İndoneziya atalar sözləri

Vikisitat saytından
Keçid et: naviqasiya, axtar

A[redaktə]

 • Adətə əməl edərlər, nümunəni təqlid edərlər.
 • Adəti ancaq ümumi razılıqla dəyişərlər.
 • Ağac güclü kötüyü ilə fırtınalar üstünə gülər.
 • Ağacın ağırı da suda üzər.
 • Ağacın böyüyü bürküdən də qoruyar, yağışdan da.
 • Ağıl ürəyin yoluna işıq salar.
 • Ağıllı ilə düşmənçilik etmək, axmaqla dostluq etməkdən yaxşıdır.
 • Ağıllı kasıb varlıdan qiymətlidir.
 • Ağzı su ilə doludur. (Susmağa məcbur edilmiş hakim haqqında)
 • Ana südü ilə içiləni dəyişə bilməzsən.
 • Arvad ölsə - taparsan, ağlın itsə - batarsan.
 • Aşağıdakı yarpaq düşəndə qoy yuxarıdakı gülməsin, onun da növbəsi çatacaq.
 • Ayrılmazlar - od ilə tüstü kimi.

B[redaktə]

 • Balıq tutmaq istəyən gərək girsin suya.
 • Balıq - üzgəçiylə, insan ağlıyla güclü olur.
 • Balığın balacası həmişə böyüyünə yemdir.
 • Banan ağacı iki dəfə bar gətirmir.
 • Bərki kəsərlər, yumşağı əyərlər.
 • Bəzən dişi də dillə tuturlar.
 • Biabırçılığı qohumlar arsında bölmürlər; o bütün ailənin üzərinə düşür.
 • Bıçaq odda bərkiməyibsə, nə qədər itiləsən, bir o qədər kütləşəcək.
 • Borcu vermək olur, amma yaxşılığı ölənə kimi unutmaq olmur.
 • Buynuzlu olmaq öküz üçün ayıb deyil.
 • Buynuzsuz öküzlə də döyüşmək lazım deyil.

C[redaktə]

 • Cahil özünün düşmənidir, başqaları ilə necə dost ola bilər?
 • Cavan qalmaq istəyirsənsə - xəsis olma.

Ç[redaktə]

 • Çirkin suyu axıdarlar, təmizi - saxlayarlar.
 • Çox qalxan - yıxılar, çox uzanan - qırılar.
 • Çömçəquyruq xırda yağışın altında da özünü xoşbəxt sayar.

D[redaktə]

 • Dağlar yüksəkdir, insan ümidi ondan da yüksəkdir.
 • Daş nə qədər yuxarı qalxsa, yenə də torpağa düşəcək.
 • Dəniz olan yerdə quldur olar.
 • Dənizin dərinliyini ölçmək olar, ürəyin dərinliyini - yox
 • Dil qılıncdan itidir.
 • Dil ucundakı şirin yalan, qarmaq ucundakı yem kimidir.
 • Dil zəhərli bıçaqdan da xatalı ola bilər.
 • Döyülmüş it sahibinin gözünə baxmaz.
 • düyü sünbülü kimi sadədir, dolduqca aşağı əyilir.

E[redaktə]

 • Elə dağ yoxdur ki, dırmanmaq mümkün olmasın; elə uçurum yoxdur ki, enmək olmasın.

Ə[redaktə]

 • Əgər cibin boşsa, yaxın dostun da uzaq olacaq.
 • Əgər yuxuda varlanıbsansa, pulqabı alma.
 • Ərsiz qız, çiçək kimi kökü üstə quruyar.
 • Əsi-nəcabəti nə sata bilərsən, nə də ala bilərsən.
 • Ət pis olsa da yeyilir, sümük yaxşı olsa da atılır.
 • Əyilməsən yük qaldıra bilməzsən.

F[redaktə]

 • Fil qüdrətlidir, o da diz çökür.
 • Filin sümüyü nə qədər baha olsa da, sınanda o da qiymətini itirir.

G[redaktə]

 • Göyərçini göyərçinlə tutarlar.
 • Göz yaşını ud, kədərini göstərmə.
 • Güllər açılan yerdə arı da çox olar.

H[redaktə]

 • Harada çox çiçək açıbsa, orada arı da çox olacaq.
 • Heyvanı qırmancla, insanı misalla öyrədərlər.
 • Hirsli adam tez qocalar.

İ[redaktə]

 • İlanı əzirsənsə, ölüncə əz.
 • İnad ən uca dağa da üstüb gələr.
 • İnsan dilindən iti nə bıçaq var, nə balta.
 • İp nə qədər uzun olsa da, dil ondan uzundur.
 • İstiot yeyənin ağzı yanar.
 • İt ki, başladı hürməyə - daha qapmaz.
 • İynə keçibsə, sap da keçər.

Q[redaktə]

 • Qarışqalar şirnidən ölürlər.
 • Qopan yarpaqlar uçub gedər, düşən meyvələr ağac dibində qalar.
 • Qulluğa mükafat verərlər, zərbəyə - zərbə.
 • Qurbağa nə qədər istəsə ki, dənizdə üzsün, yenə qisməti bataqlıqdır.
 • Qurbağa nə qədər böyük ola, yeri gölməşədir, timsah da nə qədər kişik ola, yeri yenə çaydır.
 • Qısqanmaq - inanmamaqdır.

L[redaktə]

 • Lovğa xoruzun quyruğu peyin içində olar.

M[redaktə]

 • Meşə xoruzunu qızıl qabda da yedizdirsən, yenə meşəyə uçacaq.
 • Misi nə qədər qızıla tutsan, yenə qəlpliyi görünəcək.

N[redaktə]

 • Nərildəyən pələng ovsuz qalar.

O[redaktə]

 • O adamdan xahiş elə ki, imkanı var.

Ö[redaktə]

 • Öküzü iplə, insanı sözlə bağlayarlar.
 • Ölümdən qorxmayan ölmür.
 • Özgənin bədənini zorla götürmək olar, amma ürəyini yox.

P[redaktə]

 • Pələng ölür - dərisi, fil ölür - sümüyü, insan ölür - adı qalır.
 • Pis işin qarşısını alıb günahı bağışlamaq, yaxşı iş görüb savab eləməyə bərabərdir.

S[redaktə]

 • Soruşmasan yolu azarsan.
 • Suyun yuxarı başı bulansa, aşağı başı da bulanar.

Ş[redaktə]

 • Şirin dil - insan ürəyinə açardır.
 • Şirin meyvədə qurdlar qaynaşar.

T[redaktə]

 • Təbil guruldayır, amma bildirir ki, boşdur.
 • Tərbiyədən o adam danışa bilər ki, özü tərbiyəli olsun.
 • Torpağı ayaqlayır, göyə sitayiş edirlər.

Ü[redaktə]

 • Ürək arzusuz solar.
 • Ürək qan olanda heç qızıl döşək də kömək edə bilməz.
 • Üst-üstə yığılmış on ağacdan ən ağırı altda qalanıdır.

V[redaktə]

 • Varlanmaq istəyirsən - qənaətcil ol; şöhrətlənmək istəyirsən - səxavətli ol; cəsarətli olmaq istəyirsən - düşməndən qorxma.
 • Varlıdan pul borc almaq çətin məsələdir.

Y[redaktə]

 • Yaxşılıq toxumunu dənizə at, ada göyərəcək.
 • Yaxşılığı həddində elə, pisliyi heç eləmə.
 • Yalan, həqiqətdən xoş olar.
 • Yara sağalsa da yeri qalar.
 • Yıxılanın üstünə tökülərlər.
 • Yıxılmaqdan qorxan hökmən yıxılacaq.
 • Yolda ayağını qoru, söhbətdə dilini.
 • Yolun axırında azdınsa, qayıt yolu təzədən başla.
 • Yüngül işi qurtarmağa tələs, ağır işdə tələsmə.

Z[redaktə]

 • Zahiri görkəmi dəyişmək olar, xasiyyət - qəbrəcəndir.
 • Zibil içində yaşamaqdansa, gül içində ölmək yaxşıdır.

.