Talış atalar sözləri

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to searchA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Ağıllıynan daş daşı, nadanla çörək yemə. (De ağılmandi sığ bıkırın, de nodoni nun məhə.)
 • Ağac vərzinə yıxılar. (Do bəştə vərz bəqıne.)
 • Axmaq siçanın quyruğuna xına qoyar. (Səfe bə morə dumi xıynə bəno.)
 • Ağdagüldü, Bağdagüldü, yiyəsinə qəbuldu. Ağdəqule, Bağdəqule, boştə xıvandi ğəbule.
 • Ağıllı uşağı qundaqda tanımaq olur. Ağılmandə əğıli ğundəğo bəbe zıne.
 • At pambıq, eşşək daş üstə salar. (Asp eğandə pambəsə, hə eğandə zambəsə.)
 • Aya-günəşə dönüb. (Bə həşi-oşım peqardə.)
 • Ayını, meymunu və farsı şəhərə buraxsan, xaraba qalacaq.

B[redaktə]

 • Bədbəxt dağa yola düşdü, dağı da duman aldı. (Beovand bə band ro qəte, bandiən hıri qəte.)

C[redaktə]

Ç[redaktə]

 • Çoxbilmiş çox çəkər. (Veəzın ve bəkəşe.)
 • Çox qarqış eliyən dua eşitməz. (Ve nıfinəkə dıvo əməsni.)
 • Çör-çöpün odunun közü olmaz. (Çilə- çəvuşi otəşi zil əbıni.)

D[redaktə]

 • Dəmirağacı özünə mamır dolaşdırar. Amburə do bəştə mambur pebəpuşte.
 • Dəyirman öz işində, çax-çax baş aparır. [Osyovon ışdə koədəy, çəxçəxənə sə bardedə]</cub>

E[redaktə]

Ə[redaktə]

 • Əziyyət çək ki, xeyirin görəsən. (Cəfo bıkəş, səfo bıvind.)

F[redaktə]

G[redaktə]

 • Göbəklə gələn əcəllə gedər. (De niofə oməy de maqi bəşey.)

H[redaktə]

X[redaktə]

İ[redaktə]

 • İnsan çiy süd əmib, az onu cuşa gətir. (İnsoni kolə şıt diyə, kam de huştə bə cuş biyə.)

J[redaktə]

K[redaktə]

 • Kiminin əvvəli, kiminin axırı. (Çiki sıftə, çiki oxoy.)
 • Kor atı qorxudan təpik yeyər. (Bo kuə aspi fuştə bıkə cıftə baha.)
 • Kor odur ki, bir dənə quyuya iki dəfə düşər. (Ku əve, bə i qılə çol dı kərə ebəqıne.)
 • Köhnə qar çovğun gətirməz. (Kanə voə şəpə əjənni.)

Q[redaktə]

 • Qar çox olan ili məhsul çox olar. (Voə ve bə sori bar ve bəbe.)
 • Qar dağa çıxdı, şirin oldu. (Voə beşe bə band, şəkə be.)

L[redaktə]

 • Lampa öz dibini işıqlandırmaz. (Lampə ıştə poy ruşnə əkəni.)

M[redaktə]

Ne atarsan aşına o da cıxar qaşığina(Çiç şobedoj beçey yemey even bebeşe besdı nav)

O[redaktə]

Dəyirman öz işində, çax-çax baş aparır. [Osyovon ışdə koədəy, çəxçəxənə sə bardedə]

Ortulu bazar dostlugu pozar(Niyo vıjor düstiyeti rınə bəkarde)

P[redaktə]

R[redaktə]

S[redaktə]

 • Sınan qolun əziyyətini boyun çəkər. <cub>Arışiyə kəşi əzyəti qiy bəkəşe.

Ş[redaktə]

 • Şikəstə gülmə, Allahın işini bilmək olmaz! (Bə şıli peməsır, Xıdo koy əbıni zıne!)

T[redaktə]

U[redaktə]

Ü[redaktə]

Z[redaktə]