Məzmuna keç

Mixail Qorbaçov

1985A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Amerika siyasəti iki prinsipə əsaslanır: hər bir ABŞ prezidentinin öz müharibəsi olmalıdır. İkincisi: başqalarını köməksiz tərk edə bilərlər. Və eyni zamanda, onlar həqiqi xristian olduqlarını vurğulamağı xoşlayırlar.
 • Amerikanın özünün yenidən qurulmasına ehtiyacı var.
 • Bir iqtisadi sistemlə yatıb səhərisi gün başqa bir sistemlə oyana bilməzsən.
 • Birləşmiş Millətlər Təşkilatı müxtəlif dövlətlərin maraqlarını ümumiləşdirir. İstər ikitərəfli, istər regional, istərsə də qlobal olsun, onların səylərini vahid axınla birləşdirməyə qadir olan yeganədir.
 • Biz bu cür vəziyyətə hazır deyildik. (Çernobıl faciəsi haqqında)
 • Biz ən dərin sosial dəyişikliyin şahidiyik. İstər Şərqdə, istər Cənubda, istər Qərbdə, istərsə də Şimalda yüz milyonlarla insan, yeni millətlər və dövlətlər, yeni ictimai hərəkatlar və ideologiyalar tarixin ön sıralarına keçdi. Geniş əsaslı və tez-tez təlatümlü xalq hərəkatları müstəqillik, demokratiya və sosial ədalət həsrətini çoxölçülü və ziddiyyətli şəkildə ifadə etmişdir. Bütün dünya düzəninin demokratikləşdirilməsi ideyası qüdrətli ictimai-siyasi qüvvəyə çevrilmişdir. Eyni zamanda elmi-texniki inqilab bir çox iqtisadi, ərzaq, enerji, ekoloji, informasiya və əhali problemlərinə çevrilmişdir ki, bu da bizim son vaxtlar milli və ya regional problem kimi qəbul edilir. Kütləvi informasiya vasitələrinin və nəqliyyat vasitələrinin inkişafı sayəsində dünya görünür və hiss olunur. Beynəlxalq ünsiyyət əvvəlkindən daha asan oldu.
  • BMT Baş Assambleyasında çıxışı (7 dekabr 1988)
 • Bütün dünyaya qorxu gətirmək istəyən, hər prezidentin öz kiçik müharibəsinin olduğu siyasət arxada qalmalıdır.
 • Cəmiyyət həyatının bütün sahələrində yeni keyfiyyətə keçid dövrü ağrılı hadisələrlə müşayiət olunur. Biz yenidənqurmaya başlayanda hər şeyi düzgün qiymətləndirə və qabaqcadan görə bilmədik. Cəmiyyətimiz insanların həyati maraqlarına toxunan, uzun illər vərdiş etdikləri hər şeyi geridə qoymağa vadar edən böyük dəyişikliklərə hazır olmayan yerdən uzaqlaşmaq çətinləşdi. İlk vaxtlar biz ehtiyatsızlıqla böyük gözləntilər yaratdıq, insanların hamının fərqli yaşamalı və fərqli işləməli olduğunu başa düşmək, yuxarıdan yeni həyatın veriləcəyini gözləməyi dayandırmaq üçün vaxt lazım olduğunu nəzərə almadan.
 • Cəmiyyətin bütün sahələrində köklü yenidənqurma yolu keçdik.
 • Çernobıl AES-də baş verən qəza təkcə bizim texnologiyamızın nə qədər köhnəldiyinin deyil, həm də köhnə sistemin sıradan çıxmasının əyani sübutu idi. Eyni zamanda və bu, tarixin ironiyasıdır, ölkəni sözün əsl mənasında relsdən çıxararaq islahatlarımızı ciddi şəkildə pozdu.
 • Daha çox demokratiyaya, daha çox sosializmə ehtiyacımız var.
 • Daha çox sosializm, gündəlik həyatda daha çox demokratiya, şəffaflıq və kollektivizm deməkdir ...
 • Demokratiyanın yaxşı olduğuna şübhə etmirik, amma ilk növbədə vətəndaşların əsas ehtiyacları ödənilməlidir. Bunun üçün avtoritarizm lazımdırsa, mən bu cür avtoritarizmi alqışlayıram.
 • Doğrudur, BMT-nin səyləri həmişə uğurlu olmayıb. Amma mənim fikrimcə, bu təşkilat dünyanın sabitliyi üçün zəruri olan dövlətlərin maraqlarına uyğun balans axtarmaq üçün ən uyğun forumdur.
 • Dünya birliyinin bütün üzvləri soyuq müharibənin bəslədiyi köhnə stereotipləri və motivasiyaları qətiyyətlə atmalı, bir-birinin zəif nöqtələrini axtarmaq və onlardan öz maraqları üçün istifadə etmək vərdişindən əl çəkməlidir. Biz bütün dünyada insan hüquq və azadlıqlarına riayət olunduğu halda belə, həmişə mövcud olacaq özəlliklərə və fərqliliklərə hörmətlə yanaşmalıyıq. Təkrar edirəm ki, qarşıdurmanın sona çatması ilə fikir ayrılıqları sağlam rəqabət mənbəyinə, irəliləyiş üçün mühüm amil ola bilər. Bu, bir-birini öyrənmək, mübadilə etmək üçün stimuldur, qarşılıqlı etimadın artması üçün ilkin şərtdir. Çünki bilik və güvən yeni dünya nizamının əsasıdır.
 • Əgər rus dilindəki “perestroyka” sözü beynəlxalq leksikona asanlıqla daxil olubsa, bu, Sovet İttifaqında baş verənlərə maraqdan başqa bir şey deyil. İndi bütün dünyanın restrukturizasiyaya, yəni mütərəqqi inkişafa, əsaslı dəyişikliyə ehtiyacı var.
 • Gəlin bir anlıq fikirləşək: Birləşmiş Millətlər Təşkilatında ekoloji ilk yardım mərkəzinin yaradılması məqsədəuyğun olmazdımı? Bu mərkəzin funksiyaları ekoloji vəziyyətin kəskin şəkildə pisləşdiyi bölgələrə beynəlxalq mütəxəssislər qruplarını göndərmək ola bilər.
 • İnanıram ki, təhlükələr yalnız həyata reaksiya verməyənləri gözləyir.
 • İndiyə qədər heç vaxt bəşəriyyətin üzərində bu qədər böyük və qaranlıq bir təhlükə yaranmamışdı. Mövcud vəziyyətdən yeganə ağlabatan çıxış yolu, qarşıdurmada olan qüvvələrin Yer kürəsində silah yarışının, ilk növbədə, nüvə silahı yarışının dərhal dayandırılması və kosmosda qarşısının alınması ilə bağlı razılaşmasıdır. Qarşı tərəfi üstələmək cəhdləri və ona şərtlər diktə etmədən vicdanlı və ədalətli əsasda razılaşma. Hamının əziz məqsədə doğru irəliləməsinə kömək edəcək bir razılaşma: nüvə silahının tamamilə ləğvi və qadağası, nüvə müharibəsi təhlükəsinin tamamilə aradan qaldırılması istiqamətində. Bu, bizim qəti əminliyimizdir.
  • Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsində çıxış (11 mart 1985)
 • İsa, insanlıq üçün daha yaxşı bir həyat sürməyi hədəfləyən ilk sosialist idi.
 • İttifaqın qorunub saxlanması, yenilənməsi və islah edilməsi mənim SSRİ prezidenti vəzifəmdə mənim əsas siyasi, istərdinizsə, mənəvi vəzifəm idi. Ölkəni bütövlükdə qoruyub saxlaya bilmədiyimi ən böyük kədərim və bədbəxtliyim hesab edirəm. Bütün səylərim o birliyi qoruyub saxlamağa yönəlmişdi. Yeri gəlmişkən, bu gün getdikcə daha çox bəyanatlar eşidilir, o cümlədən bəziləri Belovej razılaşmasının iştirakçıları tərəfindən "Qorbaçovun təklif etdiyi birliyin yumşaq forması" xalqlarımızı və millətlərimizi ağrılı təcrübələrdən qoruya bilərdi. Amma, deyildiyi kimi, qatar artıq stansiyanı tərk edib.
 • Qərbdə, o cümlədən ABŞ-da yenidənqurma ilə bağlı müxtəlif şərhlər var. Belə bir fikir var ki, bu, sovet iqtisadiyyatının fəlakətli vəziyyətinin zərurətindən irəli gəlir və bu, sosializmdən məyusluq və onun idealları və son məqsədləri üçün böhran deməkdir. Onların arxasında hansı motivlərin dayanmasından asılı olmayaraq, bu cür şərhlərdən başqa heç nə həqiqətdən uzaq ola bilməz. Təbii ki, yenidənqurmaya son illər ölkəmizdə gedən proseslərdən narazılığımız daha çox təkan verib. Lakin bu, daha çox sosializmin potensialından kifayət qədər istifadə edilmədiyinin dərkindən irəli gəlir. Biz bunu indi, İnqilabımızın yetmişinci ildönümü günlərində xüsusilə aydın şəkildə dərk edirik. Bizim sağlam maddi bazamız, zəngin təcrübəmiz və geniş dünyagörüşümüz var ki, onun sayəsində cəmiyyətimizi məqsədyönlü və davamlı olaraq təkmilləşdirək, bütün fəaliyyətlərimizdən kəmiyyət və keyfiyyət baxımından daha böyük gəlirlər əldə etməyə can atırıq.
 • Məqsədimiz nüvə silahı olmayan bir dünya olmasıdır.
 • Mən optimistəm və inanıram ki, əsrlərin və minilliklərin qovşağında böyük şansı əldən verməmək və dinc dünya nizamına indiki son dərəcə çətin keçidi etmək üçün biz indi düzgün tarixi seçimi edə biləcəyik. Güclər tarazlığından çox maraqlar balansı, başqalarının hesabına üstünlüklər axtarmaq əvəzinə kompromis və uzlaşma axtarışı və liderlik iddialarından daha çox bərabərliyə hörmət - bunlar dünya tərəqqisi üçün zəmin yarada biləcək elementlərdir. və XX əsrin təcrübəsindən məlumatlı olan ağlabatan insanlar üçün asanlıqla məqbul olmalıdır. Həqiqətən sülhsevər qlobal siyasətin gələcək perspektivi dövlətlərin öz vətəndaşları üçün insan hüquqları və rifahının prioritetini rəhbər tutacaqları vahid beynəlxalq demokratik məkanın birgə səyləri ilə yaradılmasından və başqa yerlərdə də eyni hüquqların və oxşar rifahın təşviqindən ibarətdir. Bu, müasir dünyanın artan bütövlüyünün və onun tərkib hissələrinin qarşılıqlı asılılığının vacib şərtidir.
 • Müasir dünyanın yeni düşüncəyə ehtiyacı var.
 • Şübhəsiz ki, İnternet çoxlu imkanlar təqdim edir. Bu, demokratiyanın inkişafına kömək edir və insanların həyatlarına birbaşa təsir edən qərarların qəbulunda daha fəal olur.
 • Təhlükələr yalnız həyata reaksiya verməyənləri gözləyir.
 • Yenə də bu, bir növ diktator olacaq bir adam deyil ... Bunun axmaqlıq olduğuna inanır. Artıq ölkəmizdə hər hansı bir diktatura qurmaq mümkün deyil. (V. V. Putin haqqında)
 • Yenidənqurma sosialist cəmiyyətimizdə gedən dərin inkişaf proseslərindən irəli gələn təcili zərurətdir. Bu cəmiyyət dəyişməyə hazırdır. Çoxdan buna həsrət qalıb. Yenidənqurmanın başlanmasının hər hansı bir gecikməsiyaxın gələcəkdə daxili vəziyyətin kəskinləşməsinə gətirib çıxara bilərdi ki, bu da, açıq desək, ciddi sosial, iqtisadi və siyasi böhranlarla dolu olardı.

Haqqında sitatlar

[redaktə]
 • İndi isə Sovetlər özləri də məhdud şəkildə azadlığın əhəmiyyətini başa düşə bilərlər =. Biz Moskvadan yeni islahatlar və açıqlıq siyasəti haqqında çox eşidirik. Bəzi siyasi məhbuslar azadlığa buraxılıb. Artıq bəzi xarici xəbər verilişləri tıxanmır. Bəzi təsərrüfat müəssisələrinin dövlət nəzarətindən daha azad şəkildə fəaliyyət göstərməsinə icazə verilib. Bunlar Sovet dövlətində köklü dəyişikliklərin başlanğıcıdırmı? Yoxsa Qərbdə yalançı ümidlər yaratmaq və ya sovet sistemini əslində dəyişmədən gücləndirmək məqsədi daşıyan əlamətdar jestlərdir? Biz dəyişikliyi və açıqlığı alqışlayırıq; çünki biz inanırıq ki, azadlıq və təhlükəsizliyin birlikdə olması, insan azadlığının irəliləməsi yalnız dünya sülhü işini gücləndirə bilər. Sovetlərin edə biləcəyi bir əlamət var ki, bu, şübhəsizdir, azadlıq və sülh işini dramatik şəkildə irəli aparacaq. Baş katib Qorbaçov, əgər sülh axtarırsınızsa, Sovet İttifaqına və Şərqi Avropaya rifah axtarırsınızsa, liberallaşmaya can atırsınızsa: Gəlin bu qapıya! Cənab Qorbaçov, aç bu qapını! Cənab Qorbaçov, bu divarı yıxın! Ronald Reyqan
  • Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti, Qərbi Berlində Brandenburq Qapısında Şərq-Qərb Münasibətləri ilə bağlı çıxışı (1987)
 • Reyqan Ağ Evə girəndə sovet iqtisadiyyatı elə bir durğunluq vəziyyətinə düşmüşdü ki, kommunizmin iflasa uğradığı və kökündən yeni yanaşma tələb olunduğu aşkar idi. Bunu Mixail Qorbaçovdan artıq heç kim dərk etmədi. SDI-nin sovet raketlərini təsirsiz hala gətirmə ehtimalı heç vaxt olmasa da, o, Amerikanın texnoloji potensialını və hətta mükəmməl olmayan müdafiənin strateji təsirini ciddi qəbul etməyə məcbur idi. O, həmçinin başa düşdü ki, Sovet İttifaqı başqa bir texnoloji silahlanma yarışında ABŞ-la rəqabət aparmaq üçün kifayət qədər iqtisadi gücə malik deyil. Sovet İttifaqı da öz resurslarını üçüncü dünyada ABŞ-la rəqabətə sərf etməyə davam edə bilməzdi. Ölkəsinin iqtisadi zəifliyindən sıxışan və nüvə müharibəsi risklərinin artması ilə təşvişə düşən Qorbaçov Soyuq Müharibəyə son qoymağa cəhd etməkdən daha çox hazır idi. Onun həlli ona ölkəsinin bahalı hərbi quruluşunu azaltmağa və Qərbdən çox ehtiyac duyulan iqtisadi yardım almağa imkan verəcəkdi. Müvafiq olaraq, Qorbaçov sovet xarici siyasətinin ideoloji məzmununu və bəyan edilmiş məqsədlərini dəyişdi və beynəlxalq sinfi müharibə anlayışından uzaqlaşaraq, sülh və Qərblə əməkdaşlıq vizyonuna doğru getdi. Ronald Povaski
  • Soyuq Müharibə: ABŞ və Sovet İttifaqı, 1917-1991 (1998), səh. 260-261
 • - Siz bu yaxınlarda ümumi sosializmi deyil, xüsusən SSRİ-ni nəzərdə tutaraq dediniz ki, sosializm öldürülüb, kürəyindən bıçaqlanıb. Sosializmi öldürən bu xəncər sui-qəsdində siz Qorbaçovun qatillərdən biri olduğunu söyləyərdinizmi? - Xeyr, mən Qorbaçov haqqında bunu deyə bilməzdim, çünki mənim Qorbaçova başqa baxışım var və o, SSRİ-ni məhv etmək planını hazırlayan sui-qəsdçilərdən deyil. SSRİ inanılmaz şəkildə özünü məhv etdi. Bu özünü məhv etmənin məsuliyyəti, şübhəsiz ki, ölkə rəhbərlərinin, o xalqa rəhbərlik edənlərin əlindədir. İndi onların bəziləri onu məhv etdiklərini bilirdilər, bəziləri isə yox. Az-çox deməyə çalışdığım budur və biz bunu əvvəldən gördük. Qorbaçovun SSRİ-nin dağılmasından xəbərdar olmasında rol oynadığını deyə bilmərəm, çünki Qorbaçovun sosializmi təkmilləşdirmək üçün mübarizə aparmaq niyyətində olduğuna şübhəm yoxdur. Fidel Kastro
  • El Nuevo Diario Fidel Kastro ilə müsahibə: Hər şeydə Stalini günahlandırmaq tarixi sadəlik olardı, 1992

İstinadlar

[redaktə]