Vyetnam atalar sözləri

Vikisitat saytındanA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Ac ağlayır, tox gülür.
 • Ac bayquş öz balasını yeyər.
 • Adamın özünü, üzünü tanımaq olar, ürəyini necə tanıyasan?
 • Adamlar paltara görə seçilər: soyundursan, hamı eyni cür görünər.
 • Adamlar yerin çiçəyidir.
 • Adətə hörmət eləmək asandır, əməl eləmək - çətin.
 • Axsaq toyuğu it də qovar.
 • Ağaca cavanlıqda qulluq elə, qocalanda sənə dayaq olacaq.
 • Ağacı yaş ikən əy, uşağı körpə ikən öyrət.
 • Ağacın meyvəsini istəyirsən, çiçəyini qoru.
 • Ağıllı adam tez qocalar.
 • Ağıllı diliylə, səfeh əliylə.yuvasını mandarinin evinin damında qurar. (Mandarin - dövlət məmuru)
 • Ağıllı quş
 • Ağıllı quşun lələyə heyfi gələr, ağıllı adamın - sözə.
 • Ağıllı - üzündən bilinər, əlil - əlindən, ayağından.
 • Almağa gedirsən - hər tərəfin dost olur, satmağa gedirsən - adam tapılmır.
 • Ana on uşağı yedirə bilir, on uşaq bir ananı yedirə bilmir.
 • Ana öyrədən uşaq diribaş, ata öyrədən ağıllı olur.
 • Ana uşaqlarını yedirəndə səma və dəniz kimi səxavətli olar; uşaqlar ananı yedirəndə hər günü hesab eləyərlər.
 • Ananın yüz dəfə döyməsi atanın bir hədəsindən xoşdur.
 • Arıya sataşarsan vurar.
 • Artıq söz artıq xətadır.
 • Arvadı ağıllı olan kişi dövlətlidir.
 • Ata-ana hissini ancaq uşaq böyüdən bilər.
 • Ata duzlu yeyib, oğulu susuzluq yandırır.
 • Ata öldü - dayı qaldı, ana öldü - xala döş verdi.

B[redaktə]

 • Bacın, qardaşın səndən şübhələnsə, bütün kənd şübhələnəcək.
 • Bal arısı bal qayırır, balından yemir, qaranquş yuva tikir, yuvasında qalmır.
 • Beş barmağın içində uzun olanı da var, gödək olanı da.
 • Beşinci ayda beş iş var, onuncu ayda - on.
 • Bəlalar olmasaydı, qəhrəmanlar da olmazdı.
 • Bərkdən gülən bərkdən də ağlayar.
 • Bəzən qarışqalar balığı yeyir, bəzən də balıq qarışqaları.
 • Bir bazarda bir sırada zərgərxana da olur, tərəvəzxana da.
 • Bir dəfə aldadıb yeddi gün peşman olacaqsan.
 • Bir fincan düyüdən ötrü bir fincan tər tökmək gərəkdir.
 • Bir gün balıq tutdu, yetmiş iki gün torunu qurutdu.
 • Bir hədə üç zərbəyə bərabərdir.
 • Bir kuana adam alarsan, amma yaxşılığı on kuana da ala bilməzsən. (kuan - qədim Vyetnamda pul vahidi)
 • Bir pişiyi öldürdü - on min siçanı xilas etdi.
 • Bir şahid - şahid deyil.
 • Bir vağ öldü, yüz xərçəng xilas oldu.
 • Bıçağın kəsən üzü birdir, dilin - yüz.
 • Borc almaqdan bir gün ac qalmaq yaxşıdır.
 • Böyük balıq balacanı udar.
 • Böyük məhəbbətin əzabları çox olur.
 • Budda ancaq o zaman yada düşür ki, paqodadan zəng səsi gəlir. (Paqoda - budda məbədi)

C[redaktə]

 • Cavanda - ağıl, qocada səhhət haradan olsun?
 • Cavanlar ataya bel bağlayar, qocalar - uşaqlara.
 • Cavanlıqda ac olsan - ruhdan tez düşmə, varlı olsan - tez sevinmə.
 • Cibində bir donqu yoxdur, istəyir xurmanın lap bahalısını yesin. (Donq - Vyetnamda pul vahidi)
 • Cırcırama araba altına atılanda gülməli olur: hamı inanır ki, cırcırama öləcək; heç kəs fikirləşmir ki, araba aşacaq.

Ç[redaktə]

 • Çayı bağlayan, qutunu bağlayan olub - el ağzını kim bağlayıb?
 • Çayı və dənizi ölçmək asandır, nəinki insan ürəyini.
 • Çeynəməmiş udma, düşünməmiş danışma.
 • Çox yeyəndə ağzın dadı itir, çox danışanda - sözün dadı.
 • Çoxlu yaş odun yandıranda, çoxlu da tüstü olar; çox danışanda çoxlu da səhv edərsən.

D[redaktə]

 • Dala qalan öküz bulanıq su içər.
 • Dilənçi bütün döngələri əzbərdən bilər.
 • Dinmir, elə bil ağzına paddi yığıb. (Paddi-təmizlənməmiş düyü)
 • Doqquz deyirsən, elə də eləyirsən - on sayılır; on deyirsən, doqquz eləyirsən - biri gülür, biri söyür.
 • Doğuldu - yaşamağa yer tapılmadı, öldü - basdırmağa.
 • Dövlətli meşədə də yaşasa yanına çox adam gələr, kasıb bazarın ortasında da yaşasa on heç kim dönüb baxmaz.
 • Dövlətlinin gözləri oynayar, kasıbın əlləri.
 • Duman aşağı enəndə yağışa dönər.
 • Düşmən evə girəndə gərək arvadlar da vuruşsunlar.
 • Düyüdən, örpəkdən keçərlər, kişidən yox.
 • Düz adam dara düşəndə əyri sevinər.

E[redaktə]

 • Evin darısqal olmağından yox, ürəyin darısqal olmağından qorx.

Ə[redaktə]

 • Əgər ata şirsə, oğul da olacaq şir balası.
 • Əldən qaçan balıq böyük görünər.
 • Ər-arvad mehriban olsa, bütün Sakit okeanın suyunu çəkib qurtara bilər.
 • Ərsiz qız - sükansız gəmi, arvadsız oğul - yüyənsiz at.
 • Ətirli şam yanıb qurtarsa da ətri qalır.
 • Əziz olub it olmaqdansa, qorxulu olub pələng olmaq yaxşıdır.

F[redaktə]

 • Fil dalına düşən şəkərqamışı qırığı yeyər.
 • Fil köpək dişindən, quş da lələyindən tələf olur.
 • Fil nadir hallarda doğur, ancaq hər körpəsi də bir nəhəng olur.

G[redaktə]

 • Gözəllər bədbəxt olurlar.
 • Güclü güc işlədər, zəif biclik.
 • Gündüzlər yatsan varlı olmazsan, şərab içsən - mötəbər.
 • Gün çıxan tərəfdə bulud görsən - çıx get, cənubda görsən - işini gör.

H[redaktə]

 • Hansı istiotdur ki, acı olmasın; hansı qızdır ki, qısqanc olmasın?
 • Həddindən artıq təkrar olunan zarafat dönüb olur həqiqət.
 • Hələ heç varlanmayıb, ehtiyat eləyir ki, oğurlayarlar.
 • Hirslənəndə ağlı itirərlər, dərd çəkəndə iştahanı.
 • Hündür düyünün sünbülü boş olar.

X[redaktə]

 • Xalis qızılın oddan nə qorxusu.

İ[redaktə]

 • İlan üçün yaxşı keçəndə, qurbağa üçün pis keçər.
 • İlanı öldürmək istəyirsənsə, başını tapdala.
 • İmperatorun fərmanı kəndin adəti önündə geri çəkilər.
 • İnsan gül kimidir: harada o var, orada ətir var.
 • İnsan tənbəl olur, torpaq yox.
 • İnsanı düyü yaşadar, balığı - su.
 • İnsanın zəhəri onlarla ilanın zəhərinə bərabərdir.
 • İt bir yerə uzanmaq istəyəndə ora üç dəfə förlanır; insan bir söz demək istəyəndə gərək otuz beş dəfə fikirləşsin.
 • İti vurmamış bax gör sahibi haradadır.

K[redaktə]

 • Kasıb qızıl tapdı, varlı qapdı.
 • Kasıb ümidini qənaətcil arvada bağlayar.
 • Kasıba gülmə, dövlətliyə bel bağlama.
 • Kəl alırsan dırnağına bax, arvad alırsan - əslinə.
 • Kəl durdu - heç kəs qiymətini soruşmadı, yıxıldı - hamı axışdı üstünə.
 • Kiçik bacı ağıllı da olsa, kiçikliyində qalar, böyük bacı səfeh olsa da - böyüklüyündə.
 • Kiçik bacı yıxılır - böyük bacı kömək edib qaldırır; iş düşür, böyük yıxılır - kiçiyi ona gülür.
 • Kişi ağıllı olsa, arvad da sözə baxan olar.
 • Kişisiz ev yetim olur, qadınsız mətbəx.
 • Köhnə baramanın qurdu da arıq olur.
 • Kralın düyüsü var, xalqın - borcu.
 • Kralın vergisini bilməmək, kəndin adətini pozmaqdan yaxşıdır.
 • Krallar da səhv edirlər.
 • Külək hansı tərəfdən əsirsə, o tərəfdən də kəsilir.

Q[redaktə]

 • Qaliblər tarix yazır.
 • Qarabatdaq tapdı, leylək yedi.
 • Qayğı saqqalı ağardar, dərd saçı.
 • Qəbiristanlıqda yaxşı pişik tapılmaz, meyxanada yaxşı qız tapılmaz.
 • Qədir bilməyənin üstünə yüz gülün ləçəyini də səpsən, yenə ətir saçmayacaq.
 • Qızıl xəzinəsini bilik xəzinəsi ilə müqayisə etməzlər.
 • Qızıl ocaqda, xalqın iradə və mərdliyi çətinliklərdə sınanar.
 • Qızıl sarıdır, amma ürəyi qara eləyir.
 • Qoca ana evdə üç kilid kimidir.
 • Qocaların salamatlığı - cavanların sakitliyidir.
 • Qurumuş ağac su dibində də göyərməz, kasıb elə ölənə kimi kasıb olar.
 • Qüvvəni yemək verər, biliyi - bacarıq.

L[redaktə]

 • Lap çox şadlıq - kədər doğurar.

M[redaktə]

 • Mənbə bulanıqsa, bütün çay bulanıqdır.
 • Müdrik - bağa kimidir, küt - fil kimi.

N[redaktə]

 • Nəvələr babalardan ağıllıdır.

O[redaktə]

 • Odu üfləyirlər ocaq yansın, üfləmirlər ki, ağız yansın.

Ö[redaktə]

 • Özgə evin adətinə hörmət elə: Laosda gərək qurbağadan hazırlanmış sous yeyəsən.
 • Özü qəbirqazan işləyir, bilmir ki, atasının qəbri haradadır.

P[redaktə]

 • Pələng qəzəblidir, amma o da balasını yemir.
 • Pələng ölür dərisi qalır, insan ölür - şöhrəti.
 • Pələnglə maral bir yerdə gəzə bilməz.
 • Pis oğula ana cavabdehdir, pis nəvəyə - nənə.
 • Pişik bağlanan kəndiri siçan gəmirir.
 • Pul kasıbın evindən, külək boş komadan keçən kimi keçib gedər.

S[redaktə]

 • Sağlam adam uzununa uzanar, yorğun - köndələninə.
 • Sevişməyi bərk olanların, küsüşməyi də bərk olar.
 • Səfeh qadın da ağıllı uşaq doğa bilər.
 • Sərvəti insan yaradır, insanı sərvət yaratmır.
 • Sısqa yağış da çox yağsa, daşqın olar.
 • Soydan sonra kom yeməzlər. (Soy - buxarda bişən yapışqanlı düyü; kom - xırçıldayan qızardılmış düyü).
 • Söz də pul ilə deyil ki, elə seç, özgəsini incitmə.
 • Sözün qanadı yoxdur, amma uçur.

Ş[redaktə]

 • Şərab ürəyə pələng meşəyə girən kimi girir.
 • Şirin şərabı çox içərsən sərxoş olarsan; ağıllı adam da çox danışsa darıxdırar.
 • Şirindir - küldə bişən şəkərqamışı kimi.
 • Şöhrət var, yeməyə heç nə yox.
 • Şöhrətin alınması otuz min, satılması üçcə donqadır.

T[redaktə]

 • Tək yaşamaqdansa hamı ilə birlikdə ölmək yaxşıdır.
 • Təkcə tələ yemi azdır, səbr də gərəkdir.
 • Torpaq ot gətirən kimi - qocalıq da xəstəlik gətirir.
 • Tüstü harada, od da orada.

U[redaktə]

 • Uşaqları əzizləyəndə evinə həvəslə gələrlər; qocalara hörmət edəndə özün də qocalana qədər yaşayacaqsan.
 • Uzaqdakı su adamı oddan qorumaz.

Ü[redaktə]

 • Üç ay gülən olar - üç il gülən olmaz.
 • Ülgüc bıçaqdan iti də olsa - dəstəyini kəsmir.

V[redaktə]

 • Varlanmaq istəyirsən kəli yemlə, talanmaq istəyirsən - göyərçini.
 • Varlı düyüsünü satar, yoxsul - balasını.
 • Varlı olub ehtiyatsız olanı kasıblıq tapar, kasıb olub ehtiyatsız olanı - dilənçilik.
 • Varlı olarlar dostun köməyi ilə, məşhur olarlar arvadın köməyi ilə.
 • Varlıdır - deməli, qohumdur, kasıbdır - yaddır.

Y[redaktə]

 • Yaddan çıxmış adam nə qədər qışqırsa da, fələk eşitməyəcək.
 • Yaxşı ad bahalı paltardan qiymətlidir.
 • Yaxşı gəlin doğma qızdan, yaxşı yeznə doğma oğuldan yaxşıdır.
 • Yaxşı ipək - haşiyəsindən, yaxşı adam - üzündən bilinər.
 • Yaxşı işləyəni tərifləyərlər, yaxşı yeyəni yox.
 • Yaxşı mirvari satanda tərifləməyə utanma.
 • Yaxşı oğul ata-anasını kasıblıqda təqsirləndirməz; yaxşı it sahibini ağır ayaqda atmaz.
 • Yaxşı yemək uzun zaman yadda qalar, incik söz isə - ömürlük.
 • Yalnız müəllimə hörmət etməklə müəllim ola bilərsən.
 • Yatmış pələngin yanında bığ eşmə, ayılar - qalarsan başsız.
 • Yetmiş yaşlı yetmiş bir yaşlıdan məsləhət istəyir.
 • Yola düşəndə - qocalarla məsləhətləş, evə dönəndə - təzə xəbəri uşaqlardan öyrən.
 • Yola ki düşdün, yarı yoldan qayıtma.
 • Yüz adam - yüz də fikir.
 • Yüz məsləhət, iş görən bir cüt əli əvəz eləmir.
 • Yüzlərlə çay bir mənbədən başlayır.

Z[redaktə]

 • Zəif küləklər birləşib qasırğaya dönər.