Qırğız atalar sözləri

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to searchA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Aciz tülkü acından ölər.
 • Adama zahirinə görə yox, işinə görə qiymət ver.
 • Adil hakimin qohumu yoxdur, qohumu çox olan hakimin insafı.
 • Axmaq adam istəyəndə ki, işini danışsın - sirrini açar.
 • Axmağın min sözü, ağıllının bir sözünə dəyməz.
 • Ağıl geyimdir - köhnəlməyən, bilik mədəndir - tükənməyən.
 • Ağıl qızıldır, fikir - gümüş.
 • Ağıllı oda köz olar, axmaq qazana baxar.
 • Alçaqlıq qırx ildən sonra da aşkar olar.
 • Allaha arxayın olan piyada qalar.
 • Anasına bax - qızını al, qapısına bax - keç yuxarı başa.
 • Araq içən toydan toya sərxoş olar, ağılsız - hər gün.
 • Arqamakı ox öldürər, cavanı kasıblıq. (Arqamak - Türkmənistanda at cinsi.)
 • Arvad qohumu yuxarı başda, kişi qohumu - qapı yanında.
 • Arvadın yaxşısı - səadətin yarısıdır.
 • Aslan qənimətə sevinməz, qələbəyə sevinər.
 • Aslan qeyzlə cumar, yavaş yapışar.
 • At yorulandan sonra fikrini de, igid qocalandan sonra.
 • Atını vermək istəməyən - yəhərə baxar, tərlanını vermək istəməyən - yerə.
 • Aulun itləri tez-tez didişər, amma qurd görəndə birləşər.
 • Avara it gündüz hürər.
 • Ayrana gələn qabını gizləməz.

B[redaktə]

 • Bahadırı ötmək olar, xalqı - yox.
 • Bahadırlar döyüşməmiş dostlaşmazlar.
 • Bay vergini artıranda kasıb çarığını çıxarar.
 • Bayın dostu çox olar, biyin qulağı. ( Bay - varlı, biy - adi hüquq məsələləri ezrə hakim).
 • Berkut qocalanda başlayır siçan ovlamağa. (Berkut - yırtıcı quş).
 • Biabırçılıq - ölümdən betərdi.
 • Bilən min bəladan qurtarar, bilməyən min bəlaya düşər.
 • Bilən minini özünə qoşar, bilməyən mininə qoşular.
 • Biləyin edə bilmədiyini bilik eləyər.
 • Bir dəfə yalan desən - sözünə inanan olmayacaq.
 • Bir gün duz yediyin yerə min gün salam göndər.
 • Bir inəyin buynuzu sınanda, min inəyin buynuzu əsər.
 • Bir ölüyə altı arvad ağlayırsa, hərəsi öz dərdini ağlayır.
 • Biri gülür, biri ölür.
 • Birinin özü pəhləvan, birinin də - sözü.
 • Buğa sifətdən qocalmaz, igid - ürəkdən.

C[redaktə]

 • Cavanlıq ötür aşılmaz aşırım kimi; qocalıq gəlir - qazılmamış qəbir kimi.

Ç[redaktə]

 • Çıxdığın dağ uca olsa, atdığın daş uzaq gedər.
 • Çomaq - əti əzər, söz - sümüyü də dələr.
 • Çox qırmızı tez solar, çox isti tez soyuyar.

D[redaktə]

 • Dağ döşünü keçəndən sonra dəvəyə çımxırma.
 • Dağın ucalığını görmək istəyirsənsə, zirvəsinə çıxma.
 • Danışa bilməyən yumruqla hədələr.
 • Dəmirin hər iki başı isti olar.
 • Dil qılıncdan itidir.
 • Dildən bal da damar, zəhər də.
 • Diş çıxarmış uşağa çeynənmiş yemək gərək deyil.
 • Doğma ev-eşik - qızıl beşik.
 • Dost arxada təriflər, düşmən - üzdə.
 • Dostu düşünməyən düşmənə dönər.
 • Dovşan dərisindən tikilən çarıq bir il bəs elər.
 • Döyüş atı döyüşdə gərəkdir, qaçağan - hər gün.
 • Düşünməmiş danışmaq - naxoşlamamış ölmək kimidir.

E[redaktə]

 • Eldən ayrı düşəni qurd yeyər.
 • Eşitməzlər deyib böhtan demə; bilməzlər deyib əyrilik eləmə.

Ə[redaktə]

 • Əcəli çatan buğa baltadan qorxmaz.
 • Əlinlə götürürsən, başınla cavab verirsən.

F[redaktə]

 • Fəthin, zəfərin, qələbənin, xoşbəxtliyin, səadətin açarı ehtiyatlı olmaqdır. Ehtiyatlılığın birinci şərti isə məşvərətdir.
 • Fikir sözün mənbəyidir.
 • Fikrin dibi yoxdur, sözün - həddi.

G[redaktə]

 • Gün batar, amma yenə də çıxar.

H[redaktə]

 • Hamı qılınc bağlayır, amma döyüşə əsl igid atılır.
 • Hara ağrıyırsa, ürək də oradır.
 • Heç bir sübut olmadan, yalnız ehtimala əsasən yaxşı adamları məhv etmək, öz kökünə vurmaq kimi bir şeydir.
 • Heyvanı qulağından tanıyarlar, insanı sözündən.
 • Hərə özünü bir igid bilir: qamış deyir - çiyəm mən, qurbağa deyir - biyəm mən. (Çiy - qaba otdur, ondan həsir toxuyurlar).

X[redaktə]

 • Xəsisin özü tox olur, gözü - ac.
 • Xəsisin yarasından qan da axmaz.

İ[redaktə]

 • İgidin kunu yüz ata bərabərdir, ad-sanı - yüz min ata. (Kun - köhnə adətə görə qan bahasıdır).
 • İgidin yaraşığı saqqaldır, sözün yaraşığı - atalar sözü.
 • İki dəvə döyüşəndə arada qara milçək ölər.
 • İki yaxşı adam düşmən, iki pis adam dost ola bilməz.
 • İlanın axçası gözəldir, amma dişləri zəhərli.
 • İnsan acından ölməz, abrından ölər.
 • İnsan zəhərli ağac əkdiyini o zaman bilir ki, onun meyvəsini özünə yedirirlər.
 • İnsana kumıs qandır, süd - candır.
 • İnsanı qayğı qurudar, dərd qocaldar.
 • İti yedirirsən - hürür, adamı yedizdirirsən - gülür.
 • İtlər bir yerdə olanda pələngə də hürər.
 • İtin acığı quyruğundan bilinər, atın acığı - qulağından.
 • İynə ulduzundan sınar, insan sözdən ölər.

K[redaktə]

 • Keçən gün uçan quş, çağırarsan dönməz geri.
 • Kimin altı övladı var - altı yerdə sərvəti var.
 • Kişi qocalar, fikri - yox.
 • Külək otu qurudar, qayğı - insanı.

Q[redaktə]

 • Qabaqdakının səhvini arxadakı görər.
 • Qaçağan atın təri qurumaz, ərköyünün - göz yaşı.
 • Qadının yüngülbeyinliyini gözlərindən, ağıllısını sözlərindən bilmək olar.
 • Qarışqa balaca da olsa, gücüylə dağ çevirir.
 • Qarşılıqı mehribançılıq nə qədər çox olsa, o qədər məhəbbət artar.
 • Qismətə yox, zəhmətə ümid ol.
 • Qızıl pas atmaz, ağıl çürüməz.
 • Qızılı görüb peyğəmbər də yoldan çıxıb.
 • Qonaq - deməmiş gələr, ölüm - soruşmamış.
 • qanağa "gəl" deyərlər, "get" deməzlər.
 • Qonağı yedirirsən, atını da yedirt.
 • Qorxağın ayağının altında yer də əsər.
 • Quldurun başı yolda qalar.
 • Qulun bərk kişnəyəndə - ilxısına bax, igid çox özündən deyəndə - alaçığına.
 • Qurbağasız göl olmaz, nöqsansız adam.
 • Qurd qocalıb əldən düşsə də, bir qoyuna gücü çatar.
 • Qurdun qarğışı qoyunu tutmaz.

M[redaktə]

 • Məhəbbət ölümdən güclüdür.

N[redaktə]

 • Nə qədər dostun varsa, o qədər də düşmənin var.
 • Nər yükdən qaçmaz.

O[redaktə]

 • O qapını ki, yenə açacaqsan, bərk çırpma.

Ö[redaktə]

 • Ölsən də düşmənə sirrini açma.
 • Ördək olmayanda cüllüt biy olar. (Biy - burada tayfa başçısı)
 • Öz gücünü bilməyən bəlaya düşər.
 • Özgəyə də işləsən, biliyin özünə qalır.
 • Özü yıxılıb, özgə büdrəyəndə gülür.
 • Özünü qəhrəman bilsən, özgəni aslan bil.

S[redaktə]

 • Sağsağanı ehtiyac öldürmür, tamah öldürür.
 • Söz sap kimidir, hara istəsən dartarsan.
 • Söz yanığı köz yanığından bərk olur.
 • Su itin üzünə qalxanda, o da başlayır üzməyə.
 • Suyu ver o torpağa ki, içir, sözü de o adama ki, seçir.

T[redaktə]

 • Tələsən paysız qalar.
 • Tiyan geç qızar, amma tez qaynadar.
 • Töhmət öldürər, qiymət qaldırar.
 • Tülkünü tutan iti sınamaq lazım deyil.

U[redaktə]

 • Uşaq oynamaqdan yorulmaz, tənbəl - yatmaqdan.

V[redaktə]

 • Var - nə dedirtməz, yox - nə yedirtməz.
 • Var vaxtı coşma, yox vaxtı çaşma.

Y[redaktə]

 • Yaxşı arvad səfeh kişini ər eylər, səfeh arvad yaxşı kişini zəlil.
 • Yaxşını söz öldürər, yamanı - çomaq.
 • Yaxşıya özgə demə, yavaya - özümünkü.
 • Yalan söz ürəyin düşmənidir.
 • Yatdığın yerdə ölməkdənsə, atdığın yerdə öl.
 • Yazda çay yatağında qalma, qışda - düzdə.
 • Yersiz söz dostu düşmən elər.
 • Yıxılırsan - dəvənin böyüyündən yıxıl.
 • Yorğan-döşəkdə ölmək - töhmət; döyüşdə ölmək - şöhrət.
 • Yumşaq ağacı qurd yeyər.

Z[redaktə]

 • Zorla boyuna qoyulan vəzifə layiqincə yerinə yetirilə bilməz.
 • Zülm örtüyü xeyirli işi dərk etməyə mane olduğu kimi, cəhalət pərdəsi də xoşbəxtliyi görməyə əngəl törədir.

Mənbə[redaktə]

 • Dünya xalqlarının atalar sözləri. Bakı, 2015.

İstinadlar[redaktə]