Təbiət

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to searchA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Ağaclar çoxdur, lakin hamısı meyvə vermir. Meyvələr də çoxdur, lakin hamısı dadlı deyil. Elm də çoxdur, lakin hamısı faydalı deyil. Həzrəti İsa
 • Ağılı və gerçəkləri istifadə edən bir insan mükəmmələ çatacaq. Təbiət insanın ağıl gücünə bir məhdudlaşdırma gətirməmişdir. Mari Jan Antuan Kondorse
 • Ağıl təbiətin vergisi deyil, təcrübənin nəticəsidir. Əfqan atalar sözləri
 • Azərbaycanda yerin altı tükənməz xəzinə, üstü canlı muzeydir. Həsən Əliyev

Ç[redaktə]

 • Çiçəklər olmayan yerdə, insanlar yaşaya bilməz. Napoleon Bonapart
 • Çirkli mühit insanın ruhunu kirlədir, çirkli ruhlar ətrafı kirlədir. Əziz Nesin

E[redaktə]

 • Ekologiya yaxın gələcəkdə bütün elmləri bir-biri ilə əlaqələndirən nəhəng və möhtəşəm bir çinar ağacını xatırladan fundamental, planetar əhəmiyyətli və çox perspektivli elmə çevriləcəkdir. Ekologiyasız başqa elmlərin inkişafı qeyri mümkündür. Həsən Əliyev

Ə[redaktə]

 • Ətraf mühiti təkcə qanunvericilik aktlarının tədbirləri ilə mühafizə etmək olmaz. Əhaliyə təbiəti mühafizə haqqında geniş məlumat vermək, onun yollarını göstərmək lazımdır. Hər bir vətəndaşın ekoloji mədəniyyətinin və savadının formalaşmasında təbliğatın rolu böyükdür. Həsən Əliyev

G[redaktə]

 • Göylərin söhbətini dinləmək istəyirsənsə, çadır götürüb dağlara çıx. Əlçatan uzaqlığa get. Yoldaşın həsrət, qonaqların izsiz itən xəyallardan başqa kimsə olmasın. Əlinə qələm alma, danışma. Təbiət danışırsa, sən sus! Xudu Məmmədov

H[redaktə]

 • Həqiqi sahibi olmayan torpaq yetimdir. Həsən Əliyev
 • Hər bir insan ağac əkməlidir, becərməlidir, böyütməlidir. Əgər kimsə sağlam ağacı kəsirsə, o, nəinki xalqına, millətinə, ölkəsinə xəyanət edir, o, öz ailəsinə, özü-özünə xəyanət edir...Heydər Əliyev
 • Hər kəs öz işlədiyi sahə üçün məsuliyyət hiss etməlidir. Deputat da, nazir də, adi vətəndaş da ətraf mühit üçün cavabdehlik daşıdığını unutmamalıdır. Ətraf mühitə biganə olmamalıyıq. A.Manafova
 • Hər dağıntı düzələ bilir, təbiətin dağıntısı heç vaxt… Falih Rıfkı Atay

İ[redaktə]

 • İnsan təbiətdən öyrənir, onun havası ilə pərvəriş tapır, ağıla dolur, zənginləşir, təzələnir, təmizlənir. Heydər Əliyev
 • İnsana nə üç arşın torpaq, nə də malikanələr lazım deyil, ona bütün Yer kürəsi, bütün təbiət lazımdır ki, bu geniş aləmdə özünün azad ruhunun bütün mahiyyət və xüsusiyyətlərini meydana çıxara bilsin. Anton Çexov
 • İnsanın yaxşı həyatını təmin edən amillərdən biri də ekoloji vəziyyət, sağlamlıq və təbiətin, ətraf mühitin qorunmasıdır. İnsanların sağlamlığına, ekoloji vəziyyətə, udduğumuz havaya, içdiyimiz suya, bütün bunlara biz çox böyük diqqət göstərməliyik. İlham Əliyev

Q[redaktə]

M[redaktə]

 • Meşə su, var-dövlət, bolluq deməkdir, meşə olmayan yerdə nə torpaq, nə su, nə məhsul ola bilməz. Həsən Əliyev
 • Məhəbbət təbiət kimidir, ilk soyuqlar daha çox hiss olunur. Bruast
 • Mən dəfələrlə demişəm, bir də deyirəm, kim hansı bir sağlam ağacı kəsirsə hesab edirəm ki, o, mənim qolumu, barmaqlarımı kəsir... İnsan qurmalıdır, yaratmalıdır... Mən istəyirəm ki, hamınız təbiəti qoruyanlar olasınız. Təbiətə zərər vuranlar, təbiəti çirkləndirənlər, korlayanlar cəmiyyətimizin, hamımızın düşmənidir. Heydər Əliyev
 • Mübaliğəsiz demək olar ki, Göygöl dünyanın gözəl guşələrinin ən gözəlidir. Həsən Əliyev

N[redaktə]

 • Nə qədər ki, insanlar mövcuddur, təbiət və insanlar bir-biri ilə əlaqədar olacaqlar. Karl Marks

S[redaktə]

 • Sanki müasir insanın əsas məqsədi - əvvəlcə Yer kürəsini yararsız hala salmaq və nəhayət özünü məhv etməkdir". J.B.Lamark
 • Sənətin vəzifəsi, təbiəti kopiya etmək deyil, təbiəti ifadə etməkdir. - Onore de Balzak

T[redaktə]

 • Təbiət daşları necə də adama oxşadır. Əksinə də olur. Xudu Məmmədov
 • Təbiət elə sənət əsəridir ki, burada nisbilik anlayışı yalnız duyğusuzlara şamil edilməlidir. Həsən Əliyev
 • Təbiət insanı zülmətlə dövrələyir və onu daim işığa doğru getməyə məcbur edir. Bu işıq isə elmdir. Höte
 • Təbiət qanunlarının öyrənilməsi –elm adlanır. İmmanuel Kant
 • Təbiət musiqi mənbəyi, şeir, sənət guşəsi, ilham çeşməsidir. Təbiət əSatın ne demekdin gözəl müalicə vasitəsi, ən gözəl loğmandır. Həsən Əliyev
 • Təbiət öz gözəlliyninin tərənnümündə şairlərə, yazıçılara borclu olduğu kimi, yazıçı və şairlər də bir çox cəhətdən təbiətə borcludurlar. Valter Skott
 • Təbiət özü ahəng və gözəllik prinsipləri ilə qurulubsa, onu öyrənən elm də bu prinsiplərə sadiq qalmalıdır. Əbu Turxan
 • Təbiət saysız-hesabsız nadir, gözəl abidələrin “müəllifidir”. Həsən Əliyev
 • Təbiət və Təbiətin qanunu, qaranlıqda gizli idi. Aleksandr Pop
 • Təbiətə heyranlığımız, şəhərlərin yaşanmazlığından irəli gəlməkdədir. Bertolt Brext
 • Təbiətə qarşı işlənən cinayətin qisası, insan ədalətindən daha çətindir. Fyodor Dostoyevski
 • Təbiətə qarşı zor işlətmək lazım deyil, əksinə, ona tabe olmaqla yanaşı, arzularınız üçün təbiətdən istifadə zamanı bütün bəd əməllərinizi qəddarcasına dəf edin!". Epikür
 • Təbiətə münasibətdə yubanmaq - yaşamağa yubanmaqdır. Həsən Əliyev
 • Təbiəti korlamaq ən ağır və dəhşətli cinayətdir. Onu məhv etmək asan, bərpa etmək isə qeyri-mümkündür. J. Borodin
 • Təbiəti sevən, təbiətlə daima təmasda olan insan heç zaman nankor, rəhmsiz, vicdansız ola bilməz. Həsən Əliyev
 • Təbiətin bizə bəxş etdiyi ən qiymətli sərvəti torpaqdır. Həsən Əliyev
 • Təbiətin ölkəmizə bəxş etdiyi zəngin sərvətlərə xüsusi qayğı ilə yanaşmaq, belə misilsiz xəzinələri bəşəriyyətin gələcəyi naminə qorumaq üzərimizə düşən başlıca vəzifələrdəndir... Heydər Əliyev
 • Torpaq anadırsa, su övladdır. Meşənin bu övladsız dodağı çat-çat olub yanacaq, diri gözlü “ölüyə” dönəcək. Həsən Əliyev
 • Torpaq Vətən deməkdir və milyonlara öz döşündən süd vermişdir. Həsən Əliyev