Məzmuna keç

Robert Çembers

Robert Çembers
Doğum tarixi 10 iyul 1802
Doğum yeri Peebles
Vəfat tarixi 17 mart 1871
Vəfat yeri Sent-Endryüs
Dəfn yeri St Andrews Cathedral, Saint Andrews
Vikipediya məqaləsi

Robert Çembers (10 iyul 1802 – 17 mart 1871) — Şotlandiyalı naşir, müəllif, jurnal redaktoru, geoloq və təkamülçü mütəfəkkir.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Adi müşahidə üçün belə bir davamlılıq olsa da, təbiətin yeni növlər istehsal etmək gücünə sahib olduğu da görünür, baxmayaraq ki, bu nadir hallarda edilir. Bu cür yeniliklər bitki aləmində çoxdur, heyvanlar aləmində daha az rast gəlinir və bəlkə də bizim öz irqimizdə ən az rast gəlinir.
 • Bizim irqimiz möhtəşəm taclanma növünün başlanğıcıdır? Təşkilat baxımından bizdən daha üstün, duyğu baxımından daha təmiz, cihaz və hərəkət baxımından daha güclü və bizə hakim olacaq növlər hələ də varmı? Bunda başqa əsaslarla ehtimal olunmayan heç nə yoxdur. İndiki irq, nə qədər kobud və impulsiv olsa da, bəlkə də dünyanın indiki vəziyyətinə ən yaxşı uyğunlaşdırılmışdır; lakin xarici dünya yavaş və tədrici dəyişikliklərdən keçir ki, bu da zamanla onu daha sakit mövcudluq sahəsinə çevirə bilər. O zaman bu planetdəki zooloji dairəni tamamlayacaq və indiki irqin ən saf ruhlarının bəzi arzularını həyata keçirəcək daha nəcib bir insan növü üçün fürsət ola bilər.
 • Bütün bu müxtəlif heyvanların zahiri formaları çox fərqli olsa da, çox diqqətəlayiqdir ki, bütövlükdə bütün heyvan növləri əsas kimi izlənilə bilən əsas planın variasiyalarıdır, variasiyalar sadəcə həmin planın modifikasiyasıdır, hər bir heyvanın yaşaması üçün nəzərdə tutulduğu xüsusi şəraitə uyğun olmalıdır. Gördüyümüz kimi, yetkin heyvanların müəyyən bir sırasının nümayəndəsi olan ibtidai rüşeymdən başlayaraq, biz bütün digərlərinin, ianələrin genişləndirilməsi və tələb olunan formaların dəyişdirilməsi ilə yalnız bu növün irəliləmələri olduğunu görürük. Hər bir konkret halda; hər bir forma, həmçinin özündən əvvəlkinə güclü yaxınlıq əlamətlərini saxlayır və uğur qazanan formada öz xüsusiyyətlərini təlqin etməyə meyillidir. …Eyni inkişaf qanunu tərəvəz səltənətinə rəhbərlik edir. … xüsusi vəziyyətlər üçün xüsusi bir funksiya tələb olunduqda, təbiət bunu yeni bir orqanla deyil, inkişafda etdiyi ümumi bir dəyişikliklə təmin etdi.
 • Bu faktlar dünyamızın bütün müxtəlif üzvi formalarının necə bir-birinə bağlı olduğunu açıq şəkildə göstərir — fundamental birliyin onların hamısını necə əhatə etdiyini və əhatə etdiyini, onları ən alçaq likendən tutmuş ən yüksək məməliyə qədər bir sistemdə, bütün yaradılışı bir sistemdə topladığını göstərir. Bu, Uca Tanrının bir qanunundan və ya fərmanından asılı olmalı idi, baxmayaraq ki, hamısı bir anda ortaya çıxmadı. Gördüklərimizdən sonra hər biri üçün ayrıca səy göstərmək fikri tamamilə yolverilməz görünməlidir.
 • Burada nə sirr var — və mən onun düzgün həlli ola biləcəyini sübut etməyə cəhd etdiyim konsepsiyanı necə açıqlamağa davam edəcəm! Bu, heç bir halda böyüklüyünə görə heyran etməyə və ya dərinliyi ilə çaşdırmağa hesablanmış bir fikir deyil. Bu, təbiətin böyük sirlərini izah edən hər hansı digər fikirdən daha çox sadəliyi ilə seçilən bir fikirdir. Amma bunda, bəlkə də, onun bəşəriyyətin imanına olan ən güclü iddialarından biri dayanır.
 • Deməli, ən sadə və ən qədimdən tutmuş ən yüksək və ən yenilərə qədər bütün canlı varlıq qatarı, xarici fiziki şəraitdən asılı olan inkişaf prinsipinin bir sıra irəliləyişləri kimi qəbul edilməlidir.
 • Əldə altı barmağın və ayaqlarda altı barmağın özəlliyi… sonra bəzən bir neçə nəsildən keçdiyi görünür. Cənab Lourensin fikrincə, hər iki tərəfin bu qədər fərqləndiyi bir cüt, gələcəkdə bütün bu şəkildə qeyd olunacaq irqin yeni növünün əcdadları ola bilər. Belə sortların yaranmasına səbəb olan səbəbləri təxmin etmək asan deyil. Ola bilsin ki, bunlar təbiətcə sadəcə növlərdir, müəyyən uyğun şərtlər altında həyata keçirilə bilər, lakin hansı şərtlər belədir ki, ümumiyyətlə diqqətdən yayınsın.
 • Hadisələr, bir sözlə, inkişaf zəminində izah oluna bilən kimi görünür. Artıq gördük ki, müxtəlif aparıcı heyvan formaları ən yüksəkin — insanın embriotik tərəqqisinin mərhələlərini təmsil edir. Beynimiz balıqların, sürünənlərin və məməlilərin beyninin müxtəlif mərhələlərindən keçir və nəhayət insan olur.
 • Həndəsə forma və ölçülərin nəzərə alınmasına həsr olunmuş riyaziyyat elmidir və ölçü və ya məkan ideyalarının iştirak etdiyi bütün elmlərin öyrənilməsi üçün ən yaxşı və ən etibarlı bələdçi olduğu deyilə bilər. Naviqatorların, memarların, tədqiqatçıların, mühəndislərin və optiklərin öz peşələri üzrə tələb etdiyi demək olar ki, bütün biliklər həndəsə və riyaziyyatın sahələrindən əldə edilir. Həndəsənin daxil olduğu qaydalara uyğun qurulmuş bütün sənət əsərləri; və eyni qanunları təbiət əsərlərində müşahidə edirik. Riyaziyyatın öyrənilməsi, ümumiyyətlə, dəqiq düşünmə vərdişlərinin yetişdirilməsində də böyük əhəmiyyət kəsb edir; və bu baxımdan eyni zamanda məntiqə faydalı köməklik göstərir.
 • Hər şeyin özbaşına və təsadüfi göründüyü təbiətin axan paltarlarının altında ən sərt növdə bir sünilik var. Təbiilik, bizim indi dərk etdiyimiz kimi, Ali Süniliyə batır və birləşir. …təbiətin əsasını təşkil edən sünilik haqqında bilik əldə etdikdə belə nəticəyə gəlirik ki, təbiət tamamilə bənzər, lakin bizdən sonsuz dərəcədə böyük bir Varlığın istehsalıdır.
 • İlk dəfə qədim filosof Demokrit hesab edirdi ki, Süd Yolu adı altında səmanı əhatə edən zəif ağ zona yalnız fərqlənə bilməyəcək qədər uzaqda yerləşən ulduzların sıx toplusu ola bilər. Bu fərziyyə müasir astronomların alətləri ilə təsdiq edilmişdir.
 • Karbonun yüksələn qaya silsiləsində görünməyə başladığını eşidəndə biz qaçılmaz olaraq onu yerin tarixində müəyyən əhəmiyyət kəsb edən bir dövr, təbii şəraitin yeni erası kimi qəbul edirik.
 • Kitab, bildiyim qədər, təbiət elmlərini yaradılış tarixinə bağlamaq üçün ilk cəhddir.
 • Mozaika qeydlərinin birinci fəsli nəinki bəşəriyyətin kosmik və üzvi yaradılışa hörmətlə bağlı adi ideyaları ilə uzlaşmır, əksinə, onlara qarşıdır və yalnız burada qəbul edilən fikirlərə uyğundur. Onu oyanmış zehinlərlə diqqətlə nəzərdən keçirdikdə görürük ki, bütün prosedurlar birbaşa hərəkətlərdən deyil, ilk növbədə və başlıca olaraq əmrlərdən və iradənin ifadələrindən irəli gəlir . …Beləliklə, Müqəddəs Yazıların etirazı tez bir zamanda aradan qalxır və üzvi yaradılış haqqında geniş yayılmış fikirlər yalnız insanın nadanlığının ədalətli nəticə çıxarmasına mane olduğu bir vaxtda formalaşmış mətndən yanlış nəticə kimi görünür.
 • Sadə maddələrlə diqqəti çəkən odur ki, onlar ümumiyyətlə bəzi mürəkkəb formada olurlar. Beləliklə, oksigen və azot birləşərək Yer kürəsinin hava zərfini təşkil etsələr də, təbiətdə heç vaxt ayrı-ayrılıqda tapılmır. Karbon yalnız almazda safdır. Torpağın metal əsasları, kimyaçı onları ayıra bilsə də, nəmlə təmasın onları yandırdığını görərək uzun müddət birləşmədən qalması ehtimalı azdır. Birləşmə və yenidən birləşmə əsasən təbiəti əhatə edən prinsiplərdir. Məsələn, ən azı iki növ maddədən ibarət olmayan, hər biri yenidən elementar maddələrin birləşməsindən ibarət olmayan bir neçə süxur var. Bu birləşmə prinsipi ilə bağlı daha gözəl olanı odur ki, bütün elementar maddələr öz birləşmələrində müəyyən riyazi nisbətlərə riayət edirlər. Beləliklə, maddənin sonsuz kiçik hissəciklərdən və ya atomlardan ibarət olduğu, hər biri hər hansı bir maddəyə aid olduğu güman edilir, yalnız (hələ bəzi gizli qanunların işi ilə) hər hansı digərinin atomlarının müəyyən sayda nisbəti ilə əlaqələndirilə bilər.
 • Tarixi dövr, bilirik ki, yer kürəmizin bütün dövrünün yalnız kiçik bir hissəsidir. Hələ uzaq gələcəkdə əsrlərdə nələrin baş verə biləcəyini bilmədiyimiz üçün onun başlanmasından əvvəlki əsrlərdə nələrin baş verdiyini bilmirik. Buna görə də, bənzərin zahirən dəyişməz istehsalından düzgün nəticə çıxara biləcəyimiz hər şey, gözümüzün önündən dərhal keçən zaman ərzində təbiətin adi prosedurunun belə olmasıdır.
 • Təbəqəli silsilənin erkən hissəsindəki əhəngdaşı yataqlarının görünüşü… planetimizdə üzvi həyatın başlanması faktı ilə və əslində bunun nəticəsi və əlaməti ilə əlaqələndirilə bilər. …Mənim fərziyyəm həqiqətən də əsassız ola bilər; lakin, istər-istəməz, üzvi qalıqları bütövlükdə sadiq bir salnamə kimi götürdükdə, bu əhəngdaşı yataqlarının çökməsi yer üzündə ən erkən və ya ən erkən canlı məxluqların hamısının mövcudluğu ilə eyni vaxtda olduğu aydındır.
 • Varlığın daha nəcib nizamları, o cümlədən insanın özü, ilk andan düşünülürdü və formaları həyata keçməmişdən əsrlər əvvəl fəaliyyətə başlayan bir qanun sayəsində yaranmışdır.
 • Yerin astronomik vəziyyətində ümumiyyətlə tək və ya xüsusi heç nə yoxdur. O, bir qrup təşkil edən saysız-hesabsız digər sistemlərdən yalnız biri olan planetlər seriyasında üçüncü yeri tutur. Təəccüblüdür ki, belə bir ifadə işlətsəm , demokratiyanın üzvüdür. Deməli, biz onun bir çox başqa cisimlərə — əslində, kosmik nizamlara görə analoji olanların hamısına aid olmayan hər hansı bir özəlliyin olduğunu güman edə bilmərik.

İstinadlar

[redaktə]