Hind atalar sözləri

Vikisitat saytından
Keçid et: naviqasiya, axtar
Hindistan

A[redaktə]

 • Ağac kökləri ilə yaşar, insan dostları ilə.
 • Ağıl tənbəl adama xoşbəxtlik gətirməz.
 • Ağıllı adam, ağılsız adamın son etdiyini əvvəldə edər.
 • Ağıllı adamlar öyrənmək üçün, cılız adamlar özlərini tanıtdırmaq üçün oxuyurlar.
 • Ağılsız yaxşılığın əhəmiyyəti yoxdur.
 • Ağlın varsa, onunla iş gör, əgər yoxdursa, onda atalar sözü ilə iş gör.

B[redaktə]

 • Başqasından üstün olmağımız əhəmiyyətli deyil. Əsl əhəmiyyətli olan şey, dünənki halımızdan üstün olmağımızdır.
 • Bilikdən yaxşı dost yoxdur, azardan pis düşmən.

D[redaktə]

 • Dostunuza tez-tez ziyarətə gedin, çünki üstündə gedilməyən yollar tikan və kollarla bağlıdır.

E[redaktə]

 • Ehtiyatsızlıq fəlakətin anasıdır.

G[redaktə]

 • Gözdə göz yaşı yoxdursa, ruhda göy qurşağı yarana bilməz.

X[redaktə]

 • Xoşbəxtlik həmişə cəsurların tərəfində olur.

K[redaktə]

 • Kim başqalarına xoşbəxtlik gətirirsə, o, özü xoşbəxtdir.

İ[redaktə]

 • İşləməyən dəmiri öz pası məhv edər, insanı da tənbəlliyə vərdiş etməsi.

Q[redaktə]

 • Qadın o qədər incə, o qədər zərif məxluqdur ki, onu gül yarpağı ilə də vurmaq olmaz.
 • Qəlbi elmin, mübarizənin və məhəbbətin yolunda çırpınmayan adam nahaq anadan olub, nahaq yerə anasının cavanlığını əlindən alıb.
 • Qısqanclıq gəncliyin vərəmidiir, onu sağaltmaq çətin olur.

M[redaktə]

 • Müdrik adama da dost lazımdır.

S[redaktə]

 • Saç-saqqal ağartmaqla hörmət sahibi olmaq olmaz. Elm və kamal sahibləri hörmətə layiqdirlər.
 • Sənin oğlun səndən yaranmış sən özünsən. Ona görə də sənə oğul doğmuş qadına anan qədər ehtiram göstər.

Z[redaktə]

 • Zülm küləyi əsən dənizdən intiqam buxarı qalxar.