Nizami Gəncəvi

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search
Nizami Gəncəvi
Nizami Rug Crop.jpg
Doğum tarixi 1141
Doğum yeri Gəncə
Vəfatı 1209
Vəfat yeri Gəncə
Wikipedia-logo-v2.svg Vikipediya məqaləsiA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Adam yüksələndə əhdini pozmaz.
 • Axmağa nəsihət eyləyən hər kəs,
  Toxumu boş yerə səpir, bil, əbəs.
 • Ağıllı adamla dost olsan əgər,
  Elmi, mərifəti sənə də keçər.
 • Ağılsız adamla mey içmə zinhar,
  Çirkin işlər ilə qəlbini qırar.
 • Amandır ağlını unutma ki, sən
  Gülünü tikana deyişməyəsən.
 • Az sözün incitək mənası solmaz,
  Çox sözün kərpictək qiyməti olmaz.
 • Az yeməkdən kimsə qızdırmaz, ancaq,
  Çox yeməkdən gündə yüzü ölür, bax.

B[redaktə]

 • Bağlama qapını dostun üzünə.
 • Belə məsəl çəkmiş aqil bir insan:
  Qurd girməz sürüyə yatmasa çoban.
 • Bilik öyrənməyi ar bilən hər kəs,
  Dünyada mərifət qazana bilməz. [1]
 • Bir neçə gün hicran dağıyla tək qalsan
  ayrılıqdan sonra xoş olar vüsal.. [2]
 • Bir ürəkdə olmaz iki sevgili,
  İki ürəklinin düz olmaz dili.
 • Bütün tarix boyu şahlara baxsan,
  Görərsən qazanmış daim cəld olan.

C[redaktə]

 • Cibi boş olandan bir bac alınmaz.
  Köhnə xarabadan xərac alınmaz.

Ç[redaktə]

 • Çalış ki, kipriyin olsun almaz tək,
  Ayıq ol, ölkənin keşiyini çək!
 • Çalış öz xalqının işinə yara,
  Geysin əməlindən dünya zərxara.
 • Çox gözəl olsa da eybi gizləmək,
  Dost dostun eybini örtməsin gərək.
 • Çox iti zehinlər yatan oldular
  Axırda saxsı qab satan oldular.

D[redaktə]

 • Darılma sənə üz verdikcə kədər,
  Ondan da böyük bir dərddən oıl həzər.
 • Deyilməyən sözü demə əğyara,
  Deyil tək əğyara, hətta dostlara.
  Sirrini bilməsin evdə divarlar,
  Divar dalında da çünki qulaq var.
 • Dənizə min çay axar, o yenə sakit durar,
  Arxa bir sel gələndə çalxanıb ləngər vurar.
 • Dilin bəlasıdır uzunçu olmaq,
  Ariflər işidir sükuta dalmaq.
 • Doğruluq edən kəs doğru işlərindən ziyan görməz.[3]
 • Dost rahatlıq verən bir məlhəmdir.
 • Dostluq, mehribanlıq göstərsən ey yar,
  Gəlib qulun olar azad adamlar.[4]
 • Dünyanın zövqləri qotur bir əlin qaşınması kimidir; əvvəlcə xoş gəlir, lakin son qaşınmada ələ atəş düşür..
 • Dünyaya fateh olmaz zülmkarlıq, rəzalət
  Yer üzünün fatehi ədalətdir, ədalət!
 • Düşməninlə dost olana sən də bax bir düşmən kimi,
  İlan üstə qonan milçək zəhərlidir ilan kimi.

E[redaktə]

 • Elm öyrənməyi ar bilən hər kəs,
  Dünyada mərifət qazana bilməz.
 • Eşşəyin qızıldan olsa da yükü,
  Yenə də eşşəkdir parıldar tükü.

Ə[redaktə]

 • Ədalət mülkündən kim üz çevirsə,
  Ona aqil deməz ağıllı kimsə.
 • Əlində yumşalsa dəmir, bunu bil,
  Tədbirlə yumşalar, hiddətlə deyil.

G[redaktə]

 • Gecəni, gündüzü çox vermə bada,
  Yaxşı ad uğrunda çalış dünyada.
 • Gənclikdir insana gözəllik verən,
  gözəllik sönərsə, qəlb olurmu şən?
 • Günəşi örtsə də qara buludlar,
  Yenə günəş adlı bir qüdrəti var.

H[redaktə]

 • Hər çətin düyünün bir əlacı var,
  Səbirlə, tədriclə açılar onlar.
 • Hər uca rütbədən biliniz,fəqət
  Alimin rütbəsi ucadır, əlbət!.
 • Hər ümidsiz işdə bir çox ümid var,
  Qaranlıq gecədən ağ səhər doğar.
 • Hünər ardınca qoş, xalqa hünər saç,
  Qapılar bağlama, ər ol, qapı aç.
 • Hər kim öyrənməyi bilməyirsə ar
  Sudan dürr, daşdan da gövhər çıxardar.
  Ancaq, öyrənməyi ar bilən insan
  Məhrumdur dünyada bilik almaqdan.

X[redaktə]

 • Xəzinə kəşf etmək istəsən əgər,
  Hər bir çətinliyə tab et, sinə gər.

İ[redaktə]

 • İncitək sözlər seç, az danış, az din,
  Qoy az sözlərinlə dünya bəzənsin.
 • İnsafla yaşayan mərddir, kişidir,
  İnsaflı olmamaq namərd işidir.
 • İnsana arxadır onun kamalı,
  Ağıldır hər kəsin dövləti, malı.
 • İnsandan insana fərq var: bir dəmirdən həm nal, həm də qılınc düzəldirlər. [5]
 • İnsanı sarsıdır göz yaşı, nalə,
  Ah çəkib, uf deyən yetməz kəmalə.
 • İnsanlardan başqa bütün canlılar,
  Qənaət evində tutmuşlar qərar.
 • İradəsiz olma, iradəsizlər
  Ayaqsız qurd kimi yerdə sürünər.
 • İstəyə gənclikdə mümkündür çatmaq,
  Qocalıq gəldimi, axtar bir bucaq.

K[redaktə]

 • Kimin ki, alnının aynası bərkdir,
  Dünyada xoş günü o görəcəkdir.
 • Kim ki, ad qoymuşdur qoca dünyada,
  Onu öz dostları vermişdir bada.
  Ay üzlü Yusifi yad edin barı,
  Ona quyu qazdı öz qardaşları.
  Əzəldən dünyanın bir qaydası var:
  Bal tutan barmağı arılar sancar.
 • Kitab elə bir zəmidir ki, ondan hamı yesə də qurtarmaz.

Q[redaktə]

 • Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs,
  Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz.[6]
 • Quyuya salsan da yaxşılığı bil,
  Yenə qayıdacaq, o itən deyil.
 • Qəlbini çalmasın bu mal, bu dövlət,
  Azı bir zillətdir,çoxu fəlakət.
  Göydə ol, yerdə ol, fərqi yox bunun,
  Torpaqsan, yenə də torpaqdır sonun.

M[redaktə]

 • Meymun da yamsılar, bu deyil hünər,
  Bulanlıq suda da ulduz görünər.
 • Məhəbbət odur ki, odu sönməsin,
  İnsan yaşadıqca üzü dönməsin.
 • Məmləkətin dayağıədalətdir hər zaman,
  Ədalətlə nəsibin səadətdir hər zaman.
 • Misə qızıl vurmaq nəyə gərəkdir,
  Mis yenə özünü göstərəcəkdir.

O[redaktə]

 • Onunçün oyrətdim ki əlimi bir sənətə,
  Bir gün sənə əl açıb düşməyim xəcalətə.

Ö[redaktə]

 • Ölüm yatağında olsa da bir şəxs,
  Ümidini əsla həyatdan üzməz.
 • Ömrünü ah-vayla vermə sən bada,
  Acizlər ah-vayla yaşar dünyada.
 • Öz adına layiq işlər gör ki, sən,
  Axırda utanma xəcalətindən
 • Öz qəbiləsinə asi olan şəxs
  Onunla bir yerdə yaşaya bilməz.
 • Öylə bir ixtiyar olsaydı məndə,
  Qoymazdım bəndəyə möhtac bir bəndə.
 • Özündən hər kim ki, deyil xəbərdar,
  Bir qapıdan girər, birindən çıxar.
 • Özünə, özgəyə olmaz mehriban,
  Dilinə gələni söyləyən insan.

P[redaktə]

 • Pis,yaxşı nəyin var ,demək malındır,
  Lakin sənə vacib öz kamalındır.

S[redaktə]

 • Səadət qapını açmasa bu gün,
  Kəsmə ümidini ondan büsbütün.
 • Səadət kamalla yetişir başa,
  Xalqa hörmət elə, ədəblə yaşa.
 • Səbr etməklə kişi zindandan çıxar,
  Səbr ilə açılar bağlı qapılar.
 • Səbri, hövsələni unudan insan,
  Ağıldan, şüurdan açmasın dastan.
 • Sənə nə eyləsə övladın, inan,
  Onu görəcəkdir öz övladından.
 • Sirrini bilməsin evdə divarlar,
  Divar dalında da çünki qulaq var.
 • Sözün qanadları var, quş kimi incə-incə,
  Dünyada söz olmasa, nəyə gərək düşüncə.
 • Sözündə çoxluğa qoyma yer olsun,
  Birin yüz olmasın, yüzün bir olsun.
  Çox söyləmək sənə bəlkə asandır,
  Çox oldu desələr böyük nöqsandır.
 • Sükut çox yaxşıdır pis danışmaqdan,
  Sükutdan olmayıb heç kəs peşiman.
 • Süleyman mülkünü axtarma ki, o, hardadır,
  Mülk elə həmin mülkdür, bəs Süleyman hardadır?

T[redaktə]

 • Təmkinli oturmağı etdiyiçin dağ peşə,
  Mötəbərdir yerində varlığı ilə həmişə.
 • Toxum olmasa, dirilməz.
 • Torpağa mərhəmət xeyirdir inan,
  Lütf etsən gül verər, zülm etsən tikan
 • Tutar qarınqulu çox əziz hər an,
  Xingal yarpağını gül yarpağından.

Ü[redaktə]

 • Ürəkdən gələn söz həmişə ürəklərə yol tapar.

Y[redaktə]

 • Yamanlıq etməkdən uzaq ol, uzaq,
  Pisliyin əvəzi pislik olacaq.
 • Yalnız həqiqətdə ölməz qüvvə var.
 • Yaşa ki, dünyaya işıq verəsən,
  Torpağa göz dikmə ilan kimi sən.
 • Yaxşılıq etməsən əgər insana,,
  Böyüklük şərəfi verilməz sana.
 • Yer üzündə iki qüvvət vardır: biri qılınc, digəri zəka.
  Çox zaman qılınc zəkaya məğlub olmuşdur.
 • Yüksəklik yaşla deyil, elmlə, ağılla, şərəflədir.
 • Yeri yaradanın öz yeri olmaz.

Z[redaktə]

 • Zülm ilə bu dünyanı almaq deyildir mümkün,
  Ancaq ədalət ilə alarsan dünya mülkün.
 • Zülmün toxumundan göyərməz nəbat.

Mənbə[redaktə]

 • S.Vəhdət, Az.EA nəşriyyatı, Bakı, 1966 il.
 • Aforizmlər və hikmətli sözlər. Bakı,2005.

Həmçinin bax[redaktə]

İstinadlar[redaktə]

Vikianbarda Nizami Gəncəvi ilə əlaqəli mediafayllar var.

Vikimənbə Nizami Gəncəvi ilə əlaqəli məlumatlar var.

 1. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.43
 2. Aforizmlər. Bakı, 2013. səh.18
 3. Ziyəddin Məhərrəmov. "Bir bahar küləyi", Bakı, "Nurlan", 2012.
 4. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh. 86
 5. Səlahəddin Xəlilov. Aforizmlər: seçilmişlərdən seçilmişlər. Bakı,2012,
 6. Ziyəddin Məhərrəmov. "Bir bahar küləyi", Bakı, "Nurlan", 2012.