Məzmuna keç

Osetin atalar sözləriA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Açarı qıfıla görə seçərlər, qıfılı açara görə yox.
 • Adamların zavalı allahındakından qorxuludur.
 • Aqil adam ağlıyla toxdur.
 • Ağıllı adam çətin işdə tələsməz.
 • Ağıllı insanlar danışdıqlarından çox dinləyirlər.
 • Ağıllı özü öz səhvini başa düşür.
 • Ağlı su batırmaz, külək aparmaz, harami oğurlamaz.

B[redaktə]

 • Başqasının süfrəsində tox olmaqdansa, öz ocağında ac oturmaq yaxşıdır.
 • Bir halda ki, yük çiyindədir, təkcə qalır aparmaq.
 • Bir nəfərə qarşı iki nəfər də qoşundur.
 • Bıçaq altında ah çəkmək gecdir.
 • Böhtançını çoxdan tanıyırlar, amma ona elə gəlir ki, heç kim bilmir o necədir.
 • Böyük ürəyin ağrısı da böyükdür.
 • Buynuzsuz qoyun buynuzlularla vuruşdu, qulaqdan da oldu.

C[redaktə]

 • Camaat sevən allahın adam da xeyrini verər.

Ç[redaktə]

 • Çox işləyən çox yaşar.
 • Çox şirin olma - hamı səni yeyəcək, çox acı olma - səndən üz döndərəcəklər.

D[redaktə]

 • Dəniz də yerini dəyişir.
 • Dənizdə iz qalmaz.
 • Diş ağrısına ayı da dözmür.
 • Dünyanın özünü yox, elmini fəth etməyə çalış.
 • Düşməni dost elə, dostu düşmən eləmə.

E[redaktə]

 • Elə ki, axmaqları yox etmək qərarına gəldilər, dəli də başladıbıçağını itiləməyə.
 • Eyibsiz dost axtaran dostsuz qalar.

F[redaktə]

 • Fikirləşmək üçün gərək başın olsun.

G[redaktə]

 • "Görmədim" bircə sözdür, "gördüm" böyük söz-söhbət.
 • Günahkarlar öz kölgəsindən də qorxar. [1]

X[redaktə]

 • Xəbərçi - dosta da böhtan atar.
 • Xoruz dedi: Mən öz banlamağımı banlayıram, dan yerinə nə olur-olsun.
 • Xoş söz ürəyə qapıdır.

H[redaktə]

 • Heç nə görməyən, heç nə bilməz.
 • Həqiqət zordan güclüdür.
 • Hətta düşməninə də doğruçu şahid ol.

İ[redaktə]

 • İki göz dünyanı görür, bir-birini yox.
 • İki qardaşdan ayı da qorxar.
 • İki şeh damcısı da bir-birindən seçilir.
 • İlan sancması xəncər zərbəsindən qorxuludur.
 • İlanı fışıltısından tanıyarlar.
 • İnamsız yaşamaq çətindir.
 • İnanmaq - yaxşıdır, lap çox inanmaq - qorxuludur.
 • İnsan - göz və ürək deməkdir.
 • İnsanın həmişə nəyi isə çatmır.
 • İstəmək ayıb deyil, oğurlamaq ayıbdır.
 • İt qurdu tutdu: yeyə də bilmədi, buraxmağa da qorxdu.
 • İtə bir tikə at, hürməsin.

K[redaktə]

 • Karın aləmində bütün dünya kardır.
 • Kasıbın bayramlarda qarnı ağrıyır.
 • Kasıbın əli heç nəyə çatmaz.
 • Kim ki, çox dözür, onu çox da yükləyirlər.
 • Kim vətəndə yaşamırsa, həyatın dadını bilmir.
 • Kimin ki, hər şeyi olub və hamısını itirib, onun üçün göy gurultusu da qorxulu deyil.

Q[redaktə]

 • Qabağa qaçırsan dala da bax.
 • Qaranlıqda zəif işıq da uzağa düşər.
 • Qaranlığın axırı işıq olur.
 • Qardaş qardaşa borc qaytarmaz.
 • Qonaq yanında iti də vurma.
 • Qonaqlığa tək getmə.
 • Qonağa nağıl yedirtməzlər.
 • Qonağın gözü böyük olar.
 • Qorxan göz yaxınını da tanımaz.
 • Qoz ağacı kökündən çürüyər.
 • Qozbel həmişə istəyər ki, düz kimi görünsün.
 • Qurd kimidir: ya lap toxdur, ya lap ac.
 • Qurdun quzuya rəhmi gəldi, yedi.
 • Quş da meşədə tək yaşamaz.

L[redaktə]

 • Lazım gəlsə, qurdun da tərəfini saxlamaq olar.

M[redaktə]

 • Min bir yol yalana, yalnız bir yol həqiqətə aparır.

N[redaktə]

 • Nə yaxşı , nə pis - onun üçün fərqi yoxdur.

O[redaktə]

 • O dünyaya gecikməkdən heç kəs qorxmur.
 • Od ağıllı üçün hərarətdir, axmaq üçün - yanğın.
 • Od sönər, ad yox.
 • Oğru da, qurd da işıqdan qorxurlar.

Ö[redaktə]

 • Ölünü şahid çağırmazlar.
 • Ölümün qapısı hamıya açıqdır.
 • Öz ağlınla dolan, özgə ağlına güvənmə.
 • Öz mövsümündə alça da dadlıdır.
 • Özgə aulda paltarına baxıb qarşılayırlar, öz aulunda işinə.
 • Özünü tanımaq istəyirsəcə - eldən soruş.

P[redaktə]

 • Polad odda bərkiyər, insan mübarizədə və çətinlikdə.

S[redaktə]

 • "Salam dediyin yerdə "xudafiz" deməyi də bacar.
 • Səbirdə qızıl gizlənib.
 • Sənətin sərhədi doğulmur.
 • Suya girməyincə üzməyi öyrənə bilməzsən.
 • Süfrəni necə düzəltsən də, duzsuz keçinə bilməyəcəksən.

T[redaktə]

 • Tək adam öz-özünə gülər, iki adam bir-birinə, üç adam kiməsə.
 • Tənbəl axşama yaxın işə başlar.
 • Torpaq borclu qalmaz.

U[redaktə]

 • Uşaqları istəməyən heç kəsi istəməz.
 • Utanan qonaq ac qalar.
 • Utancaq qonaq ac qalır.

Ü[redaktə]

 • Ürək kor olanda gözlər görməz.
 • Üstünə cuman olanda siçan da civildəyər.

V[redaktə]

 • Vuruşursan, vuruş, nart kimi: ta gün batana qədər. (Nartlar - qeyri-adi qüvvələri ilə tanınan Osetiya xalq eposu qəhrəmanlarıdır).

Y[redaktə]

 • Yaxşılığı it də unutmur.
 • Yalana min yol gedir, doğruya bir yol.
 • Yalançı dəniz dibində də gizlənə bilməz.
 • Yalançını kor da görür.
 • Yerin nuru günəşdir, insanın nuru - elm.
 • "Yoxdur" - daşdan möhkəmdir.
 • "Yoxdur"a gülməzlər.
 • Yola düşmək ayıb deyil, kənarda qalmaq ayıbdır.
 • Yoldaş olmayanda ağac da yoldaşdır.

Z[redaktə]

 • Zaman son tarix tanımır.

İstinadlar[redaktə]

 1. [1] Цитаты и афоризмы.