Maddə (Bənd)

(Maddə səhifəsindən yönləndirilmişdir)

Maddə - Qanun məcəlləsinin, yaxud hər hansı bir mətnin, sənədin və s.-nin kiçik hissəsi)A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


B[redaktə]

  • Beş qaranlıq maddə və beş lampa var. Dünya sevgisi zülmət, Allah qorxusu isə onun çırağıdır. Günah qaranlıqdır, onun çırağı tövbədir. Qəbir qaranlıqdır, çırağı isə “Allahdan başqa ibadətə layiq haqq ilah yoxdur və Muhəmməd Allahın elçisidir”. Axirət qaranlıqdır, çırağı isə yaxşı əməldir. Sirat qaranlıqdır, çırağı isə imanın yəqinidir. Əbu Bəkr

H[redaktə]

  • Haqsızlıq, hərəkətlə, bəzən də öldürücü hərəkətsizliklə sıx bağlıdır. Kömək göstərməmək maddə ilə cəzalandırılır. Mark Avreli

İ[redaktə]

  • İnqilab müharibəsi zamanı və milli Konstitusiyamızın qəbul edildiyi tarix olan 1788-ci ildə, konstitusiyası zəncilərə seçki hüququndan imtina edən on üç dövlət arasında yalnız bir Dövlət var idi. Həmin ştat Cənubi Karolina idi. Bəziləri, bu, doğrudur, mülkiyyət keyfiyyətini təyin etdi; hamısı azadlığı ilkin şərt etdi; lakin Cənubi Karolinadan başqa heç kim rəngi seçki hüququ şərti hesab etmədi. Federal Konstitusiya belə bir fərq qoymur, nə də Konfederasiyanın maddələri. 1778-ci il iyunun 25-də Konfederasiya Konqresində dördüncü maddə müzakirə olunurdu. O, nəzərdə tuturdu ki, “bu Dövlətlərin hər birinin azad sakinləri – kasıblar, avaralar və ədalətdən qaçanlar istisna olmaqla – bir neçə ştatda azad vətəndaşların bütün imtiyaz və immunitetlərindən istifadə etmək hüququna malikdirlər. Cənubi Karolinadan olan nümayəndələr "azad sakinlər" sözləri arasına "ağ" sözünü daxil etmək üçün hərəkət etdilər və beləliklə, rəngli adama vətəndaşlıq imtiyazlarını və toxunulmazlıqlarını inkar etdilər. Ceyms Qarfild

K[redaktə]

  • Konstitusiyanın IV maddəsində müqavilələrin “dövlətin ali qanunu” olduğu bildirilsə də, əksər hallarda onlar hətta qanun deyil. Sonya Sotomayor

M[redaktə]

  • Maddə 1: Hər şeyə baxmayaraq gül. Maddə 2: Ölümünə sev. Maddə 3: Onu aldatma. Maddə 4: O səni aldatsa maddə 1-i xatırla.Pol Oster

N[redaktə]

  • Nəsib bəyin Azərbaycan istiqlal hərəkatındakı rolu sadə nazirlikdə və başvəkalətdə bulunduğunu söyləməklə ifadə ediləməz. Onun hərəkatdakı həqiqi rolu sonra tutduğu bu rəsmi mövqelərdən çox daha əvvəl başlamışdır. Bu rol onun Gəncədə 1917-də “Türk Ədəmi-Mərkəziyyət Xalq Firqəsi” namıyla təsis edilən siyasi Azərbaycan firqəsinin təşkilinə təşəbbüs etməsiylə başlar. Azərbaycan idesini (ideyasını) siyasi bir tələb maddəsi şəklində formulə etmək şərəfi mərhum Nəsib bəyindir. [1] Məhəmməd Əmin Rəsulzadə

İstunadlar[redaktə]

  1. [1]Nəsib bəy Yusifbəyli- Həyatı haqqında bütün məlumatlar.