Məzmuna keç

Alisa Beyli

Alisa Beyli
Doğum tarixi 16 iyun 1880
Doğum yeri Mançester
Vəfat tarixi 15 dekabr 1949
Vəfat yeri Nyu-York
Şəxsi veb-saytı
Vikipediya məqaləsi

Alica Anna Beyli (ing. Alice Ann Bailey; 16 iyun 1880, Mançester - 15 dekabr 1949, Nyu-York, ABŞ) - teosofist, yazıçı, pedaqoq. Astroloji və dini mövzularda bir sıra kitabların müəllifidir.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

B[redaktə]

Bir gün hamımız azad olacağıq. İrqi nifrət yox olacaq; vətəndaşlıq vacib olacaq, amma bütövlükdə insanlıq daha çox olacaq. Sərhədlər və ərazilər insanın düşüncəsində öz layiqli yerini tutacaq, lakin xoşməramlılıq və beynəlxalq anlayış daha çox əhəmiyyət kəsb edəcək. Dini fərqliliklər və məzhəb nifrətləri sonda yox olmalıdır...
Bizim bilavasitə təhsil məqsədlərimizdən biri rəqabət ruhunun aradan qaldırılması və kooperativ şüurun dəyişdirilməsi olmalıdır.
 • Bir gün hamımız azad olacağıq. İrqi nifrət yox olacaq; vətəndaşlıq vacib olacaq, amma bütövlükdə insanlıq daha çox olacaq. Sərhədlərərazilər insanın düşüncəsində öz layiqli yerini tutacaq, lakin xoşməramlılıqbeynəlxalq anlayış daha çox əhəmiyyət kəsb edəcək. Dini fərqliliklər və məzhəb nifrətləri sonda yox olmalıdır...
 • Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əsl problemi ikitərəflidir: o, yoxsulluqdan azad olmaq üçün dünya resurslarının düzgün bölüşdürülməsini və eyni zamanda hər yerdə bütün insanlar üçün həqiqi imkan bərabərliyinin və təhsilin təmin edilməsini nəzərdə tutur. Zəngin sərvətlərə malik olan xalqlar sahib deyillər; onlar dünya sərvətlərinin gözətçiləridir və onları öz həmvətənləri üçün etibar edirlər. Zaman qaçılmaz olaraq gələcək ki, sülh və təhlükəsizlik naminə müxtəlif xalqların kapitalistləri bunu dərk etməyə məcbur olacaqlar və eyni zamanda paylaşma prinsipini qədim (indiyə qədər onları idarə etmiş) prinsipi ilə əvəz etmək məcburiyyətində qalacaqlar.
 • Bizim bilavasitə təhsil məqsədlərimizdən biri rəqabət ruhunun aradan qaldırılması və kooperativ şüurun dəyişdirilməsi olmalıdır.
 • Bu gün dünyanın hər bir ölkəsində xoşməramlıhəqiqi dərrakəli insanlar tapılır... Birlik, əmin-amanlıqbərəkətin nəticəsi olan həqiqi rifah necə bərqərar ola bilər? Yalnız bir şəkildə. Hər ölkədə və hər millətdə xoşməramlı və anlayışlı kişiqadınların birgə fəaliyyəti ilə. Sabitsakit, tələsmədən, üç şeyi etməlidirlər: Birincisi, bir-birlərini kəşf etməli və bir-birləri ilə əlaqə saxlamalıdırlar. Beləliklə, zəiflikfaydasızlıq hissi aradan qaldırılacaqdır. Bu, Yeni Dünya Serverlər Qrupunun ilk vəzifəsi və vəzifəsidir. İkincisi, onlar bu gün bütün düzgün düşünən insanlar tərəfindən tanınan, lakin təmin olunmayan düzgün yaşamağın, xoş niyyətinharmoniyanın əsas prinsiplərini aydınlaşdırmalıdırlar. Bu prinsiplər ən sadə formada tərtib edilməli və praktiki fəaliyyətə keçməlidir. Üçüncüsü, geniş ictimaiyyət bu prinsiplər üzrə maarifləndirilməlidir. Onlara davamlı, müntəzəm və sistemli şəkildə qardaşlıq, bütün insanların xoş niyyətinə və sevgisinə əsaslanan beynəlmiləlçilik, dini birlikqarşılıqlı əməkdaşlıq prinsipləri öyrədilməlidir. Hər bir millətdə və qrupda olan fərdə öz mühüm rolunu xoş niyyət və anlayışla oynamağı öyrətmək lazımdır; qrup digər qruplar qarşısında öz məsuliyyətini daşımalıdır; millətin millət qarşısında, bütün millətlərin isə millətlər dünyası qarşısındakı məsuliyyəti izah edilməli və vurğulanmalıdır.
 • Bu gün nə baş verdiyini anlamaq üçün bu enerjilərin yeddi sayı olduğunu qəbul etməliyik. Onlar müxtəlif ölkələrdə müxtəlif adlarla çağırılır, lakin bizim məqsədlərimiz üçün aşağıdakı yeddi addan istifadə olunacaq: 1. İradə, Məqsəd və ya Güc enerjisi, xristian ölkələrində Allahın İradəsinin enerjisi adlanır. 2. Tez-tez Allahın məhəbbəti adlanan Sevgi-Hikmət enerjisi. 3. Allahın Ağlı adlanan Aktiv İntellektin enerjisi. 4. Münaqişə vasitəsilə Harmoniya enerjisi, insan ailəsinə böyük təsir göstərir. 5. Konkret Biliyin və ya Elmin enerjisi, bu zaman çox güclüdür. 6. Mövcud ideologiyaları yaradan Sadiqlik və ya İdealizm enerjisi. 7. Sivilizasiyanın yeni formalarını yaradan Mərasim Nizamının enerjisi. Bu enerjilər dayanmadan bəşəriyyət üzərində oynayır, dəyişikliklər yaradır, ardıcıl sivilizasiyalar və mədəniyyətlər vasitəsilə özünü ifadə edir və bir çox irqləri və millətləri formalaşdırır.
 • Bu kəşfdən iki əsas problem yaranacaq - biri təbiətdə dərhal, digəri isə sonradan inkişaf etdiriləcək. Birincisi odur ki, böyük maliyyə maraqları yeni enerji növünün qaçılmaz olaraq əvəzlənəcəyi məhsullarla bağlı olanlar bu yeni sərvət mənbələrinin başqalarına fayda verməməsi üçün son səndəyə qədər mübarizə aparacaqlar. İkincisi, insan gücünün yorucu əməkdən azad edilməsi problemi durmadan artacaq və bu gün yaşayış minimumunu və həyat ehtiyaclarını təmin etmək üçün tələb olunan uzun saatlar olacaq. Biri kapital problemi, digəri isə əmək problemidir; biri uzun müddət bəşəriyyətin həyatına nəzarət edən sırf eqoist maraqların müəyyən edilmiş nəzarəti problemi, digəri isə asudə vaxt və ondan konstruktiv istifadə problemidir. Problemlərdən biri sivilizasiyaya və onun yeni dövrdə düzgün fəaliyyət göstərməsinə, digəri isə mədəniyyətə və yaradıcılıq xətti ilə zamanın istifadəsinə aiddir.

D[redaktə]

E[redaktə]

G[redaktə]

Gələcəkdə gənclərə özlərini qrupa, ailə birliyinə və taleyinin onları qoyduğu millətə münasibətdə düşünmək öyrədiləcək. Onlara həm dünya münasibətləri, həm də digər millətlərlə münasibətdə öz millətləri baxımından düşünmək öyrədiləcək. Bu, vətəndaşlıq, valideynlik və dünya anlayışı üçün təlimləri əhatə edir; o, əsasən psixolojidir və insanlıq anlayışını çatdırmalıdır.
 • Gələcəkdə gənclərə özlərini qrupa, ailə birliyinə və taleyinin onları qoyduğu millətə münasibətdə düşünmək öyrədiləcək. Onlara həm dünya münasibətləri, həm də digər millətlərlə münasibətdə öz millətləri baxımından düşünmək öyrədiləcək. Bu, vətəndaşlıq, valideynlik və dünya anlayışı üçün təlimləri əhatə edir; o, əsasən psixolojidir və insanlıq anlayışını çatdırmalıdır. Bu cür təlimlər verildikdə, biz həm sivil, həm də mədəniyyətli, həm də xarici hadisələr dünyasının əsasını təşkil edən məna dünyasına doğru irəliləmək qabiliyyətinə malik olan (həyatın gedişatına görə) kişilər və qadınlar yetişdirəcəyik. İnsan hadisələri daha dərin mənəvi və ümumbəşəri dəyərlər baxımından nəzərdən keçirməyə başlayır.
 • Gələcəyin müəllimlərinin seçilməsinə və hazırlanmasına daha çox diqqət yetirilməlidir. Onların zehni nailiyyətləri və öz mövzusuna dair bilikləri əhəmiyyətli olacaq, lakin bundan da vacib olacaq ki, onların qərəzdən azad olması və bütün insanları böyük bir ailənin üzvləri kimi görmələri lazımdır. Gələcəyin pedaqoqu bugünkündən daha çox təcrübəli psixoloq olmalıdır. Akademik biliklər verməklə yanaşı, o, başa düşəcək ki, onun əsas vəzifəsi öz sinfində olan tələbələrdə həqiqi məsuliyyət hissi oyatmaqdır; nə öyrətməli olursa olsun... o, hamısını Doğru İnsan Münasibətləri Elmi ilə əlaqələndirəcək və yeni topluma (ictimai birliyə) keçmişdə olduğundan daha doğru bir perspektiv istiqamət verməyə çalışacaq.
 • Gənclər ölüm dediyimiz o son simvolik yadlaşmanın qaçılmazlığını unudurlar və haqlı olaraq belədir. Amma həyat öz rolunu oynayanda, yaş maraq və qüvvələrə öz təsirini göstərdikdə, yorğun və dünyadan bezmiş insan özgələşmə prosesindən qorxmur və əvvəllər arzuladığından yapışmamağa çalışır. O, ölümü alqışlayır və əvvəllər diqqətini çəkən şeylərdən həvəslə imtina edir.
 • "Güclü sağlam həyati bədən qurmaq üçün riayət oluna biləcək əsas amillər hansılardır?... Əsas amillər bunlardır: 1. Günəş işığı. 2. Diqqətli qidalanma. zülallara və vitaminlərə diqqət yetirmək 3. Yorğunluqdan və narahatçılıqdan uzaq olmaq.

H[redaktə]

 • Hər sevgisiz düşüncəni həbs edin; hər bir kritik hərəkəti aradan qaldırın və özünüzü bütün varlıqları sevməyi öyrədin - nəzəri olaraq deyil, əməldə və həqiqətdə.

İ[redaktə]

 • İnsan nə qədər çox qavrayıb bilsə, onun qarşısında açılan üfüq də bir o qədər böyük olar.
 • İnsanda təkamül və şüur inkişaf etdikcə bu iki mərhələ eyni dərəcədə görünə bilər. İlkin və ya atom mərhələsi var ki, insanın bütün maraq mərkəzi öz daxilində, öz sferasındadır, burada eqoizm onun varlığının qanunudur, təkamülün zəruri qoruyucu mərhələsidir. O, sırf eqoistdir və ilk növbədə öz işləri ilə maraqlanır. Bunun ardınca insanın şüurunun genişlənməyə başladığı, maraqlarının öz xüsusi sferasından kənarda qalmağa başladığı və mənsub olduğu qrup üçün hiss etdiyi dövr çatdığı sonrakı mərhələ gəlir. Bu mərhələ radioaktivlik mərhələsinə uyğun hesab edilə bilər. O, indi təkcə özünü düşünən bir həyat deyil, həm də ətrafına müəyyən təsir göstərməyə başlayır. Diqqətini şəxsi eqoist həyatına yönəldir, və onun daha böyük mərkəzini axtarır. Sadəcə bir atom olmaqdan, o, öz növbəsində elektrona çevrilir və onu Öz təsir dairəsində saxlayan böyük mərkəzi Həyatın təsiri altına düşür.
 • İnsanlığın bəlasının açarı...alıb verməmək, qəbul edib paylaşmamaq olub...
 • İrqi problem onun tarixi retrospektivi və təqdimatı ilə çox ört-basdır edilir, çoxu əsassız və həqiqətə uyğun deyil; onu həm də qədim nifrət və milli qısqanclıqlar gizlədir. Bunlar insan təbiətinə xasdır, lakin xurafat, gizli və eqoist niyyətlərlə canlananlar tərəfindən qidalanır. Yeni və sürətlə yaranan ambisiyalar da çətinliyi artırır; bu ambisiyalar düzgün və sağlamdır. Bu ambisiyalar çox vaxt eqoist siyasi maraqlar və problem yaradan qurumlar tərəfindən istismar edilir və təhrif edilir. İrqi problemi şərtləndirən digər amillər bu gün çoxlu əməyin mühafizəsi altında olan iqtisadi sıxıntı, müəyyən xalqlar üzərində imperialist nəzarəti, təhsil nailiyyətlərinin olmaması və ya degenerasiya əlamətləri göstərən o qədər qədim sivilizasiyadır. Bu və bir çox başqa amillər hər yerdə mövcuddur, insan düşüncəsini şərtləndirir, problemin təsirinə məruz qalan bir çoxlarını aldadır və bu azlıqlar arasında düzgün hərəkətə nail olmaq və daha balanslı və konstruktiv münasibət inkişaf etdirmək istəyənlərin səylərinə əhəmiyyətli dərəcədə maneə törədir. Azlıqlar, bütün bəşəriyyətlə birlikdə təkamülün səhvsiz qüvvələrinə tabedirlər və daha yüksək və daha yaxşı mövcudluq, daha sağlam həyat şəraiti, daha çox fərdi və irqi azadlıq və daha yüksək səviyyəli doğru insan münasibətləri üçün mübarizə aparırlar.

Q[redaktə]

 • Qərb yarımkürəsindəki zənci problemi çox çirkin bir hekayədir, ağ adamı ciddi şəkildə cəlb edir və aşkar bir rüsvayçılıq yaradır. İki əsrdən çox əvvəl Birləşmiş Ştatlara və Qərbi Hindistana gətirilən və köləliyə məcbur edilən zəncinin heç vaxt ədalətli sövdələşməsi və ya real fürsəti olmayıb. Birləşmiş Ştatların konstitusiyasına əsasən, bütün kişilər azad və bərabər sayılırlar; zənci isə, xüsusilə cənub ştatlarında azad və bərabər deyil. Qərbi Hindistandakı vəziyyət, şəraitin bir qədər yaxşı olduğu, lakin imkan bərabərliyinin və irqi ayrı-seçkiliyin hələ də olmadığı şimal əyalətlərindəki vəziyyətə daha çox bənzəyir. Cənub ştatlarında zəncilərlə rəftar ölkəyə ləkədir; orada əsas mübarizə zəncini ardıcıl olaraq aşağı səviyyədə saxlamaqdır, onun təhsil və imkan bərabərliyindən imtina etməkdir, onun həyat səviyyəsini mümkün olan ən aşağı səviyyədə və ağdərililərdən xeyli aşağı saxlamaqdır, onun siyasi tanınmasından imtina etməkdir. Bütün kişilərin səsvermə hüququna malik olduğu bu demokratik ölkədə zəncilərə göstərilən bu münasibət onların konstitusiya imtiyazından istifadə etməsinə mane oldu. Şimal ştatlarında bu şərtlər eyni dərəcədə mövcud deyil, lakin zənci davamlı olaraq ayrı-seçkiliyə məruz qalır, bərabər imkanlardan məhrum olur və hər bir imtiyaz üçün mübarizə aparmalı olur.

M[redaktə]

 • Maneələri və onların müşayiətlərini dəf etmək üçün iradənin hansısa bir həqiqətə (və ya prinsipə) intensiv şəkildə tətbiqi tələb olunur.

Ö[redaktə]

 • Ölüm, insan şüurunun dərk etdiyi kimi, ağrı və kədər, itki və fəlakət, sevinc və sıxıntı yalnız ona görədir ki, insan hələ də özünü ruhun həyatı və şüuru ilə deyil, şəklin həyatı ilə eyniləşdirir.
 • Özünəməxsus mənada biz bu gün tamamilə yeni iqtisadi dövrün başlanğıcındayıq. Bu, bütün düşünən insanlar üçün getdikcə daha aydın görünür. Elmin qələbəsi - atomun enerjisinin sərbəst buraxılması - bəşəriyyətin gələcəyini və gələn sivilizasiyanın tipini proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Qarşıda duran dəyişikliklər o qədər əhatəlidir ki, köhnə iqtisadi dəyərlərin və tanış həyat standartlarının keçib gedəcəyi açıq-aydın görünür; onların yerini nə tutacağını heç kim bilmir.

Ş[redaktə]

 • Şərtlər əsasən dəyişdiriləcək; işıqlandırma, isitmə və daşınma üçün kömür və neftin paylanması kimi müəyyən xətlər üzrə gələcəkdə bu planet resurslarının heç birinə ehtiyac olmaması mümkün deyilmi? Bunlar atom enerjisindən istifadənin gələcək sivil həyatda edə biləcəyi əsas dəyişikliklərin iki nümunəsidir.

T[redaktə]

 • Təkamül irəlilədikcə o, eşq qabiliyyətinin tədricən genişlənməsi kimi özünü göstərir, həyat yoldaşına məhəbbət, ailə sevgisi, ətrafdakılara məhəbbət, bütün ətraf mühitə məhəbbət mərhələlərindən keçərək; vətənpərvərlik daha sonra insanlıq sevgisinə yer verir.

Y[redaktə]

 • Yüz il və ya daha çox bundan əvvəl dünya sərvətinin ədalətli bölüşdürülməsinin qeyri-mümkün olduğu bir vaxt var idi. Bu, bu gün doğru deyil. Statistika mövcuddur; hesablamalar aparılmışdır; təhqiqat yer sərvətlərinin hər bir sahəsinə nüfuz etmişdir və bu araşdırmalar, hesablamalar və statistik məlumatlar dərc edilmiş və ictimaiyyət üçün açıqdır. Hər bir xalqda hakimiyyətdə olan adamlar ədalətli şəkildə dünya miqyasında istifadə üçün hansı ərzaq, minerallar, neft və digər ehtiyacların olduğunu dəqiq bilirlər. Amma bu əmtəələr “danışıq və sövdələşmə nöqtəsi” kimi iştirak edən dövlətlər tərəfindən saxlanılır. Dünyanın qidasını bölüşdürmə problemi siyasətdən və kapitalizmdən azad olandan sonra artıq çətin deyil ...

İstinadlar[redaktə]