Məzmuna keç

Əfqan atalar sözləri

Wikipedia logo
Wikipedia logo
Əfqanlar haqqında Vikipediyada məqalə var.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Adamlar da cürbəcürdür: kimisi yaqut, kimisi adi daşdır.
 • Axan su arxa dönməz.
 • Axmağın hər şeyini itirməyi, başqası ilə bölüşməyindən yaxşıdır.
 • Ağ saçlar ölümdən xəbərdir.
 • Ağıl olan yerdə şərəf də olar.
 • Ağıl olsun hər şey olar.
 • Ağıl təbiətin vergisi deyil, təcrübənin nəticəsidir.
 • Ağıllı əfqan qabağa gedər, arxaya baxar.
 • Ağıllı quşu tutmaq üçün iki cələ tutmaq lazımdır.
 • Ağıllını söhbətindən bilmək olar.
 • Ağır xəncər ağır zamanlarda kara gələr.
 • Allahdan gizləmədiyini camaatdan da gizləyə bilməzsən.
 • Anaya baxıb qızı, ataya baxıb oğulu tanıyarlar.
 • Ata evində anan yoxsa, getmə.
 • Atı igid altında tanıyarlar.
 • Ay birinci günündən bilinər.
 • Ayağının altına baxma, qabağa bax.
 • Ayını öldürməmiş dərisini satma.
 • Aza - az, çoxa - çox.

B[redaktə]

 • Baha aldığın şeyi ucuz satma.
 • Balaca vaxtı özü yeriyir, böyüyəndə özgənin çiynində getmək istəyir.
 • Baş olsun, papaq tapılar.
 • Başında ağlı az olanın, evində qəmi çox olar.
 • Bir işi eləmək asandır, başlamaq çətin.
 • Bir şillədən çoxlarının üzü yanar.
 • Bir talanmış karvanın dalınca yüz bədbəxt gələr.
 • Bir topa quşu dağıtmaq üçün bir daş bəsdir.
 • Biri ağlar, biri gülər.
 • Boş əldən böyük düşmən çoxdur.
 • Böhtandan ölməkdənsə, güllədən ölmək yaxşıdır.
 • Böyük kəslər günahı özündə görər, xirdalar - bütün dünyada.
 • Buzov da ayağına görə tullanar.
 • Bütün daşlar bədbəxt yetimin başına yağar.
 • Bütün yer üzünə arpa əkilsə, ulağa yenə də bir ovucdan artıq catmayacaq.

C[redaktə]

 • Camaat dəliyə gülər, dəli də camaata.
 • Camış acıqlananda öz potasını da buynuzlayar.
 • Cəzasız tərbiyə də yoxdur.

Ç[redaktə]

 • Çağırılmış yüz qonağa yer tapılar, çağırılmamış bir qonağa bəlkə də yox.
 • Çirkin əllər üzü də bulayar.
 • Çox da şirin olma, yoxsa yeyərlər.

D[redaktə]

 • Daş mum olmaz, düşmən - dost.
 • Dəliyə dedilər: "Çiynində ağac bitib"; cavab verdi ki, "Lap yaxşı, kölgəsində oturaram".
 • Dəvə zərbə altında yox, yük altında çökər.
 • Dəyirman atanın da olsa növbəni gözlə.
 • Dil həm silahındır, həm də başının bəlası.
 • Divarın da qulağı var.
 • Doğmalar ağır gündə gərəkdir.
 • Doğru gəlir, yalan ölür.
 • Dost tərbiyə, düşmən cəza verməyə çalışar.
 • Dostla təmiz ürəkli ol.
 • Dostluq yüz illik yoldur.
 • Dostluğumuz dostluqdur, amma mənim kamanım pulsuz atmır.
 • Dostun olmayan yerdə oturma.
 • Dostun köhnəsi yəhərlənmiş köhlən kimidir.

E[redaktə]

 • Elə bir yer yoxdur ki, zəif orda gizlənsin.

Ə[redaktə]

 • Əcinnə də öz balasını öldürməz.
 • Əgər sən düz getsən, heç kəs səni düz yolundan cıxara bilməz.
 • Əsməri kürəyindən də tanıyarsan.
 • Əyri ağacı od düzəldər.

F[redaktə]

 • Fil ki qızdı, aman gözləmə.

G[redaktə]

 • Göz yaşıyla dirilən olsaydı, ölü olmazdı.
 • Gözdən uzaqda şahı da söyərlər.* Kim ki, yerində oturub qalxmır, axır bir tapır.
 • Gözəl səs qulağa dərmandır.
 • Güclə çəkib sürümək olar, güclə yedirtmək olmaz.
 • Güclü göy gurultusundan sonra güclü yağış olmur.
 • Gül yaxşıdır, öz kolunda.

H[redaktə]

 • Haqqı öldürə bilməzsən.
 • Hamı əti xoşlayır, ancaq allah birinə quzu göndərir, birinə də qoca keçi.
 • Heç kəsə zərər vermir, amma xeyir də vermir.
 • Heç kəsin ağzına barmağını qoyma - əlini dişləyərlər.
 • Həqiqəti ya güclü deyər, ya da axmaq.
 • Hər kəsin vətəni özünə Kəşmirdir.
 • Hər quşun öz yuvası.
 • Hətta Allah da gözəlləri sevir.
 • Həya gözlərdə yaşar.
 • Həyanı qoru həyalılar üçün.

X[redaktə]

 • Xalis qızıl oddan qorxmaz.
 • Xasiyyəti bir olan adamlar dostluq elər.
 • Xoşbəxtliyin qiyməti bədbəxtlikdən sonra bilinər.
 • Xəncər yarası sağalar, söz yarası yox.

İ[redaktə]

 • İgidlə çəkiş, səadətlə - yox.
 • İki lüt bir-birindən utanmaz.
 • İnad müvəffəqiyyətin dostudur.
 • İnsan daş kimi bərk, çiçək kimi zərifdir.
 • İnsan doğulur ki, yaxşılıq eləsin.
 • İraqdan tiryək gözləyincə, ilan vuran ölər.
 • İstəyin də ölçüsü olmalıdır.
 • İstəyirsən lap meşədə doğul, amma adamların arasında böyü.
 • İstirahət zəhmət üçün mükafatdır.
 • İş əbədidir, güc - yox.
 • İşsiz yaşamaqdansa, ölmək yaxşıdır.
 • İşsizlikdənsə, ağır iş yaxşıdır.
 • İt çaydan su içməklə su murdar olmaz.

K[redaktə]

 • Karvanı bağlamaq olar, dili yox.
 • Kəklik qaqqıldayıb özünü ələ verdi.
 • Kəndli yağış üçün dua edir, bənna - yağışsız hava üçün.
 • Kərtənkələ ilanın dalınca dartındı və partladı.
 • Kərtənkələni də öldür - əgər başı ilan başısa.
 • Kim ki, yerində oturub qalxmır, axır bir tapır.
 • Kor da öz evini yaxşı tanıyır.
 • "Kor" yoldansa, kor göz yaxşıdır.
 • Korun qabağında ağlama: sənin göz yaşını görə bilməz.
 • Könül könülə hər şeyi deyir.
 • Köpək xəstə olanda çaqqallar damda oynaşar.
 • Köpəkdən soruşdular: "Kimin əlindən yaşaya bilmirsən?" - cavab verdi ki, "öz qohum - əqrabamın.

Q[redaktə]

 • Qalaya ümid ol, düşmənini də yaddan çıxarma.
 • Qamışın ayağı suda olsa da, ayağı qurudur.
 • Qanı qanla yumazlar.
 • Qarışqa özündən böyük yük daşıyar.
 • Qarışqa üçün bir qarış su da ümmandır.
 • Qazançanı hər yerdə od üstünə qoyarlar.
 • Qazanda nə varsa, cibdən görünür.
 • Qədəh nə qədər ki, sınmayıb - cingildəyəcək.
 • Qızıl - dağlar içindən də yol salar.
 • Qocaya tapşırma - öləcək; cavana ümid olma - unudacaq.
 • Qohumluq ürəklədir, al-ver - sövdələşməklə.
 • Qonaq bilməlidir ki, nəyi yemək, nəyi saxlamaq lazımdır.
 • Qonaq heç zaman razı qalmaz.
 • Qonaqların olması yaxşıdır, ancaq hamısı bir evdə yox.
 • Qorxudan çaqqal da pələngin üstünə atılar.
 • Qurmaq qırmaqdan yüz dəfə çətindir.
 • Qüvvət ağla da qalib gələ bilər.

L[redaktə]

 • Layiqli qardaş bacıya çadradır.
 • Lütün yuxusuna köynək girər.

M[redaktə]

 • Mahnıyla qarın doymaz.
 • Məsləhət vaxtında deyiləndə qiymətli olur.

N[redaktə]

 • Namus adamı qəbirdən də qaldırar. [1]
 • Namusu üçün əfqan oda da atılar.
 • Nə qədər ki, soruşan yoxdur, dinmə.

O[redaktə]

 • O adamdan qaç ki, əvvəlcə "hə", sonra "yox" deyir.
 • O dünyada da qardaşın hesabını səndən çəkəcəklər.
 • O qədər acı olma ki, səni atmaq istəsinlər.
 • Od nə özününkünə aman verər, nə də özgəyə.
 • Od tutanda quru da yanar, yaş da.
 • Oğlu qızdan üstün tutma.
 • Oğlun igidliyi ananı cavanlaşdırar.
 • Oğluna baxıb atanı təsəvvür edərlər.
 • Oğru həmişə yoldaş gəzər.
 • Oğru oğrunu tanıyar.
 • Onun ürəyindəki dilindədir.

Ö[redaktə]

 • Ördəyin dimdiyi həmişə çirkli olar.
 • Öz kəndini də unutsan, öz adətini unutma.
 • Özgə evdə yüz qonaq da qorxulu deyil.
 • Özgənin əlində balaca tikə də böyük görünər.
 • Özgənin odu isitməz.
 • Özünü bilməyən kəs adam deyil.

P[redaktə]

 • Pələng qəfəsdə də pələngdir.
 • Pələngi nəvazişlə öyrədərlər, ağacla yox.
 • Pis arvad dar ayaqqabı kimidir.
 • Pis arvad əyri qabırğa kimidir: sındırarsan, amma düzəldə bilməzsən.
 • Pis günə düşmək istəmirsənsə, axmaq adamla dostluq eləmə.
 • Pis oğlun ucundan atanı söyərlər.
 • Pişik siçanı allah xatirinə tutmur.
 • Pul olsaydı, minnət olmazdı.

R[redaktə]

 • Rişxənd davaya gətirib çıxarar.
 • Rupi xırdadır, amma böyük işlər görür. (Rupi pul vahididir).

S[redaktə]

 • Səadət olmayanda ata evi də yad görünər.
 • Sədəqə vermək üçün var - dövlət yox, yumşaq ürək gərəkdir.
 • Sən əgər təmizsənsə, şahdan da qorxun olmaz.
 • Sən mənə yaxşılıq arzula, mən də sənə xeyir diləyim.
 • Sən sevinəndə sevinmir, amma sən yaman günə düşəndə qəmlənir.
 • Sənin işin həmişə səninlədir.
 • Sənin tərini özgəsi qurutmayacaq.
 • Səyahət insanı tərbiyə edir.
 • Siçan gərək pişikdə düzlük axtarmaya.
 • Sifət ürəyin aynasıdır.
 • Su bütün yer üzünü tutsa da, ördək batmaz.
 • Su yuxarı başdan çirklənər.
 • Subayın evində dava olmaz.
 • Suyun axmazı tez xarab olar.
 • Suyun sakit axanından qorx, iti axanından yox.
 • Sürüdən qalan qoyunu canavar yeyər.

Ş[redaktə]

 • Şahinlər çarpışır, göyərçinlərin tükü tozlanır.
 • Şam ağacı qocalanda şirəsi kötüyünə axar.
 • Şəhər qapısını bağlamaq olar, el ağzını yox.

T[redaktə]

 • Taxılı xalvarla udur, amma bircə sözü uda bilmir.
 • Tək getsən ya dərd taparsan, ya da səadət.
 • Tələsmə ki, sonra ağlamayasan.
 • Tox qarnını qaşıyanda acın sümükləri sızıldar.
 • Torpaq qoynuna aldıqlarını vermir.
 • Tülkü - dərisi ucbatından bədbəxt olar.

U[redaktə]

 • Uduzan oyundan çıxar.
 • Uşaqlıqda öyrəndiyini qocalıqda da unutmursan.

Ü[redaktə]

 • Ürək ağrıyanda kor gözdən də yaş axar.
 • Ürək hara çəksə, ayaq da ora gedər.

V[redaktə]

 • Var - dövlət nə qədər çox olsa da, yenə axırı olur.
 • Var sənindir, oğul xalqın.
 • Varlının eybini var örtər.
 • Vətəni qürbətdə daha çox istərlər.

Y[redaktə]

 • Yaxşı iş adamı şaha bərabər elər.
 • Yaxşı qız yaxşı da ana olar.
 • Yaxşı söz də yaxşıdır - bir dəfə.
 • Yaxşı yaxşıya uğrar.
 • Yaxşıya tələs, yamana tələsmə.
 • Yalançını dinlə, amma yoxla.
 • Yalançının yaddaşı olmaz.
 • Yamanlıq yüz il yaddan çıxmır.
 • Yay kasıbların paltarıdır.
 • Yaz yaxşısa, il də yaxşı olacaq.
 • Yediyi qarğıdalı kökəsidir, plov yeyən adamlar kimi gəyirir.
 • Yeməyə görə özgə iti də adama öyrəşir.
 • Yeriməkdən çox, oturmaqdan ölürlər.
 • Yerinə yetirməyə qəti inanmasan, söz vermə.
 • Yetim ağlamağa adət edib.
 • Yoxsul oldu, yolsuz olmadı.
 • Yoxuş nədir, eniş nədir - hamısı bir zəhrimardır.

Z[redaktə]

 • Zalımın qolu nə qədər güclü olsa, o qədər də tez divan tutar.
 • Zəfər gələndə bütün çaqqallar dönüb şir olur.

İstinadlar[redaktə]

 1. Aforizmlər və hikmətli sözlər. Bakı, 2005