Madaqaskar atalar sözləri

Vikisitat saytındanA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Ac köpək bəd olar.
 • Ac timsaha nəvaziş təsir eləməz.
 • Adamın yoluna əcinnə çıxsa yaxşıdır, nəinki yalançı.
 • Adamları sev: adamlar var-dövlətdir.
 • Adamlarla savaşmaq, səhrada tək yaşamaqdan yaxşıdır.
 • Adil adam abidə kimidir - hər tərəfdən görünür.
 • Axmaqla söz-sözə gələn ağıllı adam birinci susar.
 • Ağcaqanadı vızıldadığına görə yox, adamların qanını sorduğuna görə öldürürlər.
 • Ağıl da şana kimidir, çox düzü az götürür, çox əyrisi - lazım olmayanı.
 • Ağıllı adam həmişə hörmətlidir.
 • Ağıllı adama dəli ilə mübahisədən ancaq utanmaq qalar.
 • Ağıllı bədxah xeyirxah dəlidən yaxşıdır.
 • Atanın şərəfsizliyi uşaqların boynuna düşər.
 • Avara bir toxa axtarır və özü də yalvarır: "İlahi, elə et ki, tapa bilməyim".

B[redaktə]

 • Başqaları haqqında pis danışmağa tələsmə.
 • Bekardan işləyənə məsləhətçi olmaz.
 • Bəla qohumgilə gəlibsə, deməli, sizə də gəlib.
 • Bir adam hələ xalq deyil.
 • Bir şey alan deyilsənsə, qiymət soruşma.
 • Birə başqasının hesabına yaşar.
 • Birənin çoxluğuna sözlə də inanmaq olar, pulun çoxluğunu gərək göstərsinlər.
 • Bitki çoxdur, amma təkcə şəkər qamışı şirin olur.
 • Borclu yatağa uzanar, gözünə yuxu getməz.
 • Boş mədədən ağır şey yoxdur.

C[redaktə]

 • Cavanlıqda tənbəllik edən qocalanda cındır geyər.
 • Cücələr düyü töküləndə əvvəl qorxur, sonra sevinirlər.

Ç[redaktə]

 • Çoxuşaqlı yoxsul qocalıqda varlanacaq.

D[redaktə]

 • Daşa yaxşılıq edəndə, onun üstündə əyləşmək də olar.
 • Döyülməklə ağıllı olsaydılar, birinci ağıllı öküz olardı.
 • Dil ilə bütün dünyanı da əkmək olar, əl ilə bir parça torpağın öhdəsindən gəlmək çətindir.
 • Dırnağı böyük zebunun zir-zibili çox olar.
 • Doğranmış soğan bərk acıdar.
 • Dost evindən yan keçmə.
 • Dosta pislik eləmə, təzəsi çətin tapılar.
 • Dostluq alınmır, qazanılır.
 • Döyülməklə ağıllı olsaydılar, birinci ağıllı öküz olardı.
 • Duman dərələrdə dincələr, timsah dayaz sularda.
 • Düyü bal və yağ kimidir: nə qədər çox olursa, bir o qədər yaxşı olur.
 • Düyü olmasa da, qaşığı atma.
 • Düz söz şəkər qamışının gövdəsi kimidir: istər qısa olsun, istər uzun - şirindir.

E[redaktə]

 • Ehtiyatsız cavan xəstə qocadan tez ölər.
 • Evi ocaq yox, mehriban həyat qızdırar.

Ə[redaktə]

 • Əkinçini əkinindən tanıyarlar.
 • Ən böyük səadət - məhəbbətə görə olan nikahdır.
 • Ərlə arvad kimidirlər: səhər savaşır - axşam barışırlar, axşam savaşır - səhər barışırlar.
 • Əziyyət qoy cibə düşsün, dostluğa yox.

G[redaktə]

 • Güclü olub ehtiyatlı olmayan çox yaşamaz.
 • Güclüləri həya yıxar, zəifləri - qorxu.

H[redaktə]

 • Heyvanı oylağında sancma.
 • Həqiqətə qalib gəlmək olar, amma öldürmək olmaz.
 • Həyat yemək qoxusu kimidir: bilmirsən haçan gedir.
 • Həyatı göz yaşı ilə gözəlləşdirə bilməzsən.
 • Hökmdara nifrət eləmək, xalqa nifrət eləməkdən yaxşıdır.

X[redaktə]

 • Xasiyyətin pisini dəyişmək olar, sifətin pisini - yox.
 • Xatirə hədiyyədən qiymətlidir.
 • Xəsis pulu bədxərc üçün yığar.

İ[redaktə]

 • İnamsızlıq məhəbbətə əngəldir.
 • İnsan ilandan, ilan insandan qorxar.
 • İnsan qara şüşəyə bənzəyir - içində nə var görünmür.
 • İpəklə başladığın işi, qalın sapla qurtarma.
 • istiot vurulmaqla acı olmarıq, bal yaxılmaqla - şirin; adamı işiylə tanıyarlar.
 • İşdə əllərin ağrıyanda da ac mədəni fikirləş.
 • İt qorxudan hürər.

K[redaktə]

 • Kasıb səhər gedir - deyirlər getdi oğurlamağa, axşam gedir - deyirlər getdi soymağa.
 • Kasıbı düzlüyü saxlayar.
 • Kasıblıq əyrilik deyil.
 • Kərtənkələnin balacası böyüyünə yemdir.
 • Kişini evdə uşaqlar yox, arvadın kamilliyi saxlayar.
 • Korun yuxusu bütün həyatı qədər çəkər.
 • Köhnə dərd bəla deyil.
 • Könülsüz izdivac nəhayətsiz göz yaşıdır.
 • Köpəyi aldatmaq asan deyil, adamı lap betər.

Q[redaktə]

 • Qaban - yeməzdən qabaq torpağı qazıyır.
 • Qarışqa cırcıramanı tutdu: -"Yaxşı ovdur, ancaq ağıza sığmaz" - dedi.
 • Qeyrət hər bir işin öhdəsindən gələr.
 • Qocaların mahnısı göz yaşı ilə qurtarar.
 • Ququ quşu harada olsa, bir cür oxuyacaq.
 • Qul bəxtəvərliyindən deyil, acından oxuyur.
 • Qul sahibini seçmir.
 • Qulun dəfnində musiqi yerinə it hürüşməsi olar.
 • Quş çoxdur, amma yer fındığını ancaq qarğa oğurlayır.
 • Quş tələni unuda bilər, tələ quşu - yox.

L[redaktə]

 • Lampaya güc verən - yağ, odu zəif salan sudur.

M[redaktə]

 • Məhəbbət dəniz yosunu kimidir: sən ona tərəf gedərsən, o səndən uzaqlaşar; sən ondan uzaqlaşarsan, o sənə tərəf gələr.
 • Məhəbbət düyü zoğu kimidir - yerini dəyiş, yenə göyərəcək.
 • Məhəbbət hədiyyəsiz olanda tez zəifləyər.
 • Məhəbbət ipək kimidir - ölüyə bükülür, dirini geyindirir.

N[redaktə]

 • Nə ağlı var, və varı - Burnun tutub yuxarı.
 • Nişan aldığın quşu hürkütmə.

O[redaktə]

 • Oğurluğu bacaran, yalanı da bacarar.

Ö[redaktə]

 • Öküzün axırı ət şorbasıdır, yalanın axırı - ifşa.
 • Örtülü qab həmişə dolu güman edilər.
 • Özgə bananı yeyirmiş kimi: ağızda şirinlik, ürəkdə acılıq.
 • Özgə havasına oynama.
 • Ozgənin ürəyini qırmazdan qabaq öz ürəyini qır.

P[redaktə]

 • Pis adama heç kəsin heyfi gəlməz.

R[redaktə]

 • Rəhmdil hökmdarın hakimiyyəti, zalım hökmdarın təbəələri yoxdur.

S[redaktə]

 • Saxta dost ağır gündə üz döndərməkdən utanmaz.
 • Səadəti heç kəslə bölüşmür, amma ağır gündə hamının qapısını döyür.
 • Səfra da, böhtan da elə bir cür acıdır.
 • Səhrada quldurla da görüşmək xoşdur.
 • Söz də quş kimidir - doğulanda qanadlı doğulur.
 • Siçovul yaşamaq istəyirsə, qoy pişiyin burnunun ucunda veyllənməsin.
 • Şimşəyi görən buludu da görüb.

T[redaktə]

 • Tanınmış kasıb, tanınmış varlıdan pisdir.
 • Tək barmaqla birəni də tuta bilməzsən.
 • Timsahın yumurtası üstündə oturan toyuq özünün ən qatı düşməninə həyat vermiş olur.
 • Timsahlar savaşanda harayçılıq lazım deyil.

U[redaktə]

 • Uşaq ana üçün hər şeydən qiymətlidir, lakin döşünü dişləyəndə ana onu da özündən kənar eləyər.

Ü[redaktə]

 • Ürəyi xain olanın dostu olmaz.

Y[redaktə]

 • Yaxşı adamlar bir atanın övladlarıdır.
 • Yaxşı dost pis qohumdan irəlidir.
 • Yaxşılığı yarılığa eləməzlər.
 • Yalan bir çürük dişdir, çəkib atmaq gərəkdir.
 • Yalan söz kandarda palçıq kimidir: hərə istəyir kənara atsın.
 • Yalan tənha olanda kök olur, şahid yanında isə arıqlayır.
 • Yalan yalançıya da ziddir.
 • Yamana kisə tikmə, yalana - anbar.
 • Yanan ocaqda hamı qızınar: ancaq külünü təkcə ev sahibəsi atar.
 • Yaşamaq fərəhli olmayanda, ölmək dərd olmur.
 • Yatan iti vurmazlar.
 • Yatmaqdan doymayan adam kasıblıqdan yaxa qurtara bilməz.
 • Yeməyə heç kimi çağırmır, işə bütün kəndi çağırır.
 • Yetim asqıranda öz-özünə sağlıq diləyər.
 • Yıxılanı vurma.
 • Yoldaşları pis olanın özü də bir şeyə dəyməz.

V[redaktə]

 • Varlı xəsis nə yığarsa, dəfni üçün yığar.
 • Varlı üçün yoxsul qohum, yad kimidir.
 • Varlını çar da hesab edərlər, kasıbı - xəspuş
 • Vuran əl sığallaya da bilər.

Z[redaktə]

 • Zebunu buynuzundan, insanı dilindən tutarlar.
 • Zəifləri incidəni güclülər incidər.
 • Zülməti işıq dağıdar: dərin çayı gəmiylə üzüb keçərsən; quyuya nərdivanla düşərsən.

İstinadlar[redaktə]