Məzmuna keç

SiyasiA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Avropa və Afrika artıq buradadır və hindlilər də əvvəllər burada olublar. O, bu gün iki ifrat qara və ağın arasında dayanır, hər ikisi ilə qardaşlıq iddiasında olmaqdan çox qürurlu, lakin hər ikisinin gücünə tab gətirə bilməyəcək qədər zəifdir. İndiyə qədər hökumətimizin siyasəti müdrikliklə deyil, irq qüruru ilə idarə olunurdu. Son vaxtlara qədər nə hindistanlı, nə də zənci siyasi orqanın bir hissəsi kimi qəbul edilməmişdir. Hər iki irqi vətənpərvərlik hissləri ilə ruhlandırmaq üçün heç bir cəhd edilməyib, lakin hər iki irqin ürəyinə təhlükəli narazılıq və nifrət toxumları səpilib. Frederik Duqlas
 • Azadlıq yalnız hökumət tərəfdarları üçün, yalnız bir partiya üzvləri üçün - nə qədər çox olsalar da - azadlıq deyil. Azadlıq həmişə fərqli düşünənlərin azadlığıdır. "Ədalət" fanatizmə görə deyil, amma ibrətamiz və faydalı olan və siyasi azadlığın təmizləyicisi olan bu varlığa bağlıdır və "azadlıq" bir imtiyaz halına gəldikdə təsiri uğursuz olur. Roza Lüksemburq
 • Azərbaycan müasir güclü dövlətə çevrilməlidir. Bunu etmək üçün bizim bütün imkanlarımız var. Həm iqtisadi, həm siyasi imkanlar, həm də insanların intellektual səviyyəsi, dövlət siyasəti, dövlətin iradəsi və açıq-aydın görünən gələcəyin üfüqləri. İlham Əliyev
 • Azərbaycanda həm iqtisadi, həm siyasi sahədə aparılan islahatlar, qazanılan uğurlar bizdə nikbinlik hissi oyadır. Eyni zamanda, Azərbaycanda siyasi proseslər də çox müsbət istiqamətdə gedir. İctimai-siyasi proseslər demək olar ki, iqtisadi və siyasi islahatların nəticəsidir. Belə olan halda, Azərbaycanda istənilən məsələ həll edilə bilər və siyasi iradəmiz, proqramlarımız bizi bütün bu işlərə yaxınlaşdırır.
13 aprel 2007, Nazirlər Kabinetinin ilin birinci rübünün yekunlarına həsr olunmuş iclasında nitqindən. İlham Əliyev

B[redaktə]

 • Başqaları üzərində güc siyasidir və başqaları üzərində güc sahibi olmaqla maraqlanan insanlar, dərin bir dəyər]]sizlik kompleksi olan insanlardır. Özlərini davamlı olaraq başqaları ilə müqayisə edir və özlərini dəyərsiz hiss edirlər. Dünyaya və özlərinə bunun belə olmadığını, üstün varlıq]lar olduqlarını sübut etmək istəyirlər. Bütün siyasətçilər, dəyərsizlik kompleksindən əziyyət çəkirlər. Bütün siyasətçilərin psixoloji müalicə almaqları gərəkdir. Bunlar xəstə insanlardır və bu xəstə insanların əlindən bütün dünya çox böyük iztirab içindədir. Üç min ildə beş min müharibə! Oşo
 • Bildirmək istəyirəm ki, mən heç bir şəkildə ağ və qara irqlər arasında ictimai və siyasi bərabərliyin tərəfdarı deyiləm və heç vaxt da olmamışam. Mən zəncilərin səsvermə hüququnun, yaxud münsiflər heyətinin üzvü və ya hökumətə rəhbərlik etmək hüququna malik olmalarının, nə də ağ adamlarla nikah bağlamalarının tərəfdarı deyiləm və heç vaxt da olmamışam. Buna əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, ağlarla qaralar arasında elə bir fiziki fərq mövcuddur ki, bu fərq onların ictimai və siyasi bərabərlik şəraitində birgə yaşamaq imkanını istisna edir. Bu iki irq bir-birinə bərabər ola bilməz. Amma nəzərə alsaq ki, indi onlar bir yerdə yaşayırlar, o zaman onlar arasında hökmranlıq və tabeçilik münasibəti olmalıdır. Hər bir insan kimi, mən də ağ irqin hökmran olmasının tərəfdarıyam. Avraam Linkoln
 • Bir müddət siyasi intriqa ilə məşğul olan şəxs daha onsuz yaşaya bilmir,bütün qalan şeylər onun üçün maraqsız görünür. Jan de Labrüyer
 • Biz hesab edirik ki, həm siyasi, həm də iqtisadi münasibətlərdə ölkələr suverenliyə və ərazi bütövlüyünə qarşılıqlı hörmət, qarşılıqlı təcavüz etmə, bir-birinin daxili işlərinə qarışmama, bərabərlik və qarşılıqlı fayda və dinc yanaşı yaşama kimi Beş Prinsipə əsaslanmalıdır. Biz dünyanın hər hansı bir yerində hər hansı bir ölkənin bu prinsipləri pozaraq hegemonluq və təsir dairələri yaratmasının əleyhinəyik. Den Syaopin
 • Biz hesab edirik ki, siyasi müstəqilliyin qorunması Üçüncü Dünya ölkəsinin iqtisadiyyatını inkişaf etdirməsi üçün ilk şərtdir. Siyasi müstəqilliyə nail olmaq üçün bir ölkənin xalqı yalnız ilk addımı atıb və bu müstəqilliyi möhkəmləndirməyə davam etməlidir, çünki daxildə hələ də müstəmləkəçiliyin qalıq qüvvələri mövcuddur və imperializm və hegemonizm tərəfindən təxribat və təcavüz təhlükəsi hələ də mövcuddur. . Siyasi müstəqilliyin möhkəmlənməsi mütləq şəkildə təkrarlanan mübarizə prosesidir. Son nəticədə siyasi müstəqillik və iqtisadi müstəqillik bir-birindən ayrılmazdır. Siyasi müstəqillik olmadan iqtisadi müstəqilliyə nail olmaq mümkün deyil; iqtisadi müstəqillik olmadan ölkənin müstəqilliyi natamam və etibarlı deyildir. Den Syaopin
 • Böyük dünyəvi hadisələr, inqilablar və s. siyasi partiyalar tərəfindən həyata keçirilir... Partiya ümumi məqsədləri həyata keçirdiyi halda, partiyadan kənarda olanlar öz xüsusi, şəxsi mənafelərini güdürlər... Partiya öz əsas məqsədinə çatan kimi onun hər bir üzvü də öz şəxsi mənafeyi qeydinə qalmağa başlayır, bununla da o, öz həmkarları ilə ziddiyyətə girmiş olur və partiyada parçalanma. Bencamin Franklin
 • Bütün Hunlаrа istisnаsız оlаrаq şəxsi və milli qеyrət xаsdır. Bu, vаcib qəhrəmаnlıqdır. Əgər söz vеrmisənsə, о, bütün istənilən fikirlərdən, həttа siyаsi məqsədəuyğunluqdаn dа üstündür. Аmmа еşidilən vədi vеrməzdən əvvəl düşünmək lаzımdır. Atilla
 • Bütün siyasi partiyalar sonda öz yalanlarında boğulub ölürlər. Mark Tven

C[redaktə]

 • Cəlladı məzəmmət etdilər ki, o bütün siyasi quruluşlarda cəlladlıq edib və sonralar əvvəl sərəncamı ilə edamları yerinə yetirdiyi şəxslərin özlərini edam edib. Cəllad deyir: Siyasi baxışların mənə dəxli yoxdur. Mən qarşımda yalnız insanı görürəm. Stanislav Eji Lets

Ç[redaktə]

 • Çoxsaylı inkişaf etməkdə olan ölkələr uzun müddət müstəmləkəçi və imperialist zülm və istismardan əziyyət çəkmişlər. Onlar siyasi müstəqillik qazanıblar, lakin onların hamısının qarşısında hələ də müstəmləkəçiliyin qalıq qüvvələrini təmizləmək, milli iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək və milli müstəqilliyi möhkəmləndirmək kimi tarixi vəzifə durur. Bu ölkələr nəhəng əraziləri əhatə edir, böyük əhalisini əhatə edir və təbii sərvətlərlə zəngindir. Ən ağır zülmə məruz qalaraq, zülmə qarşı çıxmaq, azadlıq və inkişafa can atmaq arzusundadırlar. Milli azadlıq və istiqlal mübarizəsində onlar böyük qüdrət nümayiş etdirmiş və daim möhtəşəm qələbələr qazanmışlar. Onlar dünya tarixinin təkərini hərəkətə gətirən inqilabi hərəkətverici qüvvədir. Den Syaopin

D[redaktə]

 • Dini birlik, sosial birlik və siyasi birlik - barışımızın, böyüklüyümüzün və azadlığımızın möhkəm təməlləridir. İrəli İspaniya! Fransisko Franko
 • Dövlətin həyatında ideyalar olduqca vacib və əhəmiyyətli amildir; bunlara məhəl qoymamaq, yaxud lazımınca qiymətləndirməmək ən böyük nadanlıq və siyasi kallıqdır. [1] Frans Qolsendorf

Ə[redaktə]

 • Əxlaqi və siyasi mövzularda itaət deyilən bir şey yoxdur. Hanna Arendt

H[redaktə]

 • Hər şeyə baxanda məni kifayət qədər ciddi qəbul edirlər. Təsəvvür edin ki, belə də ola bilərdi və heç mənə fikir vermədilər. Bir Amerika burjua sözü var: “Pis reklam yoxdur!”. Doğrudan da, belə hücumlar mənim üçün son dərəcə xoşagəlməzdir. Həm də hədələyici zənglər və məktublar, kitab çıxandan sonra aldığım xəbərlər də mənim üçün xoşagəlməzdir. Amma belə kitab yazan insan hər şeyə hazır olmalıdır. Kimisə bu qədər qəzəbləndirəcəyimi düşünməzdim. Və kitabın bu qədər yaxşı satılacağını ağlıma belə gətirmirdim. Hətta ön sözdə yazıram ki, təəssüf ki, çox az adam oxuyacaq. İnsanların məni əclaf və yalançı adlandırması məni çox narahat edir. Tənqidçilərimin çoxu kitabı ümumiyyətlə oxumayıb. Amma ən qəribəsi odur ki, mən həmişə fələstinli dostlarımı İsraili tarixi fakt kimi qəbul etməyə inandırmağa çalışdığım halda, məni İsrail dövlətinin məhvinə çağırmaqda ittiham edirlər. Zamanı geri qaytarmaq olmaz. Siyasi məsələlərə həsr olunmuş son fəsilləri də məhz buna görə əlavə etdim - anlaşılmazlıq olmasın. Mən təklif edərdim ki, bu fəsillər yazılmasaydı, Kiminsə mənim İsraili məhv etməyə çağırdığımı düşünməsi tamamilə məntiqli olardı. Amma iki dövlət prinsipi haqqında ən sadə ivrit dilində danışdıqdan sonra İsraili məhv etməyə çağırdığımı iddia etmək... artıq istənilən çərçivədən kənara çıxır. Mən əsrlər boyu təqiblərə məruz qalmış yəhudilərin nəslindənəm və bu mənada şikayət edəcəyim bir şey yoxdur. Şlomo Zand
 • Həyatın üç xətti var ki, diqqəti cəlb edir: həzz həyatı , siyasi həyat və düşüncə həyatı. Aristotel

İ[redaktə]

 • İqtisadi bərabərlik olmadan siyasi azadlıq bir iddiadır, saxtakarlıqdır, yalandır və işçilər yalan istəmirlər. Mixail Bakunin
 • İnsan- siyasi heyvandır. Aristotel

M[redaktə]

 • Mən öz dinimi, öz ədəbiyyatımı, öz duyğularımı, kədər və iztirablarımı, dərdlərimi və ehtiyaclarımı düşündüyüm zaman, gerçəkdə özümü düşünürəm. Mənim fərdi deyil, ictimai və tarixi özüm bu mədəniyyətin doğulub ortaya çıxdığı qaynaqdır. Bu səbəbdən mədəniyyət mənim cəmiyyətimin, tarixin varlığı olan quruluşun təcəllisidir, əks olunmasıdır; lakin xüsusi şərtləri olan özünə xas tarixi dövrdə iştirak edən, fərqli mənşəyi olan, maddi, iqtisadi və ictimai quruluşun meydana gətirdiyi xüsusi dərdlərə, düşüncələrə, anlayış və meyllərə alışmış bir cəmiyyətdə bir sıra saxta taktikalar, o cəmiyyətin mədəniyyətini zehnindən silir. Sonra başqa bir zamana və tarixi dövrə, başqa bir iqtisadi sistemə, başqa sosial və siyasi bağlara aid olan mədəniyyəti mənim mədəniyyətimin yerinə yerləşdirir. Artıq mən özümü düşünmək istədiyim zaman, başqa bir cəmiyyətin mədəniyyətini öz mədəniyyətim olaraq düşünürəm, o zaman özümə aid olmayan dərdlərə həmsöhbət oluram. Mənim mədəni, fəlsəfi və ictimai həqiqətimlə uyğunlaşmayan problemlərdən ötəri fəryad edirəm. Nəticədə o cəmiyyətə və o cəmiyyətin sosial, iqtisadi, siyasi və tarixi şərtlərinə aid olan, lakin mənə aid olmayan ideallar və iztirablarla qarşılaşıram. O dərdləri, iztirab və idealları öz dərd, iztirab və ideallarım olaraq görməyə başlayıram. Əli Şəriəti
 • Miqrasiya məsələsi bu ölkədəki bütün siyasi problemlərin anasıdır. Üç ildir bunu deyirəm. Horst Sihofer
 • Millətlər Qanunu deyilən şey, düzgün qanun deyil, etikanın bir hissəsidir: sivil dövlətlər tərəfindən mötəbər kimi qəbul edilən əxlaqi qaydalar toplusudur. Doğrudur, bu qaydalar nə əbədi məcburiyyətdir, nə də olmalıdır, lakin xalqların vicdanları daha çox işıqlandıqca və siyasi cəmiyyətin tələbləri dəyişdikcə, əsrdən-zamana az-çox dəyişir və dəyişməlidir. Lakin qaydalar əsasən öz mənşəyində olub və indi də dürüstlük və insanpərvərlik prinsiplərinin dövlətlərin qarşılıqlı münasibətinə tətbiqi olub. Onlar bəşəriyyətin əxlaqi hissləri və ya ümumi maraq duyğuları ilə müharibə vəziyyətində olan cinayətləri və əzabları yüngülləşdirmək, sülh dövründə hökumətləri və xalqları bir-birinə qarşı ədalətsiz və ya vicdansız davranışlardan çəkindirmək üçün təqdim edilmişdir. Hər bir ölkə dünyanın digər ölkələri ilə çoxsaylı və müxtəlif münasibətlərdə olduğundan və bizim bir çoxları arasında, bizim də bir çox dövlətlər bunların bəziləri üzərində faktiki səlahiyyət sahibi olduğundan, müəyyən edilmiş beynəlxalq əxlaq qaydalarını bilmək hər bir dövlətin, millətin və buna görə də millətin formalaşmasına kömək edən, səsi və hissi ictimai rəyin bir hissəsini təşkil edən hər bir insanın borcudur. Heç kim heç bir işdə iştirak etməsə, heç bir fikir formalaşdırmasa, heç bir zərər verə bilməyəcəyi aldadıcılığı ilə vicdanını sakitləşdirməsin. Pis insanların öz məqsədlərinə çatmaq üçün yaxşı adamların baxıb heç nə etməməsindən başqa heç nəyə ehtiyacı yoxdur. O, heç bir etiraz etmədən öz adına və yardım etdiyi vasitələrlə yanlışlığa yol verən yaxşı adam deyil, çünki bu mövzuda ağlını işə salmaqda çətinlik çəkməyəcək. Bu, ictimai sövdələşmələrdə iştirak etmək və onlara baxmaq vərdişindən, cəmiyyətdə mövcud olan məlumat və onlara hörmətlə yanaşmağın dərəcəsindən, millətin bir millət olaraq həm öz daxilində, həm də başqalarına münasibətdə necə davranacağından asılıdır: eqoist, pozğun və tiran, ya da rasional və maarifçi, ədalətli və nəcib. Con Stüart Mill
 • Mübahisəli məsələlərə aid təkliflər siyasi müdafiə tələb edir. Ceyms Uotson

R[redaktə]

 • Real həqiqət həmişə siyasi cəhətdən düzgün həqiqət deyil. Bon Luis Pol

S[redaktə]

 • Saxta ibrət, saxta lovğalıq mənəvi ölüm deməkdir, o siyasi ölümün əsl rəhnidir. Vladimir Lenin
 • Siyasi dil - və bu, mühafizəkarlardan tutmuş anarxistlərə qədər bütün siyasi partiyalara aiddir - yalanı doğru və cinayəti hörmətli etmək və saf küləyə möhkəmlik görüntüsü vermək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Corc Oruell
 • “Siyasi fəlsəfə” adlandırılan xurafatlar bir şərtlə faydalı ola bilər ki, onları “fəlsəfə” adlandırmasınlar. Mark Tven
 • Siyasi güc çirkindir. Başqaları üzərində güc çirkindir. İnsanlıq xaricidir, çünki biri üzərində güc sahibi olmaq, o insanı bir əşyaya endirmək deməkdir. Sənin malın halına gələr. Oşo
 • Siyasi iqtisad bütün yaxşı idarəetmənin əsasını təşkil edir. Bütün dövrlərin ən müdrik insanları bu mövzuda öz dahilərinin, həyat təcrübələrinin və təhsillərinin ən zəngin xəzinələrini ortaya qoymuşlar. Mark Tven
 • Siyasi korrektlik intellektual terrorizmdir. Axı hər kəs həmişə, hamını sevə bilməz. Mel Qibson
 • Siyasi quruluşlar bir-birləri ilə qarşılıqlı mənfəətlərindən ötəri saxta razılaşarlar. Mənim fəlsəfi doktrinam dünyanı təkrar xoşbəxt bir şəkildə yaşadacaq gücə malikdir. Belə bir idealda əlbəttə ki, keçici razılaşmalara yer yoxdur. Adolf Hitler
 • Siyasi mübahisədə ən çətin şey öz mövqeyini müdafiə etmək yox, mövqe haqqında aydın təsəvvürün olmasıdır. Andre Morua
 • Siyasi müstəqillik qazanmış bir çox Asiya, Afrika və Latın Amerikası ölkələrində iqtisadi həyat xətləri hələ də müxtəlif dərəcələrdə müstəmləkəçilik və imperializm tərəfindən idarə olunur və köhnə iqtisadi quruluş əsaslı şəkildə dəyişməyib. İmperialistlər, xüsusən də fövqəldövlətlər inkişaf etməkdə olan ölkələrə qarşı istismar və talanlarını davam etdirmək və gücləndirmək üçün neokolonialist üsullara əl atdılar. Onlar inkişaf etməkdə olan ölkələrə kapital ixrac edir və iqtisadi talan və siyasi müdaxilələr həyata keçirmək üçün “transmilli korporasiyalar” kimi beynəlxalq inhisarçı təşkilatlar vasitəsilə orada “dövlət daxilində dövlət” qururlar. Beynəlxalq bazarlarda inhisarçı mövqelərindən istifadə edərək, onlar öz məhsullarının ixrac qiymətlərini yüksəltməklə və inkişaf etməkdə olan ölkələrdən gələn xammalın qiymətlərini aşağı salmaqla inanılmaz gəlir əldə edirlər. Üstəlik, kapitalizmin siyasi və iqtisadi böhranlarının dərinləşməsi və onların qarşılıqlı rəqabətinin kəskinləşməsi ilə iqtisadi və pul böhranlarını ikincilərə keçirərək, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə talanlarını daha da gücləndirirlər. Den Syaopin
 • Siyasi orqanizm insan orqanizmi kimi dağılmağa elə qurulduğu vaxtdan başlayır və mövcudluğu dövründə özünün ölüm səbəbini özündə daşıyır. Jan Jak Russo

V[redaktə]

 • Vedaları tanıyan bir brahmananın məşhur bir alim olmasında təəccüblü nə var? Siyasi elmləri bilən bir hökmdarın sərt və ədalətli olmasında təəccüblü nə var? Gözəl bir gənc qızın dindar bir qadına çevrilməsində təəccüblü nə var? Yazıq insanın günün və ya gecənin istənilən vaxtında günah işlətməsində təəccüblü nə var? Çanakya

İstinadlar[redaktə]

 1. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh. 219