Məzmuna keç

Dədə Qorqud

Qorqud Ata — türk, altay və oğuz əfsanələrində, nağıllarında və xalq hekayələrində adı çəkilən və Dədə Qorqud olaraq tanınan ozan.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Adam içməz acı sular sızınca, sızmasa, yeg!
 • Ağır yüklər zəhmin qatır bilir.
 • Ana haqqı, Tanrı haqqı.
 • At işlər, ər öyünər.
 • At yeməyən acı otlar bitincə, bitməsə, yeg!
 • Ata adını yürütməyən xoyrad oğul ata belindən enincə, enməsə, yeg; ana rəhminə düşüncə, doğmasa, yeg!
 • Ata dururkən oğul əlinmi öpərlər?
 • Ayrı-ayrı yollar izin dəvə bilir.
 • Başıma qaxınc, üzümə toxunc olmasın.
 • Bildiyin unutmasa, ağıl yaxşı.
 • Bir igidin qara dağ yumrusunca malı olsa, yığar-dərər, tələb eylər, nəsibindən artığın yiyə bilməz.
 • Çıxan can geri dönməz.
 • Dədə, oğlanmısan, qızmısan?
 • Dəvəcə böyümüşsən, köşəkcə ağlın yox!
 • Dövlətsiz şərrindən Allah saxlasın!
 • Dünya şirin, can əziz.
 • Əcəl vədə irməyincə kimsə ölməz.
 • Ər igidlər qarısa, oğlu doğmaz.
 • Ər malına qıymayınca adı çıxmaz.
 • Əski pambıq bez olmaz.
 • Ətrafda erkək quzu qurban üçün, Baba oğul qazanar ad üçün, Oğul da qılınc qurşanar baba qeyrəti üçün.
 • Əzəldən yazılmasa, qul başına qəza gəlməz.
 • İşdən qorxan igidmi olur?
 • Könlün yuca tutan ərdə dövlət olmaz.
 • Kül təpəcik olmaz.
 • Qadir Tanrı verməyincə ər bayımaz.
 • Qara eşşək başına yüyən vursan, qatır olmaz.
 • Qaravaşa don geyürsən, qadın olmaz.
 • Qarı düşmən dost olmaz.
 • Qarşı yatan qara dağlar qarısa, otu bitmaz, el yaylamaz.
 • Qız anadan görməyincə öyüd almaz.
 • Qızların yolu əvvəldir.
 • Qonağı gəlməyən qara evlər yıxılsa, yeg!
 • Oğul atadan görməyincə süfrə çəkməz.
 • Oğul atanın yetiridir, iki gözinin biridir.
 • Oğul daxı neyləsün baba ölüb mal qalmasa,

Baba malından nə fayda, başda dövlət olmasa…

 • Oğul kimdən olduğun ana bilir.
 • Oğuzun arsızı türkmanın dəlisinə bənzər!
 • Ölən adam dirilməz.
 • Öyünərsə, ər öyünsün — aslandır! Öyünməklik övrətlərə böhtandır.
 • Öyünməklə övrət ər olmaz.
 • Padşahlar Tanrının kölgəsidir. Padşahına asi olanın işi rast gəlməz.
 • Sarımsaq otun yemədin, için göynər.
 • Şərablıydım, duymadım, nə söylədim, bilmədim.
 • Təkəbbürlük eyləyəni Tanrı sevməz.
 • Ulaşuban sular daşsa, dəniz dolmaz.
 • Yad oğulu saxlamaqla oğul olmaz, böyüyəndə salur gedər, gördüm diməz.
 • Yalan söz bu dünyada olunca, olmasa yeg!
 • Yalnız igid alp olmaz. Yovşan dibi Ьəгк olmaz.
 • Yapa-yapa qarlar yağsa, yaza qalmaz.
 • Yeddi dərə qoxuların tülkü bilir.

Mənbə

[redaktə]

Vikianbarda Dədə Qorqud ilə əlaqəli mediafayllar var.

Vikipediyada Dədə Qorqud haqqında məqalə var.