Məzmuna keç

Kürd atalar sözləri

Wikipedia logo
Wikipedia logo
Kürdlər haqqında Vikipediyada məqalə var.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Ac - adam içinə çıxdı, lüt - çıxmadı.
 • Adam kasıblayanda köhnə borclarını və uzaq qohumlarını xatırlayır.
 • Adam kimi işlə, aslan kimi ye.
 • Adamlar qoruqsuz olur, sərvət qoruqsuz olmur.
 • Adamlar zamanla ayaqlaşmalıdır, zaman adamlarla yox.
 • Axşam çörəyini sabaha saxla, axşamın işini səhərə saxlama.
 • Ağac dedi: "Məndən balta sapı düzəltməsəydilər, balta məni doğramazdı.
 • Ağac nə qədər yoğunsa, bir o qədər bərk sınar.
 • Ağaca qurd düşməsəydi, çürüməzdi.
 • Ağacı kökündən kəsmə.
 • Ağacı qurd yeməsə min il yaşar.
 • Ağıl - qızıl tacdır, hər başda olmaz.
 • Ağıldan yüngül olanın yuxusu ağır olur.
 • Ağıllıların yükü axmaqların çiynində olar.
 • Ağız yeyər, üz utanar.
 • Ağlın azlığı ağır yükdür.
 • Allah dağı da tək qoymasın.
 • Allah dağı görür, üstünü qarla örtür.
 • Allah kasıbın qənimidir.
 • Allah tülküyə aslan gücü verməsin.
 • Allahın da adı var, özü yox.
 • And - ikiağızlı qılıncdır.
 • Arvad adamı evə gələr, kişi adamı evdən gedər.
 • Arvad var - arvaddır, arvad var - dərd-qəmdir, arvad da var - yaraya məlhəmdir.
 • Arvad var qardaş yerindədir, arvad da var qardaşdan eləyir, yıxılır.
 • Aslan qocalanda çaqqallar gülüncü olar.
 • Aslanı hiylə ilə təslim edərlər.
 • Aslanın gücü pəncəsindədir.
 • At dörd ayaqla yeriyir, o da büdrəyir,
 • At qaçır, atlı özünü tərifləyir.
 • Atanın düşməni oğula dost olmaz.
 • Atı nalladılar, eşşək ayağını qaldırıb dedi: "Məni də".

B[redaktə]

 • Balta öz sapını kəsməz.
 • Baltanın sapı ağacdan olmasa ağaç aşmaz.
 • Baş dilə dedi; "Nə qədər ki, sən mənim qonşumsan, mənə rahatlıq yoxdur".
 • Başısoyuq oğuldan kor qız yaxşıdır.
 • Bekarın dukanı; iki saxta sabun, dörd torba duz.
 • Bəd itin arxasından keç.
 • Bəxti taxta dəyişmə.
 • Bəla igidin başına gələr.
 • Bərk ayaqda qorxağa qapı açmaq lazım deyil.
 • Bir ağacın kölgəsində min qoyun daldalanar.
 • Bir ana duası yeddi kişi qarğışını heç edər.
 • Bir bəd itdən qorx, bir də deyingən arvaddan.
 • Bir dəfə iki nəfər bir aqili araya alıb soruşdu: "Sən dəlisə, yoxsa qudurmuş?". Aqil dedi: "İkisinin arasındayam".
 • Bir dəfə qonaq eləməklə duz-çörəkli olmazsan, bir dəfə vurmaqla - qoçaq.
 • Bir dəfə yaxşılıq eləmək min dəfə deməkdən yaxşıdır.
 • Bir evə üç nəfər üçün azar gəldi, hamı baxdı nökərin gözünə. Nökər dedi: "biri - mən, bəs qalanları".
 • Bir günlük aslan ol, bir illik tülkü olma.
 • Bir halda ki, dünyada ölüm var, qorxu nə üçündür?
 • Bir topa hünü fili qaçırdar.
 • Bir yalançı dost min düşməndən yaxşıdır.
 • Birinci yastiq yaxşıdır. ("Birinci qadın yaxşıdır" - mənasında).
 • Birindən soruşdular: "Sən baxt istəyirsən, yoxsa taxt?". Dedi; "Baxt olsa, taxt özü gələcək".
 • Birinin evi od tutub yanır, o biri də onda qoyun baş-ayağı ütür.
 • Böyük ürək qocalmaz.

C[redaktə]

 • Canavar duman axtarar.
 • Cöngənin dərisini buğa aparar, buğanın dərisinə cöngənin gücü çatmaz.

Ç[redaktə]

 • Çay balığı dənizdə yaşaya bilməz.
 • Çay dənizi bulandırmaz.
 • Çırağın kora, nağaranın kara faydası yoxdu.
 • Çox tələsən geri qalar.
 • Çox tələsən tez yorular.
 • Çox yatan - az bilər.
 • Çörək - Qurandan qədimdir.
 • Çörəyi itə ver, nanəcibə vermə.
 • Çörəyin dadı çörək yiyəsinin üzünə görədir.

D[redaktə]

 • Dağ nə qədər hündür olsa da, belindən yol aşar.
 • Daş da səhəngə dəyəndə - vay səhəngin halına, səhəng də daşa dəyəndə - vay səhəngin halına.
 • Dağa ki, od düşdü - yaş da yanacaq, quru da.
 • Dam dəlikdirsə, damdibi yaşdı.
 • Daş daşa dəyər - çınqı çıxar.
 • Dedilər: "Ay ulaq, gəl səni aparaq cənnətə". Soruşdu: "Bəs orda qanqal var?"
 • Deyirlər, sən ki yola çıxdın, qəza- bəla da yola çıxır.
 • Dəlilər dəli deyil, onlara inananlar dəlidir.
 • Dəniz itin ağzıyla haram olmaz.
 • Dəvənin dərisi bir öküzə yükdür.
 • Dilim, mən sənin artığını kəsməsəm, sən mənim başımı kəsəcəksən.
 • Dişləyə bilmədiyin əli öpməli olursan.
 • Dost ağladar, düşmən güldüər.
 • Dostumun dostu dostumdur, düşmənimin düşməni də dostumdur.
 • Dostuna qazdığın quyuya bir gün özün düşərsən.
 • Dovşan necə gizlənir gizlənsin gec-tez çıxıb qaçacaq.
 • Dövlətli kasıblayanda yeddi il ondan dövlətli iyi gəlir, kasıb dövlətlənəndə yeddi il ondan kasıb iyi gəlir.
 • Düşmənə şirin sözünlə möhkəm arxan olsun.
 • Dünya - qızılgüldür: qoxla, ver yoldaşına.
 • Dünya nemətini kim daddı? - Axmaq qabağında susan.
 • Dünya nemətlərinin xeyrini ya zorlu görür, ya da həyasız.
 • Dünya səbr üstündə dayanıb.
 • Dünyada dildən şirin, dildən də acı heç nə yoxdur.
 • Dünyada hər şeyi qazanmaq olar - ata ilə anadan başqa.
 • - Dünyanı necə gördün? - Ürəyim necə görürsə!.
 • Dünyaya görə danış, ağlına görə iş gör.
 • Düşmənə - yaxşı söz, dosta - yaxşı tikə.
 • Düşməni olmayan kişinin olumu ilə ölümü birdir.
 • Düşmənin bir qarışqa da olsa, tədbirini gör.
 • Düşmənin qoy aslan olsun, tülkü olmasın.
 • Düzü deyəndən sonra şirin də yanından keçə bilərsən.
 • Düzünü de - rahat yat.

E[redaktə]

 • Elə quru olma ki, səni sındırsınlar, elə də yaş olma ki, sıxsınlar.
 • Elə ölü var ki, ağlaşmaya ehtiyacı yoxdur.
 • Eləyən heyfsilənər, eləməyən heyfsilənməz.
 • Eşşək yıxılanda yiyəsindən güclüsü tapılmaz.
 • Eşşəkdən qurban olmaz, amma dəyərində puldan qurbanlıq olar.
 • Eşşəyini əvvəlcə özün möhkəm bağla, sonra allaha yalvar ki, onu qorusun.
 • Evdə ağsaqqal yoxdursa, bir ağır daş gətir, onunla məsləhətləş.

Ə[redaktə]

 • Əliaçığın əli qısa olmaz.
 • Əlim oğurlayır, ürəyim - əsir.
 • Əliylə buraxdı, ayağı ilə ardına düşdü.
 • Ər-arvad savaşına ağılsızlar inanar.
 • Əslini soruş, əsilsizdən qorx.
 • Ət xarab olsa duzlayarlar, duz xarab olsa neyləyərlər?
 • Əvvəl de, sonra gül.
 • Əyri ağacın kölgəsi də əyri olar.
 • Əyri ağıza gülmək yaraşmaz.

G[redaktə]

 • Gəlin at belində gələr. Ancaq kimə qismət olduğunu kimsə bilməz.
 • Gözəl gözlərinə sürmə çəkdi, cavanların qəlbini yandırıb - yaxdı.
 • - Gozünü kim oyub.
- Qohumum.
- Hə, deməli, ona görə belə dərin oyulub.

H[redaktə]

 • Haqsız bəraət cinayətdən ağırdır.
 • Hər ağac öz kökünə kölgə salmaz.
 • Hər dəmirdən qılınc olmaz.
 • Hər şey saqqala görə olsaa, onda gərək keçi sərdar ola.
 • Hər tikəni yemək olar, hər sözü demək olmaz.
 • Hər yuvaya əlini salma: birində siçan var, birində ilan.
 • Həya - damladır, bir damçı damsa yenə damacaq.
 • Hürəyən it qəfil qonaq çağırar.

X[redaktə]

 • Xasiyyətini dəyiş - gecələdiyin yeri dəyişmə. (Kürdlərdə adətdir: bir dəfə bir evdə gecələmiş müsafir, gələn dəfə də o evə düşməlidir, yoxsa ev yiyəsini incitmiş olar)
 • Xəstənin özünün bildiyini yüz həkim bilmir.
 • Xəstəyə kim şəfa verdi? - Halını soruşan.

İ[redaktə]

 • İgid adam yava adamı bağışlaya bilər, yava adam igidi - yox.
 • İgidlik ondur: biri qüvvət, doqquzu fənd.
 • İkiarvadlı ikiüzlü olar.
 • İki güləşənin biri yıxılmalıdır.
 • İlan deyir: "Məni düşmən kimi öldürsən də dost kimi basdır".
 • İlan kəsilmiş quyruğunu unutmaz.
 • İlan kinli olmasaydı, ayaqları qarnında olmazdı.
 • İlan nə qədər ki, balacadır - əz başını.
 • İlandan ilan zəhəri getməz.
 • İlanı başından tutarlar.
 • İlanın balası zəhərsiz olmaz.
 • İllər qoranı şirin elər.
 • İnsan bir, qayğı min.
 • İnsan "haqq" dediyi zaman çay dayanır, su kəsilir.
 • İnsan yorğunluqdan ölməz.
 • İstəmək ayıbdır, verməmək ikiqat ayıbdır.
 • İş aslandır, alarsan ələ, olar tülkü.
 • İş görən əl- tox qarının üstündədir.
 • İt çörəkdən qaçmaz.
 • İt dənizdən su işməklə, dəniz murdar olmaz.
 • İt səni nə qədər yaxşı tanısa da, ağacı əldən vermə.
 • İtə nə qədər daş atsan, o qədər də hürər.

K[redaktə]

 • Kasıb çörək dərdində, ağa kefdə, şənlikdə.
 • Kiçik borc uşaq kimi böyüyər.
 • Kim elədi demə, kim söylədi de.
 • Kirpi ğz balalarını söğallayıb dedi: "Mənim ipək balam".
 • Kişi arxasında qadın - iki ağzı da itilənmiş qılınc kimidir.
 • Kişi o adamdır ki, öz yarasını özü sağaldır.
 • Kişinin düşməni pis dilidir, bir də pis arvadı.
 • Kor gözü müalicə eləmək olar, kor ürəyi - yoz.
 • Kor ölüncə ümid edər ki, görəcək.
 • Korlar şəhərinə gedən adam gərək gözünü yumsun.
 • Könlündəki bir dərd belindəki on yükdən ağırdır.
 • Kürd ac olanda yuxu onun nəyinə gərəkdir?

Q[redaktə]

 • Qadın qaladı, kişi məhbus.
 • Qadın yanağı allığı kişidən alar.
 • Qadının könlü bir qaba düşdü, yeddi il bir yerdə dolandırdı.
 • Qalın nazilincə, nazik üzülər.
 • Qapını bağla, amma nə qonşunu, nə də kəndçini oğru bilmə.
 • Qapısı bağlı olanın gözü qapısı açıq olandadı.
 • Qara buluddan həmişə yağış gələr.
 • Qarğa başından bozartma bişirməzlər.
 • Qatırdan soruşdular: "Atan kimdir?". Dedi: "Atın bacısı oğluyam".
 • Qəhvəni çaya bərabər elədilər, çayın qiyməti düşdü.
 • Qərib adam kor kimidir.
 • Qılınc birini öldürər, dil - minini.
 • Qız dediyin meyvəli ağacdır, hər ötən bir daş atar.
 • Qocaların sözüylə arvad al, cavanların sözüylə - at.
 • Qohum nə qədər pis olsa, yenə gizlədilmiş qızıl kimidir.
 • Qonşunun qızını qonşu ərə verər, qonşunun oğlunu qonşu evləndirər.
 • Qorxağın ürəyi hər an döyünər.
 • Qoy ağac yıxılsın - bilərsən hansı tərəfə yıxıldı.
 • Qoy lal desinlər, tənbəl deməsinlər.
 • Qoy səni aslan yesin - yatma tülkü kölgəsində.
 • Qudurmuş it qırx gün yaşar.
 • Qulaqsız ulaq elə bilər ki, hələ qoduqdur.
 • Qurbağa quruldamasa partlar.
 • Qurd gəldi - vay dilənçinin, kasıbın halına.
 • Qurd öz gücünü bilsəydi, dünyanı alt-üst edərdi.
 • Qurddan soruşdular: "Sənin boynun niyə yoğundur?". Dedi: "Mən ruzumu özüm tapıb, özüm də yeyirəm".
 • Qurdla yeyir, çobanla axtarır.
 • Quş var ki, insan onun ətini yeyir, quş da var ki, insan ona ət yedizdirir.
 • Quzuya yazığı gələn kabab yeməz.

L[redaktə]

 • Libassız dolaş, ancaq başını düşmən önündə əymə.

M[redaktə]

 • Meyvənin dəymişini dərməzsən - çürüyər.
 • Məhəbbət - alovdur, əhd-peyman - külək.
 • Məhkəməyə gedən iki nəfərin ancaq biri razı qayıdar.
 • "Mən sancmıram" deyən ilandan qorx.
 • Mənim papağım düzlüyümə görə cırıldı.
 • Mərcimək quşu kimidir: nə sinəsi var, nə kürəyi.
 • Mərddən zərər olmaz, namərdə - inam.
 • Mərdin başı qaladır.
 • Molla öz borcunu tez unudur, borclularını yox.

N[redaktə]

 • Nabələdə zurna verərsən, gen tərəfindən piləyər.
 • Namərd körpü də olsa - üstündən keçmə.
 • Namuslu əmək tapdansa da zay olmaz.
 • Namusu itə atdlar - yemədi.
 • Heç nə bilməyən adam həmişə qəmgin olar.
 • Nə qədər ki, qapını döyməyiblər, sən də heç kəsin qapısını döymə.

O[redaktə]

 • Oddan qorxan suya düşər.
 • Oğul atanın yanına gəli deyir: "Ata, dəvə bir qəpiyədir". Atası deyir: "Alma, qəpiyimiz yoxdur". Onda ki, dəvənin qiyməti qızıla bərabər olur, ata deyir: "Bala, get al".

Ö[redaktə]

 • Ölənin dalınca heç kəs özünü öldürmür - yazıq ölənin halına.
 • Ölü mənim ölüm,nə olduğunu özüm bilərəm.
 • Ölümdən qorxan insan dirilər arasında ölüdür.
 • Övladına cəza verməyən özü cəza alar.
 • Öz atasını öldürdü - goruna and içir.
 • Öz atasını istəyən, özgə atasını söyməz.
 • Öz atına oğlunu da qoyma minsin.
 • Öz düşmənini göz tez tanıyar.
 • Öz düşmənini tanımayan gözlər kor olsun.
 • Öz evində yox, özgə evində əliaçıqdır.
 • Özgə quzudan bizə qoç olmaz.
 • Özgənin əlinə baxsan, əli bağlı qalarsan.
 • Özünü bir tərifləyəndə, dostunu iki təriflə.

P[redaktə]

 • Padşahdan daldada padşahın da atasını söyərlər.
 • Peyğəmbər əvvəlcə özünə xeyir-dua verib, sonra özgələrinə.
 • Pis dost qoçağı da pis eləyər.
 • Pis qadın yaxşı kişini keçəl eləyər, yaxşı qadın pis kişini yaxşı eləyər.
 • Pişiyi hər necə atsan pəncələri üstə düşəcək.

S[redaktə]

 • Sakit sudan və mızı adamdan qorx.
 • Sel gedər - daş qalar, aslan ölər - dərisi qalar, insan ölər - adı.
 • Səbirli olsan, Misirin də əmiri olarsan.
 • Səhər bir tikə ye, günorta - nə qədər bacarırsan, axşam yeyərsən - yeməzsən özün bilərsən.
 • Səhər küləyindən soyuqlamayanın, axşam küləyindən qorxusu olmaz.
 • Silahı böyüyə ver, suyu kiçiyə.
 • Sirri bir nəfərə ver, sualı - mun nəfərə.
 • Soruşdular: "Atanı atlı öldürüb, yoxsa piyada?". Dedi: "İndi ki, ölüb, nə fərqi var: atlı öldürüb, yoxsa piyada".
 • Soruşdular: "Nə əkirsən?". Dedi: "Bitər, görərsən".
 • Soruşdular: "Su, niyə haray salırsan?". Dedi: "Dostum daşlardır".
 • Söyləmək zərərdi, düzəltmək qərar.
 • Sözü əvvəlcə bişir, sonra çıxart.

Ş[redaktə]

 • Şam kimidir, kölgəni - özünə, işığı özgəsinə salar.
 • Şərəfsizin zərbəsi mərdi ağrıtmaz.

T[redaktə]

 • Təlxəyə hər yerdə yer var.
 • Tənhalıq dərdi diş ağrısı kimidir.
 • Tülkü aslanın yerinə keçdi, hər yanı viran etdi.
 • Tülkü meşədən çıxdı - fərq nədir ki, dişidir, ya erkək.
 • Tülkü yeyə bilmədiyi üzümə- “iylənib” -deyər.

U[redaktə]

 • Uca dağların zirvəsi həmişə duman içərisində olar.
 • Ulaq yeddi cür üzmək bilir, amma suyu görəndə hamısı yaddan çıxır.
 • Ulağa dedilər: "Gözün aydın, oğlun olub!". Dedi: "Yüküm artıb, yemim azalıb".
 • Uşaq idim - böyüklərdən qorxurdum, böyük oldum - uşaqlardan qorxuram.
 • Uşaq nə görər yapışar, nə eşidər - danışar.
 • Utancaq adam məqsədinə çatmaz.

Ü[redaktə]

 • Ürək daş deyil, güldən də zərifdir.
 • Ürək süfrədir ki, hər yetənin önündə açasan?
 • Ürəkdən ürəyə yol var.
 • Üzü ağrısın, qarnı ağrımasın.

V[redaktə]

 • Vaxtsız banlayan xoruzun başı kəsilər.
 • Vay o kişinin halına ki, arvadının gözü qapıdadır.
 • Vətənsiz adam qanadsız quş kimidir.

Y[redaktə]

 • Yaxşı aqibət əvvəldən görünər.
 • Yaxşı at olsun, nalı olmasa da olar.
 • Yaxşı gəlin evin sütunudur.
 • Yaxşı gün səhərindən bilinər.
 • Yaxşı oğul pis atanın adını ucaldar, pis oğul yaxşı atanın adını batırar.
 • Yaxşılıq eləyən özünə xeyir eləyir, yamanlıq eləyən - zərər.
 • Yaxşılığı bir dəfə eləmək, min dəfə deməkdən yaxşıdır.
 • Yağış dənizin üstünə yağar.
 • Yağışdan sonra öküz çullanmaz.
 • Yalan Allahın düşmənidir.
 • Yalan hələ heç ağızdan çıxmamış başlayır valay vurmağa.
 • Yalqız adamdan heç kəs danışmaz.
 • Yalqız atlı toz qaldırmaz.
 • Yalqız qadın əzazil olar, yalqız kişi - yazıq.
 • Yaman gündə də namərd qapısını döymə.
 • Yamanlığı hamı eləyə bilər, yaxşılığı - yox.
 • Yaramaza hörmət elərsən, deyər: "Məndan qorxur".
 • Yaralı yarasını bilir.
 • Yava kişi bəd ayaqda arvadının gözünə baxar.
 • Yavaş gedəndə - bəla məni haqlayır, bərk gedəndə - mən bəlanı haqlayıram.
 • Yazda - qoyun, yayda - meyvə, payızda palıd közüylə yağlı ət, qışda da ki, mən. (Kürd qadının öz ərinə zarafatıdır).
 • Yazın axırında insanlar şad olur, yazın əvvəlində - heyvanlar.
 • Yeddi dəfə öz evində axtar, sonra qonşudan istə.
 • Yeməyə uzanan əl uzundur.
 • Yeməyi ye ər kimi, işi gör şir kimi.
 • Yetim bəxtəvər olsaydı, atası ölməzdi.
 • „Yoldaş, yoldaş“ deyən dostun ardınca getmə.
 • Yoluxucu xəstəlik Şamdan gəldi, əcəli çatanlar öldü.
 • Yuxu - dəmirdən ağır, qənddən şirindir.
 • Yük uzunqulağa gəlməsə, uzunqulaq yükə gedər.

Z[redaktə]

Mənbə[redaktə]

 • Dünya xalqlarının atalar sözləri. Bakı, 2015.

İstinadlar[redaktə]