Gəncləri yetişdirməyin ən pis yolu onlara hər cür şərait yaratmaqdır. Çünki asanlıq ləzzətlər doğurur və hər bir pislik ondan gəlir.
 • Güc və gözəllik gəncliyin hədiyyələridir.
 • Güclü iradə insan üçün qiymətli keyfiyyətdir.
 • Gülərüz və ciddi qocanı hamı sevir.

H[redaktə]

 • Heç kimi sevməyəni heç kəs sevməz.[5]
 • Həddini kеçəndə ən xоşаgələn ən xоşаgəlməz оlur.
 • Həkimlik bədənin xəstəliklərini, müdriklik isə ruhun xəstəliklərini sağaldar.
 • Həqiqi dostu olmayanın yaşaması da mənasızdır.
 • Hər bir hərəkət hərəkətsizlikdən yaxşıdır.
 • Hər bir insan görə bildiyi və görə biləcəyi qədər işin qulpundan yapışmalıdır. Bu həddi, ölçünü aşan hər bir kəs isə kədərə qərq olur.
 • Hər şeyi bilməyə çalışmayın, əks halda cahil olaraq qalacaqsınız.
 • Həyatda heç bir güzəştə getməmək ehtiyatsızlığın əlamətidir.

X[redaktə]

 • Xalq və həqiqət hamı üçün eynidir, ancaq onlardan müxtəlif şəkildə zövq almaq olar.
 • Xarakteri yaxşı olan adamın həyatı da qaydasında olur.
 • Xoşbəxt o adam deyil ki, böyük var-dövləti var, o adamdır ki, heç bir var-dövlətə ehtiyacı yoxdur.
 • Xoşbəxt o kəsdir ki, az pulla xoş əhval-ruhiyyə qazanır, bədbəxt o kəsdir ki, böyük imkanla mənəvi sevinci yoxdur.
 • Xoşbəxt olmaq üçün insan düzlüyə riayət etməli, ağıllı və gözəl olmalıdır.
 • Xoşbəxt var-dövləti olan deyil, sərvətə ehtiyacı olmayandır.
 • Xoşbəxtlik qızıl toplamaqda deyil, sağlam bədəndə və ailə səadətindədir.
 • Xoşbəxtlikdə dost tapmaq asandır, bədbəxtlikdə çox çətindir. [6]

İ[redaktə]

 • İgidlik taleyin zərbələrini heçə endirir.
 • İgidlik təkcə o deyil ki, düşmənlərə qalib gələsən, öz ehtiraslarına hakim olmaq da adamdan igidlik tələb edir, yoxsa bəziləri şəhərlər üzərində hakimlik etsələr də, özləri qadınların kölələridir. [7]
 • İnsan öz gözündə deyil, başqalarının gözündə yüksəlməlidir.
 • İnsan səhvlərini unudanda cəsarətli olur.
 • İnsanın bədbəxtliyi və xoşbəxtliyi sərvət və qızılda deyildir. Səadət və fəlakət mələyi insanın özündədir.
 • İnsanlar bəxt obrazını öz acizliklərinə bəhanə kimi yaratmışlar. Çünki bəxt nadir hallarda müdrikliklə mübarizə aparır, əksər hallarda isə ağıllı fikir həyatı istiqamətləndirir.
 • İnsanlar tanrılardan sağlamlıq diləyirlər. Ancaq heç bir insan sağlamlığını saxlamağın öz əlində olduğunu düşünmür.
 • İnsanları yaxşı edən təbiət deyil, onların məşğuliyyətləridir.
 • İstənilən iş istirahətdən daha xoşdur.

K[redaktə]

 • Kainatda mövcud olan hər şey təsadüf və zərurətin bəhrəsidir.
 • Kədər pisliyin əlamətidir, ona görə də insanlar ondan uzaq durmalı, xoş əhvalda yaşamalıdırlar.
 • Kim özü heç kimi sevmirsə, onu mənə elə gəlir ki, heç kim sevmir.
 • Kimin rastına yaxşı kürəkən çıxıbsa, o, yaxşı oğul qazanıb, pis kürəkən çıxıbsa, qızını da itirib.
 • Kitablar beyin üçün dərmandır.

Q[redaktə]

 • Qəbahətli iş görən ilk əvvəl öz vicdanından utanmalıdır.
 • Qısqanc özünü incidir.
 • Qocalıram, ancaq öyrənirəm.
 • Qohumlarla düşmənçilik, yadlarla düşmənçilikdən çox çətindir.

M[redaktə]

 • Mərdlik taleyin zərbələrini heçə endirir.
 • Monarxiyada var - dövlət içərisində yaşamaqdansa, demokratik dövlətdə kasıb olmaq daha yaxşıdır.

N[redaktə]

 • Nаmuslu və nаmussuz аdаm, yаlnız əməlləri ilə dеyil, аrzulаrı ilə də tаnınır.
 • Nə bədənin gücü, nə də pul yox, haqlı olmaq və hərtərəfli müdriklik insanları xoşbəxt edir.

Ö[redaktə]

 • Özünü çoxbilmiş hesab edənlərin çoxunun ağlı yoxdur.
 • Özünü idarə edə bilməyən adam başqasına ağıl verə bilməz.

P[redaktə]

 • Paxıl insan öz bədbəxtliyinin səbəbkarı və öz düşmənidir.
 • Paxıllıq insanlar arasında nifaq üçün zəmin yaradır.
 • Pis, ağılsız ömür sürmək yaşamaq deyil, tədriclə ölməkdir.
 • Pis işlərdən qorxu üçün deyil, öz borcunu başa düşmək üçün çəkinməlisən.
 • Pul hərisliyi, əgər doyumsuzdursa, ehtiyacdan qat-qat ağrılıdır, çünki istəklər çoxaldıqca ehtiyaclar da bir o qədər çox olur.
 • Pulun köləsi heç vaxt namuslu adam olmayacaq.

S[redaktə]

 • Sınanmış dostları itirən adam tündməcazdır.[8]
 • Söz işin kölgəsidir.

Ş[redaktə]

 • Şərait dəyişildikcə, bəzi hallarda qüdrətli şəxslər zəiflərdən dalda qalırlar.

T[redaktə]

 • Taleyin zərbələri igidliyi heçliyə çevirir.
 • Təbabət bədən xəstəliklərini sağaldır, hikmət isə ruhu əzablardan azad edir.
 • Təbabət fəlsəfənin bacısıdır.
 • Təkcə düşmənlərinə qalib gələn igid deyil, özünü ələ almağı bacaran da igiddir.
 • Tərbiyə xoşbəxt günlərdə insanın bəzəyi, bədbəxt günlərində siğinacaq yeridir.
 • Tibb fəlsəfənin bacısıdır.

Ü[redaktə]

 • Ümid qızıl kimidir, heç bir mühitdə paslanmaz. Ümid almaz kimidir, onu heç nə kəsə bilməz.
 • Ürəklə mübarizə aparmaq çətindir, lakin ağıllı adam ona qalib gələ bilər.

Y[redaktə]

 • Yaxşı adam o şəxs deyildir ki, yalnız pislik etməsin, o. gərək heç pislik barədə düşünməsin də.
 • Yalnız o sevgi dürüstdür ki, incitmədən gözəlliyə can atır.
 • Yaramaz adam bir anda, təmiz adam isə illər ötdükdən sonra tanınar.
 • Yaralar içərisində ən pisi xərçəng xəstəliyi olduğu kimi, pula malik olmaqda da ən pisi - onları daim artırmaq niyyəti, həvəsidir.
 • Yataq sevgililərin mübahisəsinə son qoyur.
 • Yoxsulluq və zənginlik – ehtiyac və bolluq anlayışlarını ifadə edən sözlər. Kimin ki ehtiyacı var – o zəngin deyil, kimin ki ehtiyacı yoxdur – o yoxsul deyil.
 • Yoxsulluğu ədəblə daşımaq özünə hakim olmağın əlamətidir.

V[redaktə]

 • Varlı ilə kasıb arasında fərq ondan ibarətdir ki, varlı ürəyi istəyəndə yeyir, kasıb isə əlinə fürsət düşəndə.
 • Varlıların bir çoxu – öz zənginliklərinin sahibi deyil, sadəcə sərvət qoruyucularıdır.
 • Vay o adamların halına ki, özləri öz gözlərinə müdrik, alim görünürlər.

Z[redaktə]

 • Zənginlik və yoxsulluq ehtiyac və bolluğu bildirən sözlərdir. Buna görə ehtiyacı olan zəngin deyil, ehtiyacı olmayan kasıb deyil.

Mənbə[redaktə]

 • Aforizmlər və hikmətli sözlər. Bakı,2005

İstinadlar[redaktə]

 1. [1] Цитаты и афоризмы.
 2. [2] Цитаты и афоризмы.
 3. [3] Цитаты и афоризмы.
 4. Xəzinə.Bakı,1997. səh.352
 5. Səlahəddin Xəlilov. Aforizmlər: seçilmişlərdən seçilmişlər. Bakı,2012,
 6. [4] Цитаты и афоризмы.
 7. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.61
 8. Aforizmlər və hikmətli sözlər. Bakı, 2005, səh.78