Məzmuna keç

ZənginA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Amerika pul ölkəsi deyil, zənginlik ölkəsidir; zəngin insanlar ölkəsi deyil, uğurlu işçilər ölkəsidir. Henri Ford
 • Antisemitizm yəhudilərə qarşı düşmənçilik yaymaq deməkdir. Lənətə gəlmiş çar monarxiyası son günlərini yaşayarkən cahil fəhlə və kəndliləri yəhudilərə qarşı qızışdırmağa çalışırdı. Çar polisi torpaq sahibləri və kapitalistlərlə ittifaqda yəhudilərə qarşı talanlar təşkil etdi. Torpaq sahibləri və kapitalistlər yoxsulluq üzündən işgəncələrə məruz qalan fəhlə və kəndlilərin nifrətini yəhudilərə qarşı yönəltməyə çalışırdılar. Başqa ölkələrdə də tez-tez görürük ki, kapitalistlər zəhmətkeşlərin gözlərini kor etmək, onların diqqətini zəhmətkeş xalqın əsl düşməni olan kapitaldan yayındırmaq üçün yəhudilərə qarşı nifrət bəsləyirlər. Yəhudilərə qarşı nifrət yalnız torpaq sahiblərinə və kapitalistlərə köləliyin fəhlə və kəndlilər arasında uçurum cəhaləti yaratdığı ölkələrdə davam edir. Yəhudilər haqqında yayılan yalan və böhtanlara ancaq ən cahil və məzlum insanlar inana bilər. Bu, kahinlərin bidətçiləri odda yandırdığı, kəndlilərin əsarətdə yaşadığı, xalqın əzilmiş və susqun olduğu qədim feodal dövrünün sağ qalmasıdır. Bu qədim, feodal cəhalət keçib gedir; insanların gözü açılır. Zəhmətkeş xalqın düşməni yəhudilər deyil. Fəhlələrin düşmənləri bütün ölkələrin kapitalistləridir. Yəhudilər arasında da işləyən insanlar var və onlar çoxluq təşkil edir. Onlar da bizim kimi kapitalın əzdiyi qardaşlarımızdır; onlar bizim sosializm uğrunda mübarizədə yoldaşlarımızdır. Yəhudilər arasında da ruslar və bütün xalqlarda olduğu kimi istismarçılar və kapitalistlər də var. Kapitalistlər müxtəlif dinlərə, müxtəlif millətlərə və müxtəlif irqlərə mənsub işçilər arasında nifrət toxumu səpməyə və qızışdırmağa çalışırlar. İşləməyənlər isə kapitalın gücü ilə hakimiyyətdə saxlanılır. Zəngin yəhudilər, varlı ruslar kimi və bütün ölkələrin zənginləri işçiləri sıxışdırmaq, əzmək, soymaq və parçalamaq üçün ittifaqdadırlar. Yəhudilərə işgəncə verən və təqib edən lənətə gəlmiş çarizmə ayıb olsun. Yəhudilərə nifrət bəsləyənlərə, başqa millətlərə qarşı nifrət bəsləyənlərə ar olsun. Vladimir Lenin
 • Azad cəmiyyət kasıbların əksəriyyətinə kömək edə bilmirsə, bir neçə zəngini qoruya bilməz. Con F. Kennedi

B[redaktə]

 • Bilikdən daha zəngin xəzinə, pis xasiyyətdən daha rəzil düşmən ola bilməz. Sokrat
 • Bir azərbaycanlı, Azərbaycanın Prezidenti kimi fəxr edirəm ki, Azərbaycan xalqı belə zəngin mədəniyyətə, zəngin incəsənətə, peşəkar musiqiyə malikdir. Azərbaycanda peşəkar musiqinin əsasını böyük Üzeyir Hacıbəyov qoyubdur. Heydər Əliyev
 • Biri digəri qədər zəngin olunca, qardaşlar bir-birlərini sevərlər. Afrika atalar sözləri
 • Biri o biri qədər zəngin olunca, qardaşlar bir-birlərini sevərlər. Uqanda atalar sözləri

C[redaktə]

 • Cəhalət və xəsislik zəngin təsəvvürlə pis uyğunlaşır. Jül Vern
 • Cəsarət bizim irsimizdən yoxa çıxıb. Güman ki, o bizdə heç vaxt olmayıb da. Cəmiyyətin zəhmi, hansı ki, əxlaqın təməlindədir, Allahın zəhmi, hansı ki, dinin sirridir — bu iki şey bizi idarə edir. Və hələ də, inanıram ki, əgər bir insan öz həyatının çərçivələrindən kənara çıxıb onu bütünlüklə, dolu-dolu yaşaya bilsə, hər hissə bir surət, hər fikrə bir təbir, hər arzuya reallıq qata bilər. Mən inanıram ki, dünya elə yeni sevinc impulsları əldə edər ki, biz orta əsrin bütün bəlalarını unudarıq və Antik idealdan da daha yaxşı, daha zəngin bir ideala qayıda bilərik. Ancaq aramızdakı ən cəsur insan belə özü özündən qorxur. İçimizdəki vəhşi insanın dağıdıcı hissi özümüzü təkzib etmədə faciəvi bir yer alır və həyatımızı korlayır. Biz öz imtinalarımızın cəzasını yaşayırıq. Hər impuls hansı ki, haqqında düşünməyi daxilimizdə boğmağa çalışırıq bizi zəhərləyir. Oskar Uayld

Ç[redaktə]

 • Çox vaxt ucuz müdriklik zəngin axmaqlığın köləsi olur. Uilyam Şekspir

D[redaktə]

 • Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o qədər zəngin olur, çünki onların hər biri ümumdünya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir. Heydər Əliyev
 • Döyüşü zənginlər çıxarar, yoxsullar ölər. Jan Pol Sartr
 • Dünya axmaqlarla zəngin olmasaydı, müdriklərin qədrini kim bilərdi?! Mirzə Şəfi Vazeh

E[redaktə]

 • Etiraf etmək lazımdır ki, bütün dünya ixtişaşlarının, bəşəriyyəti məhv edən dünya müharibələrinin və planetimizdə geniş yayılmış səfalətlərin səbəbi, əsasən, əsrlər boyu kütlələri istismar edən, öz eqoist məqsədləri üçün bəşəriyyətin əməyindən istifadə edən, maddi məqsədlər güdən eqoist qrupa aid edilə bilər. Bu kapitalistlər qrupu dünya resurslarını və sivil yaşayış üçün tələb olunan əsas elementləri küncə sıxıb istismar etmişlər; bir-birinə bağlı idarələri vasitəsi ilə dünya sərvətlərinə sahib olduqları və onlara nəzarət etdikləri və öz əllərində saxladıqları üçün bunu edə bildilər. Onlar çox zəngin və çox kasıb arasında mövcud olan böyük fərqləri mümkün etdi; onlar pulu və pulun verdiyi gücü sevirlər; onlar hökumətlərin və siyasətçilərin arxasında dayanıblar; onlar seçicilərə nəzarət ediblər; eqoist siyasətin dar millətçi məqsədlərini mümkün etdilər; onlar dünya bizneslərini maliyyələşdirdilər və neft, kömür, enerji, işıq və nəqliyyata nəzarət etdilər; onlar aşkar və ya gizli şəkildə dünya bank hesablarına nəzarət edirlər. Bu gün dünyanın hər bir ölkəsində rast gəlinən geniş yayılmış bədbəxtliyin məsuliyyəti əsasən bir-biri ilə əlaqəli olan, korporativ və ya şəxsi mənfəət üçün işləyən iş adamlarının, bankirlərin, beynəlxalq kartellərin, monopoliyaların, trestlərin və təşkilatların rəhbərlərinin, nəhəng korporasiyaların direktorlarının qapısındadır. Alisa Beyli
 • Ey bütün xalqlar, dinləyin! Qulaq asın hamınız, ey dünyada yaşayanlar, xalq uşaqları, bəy uşaqları, zənginlər, yoxsullar!... Onlar varlıqlarına güvənir, böyük sərvətləri ilə lovğalanırlar. Heç kim heç kimin həyatının əvəzini ödəyə bilməz, Allaha fidyə verə bilməz. Çünki həyatın fidyəsi böyükdür, heç kim ödəməyə cürət etməməlidir. Belə olmasa, sonsuza qədər yaşayar insan, məzar üzü görməz. Şübhəsiz ki, hamı bilir müdriklərin öldüyünü, axmaqlarla səfehlərin yox olduğunu. Mallarını başqalarına buraxırlar. Məzarları sonsuza qədər evləri, nəsillər boyu iqamətgahları olacaq, torpaqlarına öz adlarını versələr belə. Bütün göstərişinə baxmayaraq ölüb gedən heyvanlar kimi keçicidir insan, … Qorxma biri varlı olsa, evinin əzəməti artsa. Çünki ölüncə heç bir şey apara bilməz, əzəməti onunla məzara getməz. Yaşayarkən özünü xoşbəxt saysa belə, müvəffəqiyyətli olunca təriflər alsa belə... Bütün göstərişinə qarşı, ölüb gedən heyvanlar kimi anlayışsızdır insan. Tövrat

Ə[redaktə]

 • Əgər siz gününüzə kofeinsiz başlayırsınızsa, həmişə şən olursunuzsa, ağrılara, nasazlıqlara məhəl qoymursunuzsa, öz problemlərinizlə insanları narahat etmirsinizsə, şikayət etmirsinizsə, hər gün eyni yeməyi yeyirsinizsə və buna görə minnətdarsınızsa, sevdiyiniz insanın sizə baxmağa vaxtı olmayanda onu başa düşürsünüzsə, sizin heç bir günahınız olmadığı halda sevdiyiniz insanın ittihamlarını qulaqardına vura bilirsinizsə, tənqidi sakit qəbul edə bilirsinizsə, kasıb dostunuzla, zəngin dostunuzla eyni cür rəftar edirsinizsə, yalandan və aldatmadan uzaq dura bilirsinizsə, stresslə dərmansız mübarizə apara bilirsinizsə, özünüzü içkisiz yaxşı hiss edirsinizsə, dərmansız yuxuya gedə bilirsinizsə, səmimi olaraq dəri rənginə, dini inanclara, cinsi oriyentasiyaya və siyasətə qarşı qərəziniz olmadığını söyləyirsinizsə, deməli siz itinizin inkişaf səviyyəsinə çatmışınız. Uinston Çörçill
 • Əmanətlər yoxsullar üçündür; Zənginlər üçün vergidən azadolma var. Karolina-Anna Bovi
 • Ən zəngin adamla ən kasıb adam arasındakı fərq bir günlük aclıqla bir saatlıq susuzluqdan başqa bir şey deyildir. Cübran Xəlil Cübran

G[redaktə]

 • Gözəl, çirkin, kök, zəngin, kasıb.. dünyadakı bütün qadınların tək bir ortaq dərdi vardır: 'Geyinəcək heç bir şeyimiz yox. Pol Oster

H[redaktə]

 • Heç bir mətbəx, iki qadını alacaq qədər zəngin deyil. Sudan atalar sözləri
 • Hər hansı şəhərin bəzəyi beş şeydir: müzəffər şah, ədalətli hakim, zəngin bazar, mahir təbib və bol suyu olan çay. Şapur xan

X[redaktə]

 • Xalqları yüksəldən zəngin kitablardır. Anatol Frans
 • Xoşbəxt olmaq üçün zəngin və məşhur olmaq şərt deyil. Yalnız zəngin olmaq yetər. Alan Alda

İ[redaktə]

 • İndi bizdən hər şey üçün hədsiz qiymət tələb olunur. Mənə elə gəlir ki, kasıbların əsl faciəsi onların zahidlikdən başqa heç nəyə qadir olmamalarıdır. Gözəl günahlar, gözəl əşyalar kimi, zənginlər üçün dəbdəbədir. Dorian Qreyin portreti
 • İnkişaf etmiş zəngin dil mədəniyyətinə sahib olan xalq əyilməzdir, ölməzdir, böyük gələcəyə malikdir. Ona görə də xalqımıza ulu babalardan miras qalan bu ən qiymətli milli sərvəti hər bir Azərbaycan övladı göz bəbəyi kimi qorumalı, daim qayğı ilə əhatə etməlidir. Heydər Əliyev
 • İyirmi yaşında yaraşıqlı, otuz yaşında güclü, qırx yaşında zəngin, əlli yaşında ağıllı olmayan insan heç bir zaman yaraşıqlı, güçlü, zəngin və ağıllı ola bilməz. Corc Herbert

K[redaktə]

M[redaktə]

 • Mən heç vaxt məşhur olmaq istəməmişəm. Hər kəs varlı və məşhur olmaq istəyir, amma uşaq vaxtı zənginin nə olduğunu heç bilmirdim və məşhur haqqında ilk baxışım məni tənbəl etdi. Alan Alda
 • Mən kasıb yaşadım, zəngin ölürəm, ancaq əksinə daha yaxşı olardı. Benjamin Dizraeli
 • Mən öz karyeramı quranda varlı və zəngin insanların rəyini soruşmadım, indi isə mənim belə bir imkanım olanda, buna ayıracaq vaxtım yoxdur. Corc Soros
 • Mənəviyyatca zəngin adamlar – sadə, maddi imkan baxımından zəngin adamlar – təkəbbürlü olurlar. Əbu Turxan

N[redaktə]

 • Nail ola bilməyəcəyin şeyi arzulama. Sənin ən böyük sərvətin azadlığındır.Azadlığın səni gözəl, zəngin, hörmətli, güclü və xoşbəxt yox, yalnız azad edə bilər. O, səni şeylərin yox, sənin özünün ağası edir. Rene Dekart
 • Nəyə ehtiyacınız olduğu nə qədər zəngin olduğunuzu göstərər. Əhməd Şərif İzgörən

O[redaktə]

 • “Obyektiv” və “subyektiv” kimi anlayışların nə qədər problemli olduğunu göstərən son onilliklərdə fizikada baş verən hadisələri mən böyük bir düşüncə azadlığı hesab edirəm. Hər şey nisbilik nəzəriyyəsi ilə başladı. Keçmişdə iki hadisənin eyni vaxtda olması barədə bəyanat obyektiv iddia hesab olunurdu, o, kifayət qədər sadə şəkildə çatdırıla bilərdi və bu, istənilən müşahidəçinin yoxlamasına açıq idi. Bu gün biz bilirik ki, “eyni vaxt” subyektiv elementi ehtiva edir, çünki istirahətdə olan müşahidəçi üçün eyni vaxtda görünən iki hadisə mütləq hərəkətdə olan müşahidəçi üçün eyni vaxtda baş vermir. Bununla belə, relativistik təsvir həm də obyektivdir, çünki hər bir müşahidəçi hesablama yolu ilə digər müşahidəçinin qavradığını və ya qavradığını çıxara bilər. Bütün bunlara baxmayaraq, biz obyektiv təsvirlərin klassik idealından xeyli uzaqlaşmışıq. Kvant mexanikasında bu idealdan uzaqlaşma daha da radikal olmuşdur. Müşahidə edilə bilən faktlar haqqında bəyanatlar vermək üçün hələ də klassik fizikanın obyektivləşdirici dilindən istifadə edə bilərik. Məsələn, foto lövhənin qaraldığını və ya bulud damcılarının əmələ gəldiyini deyə bilərik. Ancaq atomların özləri haqqında heç nə deyə bilmərik. Və bu cür tapıntılara əsaslanaraq hansı proqnozlar verməyimiz eksperimental sualımızı necə qoyduğumuzdan asılıdır və burada müşahidəçinin seçim azadlığı var. Təbii ki, müşahidəçinin insan, heyvan və ya aparat olmasının hələ də fərqi yoxdur, lakin müşahidəçiyə və ya müşahidə vasitələrinə istinad etmədən proqnoz vermək artıq mümkün deyil. Bu dərəcədə hər bir fiziki prosesin obyektiv və subyektiv xüsusiyyətlərə malik olduğunu söyləmək olar. On doqquzuncu əsr elminin obyektiv dünyası, bu gün bildiyimiz kimi, ideal, məhdudlaşdırıcı hal idi, lakin bütün reallıq deyildi. Etiraf etmək lazımdır ki, hətta reallıqla gələcək qarşılaşmalarımızda da biz obyektiv və subyektiv tərəfi bir-birindən ayırmalı, ikisi arasında bölgü aparmalı olacağıq. Ancaq ayrılığın yeri hər şeyə necə baxıldığından asılı ola bilər; müəyyən dərəcədə iradəsi ilə seçilə bilər. Ona görə də mən başa düşürəm ki, niyə biz dinin məzmunu haqqında obyektivləşdirici dildə danışa bilmirik. Müxtəlif dinlərin bu məzmunu kifayət qədər fərqli ruhani formalarda ifadə etməyə çalışması əsl etiraz deyil. Bəlkə də biz bu müxtəlif formalara bir-birini istisna etsələr də, insanın mərkəzi nizamla münasibətindən irəli gələn zəngin imkanları çatdırmaq üçün lazım olan tamamlayıcı təsvirlər kimi baxmalıyıq. Nils Bor

R[redaktə]

S[redaktə]

 • Sizin uğur qazana bilmədiyiniz müştərilər, sizin ən zəngin bilik mənbəyinizdir. Bil Geyts

Ş[redaktə]

T[redaktə]

 • Tək məqsədiniz zəngin olmaqdırsa, siz bu məqsədinizə heç vaxt nail olmayacaqsınız. Con Rokfeller

V[redaktə]

 • Varlılar həmişə xoşbəxtdirlər, kasıblar həmişə kədərlidirlər. Beləliklə, xoşbəxtlik və kədər kasıblar və zənginlər arasında bölünmüşdür. Çanakya
 • Və bizi gözləyir, əgər Allah sülh versə. Bu indi ola bilməz, amma tezliklə. Və hazırlaş, o sülhə yaxşı hazırlaş. Peyğəmbərimiz çətin döyüşdən qayıdanda deyirdi ki, kiçik döyüşdən böyük döyüşə gedirəm. Həqiqətən də, sülh bağlandıqda bizi nələr gözləyir, heç də asan olmayacaq. Qorxuram ki, tez-tez yalnız müharibənin olduğu o günləri xatırlayacağıq. Deyirlər ki, xəstə olanda insanın bircə arzusu olur - sağalmaq, sağalanda isə yüz arzu yaranır və bəzən yataqda olduğundan daha bədbəxt olur. Müharibə şəraitində olan və bizim kimi vəziyyətdə olan xalqla da belədir. Ona elə gəlir: bu mərmilər dayanıb sülh gələndə hər şey asan olacaq, o zaman onun qarşısında düz bir yol var. Çoxunuz burada gənclərsiniz. Bizi böyük problemlər gözləyir: çökmüş sənaye, işsizlik, aclıq... İndi dünya bizi qidalandırır. Hər kəs az-çox bərabər qazanır. Bununla belə, qarşıdan gələn həddindən artıq bərabərsizlikdir - zənginlər, müharibə qazanclıları olacaq, burada tam əsaslandırılmış ifadəni işlətmək, heç bir işi olmayacaq adi dünyanı istismar etmək. Və sonra, əlbəttə, ədalət və ədalətsizliyin qaçılmaz sualları. Odur ki, siz bu xalqa sülh yolu ilə rəhbərlik etməli olacaqsınız, buna yaxşı hazırlaşın! Aliya İzzetbeqoviç

Y[redaktə]

Z[redaktə]

 • Zəngin adam istənilən prinsiplərə malik ola bilər. Mark Tven
 • Zəngin bir ürək yoxsa sərvət çirkin bir dilənçidir. Ralf Uold Emerson
 • Zəngin, çox mala sahib olana deyilməz, zəngin ürəyi olana deyilir. Məhəmməd
 • Zəngin olmaq istəyirsənsə, qazanmağı düşündüyün qədər, yığmağı da düşün. Bencamin Franklin
 • Zəngin olmayan adam, adam olmayan zəngindən üstündür. Plutarx
 • Zəngin və güclü olana həsəd aparma, sübhdən sonra həmişə qürub yetişər. Ömər Xəyyam
 • Zənginlər çox tox olur, ancaq doymuş olmur. Pyer Büast
 • Zənginlər istədiklərini, kasıblar isə bacardıqlarını edirlər. Bask atalar sözləri
 • Zənginlər özlərindən başqa heç kimin qayğısını çəkmirlər, yalnız yoxsullar yoxsullara mərhəmət göstərir və kömək edirlər. Mark Tven
 • Zənginlər və kasıblar arasındakı balanssızlıq bütün respublikaların ən qədim və ən ölümcül xəstəliyidir. Plutarx

İstinadlar[redaktə]