QrupA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


B[redaktə]

 • Belçikalılar nə istəyir? Onlar bilirlər ki, bizim sərvətimiz olmasa, onların ölkəsi və iqtisadiyyatı çətinliyə düşəcək. Məhz bu səbəbdən bir qrup təxribatçı yırtıcıların, bir əsr qanımızı udmayacaq kişilərin eqoizminə və korluğuna görə dünyanı müharibənin astanasına ataraq Konqo böhranına səbəb oldular. Patris Lumumba
 • Bilin ki, insanlar arasında dinlər və millətlər, sonra ümmət arasında etnik qruplar və dinlər arasındakı fərq, onların yolları və problemləri arasında mövcud olan bütün fərqliliklər və ayrılıqlar dərin və sonsuz bir dənizdir ki, kiçik qrup istisna olmaqla axtaranların çoxu bu dənizdə boğulurlar. Əbu Hamid əl-Qəzali
 • Bir qrup ac insanın aclıqlarını hiss etmədikləri, hətta Allaha, yaxşı bir həyat davam etdirdikləri üçün şükr etdikləri müşahidə edilmişdir. Çünki mədələri aclıqdan qovrulan bu insanların şüurları hadisədən xəbərsizdir. Onlar fiziki aclıqlarını anlayırlar. lakin təbii olmayan bir yoxsulluğun qurbanı olduqlarını hiss etmirlər. Onlar bu yoxsulluğun təbiiliyinə inandırılmışlardır. Əli Şəriəti
 • Bir qrup yad adamla görüşərkən diqqətli olun; bir qəriblə görüşərkən təvazökar olun. Buryat atalar sözləri
 • Bu gün dünyanın hər bir ölkəsində xoşməramlı və həqiqi dərrakəli insanlar tapılır... Birlik, əmin-amanlıq və bərəkətin nəticəsi olan həqiqi rifah necə bərqərar ola bilər? Yalnız bir şəkildə. Hər ölkədə və hər millətdə xoşməramlı və anlayışlı kişi və qadınların birgə fəaliyyəti ilə. Sabit və sakit, tələsmədən, üç şeyi etməlidirlər: Birincisi, bir-birlərini kəşf etməli və bir-birləri ilə əlaqə saxlamalıdırlar. Beləliklə, zəiflik və faydasızlıq hissi aradan qaldırılacaqdır. Bu, Yeni Dünya Serverlər Qrupunun ilk vəzifəsi və vəzifəsidir. İkincisi, onlar bu gün bütün düzgün düşünən insanlar tərəfindən tanınan, lakin təmin olunmayan düzgün yaşamağın, xoş niyyətin və harmoniyanın əsas prinsiplərini aydınlaşdırmalıdırlar. Bu prinsiplər ən sadə formada tərtib edilməli və praktiki fəaliyyətə keçməlidir. Üçüncüsü, geniş ictimaiyyət bu prinsiplər üzrə maarifləndirilməlidir. Onlara davamlı, müntəzəm və sistemli şəkildə qardaşlıq, bütün insanların xoş niyyətinə və sevgisinə əsaslanan beynəlmiləlçilik, dini birlik və qarşılıqlı əməkdaşlıq prinsipləri öyrədilməlidir. Hər bir millətdə və qrupda olan fərdə öz mühüm rolunu xoş niyyət və anlayışla oynamağı öyrətmək lazımdır; qrup digər qruplar qarşısında öz məsuliyyətini daşımalıdır; millətin millət qarşısında, bütün millətlərin isə millətlər dünyası qarşısındakı məsuliyyəti izah edilməli və vurğulanmalıdır. Alisa Beyli
 • Bu insanlar Braziliyanı hissə-hissə alırlar. Keçmişdə bu alqı-satqı torpağın sərhəddini çəkməklə həyata keçirilirdi. Braziliya yalnız öz suverenliyindən imtina etmək, yerli əraziləri ayırmaq, parkları genişləndirmək müqabilində xaricdə sövdələşmələr edəcəkdi. Bu belə davam edə bilməz. Braziliyanın 61 faizində heç nə edə bilməzsən. Bəzi yerlərdə, istehsal etmək istəyirsinizsə, edə bilməzsiniz, çünki ixrac etmək və ya satmaq üçün düz bir xəttə gedə bilməzsiniz, bir quilombola icmasını, yerli ərazini, ekoloji ehtiyatdır. Ölkəni məhv edirlər. Nə qədər ki, mən prezidentəm, heç bir yerli torpaq sərhəddi olmayacaq. Onlar ölkə ərazisinin 14 faizinə sahibdirlər. Təsəvvür edin, Cənub-Şərqi - yerlilərdən daha böyük bir ərazi. Bu kifayət deyilmi? Dünən mən yenə bir qrup yerli xalqın yanında oldum, və onlar öz ərazilərində işləmək azadlığını istəyirlər; onlar tarixdən əvvəlki varlıqlar kimi həbsdə yaşamaq istəmirlər. Jair Bolsonaru

C[redaktə]

 • Cəmiyyət iki qrup insanları sevmir: Ona qarşı çıxanları və Onu müdafiə edənləri. Viktor Hüqo

D[redaktə]

 • Dövlət ən qəddar və amansız adamyeyən kimidir. O heç nə olmamış kimi yalan danışır. Dövlət elə hey bəyan edir ki: “Mən dövlətəm, deməli, mən xalqın özüyəm”. Ağ yalan! Bir qrup baçkəsənlər insanları bir yerə toplayıb tələyə saldılar və bunu dövlət adlandırdılar… Əsl həqiqət bundan ibarətdir: hər bir xalq öz xeyir və şər dilində danışır, sadəcə olaraq qonşular bu dili başa düşmür. Fridrix Nitsşe

E[redaktə]

 • Elm iki qrupa bölünür-fizika və markaların toplanmasına. Nils Bor
 • Etiraf etmək lazımdır ki, bütün dünya ixtişaşlarının, bəşəriyyəti məhv edən dünya müharibələrinin və planetimizdə geniş yayılmış səfalətlərin səbəbi, əsasən, əsrlər boyu kütlələri istismar edən, öz eqoist məqsədləri üçün bəşəriyyətin əməyindən istifadə edən, maddi məqsədlər güdən eqoist qrupa aid edilə bilər. Bu kapitalistlər qrupu dünya resurslarını və sivil yaşayış üçün tələb olunan əsas elementləri küncə sıxıb istismar etmişlər; bir-birinə bağlı idarələri vasitəsi ilə dünya sərvətlərinə sahib olduqları və onlara nəzarət etdikləri və öz əllərində saxladıqları üçün bunu edə bildilər. Onlar çox zəngin və çox kasıb arasında mövcud olan böyük fərqləri mümkün etdi; onlar pulu və pulun verdiyi gücü sevirlər; onlar hökumətlərin və siyasətçilərin arxasında dayanıblar; onlar seçicilərə nəzarət ediblər; eqoist siyasətin dar millətçi məqsədlərini mümkün etdilər; onlar dünya bizneslərini maliyyələşdirdilər və neft, kömür, enerji, işıq və nəqliyyata nəzarət etdilər; onlar aşkar və ya gizli şəkildə dünya bank hesablarına nəzarət edirlər. Bu gün dünyanın hər bir ölkəsində rast gəlinən geniş yayılmış bədbəxtliyin məsuliyyəti əsasən bir-biri ilə əlaqəli olan, korporativ və ya şəxsi mənfəət üçün işləyən iş adamlarının, bankirlərin, beynəlxalq kartellərin, monopoliyaların, trestlərin və təşkilatların rəhbərlərinin, nəhəng korporasiyaların direktorlarının qapısındadır. Alisa Beyli

G[redaktə]

 • Gələcəkdə gənclərə özlərini qrupa, ailə birliyinə və taleyinin onları qoyduğu millətə münasibətdə düşünmək öyrədiləcək. Onlara həm dünya münasibətləri, həm də digər millətlərlə münasibətdə öz millətləri baxımından düşünmək öyrədiləcək. Bu, vətəndaşlıq, valideynlik və dünya anlayışı üçün təlimləri əhatə edir; o, əsasən psixolojidir və insanlıq anlayışını çatdırmalıdır. Bu cür təlimlər verildikdə, biz həm sivil, həm də mədəniyyətli, həm də xarici hadisələr dünyasının əsasını təşkil edən məna dünyasına doğru irəliləmək qabiliyyətinə malik olan (həyatın gedişatına görə) kişilər və qadınlar yetişdirəcəyik. İnsan hadisələri daha dərin mənəvi və ümumbəşəri dəyərlər baxımından nəzərdən keçirməyə başlayır. Alisa Beyli

H[redaktə]

 • Heç bir xalq demokratiyası ölkəsində bu ölkədəki qədər çox millət yoxdur. Yalnız Çexoslovakiyada iki qohum millət var, bəzi digər ölkələrdə isə yalnız azlıqlar var. Ona görə də bu xalq demokratiyası ölkələrində bizim burada məskunlaşmalı olduğumuz kimi ciddi problemlərin həllinə ehtiyac yox idi. Onlarda sosializmə gedən yol burada olduğundan daha az mürəkkəbdir. Onlarda əsas amil sinif məsələsidir, bizdə isə həm millət, həm də sinif məsələsidir. Millət məsələsini bu qədər dərindən həll edə bilməyimizin səbəbini ölkədəki bütün millətlərin iştirak etdiyi Qurtuluş Müharibəsi zamanı inqilabi yolla həll olunmağa başlamasında axtarmaq lazımdır ki, hər bir milli qrup öz imkanlarına uyğun olaraq işğalçıdan azad olmaq üçün ümumi səylərə öz töhfəsini verirdi. Nə makedoniyalılar, nə də o vaxta qədər zülmə məruz qalan hər hansı digər milli qrup fərmanla öz milli azadlığını əldə etmədi. Əllərində tüfənglə milli azadlıqları uğrunda vuruşurdular. Kommunist Partiyasının rolu ilk növbədə, həmin mübarizəyə rəhbərlik etməsi idi, bu da müharibədən sonra milli məsələnin kommunistlərin müharibədən xeyli əvvəl və müharibə zamanı düşündüyü kimi qəti şəkildə həll olunacağına zəmanət idi. Kommunist Partiyasının bu baxımdan bu gün sosializm quruculuğu mərhələsində rolu müsbət milli amillərin ölkəmizdə sosializmin inkişafına əngəl deyil, stimul olmasından ibarətdir. Bu gün Kommunist Partiyasının rolu ondan ibarətdir ki, milli şovinizmin heç bir millətdə meydana çıxmaması və inkişaf etməməsi üçün diqqətli olmaq lazımdır. Kommunist partiyası həmişə çalışmalıdır və çalışır ki, millətçiliyin bütün mənfi hallarının aradan qalxması, insanların beynəlmiləlçilik ruhunda tərbiyə olunmasını təmin etsin. Millətçilik fenomenləri hansılardır? Onlardan bəziləri bunlardır: 1) Millətçiliyin bir çox digər mənfi xüsusiyyətlərindən qaynaqlanan milli eqoizm, məsələn: yadelli işğalı arzusu, başqa millətləri sıxışdırmaq istəyi, başqa millətlərə iqtisadi istismar etmək istəyi və s.; 2) milli nifrət, başqa xalqları aşağılamaq, onların tarixini, mədəniyyətini, elmi fəaliyyətini, elmi nailiyyətlərini aşağılamaq və s. kimi millətçiliyin bir çox digər mənfi xüsusiyyətlərinin mənbəyi olan milli-şovinizm; öz tarixlərində mənfi olan və marksist nöqteyi-nəzərimizdən mənfi hesab edilən hadisələrin tərənnümü. Və bu neqativ hallar nədir? İstila müharibələri, başqa xalqların tabe və zülmü, iqtisadi istismar, müstəmləkə əsarətinə çevrilmə və s. Bütün bunlar marksizm tərəfindən mənfi hesab edilir və pislənir. Keçmişin bütün bu hadisələri, doğrudur, izah oluna bilər, lakin bizim nöqteyi-nəzərimizdən onlara heç vaxt haqq qazandırmaq olmaz. Sosialist cəmiyyətində belə hadisələr yox olmalıdır və yox olacaq. Köhnə Yuqoslaviyada böyük serb kapitalist qruplaşmasının milli zülmü məzlum xalqların iqtisadi istismarını gücləndirmək demək idi. Bu, milli zülmdən əziyyət çəkən hər kəsin qaçılmaz taleyidir. Yeni, sosialist Yuqoslaviyada mövcud hüquq bərabərliyi bütün millətlər bir milli qrupun digərinə iqtisadi istismar tətbiq etməsini qeyri-mümkün etmişdir. Çünki bu ölkədə bir milli qrupun digəri üzərində hegemonluğu artıq mövcud deyil. İstənilən belə hegemonluq istər-istəməz özü ilə bu və ya digər dərəcədə bu və ya digər formada iqtisadi istismarı da gətirməlidir; və bu, sosializmin söykəndiyi prinsiplərə zidd olardı. Yalnız iqtisadi, siyasi, mədəni və ümumbəşəri hüquq bərabərliyi cəmiyyətimizin bu böyük səylərində gücümüzü artırmağımıza imkan verə bilər. İosip Broz Tito
  • Sloveniya İncəsənət və Elmlər Akademiyasında milli məsələ və sosial vətənpərvərlik nitqi ilə bağlı, 26 noyabr 1948-ci il, Lyublyana.
 • Heç vaxt heç nə uyğun deyildir. İnsanlar kor-koranə nə varsa onu tutdular: kommunizm, sağlam qidalar, balet, hipnoz, qrup görüşləri, velosiped sürmək, otlar, katoliklik, ağırlıq qaldırma, səyahət, geri çəkilmə, vegetarianlıq, Hindistan, rəsm, yazı, heykəltəraşlıq, bəstələmək, drijorluq etmək, kürəklə gəzmək, yoqa, cütləşmək, qumar oynamaq, içki içmək, dolaşmaq, dondurulmuş yoğurt, Bethoven, Buddha, kök suyu, intihar, əl işi kostyumlar, reaktiv səyahət, Nyu-York şəhəri və sonra hamısı buxarlandı və dağıldı. İnsanlar ölümü gözləyərkən görəcəkləri şeylər tapmalı idilər. Düşünürəm ki, seçim etmək gözəl idi. Çarlz Bukovski

İ[redaktə]

 • İnsanlar iki qrupa: kitab oxuyanlara və kitab oxuyanlara qulaq asanlara bölünür. Bernar Verber

K[redaktə]

 • Kiçik bir qrup insan çox sarsılmaz və dözümlü ola bilər. Fili, otdan hörülmüş kəndirlə bağlayırlar. Çanakya
 • Kitabları iki qrupa ayırmaq mümkündür: günün kitabı və bütün zamanların kitabı. Con Reskin
 • Kütlələrin mütləq səadət həsrətindən, onların sonsuz qurtuluş arzusundan sui-istifadə edən hakimiyyət ehtirasına aludə olan fərd və ya qrup kütləvi fundamentalist hərəkatın yaranmasına, kollektiv çılğınlığa səbəb ola bilər. Hubertus Mynarek

Q[redaktə]

 • Qızlarımla birlikdə olanda bu qrupda lider olduğum üçün böyüklər kimi davranmalıyam. Valideynlərimin dediyi cümlələri təkrar edərkən özümü tuturam. Atamın niyə tez-tez pis əhval-ruhiyyədə olduğunu ata olandan sonra başa düşdüm. Adam Sendler

M[redaktə]

 • Mən demokratam, çünki inanıram ki, heç bir kişi və ya bir qrup insan başqaları üzərində nəzarətsiz gücə etibar ediləcək qədər yaxşı deyil. Və bu gücün iddiaları nə qədər yüksək olarsa, mən bunu həm hökmdarlar, həm də təbəələr üçün bir o qədər təhlükəli hesab edirəm. Beləliklə, teokratiya bütün hökumətlərin ən pisidir. Bir tiranımız olmalıdırsa, quldur baron inkvizitordan daha yaxşıdır. Baronun qəddarlığı bəzən yuxuya gedə bilər, onun şəhvəti nə vaxtsa doyur və səhv etdiyini bildiyi üçün tövbə edə bilər. Amma öz qəddarlığını, güc ehtirasını və qorxusunu Cənnətin səsi ilə səhv salan inkvizitor bizə sonsuz əzab verəcək, çünki o, öz vicdanının razılığı ilə bizə əzab verir. Və teokratiya ən pis olduğu üçün, hər hansı bir hökumət teokratiyaya nə qədər yaxınlaşsa, bir o qədər pis olacaq. Hökmdarların dinin gücü ilə tutduğu metafizika pis əlamətdir. O, inkvizitor kimi rəqiblərinə hər hansı bir həqiqəti və ya yaxşılığı qəbul etməyi qadağan edir, adi əxlaq qaydalarını ləğv edir və bütün adi insan ehtiraslarına zahirən yüksək, fövqəladə şəxsi sanksiya verir. Başqa kişilər, hökmdarlar tez-tez hərəkətə keçəcəklər. Başqa sözlə desək, sağlam şübhələri qadağan edir. Mən bir demokrat olaraq cəmiyyətin bütün kəskin və qəfil dəyişikliklərinin (hansı istiqamətdə olmasından asılı olmayaraq) əleyhinəyəm, çünki onlar əslində heç vaxt müəyyən bir texnikadan başqa baş vermir. Bu texnika hakimiyyətin kiçik, yüksək intizamlı bir qrup insan tərəfindən ələ keçirilməsini nəzərdə tutur; terror və gizli polis, deyəsən, avtomatik olaraq təqib edir. Hesab edirəm ki, heç bir qrup belə gücə sahib olmaq üçün kifayət qədər yaxşı deyil. Onlar özümüz kimi ehtiraslı adamlardır. Təşkilatlarının məxfiliyi və nizam-intizamı onlarda, məncə, ən azı xəsislik qədər pozucu hesab etdiyim daxili halqaya olan ehtirası artıq alovlandıracaq; və onların yüksək ideoloji iddiaları bütün ehtiraslarına Əmrin təhlükəli nüfuzunu qazandıracaq. Beləliklə, hansı istiqamətdə dəyişiklik edilirsə-edilsin, mənim üçün bu dəyişiklik onun iş rejiminə görə lənətlənir. Bütün ictimai təhlükələrdən ən pisi ictimai təhlükəsizlik komitəsidir. Klayv Steyplz Lyuis
 • Mən həyatımda heç bir milləti və ya kollektivi, nə alman millətini, nə fransız millətini, nə də ABŞ-ı, hətta fəhlə sinfi kimi bir qrupu da “sevməmişəm”. Əslində mən ancaq yaxınlarımı, dostlarımı sevirəm, başqa sevgilərə gəlincə, heç nə edə bilmirəm. Hanna Arendt
 • Müharibə vəziyyətinin mövcudluğu və onun doğurduğu təhlükələr bütün hakimiyyətin kiçik qrupun əlində cəmlənməsini təbii hala, hətta labüd xilas yoluna çevirir. Corc Oruell

S[redaktə]

 • Sizdən yüksəkdə olan insanlar axtarın (həmçinin, sizə maraqlı olanlar) və onlarla vaxtınızı keçirin. Bu özlüyündə vacibdir, amma nəticə də vacibdir – qrupda adi olmağa çalışmayın, ən yaxşı olmağa çalışın. (maraqlı şeylər edin, ambisiyalı, xeyirxah, hərisli biri olun) Culian Smit
 • Sosializm və rasionalizm bu günə qədər bəşəriyyətin məhək daşları, inqilabın və elmin gedişində yatan qayalardır. Bu qayalara qarşı əks olunmaqla və ya vəziyyətin dalğaları ilə idarə olunan üzgüçü qrupları bir anda iki düşərgəyə parçalanırlar ki, onlar müxtəlif maskalar altında bütün tarix boyu eyni qalır və istər böyük siyasi partiyada, istərsə də siyasi partiyada fərqlənə bilirlər. onlarla gəncdən ibarət qrup. Biri məntiqi təmsil edir; digəri, tarix: biri dialektikanın tərəfdarıdır; digəri təkamül üçün. Həqiqət birincinin əsas obyekti, ikincinin mümkünlüyüdür. Gertsen
 • Sosializm güc, güc və daha çox güc deməkdir. Düşüncələr və sxemlər güc olmadan heç bir şey deyil. Artıq hakimiyyətə gedən yolun xəritəsi çəkilib: alman əməyinin dəyərli elementləri ilə köhnə Prussiya dövlət ideyasının ən yaxşı nümayəndələri birləşərək, hər iki qrup millətimizi Prussiya üsulu ilə demokratikləşdirmək üçün ciddi sosialist dövləti qurmaq əzmindədir; hər ikisi eyni vəzifə hissi ilə, böyük bir öhdəliyin dərk edilməsi ilə, idarə etmək üçün itaət etmək iradəsi ilə, qalib gəlmək üçün ölmək, gördüklərimizi yerinə yetirmək üçün böyük fədakarlıqlar etmək üçün doğuldular. Biz nəyik, bizsiz nələr ola bilməz. Biz sosialistik. Ümid edək ki, zəhmətimiz əbəs yerə getməyəcək. Osvald Şpenqler

Ş[redaktə]

 • Şaha o lazımdır ki, dörd qrup adamın günahı bağışlanmasın: birinci, ölkəyə qəsd edənlərin; ikinci, şahın hərəminə göz tikənlərin; üçüncü, dilini saxlamayanların; dördüncü, üzdə şahla, könüldə şahın düşmənləri ilə əlbir olanların. Nizamülmülk

T[redaktə]

 • Tarix boyu bütün qrup liderlərinin hərəkətlərində bir ümumi element olmuşdur: altruizm - kollektivin ümumi rifahı. Dini liderlər və "mənəvi" əksəriyyət Hitler, Stalin və s. kimiləri pisləyir, lakin onların hərəkatları və əsasları eynidir. Ayn Rand
 • Təbliğatçının məqsədi bir qrup insana bəzi digər insanların insan olduğunu unutdurmaqdır. Oldos Haksli

Y[redaktə]

 • Yaddaşını itirən millət millət olmaqdan çıxır - yalnız müəyyən bir ərazini müvəqqəti işğal edən bir qrup insan olur. Yozef Pilsudski
 • Yazıçılar bəzən yazılarında ən qəribə və ecazkar olandan əl çəkirlər - ən kobud kənarlarını yumşaldırlar - bir qrup cavaba uyğunlaşmaq üçün. Meri Oliver
 • Yazıçılar əslində insan deyillər. Onların hər biri bütöv bir insanı təmsil etmək üçün əlindən gələni etməyə çalışan böyük bir qrup insandır. Güzgülərdə özlərinə baxmamağa çalışan aktyorlar kimi. Frensis Skott Fitscerald
 • Yerin astronomik vəziyyətində ümumiyyətlə tək və ya xüsusi heç nə yoxdur. O, bir qrup təşkil edən saysız-hesabsız digər sistemlərdən yalnız biri olan planetlər seriyasında üçüncü yeri tutur. Təəccüblüdür ki, belə bir ifadə işlətsəm , demokratiyanın üzvüdür. Deməli, biz onun bir çox başqa cisimlərə - əslində, kosmik nizamlara görə analoji olanların hamısına aid olmayan hər hansı bir özəlliyin olduğunu güman edə bilmərik. Robert Çembers
 • Yuxular haqqında irəli sürülən fikirləri üç qrupa ayırmaq olar. Filosofların əksəriyyəti bu üç qrupdan birinə, xüsusilə də yuxulara həddindən çox əhəmiyyət verən fikirlərə üstünlük vermişdir. Bu mütəfəkkirlər belə hesab edir ki, yuxular insanın ruhi fəaliyyətinin qəribə nəticəsidir. Hətta onlar bir az da iddialı davranıb, yuxuları bəzi ali hallarla əlaqələndirirlər. Məsələn, onlardan biri olan Şubert belə deyir: "Yuxular - insanın xarici aləmin təzyiqlərindən qaçışıdır. Başqa sözlə, ruhun özünü maddənin qandallarından xilas etməsidir". Filosofların hamısı bu cür iddialı olmasa da, çoxu yuxuların kökünün ruhi xəbərdarlıqlarda olduğunu bildirir. Onların fikrincə, yuxular gün ərzində sərbəstlikləri məhdudlaşan ruhi qüvvələrin yatanda üzə çıxmasıdır. Yuxularda yaşanılan həyatın müxtəlif qeyri-adi uğurlara imza atdığı bu gün əksər müşahidəçilər tərəfindən qəbul olunmuşdur. Ziqmund Freyd

İstinadlar[redaktə]