Məzmuna keç

NeftA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Azərbaycanın nefti gələcəkdə də bəşəriyyətə, sülhə, əmin-amanlığa xidmət edəcəkdir. Heydər Əliyev

B[redaktə]

 • Bakı neft mədənləri və qətranın olması ilə məşhurdur. Ona görə, burada ildə 200 dəvə yükündən çox neft çıxarılır. Orada ardı-arası kəsilmədən gecə-gündüz ağımtıl yasəməni rəngdə ağ neft çıxır. Bu püskürmə mənbəyinin yanında torpağa bənzər bərk maddə var. O şam kimi yanır. Ondan parçalar kəsib şəhərə aparır, evləri və hamamı qızdırmaq üçün istifadə edirlər. Şəhərdən bir fərsəng məsafədə heç vaxt sönməyən alov yanır. Bu, təbii qazdır. Bu alovun yanında yerləşən kəndin əhalisi əhəng daşını yandırır və miniklə şəhərə gətirir. Buradakı duz gölündən duz istehsal edilir və başqa ölkələrə göndərirlər.[1] Əbdürrəşid Bakuvi
 • Bir damcı neft bir damcı qandan daha qiymətlidir. Uinston Çörçill
 • Birləşmiş Ştatlar haqqında çoxlu tənqidlər var, amma bir şey var ki, heç kim ABŞ-ı tənqid etmir. Heç kim ABŞ-ın torpaq, su və ya neft qazanmaq üçün İraqa zərbə vurduğunu düşünmür, heç kim Amerikanın daşınmaz əmlakla bağlı hər hansı ambisiyasının olduğunu düşünmür. 20-ci əsrdə olduğu kimi, Amerikalı oğlanlar iki dünya müharibəsində vuruşmağa getdilər, onların çoxu həyatını itirdi. Birləşmiş Ştatlar müharibələrdə qalib gəldi, torpağı qazandı, amma siz onun hər bir hissəsini geri verdiniz. Amerika özü üçün qələbələrindən heç nəyi kənarda saxlamadı. Siz Yaponiyanı, təkmil Yaponiyanı geri verdiniz, Almaniyaya, təkmil Almaniyanı verdiniz, Marşal Planını eşitdiniz. Və bu gün mən inanmıram ki, yer üzündə ABŞ-ın bu tətillə razılaşsanız da, razılaşmasanız da, düşünən ciddi bir adam var. İraqa qarşı müharibədə hər hansı eqoist və ya maddi məqsədləri var. Səbəb, bu tətil üçün dünyanın vəhşi olmasına icazə verə bilməməyinizdir. Həyatımızın müxtəlif guşələrindən gələn insanlar isə gözlənilmədən qadınlara, uşaqlara, günahsız insanlara hücum edib öldürürlər. Və düşünürəm ki, bütün dünyanın bəxti gətirib ki, 21-ci əsrə gələn yeni təhlükənin öhdəsindən gəlmək üçün iradə və gücə malik ABŞ var. Şimon Peres
  • Harvard Universitetində çıxış (20 oktyabr 2004)
 • Biz həmişə yadda saxlamalıyıq ki, biz yoxsullar üçün neft emal edirik və o, ucuz və yaxşı olmalıdır. Con Rokfeller
 • Braziliya istehsal potensialından imtina etmək üçün çox böyükdür. Yanacaq, gübrə, neft buruqları, mikroprosessorlar, təyyarələr, peyklər gətirməyin mənası yoxdur. Sənayeləşməni bərpa etmək və rəqabətli səviyyədə xidmətlər təklif etmək üçün kifayət qədər texniki imkanımız, kapitalımız və bazarımız var. Luis İnasiu Lula da Silva
 • Bu ərazi sonrakı dövrlərdə də öz münbitliyi ilə şöhrət qazanmışdır. Bütün mümkün mənfəətlər üzrə və Qafqaz dağlarının uca dağlarıyla abad və gözəldir. Əzəmətli Kür çayı gur axarıyla özüylə çoxlu böyük və xırda balıqlar gətirir. O, gəzərək axır və Kaspi dənizinə tökülür. Onun düzəngahları taxıl, üzüm, neft, duz, ipək və pambıq kağızıyla boldurlar; zeytun ağaclarının sayı-hesabı yoxdur; dağlarda qızıl, gümüş, mis və sarı buxur çıxarılır...[2]Moisey Kalanakatlı

E[redaktə]

 • Etiraf etmək lazımdır ki, bütün dünya ixtişaşlarının, bəşəriyyəti məhv edən dünya müharibələrinin və planetimizdə geniş yayılmış səfalətlərin səbəbi, əsasən, əsrlər boyu kütlələri istismar edən, öz eqoist məqsədləri üçün bəşəriyyətin əməyindən istifadə edən, maddi məqsədlər güdən eqoist qrupa aid edilə bilər. Bu kapitalistlər qrupu dünya resurslarını və sivil yaşayış üçün tələb olunan əsas elementləri küncə sıxıb istismar etmişlər; bir-birinə bağlı idarələri vasitəsi ilə dünya sərvətlərinə sahib olduqları və onlara nəzarət etdikləri və öz əllərində saxladıqları üçün bunu edə bildilər. Onlar çox zəngin və çox kasıb arasında mövcud olan böyük fərqləri mümkün etdi; onlar pulu və pulun verdiyi gücü sevirlər; onlar hökumətlərin və siyasətçilərin arxasında dayanıblar; onlar seçicilərə nəzarət ediblər; eqoist siyasətin dar millətçi məqsədlərini mümkün etdilər; onlar dünya bizneslərini maliyyələşdirdilər və neft, kömür, enerji, işıq və nəqliyyata nəzarət etdilər; onlar aşkar və ya gizli şəkildə dünya bank hesablarına nəzarət edirlər. Bu gün dünyanın hər bir ölkəsində rast gəlinən geniş yayılmış bədbəxtliyin məsuliyyəti əsasən bir-biri ilə əlaqəli olan, korporativ və ya şəxsi mənfəət üçün işləyən iş adamlarının, bankirlərin, beynəlxalq kartellərin, monopoliyaların, trestlərin və təşkilatların rəhbərlərinin, nəhəng korporasiyaların direktorlarının qapısındadır. Alisa Beyli

Q[redaktə]

 • Qəribədir, əvvəllər özgəyə quyu qazanda özün düşürdün, indi isə özgəyə quyu qazanda həm neft çıxır, həm də ora özgəsi düşür. Baba Pünhan

M[redaktə]

 • Milli enerji planımız 10 fundamental prinsipə əsaslanır. Birinci prinsip ondan ibarətdir ki, biz effektiv və əhatəli enerji siyasətinə o zaman sahib ola bilərik ki, hökumət bunun üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürsün və xalq bu problemin ciddiliyini dərk edib, fədakarlıq etməyə hazır olsun. İkinci prinsip ondan ibarətdir ki, sağlam iqtisadi artım davam etməlidir. Yalnız enerjiyə qənaət etməklə biz həyat standartımızı qoruyub saxlaya bilərik və insanlarımızı iş başında saxlaya bilərik. Effektiv mühafizə proqramı yüz minlərlə yeni iş yeri yaradacaq. Üçüncü prinsip ondan ibarətdir ki, biz ətraf mühiti qorumalıyıq. Enerji problemlərimiz ekoloji problemlərimizlə eyni səbəbə malikdir - resurslardan israfçılıqla istifadə. Qoruma hər iki problemi bir anda həll etməyə kömək edir. Dördüncü prinsip ondan ibarətdir ki, biz potensial dağıdıcı embarqolara qarşı həssaslığımızı azaltmalıyıq. Neftə olan tələbatı azaltmaqla, kömür kimi zəngin ehtiyatlarımızdan maksimum istifadə etməklə və strateji neft ehtiyatını inkişaf etdirməklə özümüzü qeyri-müəyyən tədarüklərdən qoruya bilərik. Beşinci prinsip ondan ibarətdir ki, biz ədalətli olmalıyıq. Bizim həll yollarımız hər bölgədən, hər bir təbəqədən və hər bir maraq qrupundan bərabər fədakarlıq tələb etməlidir. İstehlakçılar kimi sənaye də qənaət etmək üçün üzərinə düşəni etməli olacaq. enerji. İstehsalçılar ədalətli rəftara layiqdirlər, lakin biz neft şirkətlərinin qazanc əldə etməsinə imkan verməyəcəyik. Altıncı prinsip və siyasətimizin təməl daşı konservasiya yolu ilə tələbi azaltmaqdır. Bizim mühafizəyə verdiyimiz vurğu bu planla sadəcə qəza istehsal səylərini təşviq edən digər planlar arasında aydın fərqdir. Qoruma enerjinin ən sürətli, ucuz və praktiki mənbəyidir. Neftin bir barelini təxminən 2 dollara ala biləcəyimiz yeganə yol konservasiyadır. Onu israf etmək təxminən 13 dollara başa gəlir. Yeddinci prinsip ondan ibarətdir ki, qiymətlər ümumiyyətlə enerjinin həqiqi əvəzetmə dəyərini əks etdirməlidir. Biz yalnız enerjini süni şəkildə ucuzlaşdırsaq və həqiqətən ödəyə biləcəyimizdən çox istifadə etsək özümüzü aldadırıq. Səkkizinci prinsip ondan ibarətdir ki, Hökumətin siyasəti proqnozlaşdırıla bilən və müəyyən olmalıdır. Həm istehlakçılar, həm də istehsalçılar qabaqcadan plan qura bilmək üçün arxalana biləcəkləri siyasətlərə ehtiyac duyurlar. Bu, indi enerji üzərində müəyyən nəzarəti olan 50-dən çox müxtəlif agentliyi əvəz edəcək yeni Energetika Departamenti yaratmaq üçün Konqreslə işləməyimin bir səbəbidir. Doqquzuncu prinsip ondan ibarətdir ki, biz ən az olan yanacaqlara qənaət etməli və bol olan yanacaqlardan maksimum istifadə etməliyik. Biz istehlakımızın 75 faizini neft və qazdan istifadə etməyə davam edə bilmərik, onlar bizim daxili ehtiyatlarımızın cəmi 7 faizini təşkil edəndə indi etdiyimiz kimi. Ətraf mühitin qorunmasına diqqət yetirməklə yanaşı, bol kömürə keçməli və nüvə enerjisinə daha sərt təhlükəsizlik standartları tətbiq etməliyik. Onuncu və sonuncu prinsip ondan ibarətdir ki, biz gələn əsrdə etibar edəcəyimiz yeni, qeyri-ənənəvi enerji mənbələrini inkişaf etdirməyə indi başlamalıyıq. İndi bu 10 prinsip Çərşənbə günü gecə sizə və Konqresə təsvir edəcəyim siyasətin inkişafını istiqamətləndirdi. Cimmi Karter
 • Musa Yaxın Şərqdə neft olmayan yeganə yerə gətirmək üçün bizi 40 il çöldə sürüklədi. Qolda Meir

N[redaktə]

 • Neft sənayesi elmin, texnologiyanın və kütləvi istehsalın bütün şirkətlər qrupunu əsas vəzifələrindən necə yayındıra biləcəyinin heyrətamiz nümunəsidir. ... Heç bir neft şirkəti öz həyətindəki müştəriləri Sahara səhrasındakı neft qədər həyəcanlandırmır. ... Amma həqiqət budur ki, mənə elə gəlir ki, sənaye müştərinin öz məhsullarına olan ehtiyaclarından başlayır. Bu əsas mövqedən onun tərifi nəhayət neft axtarışında dayanana qədər getdikcə daha az əhəmiyyət kəsb edən ərazilərə doğru hərəkət edir. Teodor Levitt
 • Neft şirkətləri feodallara öz pis rejimlərini dəstəkləmək üçün milyonlarla dollar ödəyəndə amerikalılar peşmançılıq hissi keçirmirlər; lakin Qərb sivilizasiyası ruhunda formalaşmış bir toplum yaratmaqda onların təsiri və ya pulları Şimali Afrikalılara (Fransız və Müsəlman) faydalı olsaydı, özlərini pis hiss edərdilər. Raymond Aron
 • Neftə nəzarət etsən millətləri, ərzağa nəzarət etsən insanları nəzarət altına alarsan. Qida bir silahdır və bizim müzakirə çantamızdakı vasitələrdən biridir! Henri Kissincer
 • Nefti yandırmaq, sobada pul yandırmaq kimi bir şeydir. Dmitri Mendeleyev

T[redaktə]

 • Təbii qaz yanan zaman kömürün karbon qazının yalnız yarısını buraxır, lakin neft şirkətləri onu yerdən səliqəsiz şəkildə çıxararkən metan sızarsa - metan karbon dioksiddən qat-qat güclü istixana qazıdır - o, kömürün bütün üstünlüklərini yox edə bilər. Tomas Fridman

Ü[redaktə]

 • Ümidsiz ürək neftsiz lampaya bənzər, başqa heç bir şeylə işıqlandırmaz. Cənab Şəhabəddin

Y[redaktə]

 • Yaşadığımız dünyaya baxın. Daha doğrusu, bu dünyanı nəyə çeviririk. Ağacları kəsirik, çayları, gölləri quruduruq, neftdən istifadə edirik, fabriklər, atom elektrik stansiyaları tikirik... “İnsan Uca Allahın yaratdığı tacdırmı”?! Bəli, zibillikdəki istənilən çirkli siçovul bizdən mükəmməldir. Ən azından özünü məhv etmək üçün heç nə etmir, hansı mühitdə olursa olsun, ətraf aləmlə harmoniyada yaşayır. Bəs biz? Biz planetimizin bədənində xoradayıq. Planetin çoxdan qurtulmalı olduğu parazitlərik. Corc Karlin

İstinadlar[redaktə]

 1. [1] Qədim dünya səyyahları Azərbaycanın təbiəti haqqında
 2. www.ens.az (8 mart 2019). "Qədim Gəncə şəhəri dahilərin gözü ilə" (azərb.). Elnur Həsən. İstifadə tarixi: 2020-03-08.