Məzmuna keç

Gürcü atalar sözləriA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Ac köpək yiyəsini də qapar.
 • Acdan soruşdular ki, ən ağır nədir? - Dedi: "Boş mədə".
 • Aclıq gələndə - abır gedər.
 • Aclıq gələndə utancaqlıq yox olur.
 • Adam yoxdursa, ocaqla danış.
 • Adı itirməkdənsə, başı itirmək yaxşıdır.
 • Axmaq qonşudan od da götürmə.
 • Axmaz su iylənər.
 • Aqilin "Mənə elə gəlir ki" deməsi, səfehin "Sizi inandırıram ki" deməsindən daha inandırıcıdır.
 • Ağac kökü ilə güclüdür, insan - dostları ilə.
 • Ağac kömürü ilə güclüdür, insan dostları ilə.
 • Ağac yıxılanda - baltalı, baltasız, hamı qaçır üstünə.
 • Ağacın kökü suda qurumaz.
 • Ağıllı ilə vuruşmaq, axmaqla yeyib-içməkdən yaxşıdır.
 • Ağıllı, lakin savadsız insan, əli qandallı aslan kimidir.
 • Ağılsız adam dostu ancaq özü çətinə düşəndə salar.
 • Ağlın yüngüllüyündən ayağa ağırlıq düşər.
 • Araba aşanda yol görünər.
 • Arxanı kimə söykəyirsən, dalına daş yükləyir.
 • Arvad alanda gözlərindən çox, qulaqlarına inan.
 • Atdan düşən, eşşəyə minməz.
 • Atının başı balın içindədir, yenə də bal axtarır.
 • Ayı meşəyə hirslənib, meşə onu heç görməyib.
 • Ayı min cür atılıb-düşür, ancaq cır almanın altında.
 • Ayı uşaqlarını böyütmüş, duru su içməyə vaxtı olmamış.

B[redaktə]

 • Bacı qardaşdan ötrü öldü, qardaş bacıdan ötrü yox.
 • Bal olsa, milçək Bağdaddan gələr.
 • Balığa çayda qiymət verməzlər.
 • Balığın yavası elə su bulandırar.
 • Balina həzm edə bilmədiyini udmur.
 • Barmağın ağrısını ürək bilər, ürəyin ağrısıni heç kəs.
 • Barmağın birini bükərsən, o birilər də bükülər.
 • Başqasının xoşbəxtliyinə həsəd aparacaqsan - öz xoşbəxtliyini görməyəcəksən.
 • Batan günəş, doğan aya çəpəki baxar.
 • Bazarda şamın bahalaşmağının dərdi kora qalmayıb.
 • Bərəni - keçəndən sonra tərifləyərlər.
 • Bilik puldan baha, qılıncdan iti, topdan güclüdür.
 • Bir ağacdan kürək də düzəlir, bel də.
 • Bir it iki dovşanı birlikdə tuta bilməz.
 • Bir kədər o birini unutdurar.
 • Bir kişi bir nal tapdı və dedi: "Mənə yalnız bir at və üç nal lazımdır."
 • Bir şey demək istəyirsənsə , əvvəlcə səni kimin dinləyəcəyini yoxla.
 • Borcun heç səsi çıxmaz, ancaq yatmağa da qoymaz.
 • Boş yerə oturmaqdansa, boş yerə işləmək yaxşıdır.
 • Böyük ağac güclü küləyi sevir.
 • Böyük ağrıya kiçik dərman kömək edir.
 • Böyük yelkənləri ancaq güclü küləklər aça bilər.
 • Bu dünyada bircə şey dilsiz danışır - vicdan.
 • Bu dünyada yalnız bir şey dilsiz danışır - dürüstlük.
 • Buynuzlayana - arxadan yaxınlaş, təpikləyənə - qabaqdan.
 • Bütün quyulara tüpürsən, suyu haradan içərsən?!

C[redaktə]

 • Cahilin ağlı başında yox, gözündə olar.
 • Canavar apara bilmədiklərinə heyfslənir, mal yiyəsi - aparılana.
 • Canavar canavarın dərisini cırmır.
 • Canavar itə dedi: "Hünər o deyil ki, mən qaçıram, sən isə dalımca gəlirsən; hünər odur ki, mən geri dönəndə sən quyruğunu göstərməyəsən".
 • Canavar ovlayar, canavarı da ovlayarlar.
 • Canavardan çoban edə bilmədiyin kimi, oğrudan da müqəddəs edə bilməzsən.
 • Cavanlıqda bədxərclik edən qocalıqda acından ölər.

Ç[redaktə]

 • Çağrılmamış qonaq taundan pisdir.
 • Çay öz yatağını itirməz.
 • Çərənçilikdən baş ağrıyar, qarınqululuqdan - mədə.
 • Çiçəyin yaxşısı haradasa, arı da ora uşur.
 • Çinar çəkib boy verər, bar verməz.
 • Çınqıdan - qığılcımdan böyük ağaclar yanar.

D[redaktə]

 • Dahi vaxtından qabaq qaçar, müdrik onun ardınca gedər, axmaq çaşar.
 • Dartılan ip tez qırılar.
 • Daş nə qədər ki, yerindədir - ağırdır, tərpətdin - yüngül gələcək.
 • Deyən eləmir, eləyən deyir.
 • Dələ getdi ova - dərisiz qayıtdı.
 • Dəli dağıdar, ağıllı yığar.
 • Dəmir od içində bərkiyər, insan ehtiyac içində.
 • Dəniz döndü xəşil oldu - uğursuza qaşıq çatmadı.
 • Dəvə oğurlayan da oğrudur, iynə oğurlayan da.
 • Dəvədən soruşdular: ərəb atı xoşuna gəlirmi? Dedi: "Qozbel olsaydı, lap yaxşı olardı".
 • Dəyməmiş meyvəni dərmə; yetişər, özü düşər.
 • Dilin sümüyü yoxdur.
 • Dişlər dilin qəsridir.
 • Dişsiz qonağı xoşlayıram.
 • Doğru danışan, öz qatilidir.
 • Dostu üzünə qınayarlar, düşməni - arxada
 • Dövlətli ölüyə ağladı, kasıb xərcin dərdini çəkdi.
 • Döyürlər, ağlamağa da qoymurlar.
 • Dözəninki gətirir.
 • Dünyada ən çətin iş - yaxşı ad qazanmaqdır.
 • Düşmənimin düşməni dostumdur mənim.

E[redaktə]

 • El gedirsə - sən də tələs, dayanırsa - dayan.
 • Eşitdiyini deyil, gördüklərini danış.
 • Eşşəkdən yıxılmaqdansa, atdan yıxılmaq yaxşıdır.
 • Eşşəyin qulağını mişar ilə kəsirmişlər, bu nə səsdi deyirmiş.
 • Ev yiyəsi şad olmayanda, qonaq da bikef olar.
 • Evi tikən Allah deyilsə, bünövrəni bəzəməyin nə faydası var?
 • Eyibsiz dost axtaran tək qalar.

Ə[redaktə]

 • Ədalət ölünü dirildər.
 • Əgər canavar səni dəvət etsə, onun yanına get, amma itini də özünlə apar.
 • Əgər pis qonşudan xilas olmaq istəyirsənsə, ona borc ver.
 • Əldə cəmi beş barmaq var, hətta onlar da bərabər deyil.
 • Ən ağır daşı su damcı-damcı damıb dələr.
 • Ən uzaq yolu adam addım-addım gedib gələr.

F[redaktə]

 • Fənd ilə mığmığalar şirə üstün gəlib.
 • Fırçalasan da qara qarğa ağarmaz.

G[redaktə]

 • Gecə oğrusunu gündüz tutarlar.
 • Gəlmək - qonağa baxır, getmək - ev sahibinə.
 • Gəncliyi təzə paltar kimi qorumaq lazımdır.
 • Göz neyləsə qaşdan yuxarı çıxa bilməz.
 • Gözlə bir dəfə görülən (şey) yüz dəfə eşitdiyindən yaxşıdır.
 • Gözlər ürəyin aynasıdır.
 • Gözlərini yumsan belə, əl ağzın harada olduğunu tapacaq.
 • Gözün içinə tərifləyən adam - şeytanın göndərməsidir.
 • Güclü qəhqəhə çəkir, zəif şikayətlənir.
 • Gül zibillikdə də bitər.
 • Günəş vahiddir, amma hərəni bir cür isidir.
 • Günəş yeri, dostluq qəlbi isidər.
 • Günəşə kim çirkab atsa, öz başına düşər.
 • Günəşsiz gün gecə kimidir.

H[redaktə]

 • Haqq ağacını daşda da əksən qurumaz.
 • Haqqı itirən öz ömrünü qısaldar.
 • Haray-həşirdən düşmən qorxmaz.
 • Havayı oturmaqdansa, havayı işləmək yaxşıdır.
 • Həddindən artıq müqəddəslik Yunanıstanı məhv etdi.
 • Həm döyürlər, həm də ağlamağa qoymurlar.
 • Hər quş öz yuvasını tanıyır.
 • Hər tülkü öz quyruğu ilə fəxr edir.
 • Hətta Yerusəlimdə də itlər hürür.

X[redaktə]

 • Xəstə sağalır - həkimi görmək də istəmir.

İ[redaktə]

 • İblisə barmağını göstər, yapışsın biləyindən.
 • İki dayəli uşaq acından ölər.
 • İki nəfər desə ki, korsan, gözünü yum.
 • İlan qabığını dəyişər, ürəyini yox.
 • İlanın çölü ala-buladır, insanın - içərisi.
 • İnək duza aldanar, insan sözə.
 • İnsan dünyaya gələndə ağlayır, dünyadan gedəndə ah çəkir.
 • İnsan etiqadını dəyişər, adətini yox.
 • İnsan insana can atar, heyvan meşəyə.
 • İnsan nə qədər ki, ölməyib işi gözə görünmür.
 • İnsan üçün ən çətin iş - özünü öyrənməkdir.
 • İnsanın bütün xoşbəxtliyi yaxşı at, daha yaxşı it və əla şahin sahibi olmaqdan ibarətdir.
 • İnsanın gücü ürəyində, ağacın gücü kökündədir.
 • İstiot yeməmisən ağzın niyə yanır?
 • işi bir ay fikirləş, bircə anda gör.
 • İt də duz-çörəyi yadda saxlayır.
 • İt olmayan vilayətdə pişiklər hürər.
 • İtin quyruğu yeddi il qəlibdə qaldı, düzəlmədi ki düzəlmədi.
 • İtlər savaşdı - dilənçininki gətirdi.

K[redaktə]

 • Karlar üçün zənglər iki dəfə çalınmır.
 • Kasıb gündə on dəfə ölür.
 • Keçəl gileyləndi ki, daraq bahalaşıb.
 • Keçiyə arxadan, ata qabaqdan, insana hər tərəfdən yanaş.
 • Kəl ilə kəlləyə gələn buğa buynuzsuz qalar.
 • Kəndin alt başında yalandır dedim, üst başına gəldim mən də inandım.
 • Kəndirin uzunu yaxşıdır, sözün qısası.
 • Kim haqqı sevməzsə, haqqa nifrət edər.
 • Kişi ev tikdi, arvad dağıtdı; arvad tikdi - şeytan da dağıda bilmədi.
 • Kişi fəhlədir, arvad bənna; kişi kərpic daşıyır, arvad tikir.
 • Köhnə dostla köhnə yolu tez itirmək olar.
 • Köhnənin cırılması bitməz, qoca inləməyi bitirməz.
 • Külək gətirdiyini külək aparar.

Q[redaktə]

 • Qabaqda duran düşmən, dalda duran dostdan yaxşıdır.
 • Qaçan da Allaha yalvarır, tutan da.
 • Qadın var ki, ağıllı kişidə nöqsan axtarar, axmaq kişidə - ləyaqət.
 • Qala içəridən ələ keçirilir.
 • Qanı qanla yumaq olmaz.
 • Qapmayan it uzaqdan hürər.
 • Qar da ağdır, amma bütün aləm onu tapdalayır.
 • Qaranlığı görməmisinizsə, işığın qədrini bilməyəcəksiniz.
 • Qardaşına da inanma, özünün çəp gözlərinə inan.
 • Qarışqanın gözü yox idi, allahdan kiprik diləyirdi.
 • Qarğanı xanım kimi böyütdülər, ancaq o, qarıldamağından qalmadı ki, qalmadı.
 • Qarışqanı ayağa qoy, başa çıxacaq.
 • Qartalın balası ikidən çox olmur.
 • Qəfil rasta çıxan kötük, araba çevirər.
 • Qılınc kömək etməyən yerdə, dil də gücsüzdür.
 • Qırıq qanadla qartal da uça bilməz.
 • Qırmaqdan qaçan balıq böyük görünər.
 • Qız ərə getmək istəyəndə evdəkilərlə çətin yola gedər.
 • Qızılın əli yoxdur, amma hər işi görür.
 • Qocalar xatirəylə yaşayır, cavanlar ümidlə.
 • Qocalıq Rüstəmi də yendirdi.(Rüstəm - xalq eposunun qəhrəmanı, pəhləvan).
 • Qonaq qonağı dəvət etdi, ev sahibi ikisini də qovdu.
 • Qonşu qonşunun aynasıdır.
 • Qonşun səndən duz istəyəndə, duzun olmasa belə, heç olmasa ona duzlu bir söz de.
 • Qorxaq gedəndə öyünər, cəsarətli - qayıdanda.
 • Qorxmuş it doqquz il ağaca hürər.
 • Qoyunu olmayanın bıçağı küt olar.
 • Qozbeli qəbir düzəldər, ancaq bəzən o da bacarmaz.
 • Qul olmaq asandır, insan olmaq çətin.
 • Quduz iti harada öldürsələr, orada da basdırarlar.
 • Qurd qonaq çağırsa get, amma köpəyi də özünlə apar.
 • Qurd ölür, minlərlə qurd balası qoyub gedir.
 • Qurd sürüyə cumanda vay o adamın halına ki, qoyunu təkdir.
 • Qurda dedilər: "Səni qoyunun yanına, oğlunu da quzunun yanına göndərək", qurd dedi: "Quzunun da yanına, qoyunun da yanına özüm gedərəm".
 • Qurda "İncil" oxuyurlar, amma onun ürəyindən meşə keçir.
 • Qurdla canavar kimi, tülkü ilə tülkü kimi görüş.
 • Qurdu ayaqları yedirər.
 • Qurdu - qurd kimi, tülkünü - tülkü kimi qarşıla.
 • Quş qanadıyla öyünər, qadın - əriylə.

L[redaktə]

 • Lazımsızı alsan, çox çəkməz ki, lazımlını satarsan.

M[redaktə]

 • May yağışı qızıldır, iyun yağışı - gümüş, iyul yağışı - od.
 • Məhəbbət gül axtarar, qısqanclıq - tikan.
 • Məhəbbət utancaqlıq bilməz.
 • Məhəbbəti, odu və öskürəyi camaatdan gizlədə bilməzsən.
 • Mənim amanımı kəsən vicdanımdır.

N[redaktə]

O[redaktə]

 • O qədər yağış yağmadı, nə qədər ki, göy guruldadı.
 • Odla oynamaq olmaz, suya - inanmaq.
 • Odu elə söndür ki, tüstüsü çıxmasın.
 • Odunu çox-çox yandıran meşəyə tez-tez gedər.
 • Oğru özü varlanmaz, özgəni var-yoxdan çıxarar.
 • Oğrunu üç gün dərə gizlədi, üç yüz gün - dağ, ancaq axır ki, tapdılar.
 • Oğrunun dilədiyi qaranlıq gecə olar.
 • Oğrunun əlinə heç nə keçmədi, öz papağını oğurladı.
 • Oğul özümün, ağıl özünün.
 • Oğurluq malı saxlayanın günahı oğrudan çox olur.
 • On beş atlını qonaq saxlamaq asandır, nəinki bir döş uşağını.
 • On dərviş bir həsir üstə yatar, amma iki şah bir səltənətə sığmaz.
 • On qadının ağlı bir qoz qabığına sığar və hələ də yer qalar.
 • Otuz iki dişin dibindən çıxan söz otuz iki dağ aşar.

Ö[redaktə]

 • Ölü aslandansa diri it yaxşıdır.
 • Ölüm məni qətiyyən qorxutmur, kaş utanc məndən uzaqlaşsaydı.
 • Öyrənmək bilik toxumudur, bilik isə xoşbəxtlik toxumudur.
 • Öz fikrini gizləyə bilməyəndən hökmdar olmaz.
 • Özgə eləyir - ürəyim ağrıyır, özüm eləyirəm - kürəyim.
 • Özgənin səadətinə qısqanan, özü səadət görməz.

P[redaktə]

 • Paxıllar ölür, paxıllıq qalır.
 • Peyinlikdə nə qədər dərin qazsan, bir o qədər çox iy verər.
 • Pis dil torpaqdakı ilanı öldürür.
 • Pis gözətçi oğrudan da pisdir.
 • Pis insan bütün insanların onun kimi olduğuna inanır.
 • Pişiyin başına kolbasa gurultayla düşdü, dedi: "İlahi, məni həmişə belə ildırımlar vursun".
 • Pulun dəyərini kasıbdan soruş.

R[redaktə]

S[redaktə]

 • Sarı qızıl - qara gün üçündür.
 • Sarımsağın iyi sirkədə də üç il qalar.
 • Sevgi olmayan yerdə sevinc də yoxdur.
 • Səadər qapını üç dəfə döyür, açmasan gedir başqa qapıya.
 • Səbr gümüş, səbirsizlik isə oddur.
 • Sərvətin qiymətini qazananda bilərlər, dostun qiymətini ... itirəndə.
 • Sirr olar iki nəfər arasında, üçüncü bildi - aləm bildi.
 • Sovqata sovqat gərəkdir.
 • Söz nə qədər çox olsa, iş o qədər az olar.
 • Sözü deməmiş, gör qulaq asan kimdir.
 • Sözün düzü xoşa gəlməz, xoşa gələn də təkdənbir düz olar.
 • Su axıb gedər, qum qalar.
 • Su ilə hər şey yuyulur, namusdan başqa.
 • Süd daşdı, nənənin xəbəri yox.
 • Sünbülün dolusu aşağı baxar, boşu yuxarı.

Ş[redaktə]

 • Şadlığa gecik, ehtiyaca tələs.
 • Şahın qəzəbinə gəlsən - xalqa üz tut, xalğın qəzəbinə gəlsən - qaç.
 • Şahlığı dövran edir, şahlar yox.
 • Şalvar geyinən hər kəs kişi adlanmağa layiqdirmi?
 • Şamsız yatsan, heç olmasa yuxudan borcsuz duracaqsan.
 • Şanslı adamın arvadı ölər, şanssız adamın atı ölər.
 • Şeytanlar öz aralarında didişirlər, insanlarla vuruşanda birləşirlər.
 • Şərab ağlı da alır, xeyirxahlığı da.
 • Şiri caynağından tanıyarlar.
 • Şirin dillə dağ maralını da sağmaq olar.
 • Şirin söz dəmir qapını da açar.

T[redaktə]

 • Taleyə tabe olan qul ölür.
 • Tənbəl çoban sürünü uzaqdan qaytarar.
 • Tənbəllik - kasıblığın açarıdır.
 • Tənbəllik - yamanlığın anasıdır.
 • Təzə dost qazan, köhnəni də unutma.
 • Tox qırğı ələ qonmaz.
 • Tox molla ac qurddan pisdir.
 • Tülkü öləndə də başını toyuq hininə çevirdi.
 • Tülkü öz quyruğunu şahid apardı.
 • Tülkü özü hara, quyruğu da ora.

U[redaktə]

 • Ulağa yüklənən hər şey onun özünə verilmir.
 • Ulağı toya çağırdılar - su daşıtdırmağa.
 • Uşaqla dəlini mühakimə etməzlər.
 • Uşağa demə kökə verəcəksən, deyibsən, ver.
 • Uşağınızı cəzalandırırsınızsa, axmaqsınız.

Ü[redaktə]

 • Üzü küləyə tüpürən adam öz üzünə tüpürər.

V[redaktə]

 • Var-dövlət Allah yanında günahdır, kasıblıq - camaat yanında.
 • Var-dövlət milçək kimidir: gah peyinə qonar, gah gülə.
 • Vicdan əzabı qamçıdan güclüdür.
 • Vicdanın dişi yoxdur, amma dişləyib-didir.
 • Vurağan öküzə allah buynuz verməz.

Y[redaktə]

 • Yaxşı atın arpasını artırarlar, pis atın qamçısını.
 • Yaxşı bir iş görsən - daş qoyursan, yeriməyə davam et - qarşında ona rast gələcəksən.
 • Yaxşı danışan yaxşı dinləyici istəyir.
 • Yaxşı qonşunu gündən qabaq görmək gərək.
 • Yaxşı ovçunun tüfəngi pas atmaz.
 • Yaxşı səndən qaçırsa, dalına düş; yaman sənə tərəf gəlirsə, kənara çəkil.
 • Yaxşıyla - yaxşı, yamanla - yaman.
 • Yatanı ilan da çalmaz.
 • Yel gətirəni yel də aparar.
 • Yemək yeyəndə it də susur.
 • Yiyəsiz qoyunu qışda da qırxarlar.
 • Yıxılanı döyməzlər.
 • Yuyulmamış üzlə hətta bacı da qardaşa görünməz.

Z[redaktə]

 • Zibillikdə göbələk tez yetişər, amma tez də qopub düşər.
 • Zorla almaq olar, zorla bağışlamaq olmaz.

Mənbə[redaktə]

 • Dünya xalqlarının atalar sözləri. Bakı,2015.