Məzmuna keç

Dünya

Dünya
Wikipedia logo
Wikipedia logo
Dünya haqqında Vikipediyada məqalə var.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • “Abırsız”- yunan sözüdür və sənin dilində tərcüməsi bütün dünyanın onun donuz olmasını bilməsini istəyən donuzu bildirir. Anton Çexov
 • Ac itin dünyada inandığı bir həqiqət varsa, o da ətdir. [1] Anton Çexov
 • Ağılım mənə deyil, dünyaya aiddir. Artur Şopenhauer
 • Ağlımızın günahı ucbatından biz duyğu orqanlarımızın bizə təlqin etdiklərini təhrif edirik. Nə qədər ki, hisslərimiz təkamülü, dünyanın gərdişini, baş verən dəyişmələri göstərir, bizi aldatmır… Lakin Heroklit bu fikrində həmişə haqlıdır və dünya durduqca da haqlı olacaqdır ki, gerçəklik yalnız bir fiksiyadır. “Xəyali” dünya yeganə dünyadır: “gerçək” dünya isə nağıldan başqa bir şey deyildir. Fridrix Nitsşe
 • Alicənablıq ona deyilir ki, nəfs bu dünyadakı şan-şöhrət, eyş və işrət kimi şeylərə aludə olmaya, onların varlığı ilə şadlanıb, yoxluğu ilə kədərlənməyə, hətta ölümdən də qorxmaya. Nəsirəddin Tusi
 • Alimlər - bunlar çoxlu kitab oxuyanlardır. Mütəfəkkirlər, dahilər, dünya maarifçiləri və bəşəriyyətin hərəkətverici qüvvələri bilavasitə Kainat kitabını oxuyanlardır. Artur Şopenhauer
 • Allahın sevgisi o demək deyil ki, biz Onu birinci sevməliyik. Əksinə O birinci bizi sevdi. Dünyanı yaradaraq bizim qayğımıza buraxdı, xoş xəbəri yaymaq üçün bizə Öz yeganə Oğlunu göndərdi və nəhayət günahsız Oğlunu çarmıxa çəkməklə bizim öz günahlarımızdan qurtarmağımıza yol açdı. İsanın dirilməsi vasitəsilə Allah əbədi həyat üçün bizə ümid verdi. Elə bu dəqiqə Allah səninlədir. O səni sevir və sən Ona sidq ürəkdən inananda və itaət edəndə O həyatdakı bütün düz və səhv şeylərdən sənin üçün yaxşını yaradır. Kim Daecanq
 • Anası ilə o bir-birini həmişə beləcə sükut içində sevəcəklər. Günlərin birində ya anası, ya da onun özü dünyadan köçəcək və onlar heç vaxt bir-birini sevdiklərini dilə gətirə bilməyəcəklər. Taun
 • Ancaq burada yeni bir tarix başlayır, insanın tədricən yenilənməsi, onun tədricən yenidən doğulması, bir dünyadan digərinə tədricən keçidi, yeni, indiyədək tamamilə naməlum reallıqla tanışlıq tarixi başlayır. Bu, yeni bir hekayənin mövzusunu təşkil edə bilər, lakin indiki hekayəmiz bitdi. Cinayət və cəza (Fyodor Dostoyevski)
 • Antisemitizm, yəhudi xalqına nifrət bəşəriyyətin ruhunda ləkə olub və qalır. Biz bu məsələ ilə tam razıyıq. Buna görə də bunu bilin: antisionizm mahiyyətcə antisemitizm deməkdir və həmişə belə olacaq. Bu niyə belədir? Bilirsiniz ki, sionizm yəhudi xalqının öz torpaqlarında yaşamağa qayıtmaq arzusu və idealından başqa bir şey deyil. Yəhudi xalqı, Müqəddəs Yazılar bizə deyir ki, müqəddəs torpaqda, öz vətənində çiçəklənən birlik içində yaşayırdılar. Onları oradan Rəbbimizi belə amansızlıqla qətlə yetirən Roma tiranı qovmuşdu. Vətənindən qovulmuş, milləti külə dönmüş yəhudi xalqı dünyanı dolaşmağa məcbur oldu. Yəhudi xalqı onlara hökmranlıq etməyə gələn hər bir tiranın əlindən dönə-dönə əzab çəkdi. Bütün bəşəriyyətin bu ayrılmaz hüququnu əziz tutan hər kəs üçün bunu başa düşmək, yəhudi xalqının qədim İsrail torpağında yaşamaq hüququnu dəstəkləmək çox asan olmalıdır. Bütün yaxşı niyyətli insanlar Allahın xalqının onlardan oğurlanmış torpağa sevinclə qayıtması vədinin yerinə yetməsinə sevinəcəklər. Bu sionizmdir, nə çox, nə də az. Martin Lüter Kinq
 • Atam məni bu dünyaya gətirib, amma müəllimim isə mənə bu dünyada həqiqi səadət yolunu tapmaqda yol göstərib. Aristotel
 • Azadlıq gələcək ümidi deyil. O, bu saniyəyədir və insanlarla və bu saniyədəki dünyayla uyğundur. Alber Kamyu

B[redaktə]

 • Başqaları üzərində güc siyasidir və başqaları üzərində güc sahibi olmaqla maraqlanan insanlar, dərin bir dəyərsizlik kompleksi olan insanlardır. Özlərini davamlı olaraq başqaları ilə müqayisə edir və özlərini dəyərsiz hiss edirlər. Dünyaya və özlərinə bunun belə olmadığını, üstün varlıqlar olduqlarını sübut etmək istəyirlər. Bütün siyasətçilər, dəyərsizlik kompleksindən əziyyət çəkirlər. Bütün siyasətçilərin psixoloji müalicə almaqları gərəkdir. Bunlar xəstə insanlardır və bu xəstə insanların əlindən bütün dünya çox böyük iztirab içindədir. Üç min ildə beş min müharibə! Oşo
 • Bazar günü həftədə yalnız bir gün olur və bu barədə təəssüflənirəm. İnsan elə qurulub ki, o, iki bazar gününə də dözə bilər. Mən bunun necə asan olduğunu, bu imkanın əldən verilməsini tez-tez düşünürəm. Dünyanı altı gündə yox, üç gündə yaratmaq qüdrətli Yaradan üçün heç nə idi və buradan sizin üçün həftədə iki bazar günü alınardı. Amma mən kiməm ki, Yaradanın müdrikliyini tənqid edəm?.. Mark Tven
 • Belə fikir var ki, xristian dininə bağlı olmasaq, hamımız üçün pis olar. Mənə elə gəlir ki, buna sadiq qalan insanlar çox pis insanlar olublar. Siz bu maraqlı həqiqəti görürsünüz ki, hər hansı bir dövrdə din nə qədər güclü və doqmatik inanc nə qədər dərin olsa, qəddarlıq da bir o qədər çox olmuş, vəziyyət də bir o qədər pis olmuşdur. İnsanlar həqiqətən xristian dininə bütün tamlığı ilə inandıqları zaman, bütün işgəncələri ilə birlikdə inkvizisiya var idi; cadugər kimi yandırılan milyonlarla bədbəxt qadın var idi; din adı altında hər cür insana qarşı hər cür qəddarlıq edilirdi. Siz dünyaya nəzər saldıqda görürsünüz ki, insani hisslərdə hər bir irəliləyiş, cinayət qanununda hər bir təkmilləşmə, müharibənin azaldılması istiqamətində atılan hər addım, rəngli irqlərə qarşı daha yaxşı rəftar istiqamətində atılan hər addım və ya köləliyin yumşaldılması, dünyada mövcud olan mənəvi tərəqqi, dünyanın mütəşəkkil kilsələri tərəfindən davamlı olaraq qarşı çıxdı. Mən tamamilə qəsdən deyirəm ki, öz kilsələrində təşkil olunmuş xristian dini dünyada mənəvi tərəqqinin əsas düşməni olub və indi də belədir. Bir fakt götür. Bu, xoşagəlməz fakt deyil, lakin kilsələr insanı xoşagəlməz faktları qeyd etməyə məcbur edir. Fərz edək ki, bu gün yaşadığımız dünyada təcrübəsiz bir qız sifilisli kişi ilə evlidir; bu halda Katolik Kilsəsi deyir: “Bu, ayrılmaz bir müqəddəslikdir. Bekarlığa dözməli və ya birlikdə qalmalısınız. Birlikdə qalsanız, sifilitik uşaqların doğulmasının qarşısını almaq üçün kontraseptivlərdən istifadə etməməlisiniz." Bu yalnız bir nümunədir. Hazırda kilsənin əxlaq adlandırmaq üçün seçdiyi şeydə israrla hər cür insanlara layiq olmayan və lazımsız əzablar verməsinin bir çox yolu var. Bildiyimiz kimi, o, böyük ölçüdə dünyada əzab-əziyyəti azaldan bütün istiqamətlərdə hələ də irəliləyiş və təkmilləşmənin əleyhdarıdır, çünki o, əxlaq kimi müəyyən dar davranış qaydalarını qeyd etməyi seçmişdir. insan xoşbəxtliyi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur; və siz deyəndə ki, bu və ya digər şeylər etmək lazımdır, çünki bu, insan xoşbəxtliyinə səbəb olacaq, bunun heç bir əlaqəsi olmadığını düşünürlər. “İnsan xoşbəxtliyinin əxlaqla nə əlaqəsi var? Əxlaqın məqsədi insanları xoşbəxt etmək deyil". Bertran Rassel
 • Bədbinlik həmişə mənə sofizm, eyni zamanda axmaqlıqəlavə olaraq pis maneranın axmaqlığı kimi görünürdü... Mən həmişə bədbinə demək istəyirəm: “Əgər dünya sənin ürəyincə deyilsə, o zaman öz narazılığınla lovğalanma, dünyadan əl çək və başqalarına mane olma”. Lev Tolstoy
 • Bəlkə də bu dünya başqa bir planetin cəhənnəmidir. Oldos Haksli
 • Bilavasitə dərk edilən, dərinin hüdudları və ya daha dəqiq serebral əsəb sistemindən çıxan ən qıraq sonluqlarla ilə məhdudlaşır. Bu hüdudların kənarında yerləşən dünya barədə yalnız bizim beynimizdə əks olunan simalar vasitəsilə bilirik. Sual ondadır ki, bu simalar bizdən asılı olmayan mövcud dünyaya uyğun gəlirmi və nə qədər uyğun gəlir. Artur Şopenhauer
 • Biliksizlikdən yox, yalançı bilikdən qorx. Dünyadakı bütün pisliklər ondan törəyir. Lev Tolstoy
 • Bir-birinizi hər zaman ürəkdən sevin. Dünyada demək olar ki, sevgidən başqa bir şey yoxdur. Viktor Hüqo
 • Bir dəfə Məhəmməd peyğəmbər həsir üstündə yatmışdı və qalxanda üstbaşı çox çirklənmişdi. Kimsə ona dedi: “Ey Allahın elçisi! Əgər istəsəydin mən sənə yumşaq yataq göndərərdim”. Məhəmməd peyğəmbər cavab verdi: “Bu dünyada mənə nə lazımdır? Axı, mən burada ağacın kölgəsində dincələn və tezliklə gedəsi bir səyyah kimiyəm”. Məhəmməd peyğəmbər
 • Bir qum dənəsinin sirrini həll etməyi bacarsaydıq, bütün dünyanın sirrini öyrənmiş olardıq. Albert Eynşteyn
 • Bir polyakı eynilə bir fransız kimi qucaqlayıram, dünya ilə qohumluğumu öz xalqımla qohumluğumun üstündə tuturam. Mişel de Monten
 • Bir sənətkar özünü müstəqil mənəvi dünyanın yaradıcısı kimi görür; o, bu dünyanı yaratmaq, onu insanlarla təmin etmək və onun üçün hərtərəfli məsuliyyət daşımaq vəzifəsini çiyinlərinə qaldırır; amma onun altında əzilir, çünki fani bir dahi belə bir yükü daşımağa qadir deyil. Necə ki, insan ümumilikdə özünü varlığın mərkəzi elan edərək, tarazlaşdırılmış mənəvi sistem yaratmağa müvəffəq olmayıb. Əgər ona bədbəxtlik gəlsə, o, günahı dünyanın əsrlər boyu davam edən disharmoniyasına, bugünkü parçalanmış ruhun mürəkkəbliyinə və ya ictimaiyyətin axmaqlığına atır. Başqa bir rəssam, yuxarıda daha yüksək bir gücü tanıyaraq, Allah cənnətinin altında təvazökar bir şagird kimi məmnuniyyətlə çalışır; o zaman yazılan və ya çəkilən hər şeyə, onun işini dərk edən ruhlara görə onun məsuliyyəti həmişəkindən daha tələbkardır. Amma bunun müqabilində bu dünyanı yaradan deyil, onu idarə edən də deyil, onun əsaslarına şübhə yoxdur; Sənətkar sadəcə olaraq dünyanın harmoniyasını, ona bəşəriyyətin töhfəsinin gözəllik və çirkinliyini başqalarından daha dərindən dərk etməli və bunu öz həmkarlarına kəskin şəkildə çatdırmalıdır. Bədbəxtlikdə və hətta varlığın dərinliklərində - yoxsulluqda, həbsxanada, xəstəlikdə - sabit harmoniya hissi onu heç vaxt tərk etmir. Ancaq sənətin bütün irrasionallığı, onun göz qamaşdıran dönüşləri, gözlənilməz kəşfləri, insana sarsıdıcı təsiri - onlar çox sehrlə doludur ki, bu sənətkarın dünyaya baxışı, bədii konsepsiyası və ya layiq olmayan əsərinin işi ilə yorulmaq olmaz. Aleksandr Soljenitsın
 • Bir türk dünyaya əvəzdir. Mustafa Kamal Atatürk
 • Biz aramızda baş verən mübahisə, anlaşılmazlıqlar və s görə narahat olmamalıyıq. Hətta ulduzlar belə toqquşur. Və onların toqquşmasından yeni dünyalar yaranır. Bu gün bilirəm ki, buna — Həyat deyilir... Çarli Çaplin
 • Biz bu dünyada yalnız onu sevərkən yaşayırıq. Rabindranat Taqor
 • Biz qışqıraraq dünyaya gəlirik, inilti ilə ölürük. Yaşamaq üçün geriyə gülmək qalır. Viktor Hüqo
 • Böyük insanlar bu dünyada bütün iztirabları çəkmək məcburiyyətindədirlər. Fyodor Dostoyevski
 • Böyük zəka sahibləri üç şeydən birinin qurbanı olurlar: ya ehtiyac içində yaşayır, ya gənc ikən ölür, ya da dünyadan sonsuz köçürlər. Qautama Budda
 • Bu dəyər miqyasını kim və necə əlaqələndirəcək? Bəşəriyyət üçün yaxşı və pis əməllər, dözülməz olanlar üçün bu gün fərqləndirilən bir şərh sistemini kim yaradacaq? Bəşəriyyətə nəyin həqiqətən ağır və dözülməz olduğunu və dərini yalnız yerli olaraq nəyin otardığını kim izah edəcək? Kim qəzəbi daha yaxın olana yox, ən dəhşətlisinə yönəldər? Kim belə bir anlayışı öz insan təcrübəsinin hüdudlarından kənara köçürməyə müvəffəq ola bilər? Başqalarının uzaq sevincini və kədərini, özünün heç vaxt yaşamadığı ölçüləri və aldatmaları dərk etməyi fanat, inadkar bir insan məxluquna təlqin etməyə kim müvəffəq ola bilər? Təbliğat, məhdudiyyət, elmi sübut - hamısı faydasızdır. Ancaq xoşbəxtlikdən dünyamızda belə bir vasitə var! Yəni sənətdir. Yəni ədəbiyyatdır. Onlar bir möcüzə göstərə bilərlər: insanın yalnız şəxsi təcrübədən öyrənmək kimi zərərli xüsusiyyətinə qalib gələ bilərlər ki, başqa insanların təcrübəsi ondan əbəs yerə keçsin. İnsandan insana, Yerdəki qısa sehrini başa vurduqca, sənət bütün yükləri, rəngləri, həyat şirəsi ilə tanış olmayan, ömürlük təcrübənin bütün ağırlığını köçürür; o, naməlum bir təcrübəni bədəndə canlandırır və ona özümüz kimi sahib olmağımıza imkan verir. Və daha çox, daha çox; həm ölkə, həm də bütün qitələr bir-birinin səhvlərini əsrlərlə davam edə biləcək vaxt fasilələri ilə təkrarlayır. Onda düşünmək olardı ki, hər şey çox aydın olacaq! Amma yox; bəzi xalqların artıq yaşadıqları, nəzərdən keçirdikləri və rədd etdikləri birdən-birə başqaları tərəfindən ən son söz olaraq kəşf edilir. Yenə də özümüzün heç vaxt yaşamadığımız təcrübənin yeganə əvəzedicisi incəsənət, ədəbiyyatdır. Onlar gözəl bir qabiliyyətə malikdirlər: dil, adət, sosial quruluş fərqlərindən kənarda, bir xalqın həyat təcrübəsini digərinə çatdıra bilirlər. Təcrübəsiz bir xalqa onilliklər boyu davam edən sərt milli sınaqları çatdıra bilər, ən yaxşı halda bütün bir xalqı lazımsız, ya səhv, hətta fəlakətli kursdan xilas edə, bununla da bəşər tarixinin döngələrini cilovlaya bilərlər. Aleksandr Soljenitsın
 • Bu dünya bir dağdır, etdiklərimiz isə səs; səs əks-səda verər, yenə bizə geri gələr... Mövlana Cəlaləddin Rumi
 • Bu dünya bir qızıl kuzəyə bənzər, Suyu gah şirindir, gah da ki zəhər. (Məhsəti Gəncəvi)
 • Bu dünya bizə atalarımızdan qalmadı. Biz onu uşaqlarımızdan borc aldıq. Afrika atalar sözləri
 • Bu dünya imkanla gerçəklik arasında qərar tutur. Biz sonsuz imkan dünyasında ancaq bir cığır seçib gedirik. Əbu Turxan
 • Bu dünya tələdir, yemi isə istəkdir. [2] Mövlana Cəlaləddin Rumi
 • Bu dünya zəhərdir. Bu zəhərin şəfası Allahdır. Mövlana Cəlaləddin Rumi
 • Bu dünyada ən böyük günah, insanların fikirlərindən qaçması deyilsə, nədir? Alber Kamyu
 • Bu dünyada ən dəyərli qabiliyyət bəlkə başqa bir dünyada işə yaramaz. Cübran Xəlil Cübran
 • Bu dünyada həqiqəti deməkdən daha çətin və yalan danışmaqdan daha asan heç nə yoxdur. Fyodor Dostoyevski
 • Bu dünyada təzəcə yaşamağa başlamış uşaqların o dünyadan danışmaqdan daha pozğun nə ola bilər? İmmanuel Kant
 • Bu dünyadakı ən çətin iş, öz-özünə sadiq qalmaqdır... Fyodor Dostoyevski
 • Bu dünyanı Tanrı yaratdısa, onun yerində olmaq istəməm doğrusu. Çünki, dünyanın səfaləti ürəyimi parçalar. Yaradıcı bir ruh düşünülsə, yaratdığı şeyi göstərərək ona belə qışqırmaq haqqımızdır: "bu qədər bədbəxtliyi və bu kədəri ortaya çıxarmaq uğruna, heçliyin səssizliyini və tərpənməzliyini pozmağa necə cəhd etdin?" Artur Şopenhauer
 • Bu dünyanı yaradan, zehninizdir. Qautama Budda
 • Bu gün dünyanın ən sivil ölkələri gəlirlərinin maksimumunu müharibəyə, minimumunu isə təhsilə xərcləyir. İyirmi birinci əsr bu nizamı dəyişdirəcək. Cahilliklə mübarizə aparmaq, döyüş meydanında ölməkdən daha şərəfli olacaq. Yeni elmi həqiqətin kəşfi diplomatların çəkişməsindən daha vacib olacaq. Hətta dövrümüzün qəzetləri də elmi kəşfləri, təzə fəlsəfi konsepsiyaların yaradılmasını xəbər kimi qəbul etməyə başlayırlar. İyirmi birinci əsrin qəzetləri cinayət və ya siyasi mübahisələr haqqında məlumatlara arxa səhifələrdə sadəcə “çubuq” qoyacaq, lakin birinci səhifələrdə yeni elmi fərziyyənin elan edilməsinə başlıq verəcək. Millətlər bir-birini öldürmək kimi vəhşi təcrübədə davam etdikcə, bu cür irəliləyiş mümkün olmayacaq. Mənə atamdan miras qalmışam, sülh üçün çox çalışan arif insan, müharibəyə nifrət. Nikola Tesla
 • Bu gün dünyanın hər bir ölkəsində xoşməramlı və həqiqi dərrakəli insanlar tapılır... Birlik, əmin-amanlıq və bərəkətin nəticəsi olan həqiqi rifah necə bərqərar ola bilər? Yalnız bir şəkildə. Hər ölkədə və hər millətdə xoşməramlı və anlayışlı kişi və qadınların birgə fəaliyyəti ilə. Sabit və sakit, tələsmədən, üç şeyi etməlidirlər: Birincisi, bir-birlərini kəşf etməli və bir-birləri ilə əlaqə saxlamalıdırlar. Beləliklə, zəiflik və faydasızlıq hissi aradan qaldırılacaqdır. Bu, Yeni Dünya Serverlər Qrupunun ilk vəzifəsi və vəzifəsidir. İkincisi, onlar bu gün bütün düzgün düşünən insanlar tərəfindən tanınan, lakin təmin olunmayan düzgün yaşamağın, xoş niyyətin və harmoniyanın əsas prinsiplərini aydınlaşdırmalıdırlar. Bu prinsiplər ən sadə formada tərtib edilməli və praktiki fəaliyyətə keçməlidir. Üçüncüsü, geniş ictimaiyyət bu prinsiplər üzrə maarifləndirilməlidir. Onlara davamlı, müntəzəm və sistemli şəkildə qardaşlıq, bütün insanların xoş niyyətinə və sevgisinə əsaslanan beynəlmiləlçilik, dini birlik və qarşılıqlı əməkdaşlıq prinsipləri öyrədilməlidir. Hər bir millətdə və qrupda olan fərdə öz mühüm rolunu xoş niyyət və anlayışla oynamağı öyrətmək lazımdır; qrup digər qruplar qarşısında öz məsuliyyətini daşımalıdır; millətin millət qarşısında, bütün millətlərin isə millətlər dünyası qarşısındakı məsuliyyəti izah edilməli və vurğulanmalıdır. Alisa Beyli
 • Bu şəxsin Tanrını dünyanın iztirablarından məsum kimi tanımaq üçün edilən bütün pafoslu cəhdlərin əksinə olaraq, birmənalı şəkildə qeyd edilməlidir: əgər xristian, həm də yəhudi, islam və ümumiyyətlə, hər bir monoteist təlim Allahı mütləq, hər şeyə qadir və səbəb kimi tanıyır. Şübhəsiz ki, etdiyi hər şeydən sonra bu Tanrıdır, həm də hər şeyin əsas səbəbidir və buna görə də dünyada mövcud olan bütün pisliklər və iztirablar üçün tam məsuliyyət daşıyır. Deməli, tamamilə ondan qaynaqlanmayan və belə də qalmayacaq heç bir şey yoxdur. Ona görə də yer üzündəki məxluqların bütün “günahları”, cinayətləri və cinayətlərinin kök səbəbi ondadır və buna görə də Allah onlara tam cavabdehdir. Hubertus Mynarek
 • Bu uzaq nöqtədən Yer xüsusi maraq doğurmaya bilər. Amma bizim üçün fərqlidir. Bu nöqtəni bir daha nəzərdən keçirin. Ora bura, o ev, o bizik. Onun üzərində sevdiyiniz hər kəs, tanıdığınız hər kəs, indiyə qədər eşitdiyiniz hər kəs, indiyə qədər olan hər bir insan öz həyatını yaşadı. Sevincimizin və iztirabımızın məcmusu, minlərlə inamlı dinlər, ideologiyalar və iqtisadi doktrinalar, hər ov və ovçu, hər qəhrəman və qorxaq, sivilizasiyanın hər yaradıcısı və məhvedicisi, hər bir kral və kəndli, hər sevgi dolu gənc cütlük, hər ana və ata, ümidli uşaq, ixtiraçı və kəşfiyyatçı, hər bir əxlaq müəllimi, hər korrupsioner siyasətçi, hər bir “super ulduz”, hər bir “ali lider”. Yer böyük bir kosmik arenada çox kiçik bir mərhələdir. Bütün o generallar və imperatorlar tərəfindən tökülən qan çaylarını düşünün ki, onlar şöhrət və zəfər içində bir nöqtənin bir hissəsinin ani ustası ola bilsinlər. Bu pikselin bir küncünün sakinlərinin başqa bir küncün çətin ki, fərqlənən sakinlərinə baş çəkdikləri sonsuz qəddarlıqları, onların nə qədər tez-tez anlaşılmazlıqlar etdiyini, bir-birlərini öldürməyə nə qədər həvəsli olduqlarını, nifrətlərinin necə qızğın olduğunu düşünün. Duruşlarımız, təsəvvür edilən öz əhəmiyyətimiz, Kainatda hansısa imtiyazlı mövqeyə malik olduğumuza dair aldanışımız bu solğun işıq nöqtəsi ilə mübahisə edir. Planetimiz böyük kosmik qaranlıqda tənha bir ləkədir. Bizim qaranlıqda, bütün bu genişlikdə bizi özümüzdən xilas etmək üçün başqa yerdən kömək gələcəyinə işarə yoxdur. Yer bu günə qədər həyatın yaşadığı yeganə dünyadır. Ən azından yaxın gələcəkdə növlərimizin köçə biləcəyi başqa heç bir yer yoxdur. Ziyarət, bəli. Razılaşın, hələ yox. İstəsək də, istəməsək də, bu an üçün Yer bizim dayandığımız yerdir. Astronomiyanın alçaldıcı və xarakter formalaşdıran bir təcrübə olduğu deyilir. Bəlkə də kiçik dünyamızın bu uzaq görüntüsündən daha yaxşı insan təkəbbürünün axmaqlığının nümayişi ola bilməz. Mənə görə, bu, bir-birimizlə daha mehriban davranmaq və indiyə qədər tanıdığımız yeganə ev olan solğun mavi nöqtəni qorumaq və əzizləmək bizim məsuliyyətimizi vurğulayır. Karl Saqan
 • Bu yalançı dünyada həqiqət pafosu haradan gəlir? Əxlaqdan… Yunanların fəlsəfə ilə baş qatmaları çox qəribədir. Gözəl yalan məşğuliyyəti. Lakin ondan da qəribə olan insanların həqiqət pafosunun dalınca düşməsidir. Platon dialektikanın hər şeyə hakim olduğu yeni bir dövlət arzulayır. O, gözəl yalanlar mədəniyyətini rədd edir. Fridrix Nitsşe
 • Bütün dünya üçün yalnız bir adam ola bilərsən, lakin bəziləri üçün sən bir dünyasan. Qabriel Qarsia Markes
 • Bütün idealistlər, xidmət etdikləri iddiaların hər şeydən əvvəl dünyanın bütün o biri iddialarından üstün olduğunu düşünərlər. Öz iddialarının bir az olsun müvəffəqiyyətli olması üçün, bu iddianın bütün o biri insan cəhdlərinə lazımlı olan eyni murdar qoxulu gübrəyə açıqca ehtiyacı olduğuna inanmaq da istəməzlər. Fridrix Nitsşe

C[redaktə]

 • Cəfəngiyatlar dünyada çox lazımdır. Dünya cəfəngiyatlar üzərində dayanır və ola bilsin ki, onlarsız dünyada heç nə baş verməzdi. Fyodor Dostoyevski
 • Cəsarət bizim irsimizdən yoxa çıxıb. Güman ki, o bizdə heç vaxt olmayıb da. Cəmiyyətin zəhmi, hansı ki, əxlaqın təməlindədir, Allahın zəhmi, hansı ki, dinin sirridir — bu iki şey bizi idarə edir. Və hələ də, inanıram ki, əgər bir insan öz həyatının çərçivələrindən kənara çıxıb onu bütünlüklə, dolu-dolu yaşaya bilsə, hər hissə bir surət, hər fikrə bir təbir, hər arzuya reallıq qata bilər. Mən inanıram ki, dünya elə yeni sevinc impulsları əldə edər ki, biz orta əsrin bütün bəlalarını unudarıq və Antik idealdan da daha yaxşı, daha zəngin bir ideala qayıda bilərik. Ancaq aramızdakı ən cəsur insan belə özü özündən qorxur. İçimizdəki vəhşi insanın dağıdıcı hissi özümüzü təkzib etmədə faciəvi bir yer alır və həyatımızı korlayır. Biz öz imtinalarımızın cəzasını yaşayırıq. Hər impuls hansı ki, haqqında düşünməyi daxilimizdə boğmağa çalışırıq bizi zəhərləyir. Oskar Uayld

Ç[redaktə]

 • Çox vaxt, sözün həqiqi mənasında ağrıyla başa düşürəm ki, izah etmək istədiyimin iyirmidə birini belə izah edə bilmədim və hətta heç bir şey izah edə bilmədim. Məni rahatlaşdıran şey, Tanrının bir gün mənə o gücü və ilhamı göndərəcəyinə, mənim də özümü tamamilə izah edə biləcəyəimə, qısacası ürəyimdəki və xəyal dünyamdakı hər şeyi ortaya qoyacağaıma dair olan ümidimdir. Fyodor Dostoyevski
 • Çox təəssüf ki, dünya belə qurulub: kütbeyinlər özlərinə möhkəm əmindirlər, ağıllılar isə özlərinə şübhə ilə yanaşırlar. Mark Tven

D[redaktə]

Dünyadakı ən məsum məşğuliyyət riyaziyyatdır.
 • Danışsam, məni ancaq ingilis dili bilənlər başa düşəcək, amma səssiz bir filmi hamı anlaya bilər və dünya Amerikadan ibarət deyil. Çarli Çaplin
 • Daş üstünə daş qoya qoya, yaratdığın dünyanın çökdüyünü görmək bir yana, birdə altında qalmaq var! Barış Manço
 • Din elə bir qüvvədir ki, Həzrəti Məhəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi vəsəlləm) onun vasitəsilə dünyaya yeni bir yön verdi.[3] Napoleon Bonapart
 • Dində məcburiyyət yoxdur. Əlbəttə ki, hər kəs azaddır. İstəyən dünyada bişər, istəyən axirətdə. Nəcib Fazil Qısakürək
 • Doğrudanmı bu gözəl dünyada, saysız-hesabsız ulduzlu səma altında yaşamaq insanlara dar gəlir? Doğrudanmı bu gözəl təbiətin qoynunda yaşayan insan ruhunda qəzəb, qisas hissi və özü kimilərini məhv etmək ehtirası qala bilər? Lev Tolstoy
 • Dünya axıb getmir, çünki ölüm yarğan deyil. Rabindranat Taqor
 • Dünya başdan-başa tamahdan ibarətdir, dünyanın ən gözəl matahı təmiz, yaxşı qadındır. Məhəmməd
 • Dünya başıma dolanmasın deyə, özüm dünyanı dolanmağa başladım. Xudu Məmmədov
 • Dünya belə qurulub: həmişə yaxşı bir işə lağ etməyə hazır olan insanlar tapılacaq. Çarlz Dikkens
 • Dünya bildiyimizdən artıq bizim ola bilməz. Xudu Məmmədov
 • Dünya bir birliyə, axirət bir birliyə sahib, Allah da bütün birliklərin sahibidir. Əbdülqədir Geylani
 • Dünya bir hüceyrədir səni təkliyə itələyən, lakin səni düşündürüb yetkinləşdirən mühit də ola bilər. Aristotel
 • Dünya bir şeydir ki, həmişə dövran edir və insan bu tövr dünyanın gərdişinə görə gərək habelə öz rəftarını da dəyişdirsin, necə ki, məsəldir deyərlər: Zəmanə sənə saz olmasa, sən zəmanəyə saz olginən. Həsən bəy Zərdabi
 • Dünya bir teatrdır, insanlar isə onun aktyorlarıdır. Uilyam Şekspir
 • Dünya böyük bir teatr səhnəsidir. Hər kəs öz rolunu oynayıb qurtarandan sonra bu səhnəni tərk edir. Uilyam Şekspir
 • Dünya bu yolda cəfa çəkənlərin sayəsində irəli gedir. Lev Tolstoy
 • Dünya dağdır, bizim etdiklərimiz səs. Səslərin əks-sədası yenə bizim səmtimizə gəlir. Mövlana Cəlaləddin Rumi
 • Dünya dağılsa belə, qoy ədalət zəfər çalsın. Mark Tulli Siseron
 • Dünya daha təhlükəsiz, daha şirin, daha ağıllı və daha gözəl bir məkana çevrilməmişdən əvvəl bütün xalqlar özlərini hesaba almalı və öz psixoloji zəiflikləri və kompleksləri ilə məşğul olmağa başlamalıdırlar. Hər bir xalq sağlam psixi sağlamlığı hədəfləməli və sağlam, psixoloji məqsədləri həyata keçirməyə çalışmalıdır. Beynəlxalq birliyə nail olmaq lazımdır və bu, təkcə qarşılıqlı etimada deyil, həm də düzgün dünya məqsədlərinə və həqiqi psixoloji anlaşmaya əsaslanmalıdır. Alisa Beyli
 • Dünya demək olar ki, burada nə dediyimizi görməyəcək və uzun müddət xatırlaya bilməyəcək, amma burada nə etdiklərini heç vaxt unutmayacaqdır...`Avraam Linkoln
 • Dünya dəyişir, çünki siz fil sümüyü və qızıldan yaradılırsınız. Dodaqlarınızın büküşü tarixi yenidən yazır. Oskar Uayld
 • Dünya duracaq yer deyil, ey can, səfər eylə!... İmadəddin Nəsimi
 • Dünya elə bir yurddur ki, xaraba qalması, yox olması, əhlinin isə onu atıb getməsi, köçüb itməsi labüddür. Çox şirindir, təravətlidir, amma istəyəndən tez qaçıb gedər. Bəsirət gözüylə ona baxan varlığından şübhəyə düşər. Ən gözəl, ən xeyirli bir azuqəylə köçüb gedin oradan. Kifayət edəcək şeydən artığını istəməyin, sizi aparacaq şeydən artığını diləməyin ondan. Əli
 • Dünya elə qurulub ki, bir adam bir şey barəsində narahat olmaq istəmirsə, başqa bir şey barədə narahat olmağa başlayır. Mark Tven
 • Dünya əhalisi artdıqca, insan sayı azalır. Çak Palanik
 • Dünya gözəl olsaydı, doğularkən ağlamazdıq. Yaşayarkən təmiz qalsaydıq öləndə yuyunmazdıq. Nəcib Fazil Qısakürək
 • Dünya hamıya çatacaq qədər böyükdür. Başqasının yerini tutmağa çalışmaqdansa, öz yerin haqqında fikirləş. Çarli Çaplin
 • Dünya hər kəsi boğacaq qədər böyük bir dənizdir. Əbdülqədir Geylani
 • Dünya hər şeyi öz ağuşunda saxlayır. Mark Tulli Siseron
 • Dünya hikmətdir, axirət isə qüdrət. Hikmət alət və səbəblərə ehtiyacı vardır, qüdrətin isə ehtiyacı yoxdur. Əbdülqədir Geylani
 • Dünya istəkli olanlarla dolu; bəziləri işləməyə istəkli, geri qalanlar da onları öz hallarına buraxmağa. Robert Li Frost
 • Dünya işıqlıq olsaydı, sənət olmazdı. Alber Kamyu
 • Dünya kiçik, insanlar qardaş. Barış Manço
 • Dünya qüvvələrindən daha böyük qüvvə vardır: O Vaxtı gəlmiş ideyadır. Viktor Hüqo
 • Dünya miqyasında dini azadlıqlar uğrunda mübarizə aparmalıyıq, dini azadlıqlar ən önəmli insan hüquqlarından biridir. Angela Merkel
 • Dünya möminin zindanı, kafirlərə behiştdir. Məhəmməd peyğəmbər
 • Dünya nəfslərin, axirət ürəklərin, Allah isə sirlərin sevgilisidir. Əbdülqədir Geylani
 • Dünya nizamı özünün ölçüyəgəlməz möhtəşəmliyi, hər yerdən parlayan sonsuz rəngarəngliyi və gözəlliyi ilə bizi səssiz təəccübə gətirir. Əbədi və ciddi nizama müvafiq olaraq vahid ümumi qanundan necə gözəlliklərin, necə möhtəşəmliyin çıxdığını görəndə isə ağıl bir başqa cür heyrətlənir. İmmanuel Kant
 • Dünya orqanizmi qırılmaz bir bütövlükdür.Mark Tulli Siseron
 • Dünya; pislik edənlər deyil, tamaşaçı qalıb heç bir şey etməyənlər üzündən təhlükəli bir yerdir. Albert Eynşteyn
 • Dünya öküzün üstündə deyirlər amma; dünyanın üstündə nə qədər öküz bilirəm. Nəcib Fazil Qısakürək
 • Dünya özünü təzə gəlin kimi göstərərək insanı aldadan, lakin həqiqətdə sehrbaz bir qarıdır. Mövlana Cəlaləddin Rumi
 • Dünya saxtakarların üstündə qurulmuşdur, bu səbəblə də çox ədalətsizdir. Bill Klinton
 • Dünya – sağalmaz xəstələrin müalicə aldığı yerdir. Artur Şopenhauer
 • Dünya səfehlik üzərində dayanır, onsuz Yer üzərində maraqlı heç nə baş verməzdi. Fyodor Dostoyevski
 • Dünya sənin kölgənə bənzər: sən dayansan, o da dayanar, əgər dalınca getsən, səndən uzaqlaşar. Əli
 • Dünya sərvətlərinin bölüşdürülməsi və dünya xalqlarının oturaq birliyi əslində bir şeydir, çünki bütün müasir müharibələrin arxasında fundamental iqtisadi problem dayanır. Bunu həll edin və müharibələr böyük ölçüdə dayanacaq. Buna görə də, hazırda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının axtardığı və vurğuladığı sülhün qorunub saxlanmasını nəzərə aldıqda dərhal aydın olur ki, sülh, təhlükəsizlik və dünya sabitliyi ilk növbədə iqtisadi problemlə bağlıdır. Ehtiyacdan azad olduqda, müharibənin əsas səbəblərindən biri aradan qalxacaq. Dünya sərvətlərinin qeyri-bərabər bölüşdürüldüyü və bəzi xalqların hər şeyə sahib olduğu və ya götürdüyü, digər xalqların isə yaşayış üçün lazım olan ehtiyaclardan məhrum olduğu bir vəziyyət varsa, orada problem yaradan bir amilin olduğu və nəyisə etmək lazım olduğu göz qabağındadır. Alisa Beyli
 • Dünya sıxıntı və avaraçılıqdan yox, hərəkətdən ibarətdir. Çarlz Dikkens
 • Dünya şər işlər törədən insanlara görə yox, bunu seyr edib heç nə etməyən insanlara görə təhlükəlidir. Albert Eynşteyn
 • Dünya tarixi, azadlıq şüurluğunun inkişafından başqa bir şey deyil. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Dünya tarixi qarşısını almaq mümkün olanların cəmidir. Bertran Rassel
 • Dünya tarixi yalnız böyük cinayətkarlardan və böyük cinayətlərə qadir olan, lakin təsadüf nəticəsində bunu etməyənlərdən bəhs edir. Fridrix Nitsşe
 • Dünya tarixində ən böyük hünər və qəhrəmanlıqlar vətən naminə edilib. Jan Jak Russo
 • Dünya üzərində müvəffəqiyyətli ola bilmək üçün, müvəffəqiyyətli kimi görünməmizi təmin edən hər şeyi edərik. Fransua de Laroşfuko
 • Dünya vətənim; elm dinimdir. Xristian Hüygens
 • Dünya yaşamaq üçün təhlükəli bir yerdir; pislik edənlərə görə yox, dayanıb seyr edən və onlara səs çıxartmayanlara görə. Albert Eynşteyn
 • Dünya yeni səs-küy qaldıranların yox, yeni dəyərlər icad eləyənlərin ətrafında fırlanır. O, səssizcə fırlanır. Fridrix Nitsşe
 • Dünya zalımların yox, onlara səsini çıxartmayanların ucbatından təhlükəli bir yerdir Albert Eynşteyn
 • Dünyada açıq ürəklilikdən çətin, yaltaqlıqdan asan şey yoxdur. Fyodor Dostoyevski
 • Dünyada bir çox təlim var, ancaq özünü qandallayan insana heç bir təlim kömək edə bilməz. Qautama Budda
 • Dünyada bir nəfər dahi uşaq bədbəxt qaldığı müddətcə, böyük icadlar və irəliləmələr yoxdur. Albert Eynşteyn
 • Dünyada bizə yaxşı tərcümənin verəcəyi sıxıntı ilə müqayisə ediləcək başqa şey ola bilməz. Mark Tven
 • Dünyada bu qədər pislik haradandır? Axı, biz uşqalıqda möcüzəyə inanırdıq. Jan Jak Russo
 • Dünyada dildən-dilə gəzən saysız-hesabsız yalanlar var. Ən dəhşətlisi də odur ki, bu yalanların yarısı doğrudur. Uinston Çörçill
 • Dünyada din və etiqad azadlığı üçün mübarizə aparmalıyıq. Dini etiqad azadlığı ən vacib insan hüquqlarından biridir. Angela Merkel
 • Dünyada dostluqdan gözəl şey yoxdur, onsuz yer üzü sanki günəşdən məhrum olardı. Mark Tulli Siseron
 • Dünyada dörd cür insan var: aşiqlər, özünə vurğunlar, xəyalpərəstlər və dəlilər. (İ.Ten)
 • Dünyada elə ac insanlar var ki, Tanrı onlara ancaq çörək formasında görünə bilir. Çarlz Dikkens
 • Dünyada elə bir bilik varmı ki, heç bir ağıl sahibi ona şübhə etməsin? Bertran Rassel
 • Dünyada elə bir dağ, elə bir zirvə yoxdur ki, qətiyyət əvvəl-axır onu fəth edə bilməsin. Çarlz Dikkens
 • Dünyada elə bir insan olmayıb və olmayacaq, indi də yoxdur ki, yalnız qarğışa, yaxud da yalnız alqışa layiq olsun.[4] Qautama Budda
 • Dünyada ən böyük xoşbəxtlik, əmin olmaqdır ki, sizi sevirlər, sizin özünüzə görə sevirlər, daha dəqiq desək, sizə rəğmən sevirlər. Viktor Hüqo
 • Dünyada ən böyük səadət sevilməkdə əmin olmağındır. Viktor Hüqo
 • Dünyada ən böyük yalan insanların bərabərliyi haqqındakı yalandır. Fridrix Nitsşe
 • Dünyada ən yaxşı qılıncoynadan, ikinci yaxşı qılıncoynadandan qorxmamalıdır. Əlində heç vaxt qılınc tutmayan, ondan gözlənilən şeyi etməyən nadandan qorxmaq lazımdır. Ona görə də hər şeyi bilən adam onun qarşısında köməksizdir. Mark Tven
 • Dünyada haqqında danışılmaqdan daha betər şey, haqqında danışılmamaqdır. Oskar Uayld
 • Dünyada hamıdan tox olan, qiyamətdə hamıdan ac olacaq. Məhəmməd peyğəmbər
 • Dünyada heç bir böyük iş ehtirassız görülə bilməz. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Dünyada heç bir şey insanı kin saxlama duyğusu qədər çürütməz. Fridrix Nitsşe
 • Dünyada heç bir şey insanı zəhmət qədər nəcibləşdirmir. İş gərməyən insan öz insanlıq ləyaqətini qoruyub saxlaya bilməz. Lev Tolstoy
 • Dünyada heç nə evli qadının sadiqliyinə bənzəmir, heç vaxt evlənməmiş kişilər bunu bilməzlər. Oskar Uayld
 • Dünyada hər pislik, demək olar ki, cəhalətdən gəlir. Alber Kamyu
 • Dünyada hər şey enerjidir. Enerji hər şeyin əsasını təşkil edir. Əgər siz özünüz üçün yaratmaq istədiyiniz reallığın enerji tezliyinə uyğunlaşarsınızsa, o zaman məhz uyğunlaşdırdığınız tezliyi alacaqsınız. Bu fəlsəfə yox, fizikadır. Albert Eynşteyn
 • Dünyada xeyir iş görməyən insan əbəs yerə yaşayır. Füller
 • Dünyada xəyali varlıqla xərclənəcək kifayət qədər sevgi və fəzilət yoxdur. Fridrix Nitsşe
 • Dünyada qoca olmaq məharətinə yiyələnən, əsl qoca olmağı bacaran çox az qoca var. Fransua de Laroşfuko
 • Dünyada məqamı bilməyən bir kəs,
  Pərdəli yolları düz gedə bilməz. Nizami Gəncəvi
 • Dünyada məni 3 şey sevindirir: qadınlar, gözəl rayihə və gözlərimizi işıqlandıran namaz. Məhəmməd peyğəmbər
 • Dünyada mövcud olan bütün günahların yarısı darıxmaqdan törənir. Mark Tven
 • Dünyada nə qədər kitab var belə,
  Çalışıb əlləşib gətirdim ələ.
  Oxudum, oxudum, sonra da vardım,
  Hər gizli xəznədən bir dürr çıxardım. Nizami Gəncəvi
 • Dünyada ortalıqda gəzən bir çox bərbad yalan var, ən pisi də yarısının doğru olması. Uinston Çörçill
 • Dünyada ölüm və vergi qədər real bir şey yoxdur. Bencamin Franklin
 • Dünyada özünü aldatmaqdan daha pis bir aldatma yoxdur. Çarlz Dikkens
 • Dünyada sülhə nail olmazdan əvvəl, küçələrdə sülhü təmin etmək lazımdır. Tupak Şakur
 • Dünyada tək zərər verməyən qadın, anadır. Mark Tven
 • Dünyada tikan toxumu əkən insanı gül baxçasında axtarma! Mövlana Cəlaləddin Rumi
 • Dünyada üç cür alçaq var: sadəlövh alçaqlar, yəni alçaqlıqlarını ən yüksək alicənablıq hesab edənlər, alçaqlıqlarına son qoymaq istəyərkən alçaqlıqlarından utanan alçaqlar, bir də sadəcə olaraq əsil alçaqlar. Fyodor Dostoyevski
 • Dünyada üç fəlakət var: yanğın, qadın, dəniz. Ezop
 • Dünyada üç şeyin üzərində işləmək çətindir: almaz, polad və insan ruhu. Bencamin Franklin
 • Dünyada yaxşı adam çoxdur. Xoşbəxt o adamdır ki, yaxşı adama lazım olan vaxt rast gəlib. Fyodor Dostoyevski
 • Dünyada yalnız gözəl olmağı bacaran qadının həyatından bədbəxt, işgəncəli həyat yoxdur. Bernar Fontenel
 • Dünyada yaşayan bütün varlıqlar içərisində yalnız insan cəfəngiyyat danışa bilir. Bunu edən insan bir gerçəyi göstərir: mən cəfəngiyyat danışıram, çünki mən insanam. Fyodor Dostoyevski
 • Dünyada yeganə təhlükəsiz qadın anadır. Mark Tven
 • Dünyada ziddiyyətlər aşkar etmək, deməli əsl kririsizmə malik olmamaq və iki şeyi bir şey kimi qəbul etmək deməkdir. Artur Şopenhauer
 • Dünyadakı bütün insanlar dünyanın təbii nemətlərindən istifadə etmək və hörmət edilmək kimi eyni hüquqa malikdirlər. Lev Tolstoy
 • Dünyadakı bütün peşələr insanlardandır. Və yalnız üçü Allahdandır - müəllim, hakim və həkim. Sokrat
 • Dünyadakı ən günahsız məşğuliyyət riyaziyyatdır. Godfrey Hardi
 • Dünyadakı ən məsum məşğuliyyət riyaziyyatdır. Mustafa Kamal Atatürk
 • Dünyadakı hər kəs bir vaxtlar uşaq olub. Uolt Disney
 • Dünyadan ayrıldım. Məni utandıran və ya əsəbiləşdirəcək heç kim yox idi və orijinal olmaq məcburiyyətində qaldım. Yozef Haydn
 • Dünyadan az xəbəri olan onun qarşısında diz çökməyə və ona pərəstiş etməyə hazırdır; Onu yaxşı tanıyan hər şeydən çox ona xor baxar. Çarlz Kaleb Kolton
 • Dünyadan əbədilik istəmə, özündə yoxdur ki, sənə də versin.[5] Əli Suad
 • Dünyamız böyük bir enerji okeanında yerləşir və biz bu sonsuz məkanda ağlasığmaz bir sürətlə uçuruq. Ətrafda hər şey, bütün enerji fırlanır, hərəkət edir. Qarşımızda bu enerjini əldə etməyin üsulunu tapmaq kimi çox böyük bir vəzifə durur. Əgər bu tükənməz mənbədən bu enerjini ala bilsək, o zaman bəşəriyyət nəhəng addımlarla irəliləyəcəkdir. Nikola Tesla
 • Dünyamız xəyallarımızın qırıldığı məyusluqlar dünyasıdır və bu məyusluqlar daha çox əzizlədiyimiz, bizə şərəf verən ümidlərdə gizlənir. Çarlz Dikkens
 • Dünyamızdakı bütün müdrikliklər və mülahizələr son nəticədə bizi ölümdən qorxmamağı öyrədir.[6] Mişel de Monten
 • Dünyanı, ağıllılar yaşasın deyə axmaqlar qurmuşdur. Oskar Uayld
 • Dünyanı anlama və islahat istəyi irəliləmənin iki böyük mühərrikidir. Bertran Rassel
 • Dünyanı anlamaq yetməz, onu dəyişdirmək lazımdır. Karl Marks
 • Dünyanı bürümüş qaranlıq zülmətə qarşı xəncər itiləmək kimə lazımdır? Uilyam Qoldinq
 • Dünyanı gözəllik xilas edəcək. Fyodor Dostoyevski
 • Dünyanı güclə saxlamaq olmaz. Buna yalnız dərk etməklə nail olmaq olar. Albert Eynşteyn
 • Dünyanı ilahi qüvvə idarə edir (Stoiklərin fikri). Mark Tulli Siseron
 • Dünyanı istəyən elmə sarılsın, axirəti istəyən yenə elmə sarılsın. Məhəmməd peyğəmbər
 • Dünyanı olduğu kimi qəbul et. Gülümsəmələri və çətinlikləriylə, sevgisi, dostluğu, yalanı və gerçəyiylə, sabahın nəfsinə bağlı olan planlarıyla, gəncliyin xülyaları kimi gəlib keçən ümidləriylə… Çarlz Sveyn
 • Dünyanı sadəcə sevgi xilas edəcək. Tereza Ana
 • Dünyanı səhv oxuyar, sonra da bizi aldadır deyərik. Rabindranat Taqor
 • Dünyanı təxəyyül çevirər. Albert Eynşteyn
 • Dünyanı yaradanlar əsrlər boyu yatıb yuxuya qaldıqdan sonra, qəflətən niyə ayıldılar? Axı heç bir dünya olmasa da, əsrlər ki, var idi. Ona görə də ağla sığışdırmaq olmur ki, heç bir vaxt yox idisə, bir müddət nə olmuşdu? Mark Tulli Siseron
 • Dünyanın ali mənası onun ayrı-ayrı hissələrinin mənasından hasil ola bilməz. Əbu Turxan
 • Dünyanın böyük adamları məktəblərinin ən böyük şagirdləri deyildi; çox vaxt ən böyük məktəbləri bitirənlər də həyatın böyük adamları olmamışlar. Avraam Linkoln
 • Dünyanın bütün elementləri bir-biri ilə harmonik şəkildə bağlıdır. Mark Tulli Siseron
 • Dünyanın bütün işçiləri, birləşin! Zəncirlərinizdən başqa itirəcəyiniz bir şeyiniz yoxdur! Karl Marks
 • Dünyanın bütün problemi, axmaqlar və fanatiklər bu qədər özündən əminkən, ağıllı insanların şübhələrlə dolu olmasıdır. Bertran Rassel
 • Dünyanın əxlaqsız adlandırdığı kitablar,dünyanın özünün utanclarını göstərən kitablardır. Oskar Uayld
 • Dünyanın ən böyük qorxağı olduğumu etiraf edirəm, çünki pis bir iş görməyə cəsarət edə bilmirəm. Ksenofont
 • Dünyanın ən müdrik insanları ilə gündəlik ünsiyyətdən qiymətli nə ola bilər? Lev Tolstoy
 • Dünyanın ən uzun gecəsi 21 dekabr yox, məni tərk etdiyin gecədir. Kiçik İsgəndər
 • Dünyanın ən yoxsul insanı, puldan başqa heç bir şeyi olmayandır. Artur Şopenhauer
 • Dünyanın ən yüksək taxtına da çıxsanız oturacağınız yer yalnızca öz ombanızın üstüdür. Fridrix Nitsşe
 • Dünyanın harasında olursa olsun, haqsız yerə birinin sifətinə atılan şilləni öz sifətində hiss etməyən adamın insanlığından şübhə edərəm! Ernesto Çe Gevara
 • Dünyanın heç bir neməti insanı sevgi qədər doydura bilməz. Aristotel
 • Dünyanın hər yerində həqiqi hökmdar olan elm vaxtaşırı öz paytaxtını dəyişmiş, gah Şərqdən Qərbə, gah da Qərbdən Şərqə köçmüşdür. Cəlaləddin Əfqani
 • Dünyanın içində ola-ola dünyadan azad olmaq ən böyük məharətdir. Məhəmməd İqbal
 • Dünyanın istilası haqqında danışanda, torpağın 1/6 hissəsini unutmamalıyıq. (SSRİ haqqında) Adolf Hitler
 • Dünyanın qurtuluşu sosializmdədir. Karl Marks
 • Dünyanın mənə necə yüksək qiymət verdiyini bilirəm, bununla belə, özümü qumluqda oynayan uşaq kimi hiss edirəm. İsaak Nyuton
 • Dünyanın misli bərabəri olmayan varlığı, yaranışın əsl möcüzəsi anadır. Lüdviq van Bethoven
 • Dünyanın üzündə gördüyümüz hər şey qadının işidir.[7]Mustafa Kamal Atatürk
 • Dünyanın sizə sanki borcu var kimi fikirlər düşünməyin, o sizdən əvvəl movcüd olmuşdur və sizə heç nə verə bilməz. Mark Tven
 • Dünyanın şirinliyi axirətin acılıgı və dünyanın acılığı axirətin şirinliyidir. Məhəmməd peyğəmbər
 • Dünyaya ağlaya-ağlaya gəlirik deyə ömür boyu ağlamayacağıq ki! Alfred Kapus
 • Dünyaya gəldiyiniz gün bir tərəfdən yaşamağa, bir tərəfdən ölməyə başlarsınız. Mişel de Monten
 • Dünyaya gələn günü mən ölməli idim, belə olan halda indi bu əziyyəti çəkməzdim. Tupak Şakur
 • Dünyaya gələrkən ağlamağımız bu cəfakeş səhnəyə gəlişimizi bildirmək üçündür. Uilyam Şekspir
 • Dünyaya qalib çıxmaq istəyirsənsə, əvvəl özünə qalib ol. Fyodor Dostoyevski
 • Dünyaya necə göründüyümü bilmirəm ; amma mən özümü, hələ kəşf edilməmiş gerçəklərlə dolu bir okeanın sahilində oynayan, düz bir çay daşı ya da gözəl bir dəniz qabığı tapdığında sevinən bir uşaq kimi görürəm. İsaak Nyuton
 • Dünyaya nizamsız şəkildə nizamlı formalar səpilib. Pol Valeri
 • Dünyaya sahib olmaq istəyiriksə, xoşniyyətli,iradəli və dözümlü olmalıyıq. Çarlz Dikkens
 • Düşüncə tarixində yəqin ki, indiki dövrə tamamilə bənzəyən bir dövr olmamışdır. Hər yerdə mütəfəkkirlər iki şeyin şüurundadırlar, birincisi, sirr bölgəsi indiyə qədər heç vaxt bu qədər aydın şəkildə müəyyən edilməmişdir, ikincisi, bu bölgəyə indiyə qədər olduğundan daha asan daxil olmaq olar; buna görə də, bütün məktəblərin müstəntiqləri öz axtarışlarını qətiyyətlə davam etdirsələr, bəlkə də bəzi sirləri açmağa müvəffəq ola bilərlər. Həyatın və varlığın məlum faktlarını öyrənərkən qarşılaşdığımız problemlər, indiyə qədər olduğundan daha aydın tərifə həssasdır və suallarımızın cavabını bilməsək də, hələ də öz problemlərimizin həlli yollarını kəşf etməmişik. Problemlər, baxmayaraq ki, heç bir panacea (bütün çətinliklərin və ya xəstəliklərin müalicəsi və həlli) bizim əlimizdə hazır olmasa da, dünyanın xəstəliklərini müalicə edə bilərik, lakin onları müəyyən edə bildiyimiz həqiqət, sirrin hansı istiqamətə yönəldiyini göstərə biləcəyimizi və elmin, dinlərin və fəlsəfənin işığının əvvəllər qaranlıqlar diyarı hesab edilən geniş ərazilərə yayılması gələcəkdə uğurun təminatıdır. Müdriklərin və mistiklərin bir neçə dairəsi istisna olmaqla, biz beş yüz il əvvəlki vəziyyətdən daha çox şey bilirik; nə qədər təbiət qanunlarını kəşf etmişik, baxmayaraq ki, "şeylər olduğu kimi" (və mən bu sözləri çox qəsdən seçirəm) olması barədə biliklər sahəsində böyük irəliləyişlər əldə olundu, hələ də onları tətbiq edə bilmirik. Alisa Beyli

E[redaktə]

 • Elə bir insan yoxdur ki, o, həzzdən imtina etsin. Hətta dinin özü axirət dünyasında müqayisəedilməz dərəcədə böyük və daha qiymətli sevinclər vəd etməklə, yaxın vaxtlarda həzzdən imtina etmək tələbini əsaslandırır. Ziqmund Freyd
 • Elmin ayağı dünyadan kəsildiyi vaxt savaşma başlanacaqdır. Məhəmməd
 • Etiraf etmək lazımdır ki, bütün dünya ixtişaşlarının, bəşəriyyəti məhv edən dünya müharibələrinin və planetimizdə geniş yayılmış səfalətlərin səbəbi, əsasən, əsrlər boyu kütlələri istismar edən, öz eqoist məqsədləri üçün bəşəriyyətin əməyindən istifadə edən, maddi məqsədlər güdən eqoist qrupa aid edilə bilər. Bu kapitalistlər qrupu dünya resurslarını və sivil yaşayış üçün tələb olunan əsas elementləri küncə sıxıb istismar etmişlər; bir-birinə bağlı idarələri vasitəsi ilə dünya sərvətlərinə sahib olduqları və onlara nəzarət etdikləri və öz əllərində saxladıqları üçün bunu edə bildilər. Onlar çox zəngin və çox kasıb arasında mövcud olan böyük fərqləri mümkün etdi; onlar pulu və pulun verdiyi gücü sevirlər; onlar hökumətlərin və siyasətçilərin arxasında dayanıblar; onlar seçicilərə nəzarət ediblər; eqoist siyasətin dar millətçi məqsədlərini mümkün etdilər; onlar dünya bizneslərini maliyyələşdirdilər və neft, kömür, enerji, işıq və nəqliyyata nəzarət etdilər; onlar aşkar və ya gizli şəkildə dünya bank hesablarına nəzarət edirlər. Bu gün dünyanın hər bir ölkəsində rast gəlinən geniş yayılmış bədbəxtliyin məsuliyyəti əsasən bir-biri ilə əlaqəli olan, korporativ və ya şəxsi mənfəət üçün işləyən iş adamlarının, bankirlərin, beynəlxalq kartellərin, monopoliyaların, trestlərin və təşkilatların rəhbərlərinin, nəhəng korporasiyaların direktorlarının qapısındadır. Alisa Beyli
 • Ey dünyanı pisləyən, qınayan, sonra da onun aldanışlarına qapılan, baş tutmayacaq işlərinə aldanan, sonra yenə də onu qınamağa başlayan! Dünyaya aldanan sən deyilmisən ki, indi onu yamanlayırsan? Dünyada günah işləyən sənsən, yoxsa odur? Dünya nə vaxt sənin yolunu azdırdı, nə vaxt səni aldatdı? Bədənləri çürüyüb dağılmış ata-babalarınlamı aldatdı səni, yoxsa torpaq altında yatan analarının məzarlarıylamı tovlatdı səni? Onlar xəstələnəndə nə qədər xidmət etdin onlara, sağalmaları üçün nə qədər çalışdın, şəfa tapmalarına arzu etdin, həkim çağırdın, çarə dilədin. Amma bu zəhmətlərin heç birinə fayda vermədi, arzuların baş tutmadı, gücünlə, qüvvətinlə onları ölümün əlindən ala bilmədin. Getdilər. Dünya onların halıyla örnək göstərdi sənə, məzarlarıyla məzarını xatırlatdı sənə. Həzrəti Əli

Ə[redaktə]

 • Ədəbiyyat dünyanı insan qəlbinin işığı ilə nurlandırdı. Rabindranat Taqor
 • Əgər dünya tək bir ölkə olsaydı, paytaxtı İstanbul olardı. Napoleon Bonapart
 • Əgər siyasətə daxil oldunuzsa, pul haqqında unudun. Və yaxud tərsinə. Pulun siyasətlə görüşü kibritin dinamitlə görüşünə bənzəyir. Hər an partlayış baş verə bilər. Həmişə özümə deyirəm ki, dünyaya işləmək üçün yox, həzz almaq üçün gəlmişik. Bütün zamanınızı işə sərf edirsinizsə, tezliklə buna peşman olacaqsınız. Yalnız axmaqlar rəqiblərinə aqressiya ilə yanaşırlar. Əgər ətrafa düşmən kimi yanaşırsınızsa, əmin olun, onlar elə düşmənə çevriləcəklər. Rəqabət şahmat oyunu kimidir. Uduzdunsa, növbəti raundu oyna. Əlbəyaxa olmaq vacib deyil. Sahibkar üçün düşmən yoxdur. Bunu anladınsa, kimsə səni dayandıra bilməyəcək. Depressiyaya düşüb həyatdan şikayətlənmək alkoqolizm kimi bir şeydir. Nə qədər çox içirsinizsə, vəziyyət bir o qədər pisləşir.[8] Cek Ma
 • Ən önəmlisi dünyanın harasında olursa olsun istənilən haqsızlığı özünüzə qarşı edilmiş haqsızlıq kimi qəbul etmətinizi qorumağı bacarmaqdır. Bu bir inqilabçının ən önəmli özəlliyidir. Ernesto Çe Gevara
 • Əsl sevgi - bu kor sədaqətdir, cavabsız itaətkarlıq, özünü alçaltma, özünə və bütün dünyaya sual vermədən ruhunu əzab verənə verməkdir. Çarlz Dikkens
 • Əsl yazıçı xalqı qaranlıq dünyadan aydınlığa aparan insan olmalıdır. Ömər Xəyyam
 • Əslində ağıllı bir insan, bunu siz də çox yaxşı bilirsiniz, quldur olub cəmiyyətə yalnız şiddətlə hökm etmənin xəyalini qurar. Bu da bəzi romanlarda oxuduğumuz qədər asan olmadığından, ümumiyyətlə siyasətə girilər, ən zalım partiyaya qaçılır. Ağılımızı ayaq altına alırmışıq, nə əhəmiyyəti var, deyilmi? Beləcə dünyaya hökm edə bildikdən sonra.. İçimdə zülmlə əlaqədar şirin xəyallar tapırdım. Alber Kamyu
 • Əvvəlcə təbii ki, evə anamın yanına getdim. Yenidən məni görməyinə inanmaq istəməyən kimi görünmədiyi aydın idi, amma sanki məni gözləyən kimi davranırdı. Bu anaların sirlərindən biridir: nəinki oğlunun ölmüş olduğuna inananlar, hətta həqiqətən övladları ölənlər də uşaqlarını bir daha görmək ümidindən əsla vaz keçmirlər; və əgər ölən oğlunun anasının qarşısında yenidən ayağa qalxması mümkün olsaydı, o, təbii olaraq onu qucağına alardı, sanki oğlu o dünyadan deyil, bu dünyanın uzaq ölkələrindən birindən qayıtmışdı. Jozef Rot
 • Əzab- bu dünyada olan qiymətli şeylərin əvəzidir: gücün, müdrikliyin, sevginin. Rabindranat Taqor
 • Əzab və ağrı böyük ürəkləri və dərin ağılları həmişə müşayət edir. Odur ki, həqiqətən böyük adamlar bu dünyada daha çox qəmli olurlar. Fyodor Dostoyevski
 • Əziyyət qapısından çatılacaq dünyanı bilsəydin, yatağını yorğanını satardın. Nəcib Fazil Qısakürək

F[redaktə]

 • Fəlakət vaxtları, gerçəkləri olduğu kimi fərq etməyini təmin edər. Həyat hər zaman kövrəkdir; hər kəs daima təhlükə içindədir. Sadəcə olaraq normal zamanlarda ölü kimi yatdığın üçün bunu görməzsən. Yuxu görməyə, gələcək günlər üçün, gələcək üçün gözəl şeylər xəyal etməyə davam edərsən. Lakin təhlükənin yaxın olduğu anlarda, birdən, gələcəyin olmaya biləcəyini, sahib olduğun yeganə anın bu olduğunu fərq edərsən. Buna görə də, fəlakət zamanları son dərəcə açıqlayıcıdır; dünyaya yeni heç bir şey gətirməz; sadəcə dünyanı olduğu kimi fərq etməyini təmin edər. Səni oyandırar. Bunu anlamasan, ağlını itirə bilərsən; əgər anlasan, oyana bilərsən. Oşo
 • Fəlsəfə bütün düşüncələrimizin hisslərimizlə real dünyadan gəldiyini sübut etməkdir. Con Lokk
 • Fəlsəfə dünyaya yol göstərə bilməz. O bunu etmək istədikdə gerçəklikdə proses artıq başa çatmış olur. Georq Vilhelm Fridrix Hegel

G[redaktə]

 • Geri dön, Berqman! Kinofilm hərəkəti dünyada hadisəni və icrasını uzun dörd ildir ki, gözləmişdir! Avropa 51 (film, 1952)
 • Geydiyin dağ olsa, gen dünyadan nə fayda?! Türkmən atalar sözləri
 • Gözünə görüş gücü verdimi, gözündə bu aləm kimi yüzlərlə aləm peydahlanar. Sənə görə bu dünya çox böyükdür, sonsuzdur, amma bil ki, Allahın gücünə qarşı bir zərrə belə deyildir. Mövlana Cəlaləddin Rumi

H[redaktə]

 • Hamı dünyanı dəyişməyi düşünür, amma heç kəs özünü dəyişməyi düşünmür. Lev Tolstoy
 • Həqiqət və gözəllik insan həyatında, ümumiyyətlə bütün dünyada başlıca rol oynayıb. Anton Çexov
 • Həqiqətən göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində (bir-birinin ardınca gəlib getməsində) ağıl sahibləri üçün (Allahın varlığını, kamalını və əzəmətini sübut edən açıq) dəlillər vardır. Qurani-Kərim
 • Hər bir insanın ölümü ilə bərabər ona məxsus hansısa dünyası da dağılır. Sağlığında insan nə qədər ziyalı, ağıllı idisə, dünya da bir o qədər aydın, dəqiq və əhəmiyyətli, onun yox olması isə acınacaqlı idi. Heyvanın ölümü ilə isə yalnız miskin rapsodiya (rapsodiya-qədim Yunanıstanda xalq mahnıları) və hansısa dünyanın eskizi yox olur. Artur Şopenhauer
 • Hər bir varlığın dünyadakı yerini ona göstərən bir üzvü var. İnsanda bu üzv ağıldır. Lev Tolstoy
 • Hər insan öz fikir sahəsinin sərhədlərini dünyanın sərhədləri kimi qəbul edir. Artur Şopenhauer
 • Hər kəs üfüqlərinin sonunu dünyanın sonu üçün alır. Artur Şopenhauer
 • Həyat dünyadan öz sərvətini alır, ona qiyməti isə sevgi verir. Rabindranat Taqor
 • Həyatda hər bir insanın qapısını Fortuna bir dəfə döyür. Amma insan həmin vaxt yaxınlıqdakı pivəxanada əyləşdiyindən, heç nə eşitmir. Dünyada ən miskin şey kütlədir. Ordu da kütlədir. Onlar döyüşə cəsarətli olduqlarına görə getmirlər. Onlara cəsarət verən çox olmaları və onlara əmr verilməsidir. Mark Tven
 • Həyatda olduğunuz müddətcə, ömürü fürsət bilin. Bir müddət sonra həyat qapısı bağlanacaq, bu dünyadan ayrılacaqsınız. Gücünüz çatdığı müddətcə xeyirli işlər etməyi qənimət bilin. Tövbə qapısı açıqkən və əlinizdə bu imkan varkən bunu fürsət bilin. Tövbə edin. Dua etməyə imkanınız varkən, dua edin. Saleh kəslərlə birlikdə olmağı fürsət bilin. Əbdülqədir Geylani
 • Həyatın insanı öyrətməsinin əsasını dünyadakı əzablara qatlaşmaq yox, bu iztirabları. əzabları sevincə , öz xeyrinə çevirmək təşkil edir. Rabindranat Taqor
 • Həyatın mənasının qısa ifadəsi bu cür ola bilər: dünya hərəkət edir və təkmilləşir. Əsas vəzifə bu hərəkətə tövhə vermək, ona tabe olmaq və onunla əməkdaşlıq etmək. Lev Tolstoy
 • Həyatınızda yalnız bir dəfə, həqiqətən inanıram ki, dünyanızı tamamilə dəyişdirə biləcək birini tapacaqsınız. Siz ona heç vaxt başqa bir ruhla paylaşmadığınız şeyləri ona danışırsınız və o, dediyiniz hər şeyi dinləyir və əslində daha çox eşitmək istəyir. Siz gələcəyə olan ümidləri, heç vaxt gerçəkləşməyəcək arzuları, heç vaxt əldə olunmayan məqsədləri və həyatın sizə atdığı çoxlu məyusluqları onula paylaşırsınız. Möhtəşəm bir şey baş verəndə, həyəcanınıza şərik olacağını bilə-bilə bu barədə ona danışmaq üçün səbirsizlənirsiniz. İncidildiyiniz zaman sizinlə ağlamaqdan və ya özünüzü axmaq etdiyiniz zaman sizinlə gülməkdən utanmır. Heç vaxt hisslərinizi incitməz və ya kifayət qədər yaxşı olmadığınızı hiss etdirmir, əksinə o sizi inkişaf etdirir və sizi xüsusi və hətta gözəl edən şeyləri sizə göstərir. Heç vaxt heç bir təzyiq, qısqanclıq və ya rəqabət yoxdur, ancaq o yanında olduqda bir rahatlıq duyursan. Siz özünüz ola bilərsiniz və sizin haqqınızda nə düşünəcəyi barədə narahat olmayın, çünki o sizi olduğunuz kimi sevir. Bir not, mahnı və ya gəzinti kimi insanların əksəriyyəti üçün əhəmiyyətsiz görünən şeylər, əbədi olaraq əzizləmək üçün ürəyinizdə qorunan əvəzolunmaz xəzinələrə çevrilir. Uşaqlığınızın xatirələri geri qayıdır və o qədər aydın və canlıdır ki, yenidən gənc olmaq kimidir. Rənglər daha parlaq görünür. Əvvəllər nə olduğunu bilmədiyiniz gülüş gündəlik həyatın bir hissəsi kimi görünür. Gün ərzində bir və ya iki telefon zəngi uzun bir iş günündən keçməyinizə kömək edir və həmişə üzünüzdə təbəssüm yaradır. Onun hüzurunda davamlı söhbətə ehtiyac yoxdur, ancaq siz onun yanında olmaqdan kifayət qədər razı olduğunuzu görürsünüz. Əvvəllər sizi heç maraqlandırmayan şeylər valehedici olur, çünki bilirsiniz ki, sizin üçün çox xüsusi olan bu insan üçün vacibdir. Hər fürsətdə və etdiyiniz hər şeydə bu insanı düşünürsünüz. Sadə şeylər onu solğun mavi səma, mülayim külək və ya hətta üfüqdə fırtınalı bulud kimi xatırladır. Bir gün qırılma şansının olduğunu bilə-bilə ürəyini açırsan və ürəyini açarkən heç vaxt arzulamadığın bir sevgi və sevinc yaşayırsan. Həssas olmağın ürəyinizə əsl həzzi hiss etməsinə imkan verməyin yeganə yolu olduğunu görürsünüz. Əsl dostunuz və bəlkə də sona qədər sadiq qalacaq bir can yoldaşınız olduğunu bilməklə güc tapırsınız. Həyat tamamilə fərqli, həyəcanlı və dəyərli görünür. Yeganə ümidiniz və təhlükəsizliyiniz onun həyatınızın bir parçası olduğunu bilməkdir. Bob Marli

X[redaktə]

 • Xəyal bilikdən daha vacibdir. Bilik məhduddur, xəyal isə bütün dünyanı əhatə edir, təkamül yaradan tərəqqini stimullaşdırır. Albert Eynşteyn
 • Xoşbəxt olmağın yeganə yolu dünyadan faydalanmaqdır. Hans Kristian Andersen
 • Xoşbəxtliyin sirri, dünyanın qorxunc, çox qorxunc bir yer olduğu gerçəyiylə üzləşməkdir. Bertran Rassel
 • Xristian dini deyir: “Günahlar vasitəsi ilə dünyaya ölüm daxil oldu”. Ancaq, dünyanın özü ilə müqayisədə ölüm ifadəsi şişirdilmiş, kəskin, səsini ucaldan, ağırçəkili bir ifadədir. Ona görə də, dünya başdan ayağa günahlardan ibarətdir ifadəsi daha düzgündür. Artur Şopenhauer
 • Xristianlıq, müstəsna olaraq səmavi işlərlə məşğul olan, tamamilə mənəvi bir dindir. Xaçpərəstin ata yurdu bu dünyadan deyil. O, öz borcunu yerinə yetirir və bu bir həqiqətdir. Lakin, o, bunu səylərinin müvəffəqiyyətinə və ya uğursuzluğuna dərin bir laqeydliklə edir. Təki onun özünü qınamağa bir şey olmasın və yerdə hər şeyin yaxşı və ya pis olması onun üçün vacib deyil. Jan Jak Russo

İ[redaktə]

 • İki aşiq, tək, dünyadan təcrid olunmuş insan, bu gözəldir. Milan Kundera
 • İki barmağını gözünün üstünə qoy. Dünyanı görə bilirsənmi? Görmürsən deyə bu dünya yoxdurmu? Bax Rəbbim də belədir. Mövlana Cəlaləddin Rumi
 • İki şey dünyaya hökm edər; biri qılınc, digəri düşüncə. Qılınc, sonunda düşüncəyə məğlub olar. Napoleon Bonapart
 • İnsan bütün ömrü boyu yuxular görür. Düzdür, bəzən o bir dəqiqəliyə oyanır, süst halda dünyaya baxır, sonra yenidən şirin yuxuya gedir. Mark Tven
 • İnsan dünyadan böyükdür, ancaq Yaradan ondan da böyükdür. [9] Fransua Apollini de Giber
 • İnsan hər yerdə insandır və yaradılışında əsilzadəlik olmasa, dünyanın tacını qoysa da, libasını geyinsə də, yenə çılpaq qalar. Mişel de Monten
 • İnsan nəsli təbiətin səhvidir. Onsuz dünya daha gözəl olardı. Mark Tven
 • İnsan həyatının bir dövründə aldanır, o biri dövründə aldadır. Başqa sözlə desək, dünyaya quzu kimi gəlir, tülkü kimi gedir. Volter
 • İnsan, Kainat adlandırdığımız, zaman və məkanla məhdudlaşırılan vahidin bir hissəsidir. O özünü, düşüncələrini və hisslərini bütün dünyadan ayrı hiss edir. Bu isə optik bir illüziyadır. Bu illüziya arzularımızı, bizə yaxın olan insanlara bağlılığımızı məhdudlaşdıran bir zindana çevrilib. Bizim vəzifəmiz hər bir canlıya, bütün dünyaya qədər iştirak dairəmizi genişləndirmək və bu həbsxanadan azad olmaqdır. Heç kim belə bir işi sona qədər başa çatdıra bilməz, ancaq bu məqsədə çatmaq üçün edilən cəhdlər azad olmanın bir hissəsi və daxili inamın əsasıdır. Albert Eynşteyn
 • İnsanı daş ya da ürəyi qırıq edən bu dünyadan gedirəm. Məni hara basdırsalar basdırsınlar. Deni Didro
 • İnsanın öz dünyasını genişləndirməsi təkcə öz şəxsi həyatı sayəsində deyil, həm də başqa insanların yaşantılarını da öz dünyasına qatması sayəsində mümkün olur. Əbu Turxan
 • İnsanlara nümayiş üçün əməl edib, sonra da bunu Allahu təalanın qəbul etməsini istəmək yaraşarmı? Ehtirası, ərköyünlüyü, azğınlığı və dünyaya düşkünlüyü burax. Sevincini və sevinci bir az azalt. Bir az hüznlü ol. Peyğəmbər əfəndimiz başqasının ürəyini fərahlandırmaq üçün təbəssüm buyurardılar. Əbdülqədir Geylani
 • İnsanlarla yaxşı davranın ki, bir vaxt dünyadan köç etsəniz, yaxşı sifətlərinizi yada salıb sizin üçün ağlasınlar. Əli

K[redaktə]

 • Kimin tərbiyə etməsindən asılı olmayaraq, uşaqlar haqsızlığı çox ağrılı qarşılayırlar. Haqsızlıq kiçik olsa da, uşağın özü də, dünyası da kiçikdir. Onun üçün yırğalanan oyuncaq at, bizim üçün ucaboy İrlandiya atı kimidir. Çarlz Dikkens
 • Kitab dünyaya bənzər: bəzən güldürür, bəzən düşündürür. Jozef Fuşe
 • Kommunistlər hakimiyyətin bütün təsisatlarını, bütün hökumətləri, dünyanın bütün dövlətlərini məhv etmək üçün sivilizasiyaya qarşı sonsuz bir müharibə aparırlar. Onlar bütün dünyanı əhatə etməli olan dilənçilərin, cinayətkarların, fərsizlərin, üsyançıların, xəstələrin, gicbəsər və axmaqların beynəlxalq ittifaqını yaratmağa çalışırlar. Uinston Çörçill
 • Kompüterin olmadığı bir dünyadan indi hər gün ondan istifadə edilən bir dünyaya transfer etmək inanılmazdır. Bu həmişə reallışdırmaq istədiyim bir xəyal idi. Artıq bir qismi reallaşıb. Bill Geyts
 • Kosmik çevirilişlər nəticəsində neçə dəfə məhv olmasından asılı olmayaraq yer səthi dünya səhnəsində bütün canlılarla, yeni-yeni növlərlə birlikdə dəyişən dekorasiyalardır. Artur Şopenhauer

Q[redaktə]

 • Qəlb dünya arzularından birinə bağlı qaldığı və keçici ləzzətlərdən birinin arxasına ilişib getdiyi müddətcə, mümkün deyil, axirəti sevə bilməz. Əbdülqədir Geylani

M[redaktə]

 • Mən belə qərara gəldim ki, əgər mənim dünyam sizin dünyanınız ola bilmirsə, o zaman sizin dünyanızı özümünkü edərəm. Çarlz Dikkens
 • Mən dünyada kimi təmsil etdiyimi bilmirəm. Özümü həmişə dəniz sahilində gah hamar daşlar, gah qeyri-adi gözəl balıqqulağı taparkən əylənən oğlan uşağı kimi hiss edirəm, qarşımda isə həqiqətin sirli okeanı uzanıb gedir. İsaak Nyuton
 • Mən dünyanı parçalaya bilərdim, amma bunu heç vaxt etməyəcəyəm. Mənim əsas məqsədim yeni hadisələri qeyd etmək və yeni tədqiqatların başlanğıc nöqtəsi olacaq ideyaları yaymaqdır. Nikola Tesla
 • Mən hara, dünya hara?! Mənim dünyadakı vəziyyətim bir ağacın kölgəsində oturan, sonra onu orada qoyaraq durub gedən müsafir kimidir. Məhəmməd
 • Mən inanıram ki, əsl sevgi və sədaqət son nəticədə dünyadakı hər cür pisliyə və müsibətlərə qalib gələcək. Çarlz Dikkens
 • Mən möhkəm əminəm ki, dünyanı axmaqlar idarə edir. Lev Tolstoy
 • Mən, Müqəddəs Kitabda, doğruluğun əlaməti olan daha çox sübutlar görürəm, nəinki hər hansı dünyəvi tarix üzrə əsərlərdə.[10] İsaak Nyuton
 • Mən təkəm. Öz ürəyimə və insanlara bələdəm. Mən gördüklərimdən fərqli şəkildə yaradıldım; cəsarətlə deyə bilərəm ki, mən dünyada heç kimə bənzəmirəm. Əgər mən başqalarından yaxşı olmasam da, heç olmasa onlar kimi deyiləm. Jan Jak Russo
 • Mənim dindarlığım haqqında xəbərlər ağ yalandır. O yalan ki, inadla təkrarlanır! Mən şəxsi Allaha inanmıram. Allaha olan münasibətimi aydın şəkildə ifadə etmişəm və heç vaxt da sözlərimdən imtina etmirəm. Əgər mənim fikirlərimdən nəsə dini görünürsə, bu, elmin bizə açdığı dünya və onun quruluşuna sonsuz heyranlığımla izah edilə bilər. Albert Eynşteyn
 • Mömin dünyada, zahid axirətdə qəribədir. Arif isə Allahın xaricindəki hər yerdə qəribədir. Əbdülqədir Geylani
 • Möminin çətinliyi hamıdan çoxdur, çünki o həm dünya, həm də axirət işləri ilə məşğul olmalıdır. Məhəmməd
 • Mövcud olan yeganə dünyanı qiymətdən salmaq üçün “o biri dünya”, “həqiqi dünya” ifadələri uydurulub.Fridrix Nitsşe
 • Musiqinin əsl gücü dinləyicisini bəstəkarın xəyal dünyasına aparmasıdır. Lüdviq van Bethoven
 • Müasir dünyanın problemlərinin fundamental səbəblərindən biri odur ki, ağıllı insanlar şübhələrlə mübarizə apararkən sarsaqlar özündən əmindirlər. Bertran Rassel
 • Müharibədən sonra, əllinci illərin başlanğıcında bir-birinin ardınca sürətlə böyük elmi kəşflər ediləndə insanların tənqidi düşünmək, məntiqli suallar vermək üçün vaxtı yox idi. Birdən külli miqdarda yeni imkanlar açılmışdı; həkimlərin mübarizə apara bilmədikləri xəstəliklərin çoxu artıq müalicəsi oluna bilirdi. Bu dünyanın gördüyü, görmək istədiyi birinci şey idi. Və insanlar uzun müddət belə düşünməyə üstünlük verirdilər ki, guya bu orqanlar hardansa gəlir, ən yaxşı halda hər hansı bir vakuumda yetişdirilir. Bəli, bəzi mübahisələr düşürdü. Amma sizə…şagirlərə görə narahat olmağa, sizi hansı şəraitdə böyütmələri və ümumiyyətlə, sizi istehsal etməyin vacibliyi insanları maraqlandırana kimi artıq gec idi. Geriyə dönmək mümkün deyildi. Xərçəngin müalicə oluna bilən xəstəlik olduğuna adət etmiş dünyadan necə tələb etmək olardı ki, bu müalicədən imtina edib, könüllü əvvəlki kədərli dövrə qayıtsın? Yox, geriyə yol yox idi. Sizə görə nə qədər vicdan əzabı çəksələr də, onların düşündüyü əsas şey övladlarının, həyat yoldaşlarının, valideynlərinin, dostlarının xərçəngdən, hərəki neyronlarının zədələnməsindən, ürək xəstəliklərindən ölməməyi idi. Ona görə sizi mümkün olan qədər uzaqda gizlədirdilər, sizlər haqda düşünməmək üçün insanlar əllərindən gələn hər şeyi edirdilər. Heç nəyə baxmayaraq düşünsələr belə sizin bizim kimi olmadığınıza özlərini inandırırdılar. Guya siz insan deyilsiniz, belə olduğu təqdirdə, taleyiniz elə də əhəmiyyətli deyil.Kazuo İşiquro
 • Müsəlman öz ruhunun xilası naminə su quyusu qazır. Yaxşı olardı ki, hər bir rus da özündən sonra dünyada bu sayaq xeyirxah bir iz, əməl qoyub gedərdi. Anton Çexov
 • Müstəqil dövləti saxlamağın yeganə yolu kənd təsərrüfatıdır. Dünyanın bütün sərvətinə malik olsanız da, amma yeməyə bir şeyiniz yoxdursa, başqalarından asılı olursunuz... Ticarət sərvət yaradır, lakin kənd təsərrüfatı azadlığı təmin edir. Jan Jak Russo
 • Müstəqillik bir inqilab aktı idi; cümhuriyyətçilik günəş altında yeni bir şey idi; federal sistem nəhəng eksperimental laboratoriya idi. Fiziki cəhətdən amerikalılar qabaqcıl idilər; sosial və iqtisadi institutlar sahəsində də onların ənənələri qabaqcıllardan biri olmuşdur. Əvvəldən intellektual və mənəvi müxtəliflik Amerika üçün irq və dil kimi xarakterik olmuşdur. Ən fərqli Amerika fəlsəfələri transsendentalizm - Ali Qanunun fəlsəfəsi və təcrübə və plüralizm fəlsəfəsi olan praqmatizm olmuşdur. Bu iki prinsip amerikançılığın özəyini təşkil edir: Ali Qanun prinsipi və ya hökmdarların diktəsinə tabe olmaq, qanunlardan daha çox vicdan və praqmatizm prinsipi və ya tək yaxşılığın və bitmiş kainat anlayışının rədd edilməsi. Amerikalılar əvvəldən bilirdilər ki, fəth edilməli yeni dünyalar, kəşf edilməli yeni həqiqətlər var. Amerikaçılığı tək bir nümunə ilə məhdudlaşdırmaq, onu vahid bir düsturla məhdudlaşdırmaq üçün hər cür səy amerikanizmdə keçərli olan hər şeyə sədaqətsizlikdir. Henri Stil Kommager

N[redaktə]

 • Neçə əsr əvvəl dünyadan köçmüş dahilərlə siz kitablar sayəsində görüşə bilirsiniz. Rene Dekart
 • Nə xoş bir gözəlliyi vardır, asta addımlarla dünyadan köçənlərin. Virciniya Vulf
 • Nə vaxta qədər dünyanı zəbt edəcəm, varlığımla bu dünyanı dolduracam deyəcəksən? Dünya, başdan başa qarla dolsa da günəş bir baxdı mı, hərarətlə hamısını əridib gedər. Mövlana Cəlaləddin Rumi
 • Nəfsinə hakim olub bol-bol xeyirli işlər görən kəslərə o biri dünyada bol-bol əcr vardır. Bu dünyadan axirətə əməlsiz gedən kəslər o biri dünyada əliboş qalarlar. İbrahim Bin Ədhəm

O[redaktə]

 • O şəxs bədbəxtdir ki, onun özəl hissi dünyası özgələşir; yəni ağıl və fikri həyatla, inamla, məhəbbət və etimadla birləşdirən ilməklər qırılır! Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • On dərviş bir kilimdə yatarkən iki padşah bir dünyaya sığmaz. - Sədi
 • On səkkizdə inancımız dünyaya baxdığımız dağlar kimi, qırx beşdə isə dünyadan gizləndiyimiz mağaralar kimidir. Frensis Skott Fitscerald

Ö[redaktə]

 • Ölümün zəruriliyini bilərək yaşamağa davam etmək üçün iki vasitə var: birinci vasitə -daima arzu etmək və dünya sevinclərinə qoşulmağa cəhd etməklə ölüm haqqında fikirləri daima boğmaq, ikinci vasitə bu müvəqqəti dünyada ölümlə məhv edilə bilməyən qısa,yaxud uzun bir məna tapmaq. Lev Tolstoy
 • Özlərini dünyadan və cəmiyyətdən təcrid edən insanlar əslində yaşamırlar. O.Henri

R[redaktə]

 • Ruhani və cismani dünya həyatın özü yox, qütbləridir. İnsan bu iki qütb arasında yaşayır. Əbu Turxan

S[redaktə]

 • Sizin ən yaxşınız dünyada daha rəğbətsiz, axirətdə isə daha rəğbətli olanınızdır. Məhəmməd
 • Sufilər axirətə görə ağıllı, dünyaya görə dəlidirlər. Əbdülqədir Geylani

T[redaktə]

 • Tarixdə ən böyük olan bu müharibə nəticəsində bəşəriyyətin etdiyi qurbanlara haqq qazandıracaq yeni bir dünya yaranmalıdır. Bu yeni dünya güclülərin zəifləri, yaxşıların pisləri istismar etmədiyi, varlıların kasıbları alçatmadığı, ağılın, elmin, sənət əsərlərinin həyat şəraitini yüngülləşdirmək və yaxşılaşdırmaq üçün ayrı-ayrı şəxslərin sərvət toplamasına yox, bütövlükdə bütün cəmiyyətə xidmət edən bir dünya olacaq. Bu yeni dünya alçaldılmış və əsarət altına alınmış insanların olmadığı bir dünya olacaq. Bu dünya ləyaqət və hörmətdə bərabər, azad insanlar və xalqlar dünyası olacaqdır. Nikola Tesla
 • Texnologiyaların sadə insan ünsiyyətini üstələyəcəyi günün mütləq gələcəyindən qorxuram. O halda dünya yaramazlardan, gicbəsərlərdən ibarət bir nəsildən ibarət olacaq. Albert Eynşteyn

U[redaktə]

Ü[redaktə]

 • Üçüncü dünya müharibəsində hansı silahdan istifadə ediləcəyini bilmirəm, amma dördüncü dünya müharibəsində dəyənək və daşlardan istifadə ediləcək. Albert Eynşteyn

V[redaktə]

 • Vaxtında kitabları qarışdırdım. Filosofların həyat haqqında dediklərini başa düşmək istədim. Bəziləri hər şeyi qara kimi görürdülər. "Biz heç kim deyilik və sıfıra çatmayacağıq, dünyada müvəqqəti həyat zamanı sevinc və xoşbəxtlik üçün yer yoxdur" dedilər. Digər kitabları oxumuşam, ağıllı adamlar bunları yazıblar. Deyirdilər: "Sona sıfır gəldiyindən, nə olursa olsun, heç olmasa yaşadığımız müddətcə şən və nəşəli olaq." Mən öz xarakterim baxımından həyatın ikinci mənzərəsini bəyənirəm, ancaq aşağıdakı həddlərdə: Bütün insanlığın öz şəxsiyyətində olduğunu görən kişilər kasıbdırlar. Aydındır ki, həmin insan bir şəxsiyyət olaraq yox olacaqdır. Yaşadıqları kimi məmnun və xoşbəxt olmalı olan şey özü üçün deyil, özündən sonra gələnlər üçün çalışmaqdır. Fərasətli bir adam yalnız bu şəkildə hərəkət edə bilər. Həyatda tam zövq və xoşbəxtlik yalnız gələcək nəsillərin şərəfinə, varlığına, xoşbəxtliyinə xidmət edə bilər.[11] Mustafa Kamal Atatürk
 • Volter, Yum, Kant sonda hansı nəticəyə gəldilər? O nəticəyə ki, dünya sağalmaz xəstələr üçün hospitaldır. Artur Şopenhauer

Y[redaktə]

 • Yalanla dünyanı gəzərsən, amma geri qayıda bilməzsən. Fyodor Dostoyevski
 • Yalnız hamımıza bir xas olan bir səhv var - xoşbəxt olmaq üçün dünyaya gəldiyimizə inam. Artur Şopenhauer
 • Yaşamaq dünyada ən nadir şeydir. Çoxları sadəcə mövcuddur, vəssalam. Oskar Uayld
 • Yer kürəsinin yaşıllıq və həyatla necə və hansı proseslərlə büründüyünü, buludların, dumanların və yağışların necə əmələ gəldiyini, bu yer kürəsinin bütün dəyişikliklərinə nəyin səbəb olduğunu və hansı ilahi qanunların səbəb olduğunu bilmək, şübhəsiz ki, saf bir zövqdür. Nizam açıq-aşkar qarışıqlıq içərisində qorunur. Fırtınanın və vulkanın səbəbini araşdırmaq və onların əşyaların təsərrüfatda istifadəsinə işarə etmək — buludlardan şimşək çaxıb onu təcrübələrimizə tabe etmək — olduğu kimi istehsal etmək ülvi bir məşğuliyyətdir. İncəsənət laboratoriyasındakı mikrokosmos və hərəkətləri və İlahi Ağılın onlara verdiyi qanunlara uyğun olaraq dəyişən, şeylərin kainatını təşkil edən görünməz atomları ölçmək və çəkmək. Əsl kimya filosofu xarici dünyanın bütün müxtəlif formalarında yaxşılıq görür. O, sonsuz müdrikliyin rəhbər tutduğu sonsuz qüdrətin əməllərini araşdırarkən, bütün alçaq xurafatlar, bütün məntiqli xurafatlar onun zehnindən yox olur. O, insanı kosmosda bir nöqtəyə sabitlənmiş atomlar arasında bir atom görür və bununla belə ətrafdakı qanunları dərk edərək onları dəyişdirmək; zaman keçdikcə bir növ hökmranlıq və maddi məkanda bir imperiya əldə etmək və sonsuz kiçik miqyasda bir növ yaradıcı enerjinin kölgəsi və ya əksi kimi görünən və ona fərqlilik hüququ verən bir güc tətbiq etmək istəyir. Allahın surətində yaradılmış və ilahi ağılın qığılcımı ilə canlandırılmışdır. Kimyəvi axtarışlar idrakı ucaltsa da, təxəyyülü incitmir və həqiqi hissləri zəiflətmir. Onlar zehnə dəqiqlik vərdişləri bəxş etməklə bərabər, onu faktlara diqqət yetirməyə məcbur etməklə yanaşı, onun bənzətmələrini də genişləndirirlər və əşyaların xırda formaları ilə tanış olsalar da, onların son məqsədi təbiətin böyük və möhtəşəm obyektlərinə malikdirlər. Onlar kristalın əmələ gəlməsini, çınqılın quruluşunu, gil və ya torpağın təbiətini nəzərə alırlar və onlar bizim dağ silsilələrimizin müxtəlifliyinin səbəblərinə, küləklərin görünüşünə, ildırım fırtınalarına, meteoritlərə, zəlzələlərə, vulkanlara və şairə və rəssama ən heyrətamiz obrazlar təqdim edən bütün hadisələrə aiddir. Təbiətimizin ən böyük səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri olan biliyə olan o sönməz susuzluğu yaşadırlar — hər bir kəşf faktların tədqiqi üçün yeni sahə açır, nəzəriyyələrimizin qeyri-kamilliyini bizə göstərir. Ədalətli şəkildə deyilir ki, işığın dairəsi nə qədər böyükdürsə, onu əhatə edən qaranlığın sərhəddi də bir o qədər böyük olar. Hemfri Devi
 • Yer üzündə təkəbbürlə gəzib dolanma. Çünki sən nə yeri yara bilər, hə də (boyca) yüksəlib dağlara çata bilərsən. [12] Qurani-Kərim

İstinadlar[redaktə]

 1. Xəzinə. Bakı, 1997, səh.131.
 2. Aforizmlər. Bakı, 2013. səh.17
 3. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.84
 4. Xəzinə. Bakı, 1997. səh.44
 5. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014
 6. Xəzinə. Bakı, 1997. səh.8
 7. Afet İnan, Tarih boyunca Türk Kadının Hak ve Görevleri, Millı̂ Eğitim Basımevi, s. 159.
 8. Leyla Əliyeva. Çinli milyarderin ərəb nağılı - Alibaba. publika.az, 13.09.2014  (azərb.)
 9. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.227
 10. Two Apologies, by Richard Watson, 1820, p. 57
 11. Romanya Dışişleri Bakanı Antonescu İle Konuşma. Atatürk 20 mart 1937-ci ildə Ankara Palasda, Rumıniyanın xarici işlər naziri Viktor Antoneskuya bunları dedi.
 12. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı,2014