MonopoliyaA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


B[redaktə]

  • Biz hesab edirik ki, böyük və ya kiçik, zəngin və ya kasıb bütün ölkələr bərabər olmalıdır və beynəlxalq iqtisadi məsələlər bir və ya iki fövqəldövlətin monopoliyasında olmaqdansa, bütün dünya ölkələri tərəfindən birgə idarə olunmalıdır. Biz dünya əhalisinin böyük əksəriyyətini təşkil edən inkişaf etməkdə olan ölkələrin beynəlxalq ticarət, pul-kredit, gəmiçilik və digər məsələlər üzrə bütün qərarların qəbulunda iştirak etmək hüququnu dəstəkləyirik. Den Syaopin
  • Biz məcmu kapitalın nailiyyətlərinə nəzər saldıqca biz trestların, birləşmələrin, monopoliyaların mövcudluğunu aşkar edirik, vətəndaş isə çox arxa cəbhədə mübarizə aparır və ya dəmir daban altında tapdalanır. Qanunun diqqətlə məhdudlaşdırılmış məxluqları və xalqın xidmətçiləri olmalı olan korporasiyalar sürətlə xalqın ağasına çevrilirlər. Qrover Klivlend

E[redaktə]

  • Etiraf etmək lazımdır ki, bütün dünya ixtişaşlarının, bəşəriyyəti məhv edən dünya müharibələrinin və planetimizdə geniş yayılmış səfalətlərin səbəbi, əsasən, əsrlər boyu kütlələri istismar edən, öz eqoist məqsədləri üçün bəşəriyyətin əməyindən istifadə edən, maddi məqsədlər güdən eqoist qrupa aid edilə bilər. Bu kapitalistlər qrupu dünya resurslarını və sivil yaşayış üçün tələb olunan əsas elementləri küncə sıxıb istismar etmişlər; bir-birinə bağlı idarələri vasitəsi ilə dünya sərvətlərinə sahib olduqları və onlara nəzarət etdikləri və öz əllərində saxladıqları üçün bunu edə bildilər. Onlar çox zəngin və çox kasıb arasında mövcud olan böyük fərqləri mümkün etdi; onlar pulu və pulun verdiyi gücü sevirlər; onlar hökumətlərin və siyasətçilərin arxasında dayanıblar; onlar seçicilərə nəzarət ediblər; eqoist siyasətin dar millətçi məqsədlərini mümkün etdilər; onlar dünya bizneslərini maliyyələşdirdilər və neft, kömür, enerji, işıq və nəqliyyata nəzarət etdilər; onlar aşkar və ya gizli şəkildə dünya bank hesablarına nəzarət edirlər. Bu gün dünyanın hər bir ölkəsində rast gəlinən geniş yayılmış bədbəxtliyin məsuliyyəti əsasən bir-biri ilə əlaqəli olan, korporativ və ya şəxsi mənfəət üçün işləyən iş adamlarının, bankirlərin, beynəlxalq kartellərin, monopoliyaların, trestlərin və təşkilatların rəhbərlərinin, nəhəng korporasiyaların direktorlarının qapısındadır. Alisa Beyli

H[redaktə]

  • Hökumətimiz xalqdan qaynaqlanır və xalq üçün yaradılmışdır, xalq hökumət üçün deyil. Onlara sadiqlik borcludur; cəsarətini, gücünü və müdrikliyini onlardan almalıdır. Bununla belə, Hökumət mövcudluğunu əldə etdiyi xalqa itaət etmək məcburiyyətində olsa da, mənşəyini nəzərə alaraq, bərabərsizliklərin qurulmasına qarşı müqavimət gücündə güclü olmalıdır. Monopoliyalar, əbədiliklər və sinfi qanunvericilik azad hökumətin dühasına ziddir və buna icazə verilməməlidir. Burada üstünlük verilən siniflərə və ya inhisarlara yer yoxdur; Hökumətimizin prinsipi bərabər qanunlar və sənaye azadlığı prinsipidir. Monopoliya harada möhkəmlənsə, şübhəsiz ki, təhlükə, nifaq və bəla mənbəyi olacaqdır. Biz qanunvericilər kimi öz vəzifələrimizi “bütün insanlara bərabər və dəqiq ədalət” əsasında, heç kimə xüsusi imtiyazlar verməklə yerinə yetirəcəyik. Endrü Conson

M[redaktə]

  • 1776-cı il Amerika İnqilabı yaxın məqsədlərinə çatan böyük bir zərbədən başqa bir şey deyildi - lakin əsrlərin meyarları və zamanın böyük kinayəsi ilə mühakimə olunan tam uğurun olub-olmaması hələ də görülməlidir. Fransız İnqilabı hər mənada tətil idi və əsrlər boyu pis maaşa, ədalətsiz sərvət bölgüsünə və yaşamaq məcburiyyətində qalan zəhmətkeşlərin böyük kütləsinə qarşı hədsiz rahatlıqlara qapılan azsaylıların tamahkar monopoliyasına qarşı dəhşətli və amansız tətil idi. Volt Vitmen
  • Müasir dünyanın əsas yaradıcıları iki kişi idi: Rokfeller və Bismark. Biri iqtisadiyyatda, digəri siyasətdə fərdi rəqabət yolu ilə əldə edilən ümumbəşəri səadət liberal xülyasını puç etdi, onu monopoliya və korporasiya hesab edilən dövlətlə əvəz etdi və ya ən azından bu formalara doğru hərəkət etdi. Rokfellerin əhəmiyyəti onun müasirlərinin ideyaları olan ideyalarında deyil, onun zəngin olmasına imkan verən təşkilatın növünü sırf praktiki şəkildə başa düşməsindədir. Onun işi ilə texnologiya sosial inqilaba səbəb oldu; lakin hərəkətlərinin sosial nəticələrini istədiyini söyləmək olmaz. Bertran Rassel

Y[redaktə]

  • Yəhudi kilsəsinin, Roma kilsəsinin, Yunan kilsəsinin, Türk kilsəsinin, protestant kilsəsinin və ya tanıdığım hər hansı kilsənin qəbul etdiyi inanca inanmıram. Mənim öz ağlım öz kilsəmdir. İstər yəhudi, istər xristian, istərsə də türk olan bütün milli kilsə institutları mənə insanı qorxutmaq və əsarət altına almaq, hakimiyyəti və mənfəəti monopoliya altına almaq üçün hazırlanmış bir insan ixtirasından başqa bir şey kimi görünür. Pen Tomas

İstinadlar[redaktə]