Kəlilə və Dimnə

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to searchA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Ağıllı adam həmişə sənət və hünər əldə edib yaxşı ad qoymağa çalışar.
 • Ağıllı adamlar kin və ədavəti alovlandırmır, onu boğub məhv etməyi üstün tuturlar.
 • Ağıllı adam odur ki, əcdadlarının həyatından ibrət dərsi götürüb onların təcrübəsindən istifadə edə.
 • Ağızdan çıxan sözü, yaydan çıxan oxu, tüfəngdən çıxan gülləni geri qaytara bilməzsən.
 • Alicənablığın şərti yaxşılıq etməyə yol tapmaqdır.
 • Anlamayana yaxşılıq eləməkdən, qulaq asmayana nəsihət söyləməkdən, ağzı boşa sirr verməkdən daha böyük səhv ola bilməz.
 • Arvadın hörməti ərinə görə, oğlun izzəti atasına görə, şagirdin biliyi müəlliminə görə, ordunun gücü sərgərdəsinə görə müəyyən edilir.

B[redaktə]

 • Bir dana minlərlə inək arasında necə gəlib anasını tapırsa, insanın etdiyi yaxşılıq və pisliklər də gec-tez gəlib onu tapır.
 • Bu sirri qəlbində elə gizlə ki, Qəlb özü axtarsa, tapa bilməsin.
 • Büdrəyib yıxılanda, bədbəxtlik üz verəndə əqildən başqa heç nə insana kömək edə bilməz.
 • Bütün bəlaların mənbəyi tamahkarlıq, bütün cəfaların səbəbi hərislikdir.
 • Bütün işlər yalnız çalışmaqla və səy göstərməklə yerinə yetirilə bilər.

D[redaktə]

 • Dəf edilməsi mümkün olmayan dərdə dözməkdən başqa çarə yoxdur.
 • Düşmənlə həmdəm olan ağıldan da kəm olar.
 • Düz və təmiz adamlar arasındakı dostluq möhkəm olur.
 • Düzgün fikirləşib doğru tədbir tökmək, ağıl və təmkinlə hərəkət etmək hər şeydən üstündür.
 • Düzgün rəy deyilmişləri nəzərdən keçirib, deyilməmişləri dərk etmək yolu ilə meydana çıxır.

Ç[redaktə]

 • Çox danışmaq əqlin azlığına, yalan danışmaq iradənin zəifliyinə dəlalət edir.
 • Çox zaman dostluq və düşmənçilik uzun sürüb əbədi olmur. Dostluq da, düşmənçilik də bahar buludu kimi gah yağar, gah da kəsər.

E[redaktə]

 • Elm o dünyaya aparılacaq ən böyük sovqatdır.

Ə[redaktə]

 • Əql ilə həya ən yaxın və ayrılmaz dostdur, bunlardan biri itdikdə o birisini tapmaq olmur.
 • Ən kamil ağıl - ola biləcək və ola bilməyəcək şeyləri bir-birindən ayıra bilməkdir.

F[redaktə]

 • Fəthin, zəfərin, qələbənin, xoşbəxtliyin, səadətin açarı ehtiyatlı olmaqdır. Ehtiyatlılığın birinci şərti isə məşvərətdir.

H[redaktə]

 • Heç bir sübut olmadan, yalnız ehtimala əsasən yaxşı adamları məhv etmək, öz kökünə balta vurmaq kimi bir şeydir.
 • Hikmət sahibləri öz işlərini həmişə zəmanənin tətəzəsinə, həyatın tələbinə görə qururlar.
 • Hiylə və xəyanət ağacının barı müsibət və fəlakət olar.
 • Hünər sahibinin olan yoldaşı,
  Çatar məqsədinə hər addımbaşı.

X[redaktə]

 • Xain adamları əfv etmək sadiq adamları öldürmək deməkdir.
 • Xoşbəxtlik zəhmət və iradənin, əmək və səyin nəticəsində əldə edilir.

İ[redaktə]

 • İnsan öz əqlilə məsləhətləşməmiş sözə başlamaz.
 • İnsan zəhərli ağac əkdiyini o zaman bilir ki, onun meyvəsini özünə yedirirlər.
 • İşlərini əql, təmkin, təcrübə, ehtiyat, iradə və mətanətlə qurmayan adam axırda peşmançılıq çəkər.

K[redaktə]

 • Kim sitəm qılıncı qaldırsa əgər,
Həmin qılıncla da məhv olub gedər.

Q[redaktə]

 • Qarşılıqlı mehribançılıq nə qədər çox olsa, o qədər məhəbbət artar.
 • Qəşəng sözlər yalnız işlə möhkəmləndikdə gözəl nəticə verər.

L[redaktə]

 • Lal olmaq yalan danışmaqdan, pəltək olmaq söyüş söyməkdən, yoxsulluğa dözmək oğurluqla mal toplamaqdan yaxşıdır.

N[redaktə]

 • Nə qədər çalışsalar da, yenə hünər və istedadı gizli saxlamaq olmaz.
 • Nəfsə tabe olmaq əql və kamala nöqsan gətirir və düzgün qərar çıxarmağa mane olur.

Y[redaktə]

Yaxşılıq elə yaxşılıq bilənə,
Eyləmə haqq yeyib, nahaq deyənə.

Z[redaktə]

 • Zülm qılıncı işlədən elə həmin qılıncla da məhv olar.
 • Zülm örtüyü xeyirli işi dərk etməyə mane olduğu kimi, cəhalət pərdəsi də xoşbəxtliyi görməyə əngəl törədir.

İstinadlar[redaktə]