Məzmuna keç

İncəA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Ağıllı yaşayış yeri kəndlərin və harmoniyada işləyən şəhərin inteqrasiya olunmuş ərazisidir və kənd və şəhər fərqinin incə xəttə qədər azaldığı yerdir. Abdul Kalam
 • Aktyorun işi incə formada yalan danışmaqdır. Mel Qibson

B[redaktə]

 • Başa düşməyən adama incə və üstüörtülü söz deməməli. Nəsirəddin Tusi
 • Biz özümüzü evlərimizin və əşyalarımızın təsirindən kənarda və hətta üstün olan bir fərd hesab edirik. Amma onların arasında, eləcə də onlarla bizm aramızda incə bir əlaqə var. Bu əlaqə əşyaların bizi, bizim isə əşyaları əks etdirməyimizə imkan verir. İnsanlar və əşyalar bir-birilərinə üstünlüklərini, incəliklərini və güclərini xəbər verirlər: gözəllik və ya bunun əksi dəzgahdakı məkik kimi bir-birinə qarışır. İnsanı onun üçün xarakterik və ona məxsus olan əşyadan aralaşdırın və siz görəcəksiniz ki, qarşınızda hüquqları, imtiyazları qaytarılmayana qədər özünə gələ bilməyən, torsuz hörümçəyi xatırladan nə xoşbəxt, nə də bədbəxt görünən bir fiqur dayanacaq. Teodor Drayzer

Ç[redaktə]

 • Çiçəyi elə gözəl, elə incə edən onun torpaqdan çıxanda çəkdiyi əzabdır. Könül Bünyadzadə
 • Çox danışmamalı, başqasının sözünü yarımçıq kəsməməli, başqasının nağıl etdiyi hekayət və rəvayəti bilirsə, bunu üzə vurmamalı və onun danışıb qurtarmasına imkan yaratmalıdır. Başqasından soruşulana cavab verməməli, ümumidən edilən sualda camaatı qabaqlayıb hövləki irəli düşməməlidir. Biri cavab verməklə məşğul isə, daha qabil cavab verməyə qadir olsa da, səbr etməli, o, sözünü qurtardıqdan sonra öz cavabını verməlidir, lakin əvvəlkinə tənə etməməlidir. Onun yanında iki adam söhbət edirsə qarışmamalı, ondan gizlidirsə gizlin qulaq asmamalıdır; özləri müraciət etməsələr söhbətə qoşulmamalıdır. Böyüklərlə danışarkən kinayə işlətməməli, nə bərkdən, nə yavaşdan, mülayim səslə sözünü deməlidir. Danışdığı məsələ qəlizdirsə, aydın misallarla izah etməyə çalışmalıdır, başqa hallarda qısa və yığcam danışmalıdır. Yabançı kəlmələr işlətməməli, qondarma ibarələr düzəltməməli, ona deyilənlərə axıra qədər qulaq asmamış cavab verməməli, deyəcəyi fikri beynində bişirməmiş dilinə gətirməməli, ehtiyac olmadan sözü təkrar etməməlidir; ehtiyac üzündən təkrar lazım olduqda tərəddüd göstərməməlidir. Nalayiq sözlər işlətməməli, dilini söyüşə öyrətməməli, zərurət üzündən ayıb kəlməyə ehtiyac yarandıqda onu obrazlı, məcazi ibarələrlə anlatmalı, şux və zərif ifadələrdən qaçmamalı, hər məclisə münasib danışmağı bacarmalıdır. Söz vaxtı əl-qolunu işə salmamalı, qaş-gözünü oynatmamalıdır. Belə hərəkətləri yalnız danışılan əhvalat tələb etdikdə nəzakətli və gözəl bir tərzdə göstərmək olar. Yalan, doğru üstündə məclisdə höcət etməməli; yalvar-yaxar təsir etməyən adama yalvarmamalı, münaqişə və mübahisədə rəqibin haqlı olduğunu gördükdə üstünlüyü ona verməlidir. Avam, uşaq, arvad, divanə və sərxoş adamların söhbətindən bacardıqca uzaq gəzməlidir. Başa düşməyən adama incə və üstüörtülü söz deməməli, danışıqda nəzakətli olmalı, heç kəsin işini, sözünü, hərəkətini pis şəkildə onabuna çatdırmamalı, qorxulu şayiələr yaymamalıdır. Nəsirəddin Tusi
 • Çox vaxt incə bir fikir sözsüz ötürülür. Elə vaxtlar olur ki, dil bizə acı məyusluq gətirir. Mayn Rid

D[redaktə]

 • Dinləyicini ələ salmaq olmaz. Bu həmin insanı təhqir etməkdir. Lağ etmək yox, zarafat etmək olar. Aparıcı dinləyicidəki yumor hissini tutsa onunla zarafat etmək olar. Söhbət zarafatdan gedir. Bu çox incə sərhəddir. Bunu aşmaq olmaz.[1] Doktor Ziya
 • Dünyada heç bir şey su qədər yumşaq və incə deyil, lakin böyük qayalar kimi sərt və sabit şeyləri, su kimi daha yaxşı heç nə qıra bilməz və parçalayamaz. Lao-tszı

E[redaktə]

 • Elə söz var ki, yaramaz demək,
  Başqa bir dil ilə söyləmək gərək.
  Onu incə-incə söylərsən bir-bir,
  Ondan hər eşidən alar bir təsir. Nizami Gəncəvi

Ə[redaktə]

 • Əgər ayrı-ayrı şəxslər bayağı əsərlər yazıb bunları operetta adlandırırlarsa, yaxud ifaçılar çox vaxt operettaya onun adına yabançı olan şit hərəkətlər daxil edirlərsə, buna operetta janrı günahkar deyildir. Operettanın tərkib hissələri olan incə melodiya, sağlam yumor, yüngül satira heç də bayağılıq və ya şitlik əlaməti deyildir… Üzeyir Hacıbəyli

G[redaktə]

H[redaktə]

 • Hər mövcud incə və gözəl bir şeyin arxasında bir faciə durur. Oskar Uayld

İ[redaktə]

 • İnsan güldən incə, qayadan bərkdir. Tacik atalar sözləri
 • İnsan yaşadığı insanlara görünməz incə tellərlə bağlanırmış. Ayrılıq vaxtı bu bağlar gərilməyə, qopan kaman telləri kimi ağrılı səslər çıxarmağa başlayır. Hər insan çıxdığı qəlbə ayrı bir ağrı qoyub gedirmiş. Bunu yazan şair nə qədər haqlıymış! Reşat Nuri Güntekin
 • İp incə olduğu yerdə qırılır. Kalmık atalar sözləri

Q[redaktə]

 • Qadın o qədər incə, o qədər zərif məxluqdur ki, onu gül yarpağı ilə də vurmaq olmaz. Hind atalar sözləri
 • Qadınlar üçün əhəmiyyətsiz deyil ki, onu incə sevsinlər, amma, onlar istəyirlər ki, onları əyləndirsinlər və kim birini o biri olmadan edirsə, o, heç nə etmir; qadınlar hətta ona üstünlük verirlər ki, əyləndirmədən sevmək əvəzinə onları sevmədən əyləndirsinlər. Bernar Fontenel

M[redaktə]

 • Mənim qəlbim su və alov kimi incə və güclü ikən
  Nə üçün mən hər yaramazın qarşısında torpaq və yel kimi alçalıram. Əbül-üla Gəncəvi
 • Müstəsnalığın bayağılığa bu formada kölə olmağının bir çox nikahlarda qayda olduğu qənaətinə gəlmək üçün, əksini düşünmək kifayətdir: Elə üstün keyfiyyətlərə malik bir qadın var ki, sarsağın birinin onu ovsunlamasına, onun ən incə sözlərini amansızca qınamasına icazə verir və ən mənasız hoqqabazlıqları qarşısında, sevginin sonsuz tolerantlığıyla özünü itirir. Marsel Prust

O[redaktə]

 • Oynamaq — yalan danışmaqdır. Aktyorun işi incə formada yalan danışmaqdır. Mənə uzun müddət pul ödəyiblər ki, kamera qarşısında lazımı qaydada yalan danışım. Mel Qibson

R[redaktə]

 • Roman mədəniyyət tarixinə xidmət edən incə bir vasitədir. Leonid Leonov

S[redaktə]

 • Sevginin doğurduğu ləzzətlərin heç biri baxışlardan alınan zövq qədər incə deyildir. Nikolay Çernışevski
 • Sevginin incə olduğu yerdə xətalar qalındır. Uels atalar sözləri
 • Sərxoş dilbərlərin xasiyyətini o adam bilir ki, Həmişə onlarla bir yerdə olsun. Mən bu əfsanəni (yolu) keçmişəm, İncə gözəllərin halını görmüşəm. Arif Ərdəbili
 • Sözün qanadları var, quş kimi incə-incə, Dünyada söz olmasa, nəyə gərək düşüncə. Sirlər xəzinəsi (Nizami)

İstinadlar[redaktə]