Məzmuna keç

FəaliyyətA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Ağrı, ümidsizlik, yersiz bədən fəaliyyəti və həyat cərəyanlarının yanlış istiqamətləndirilməsi (və ya idarə edilməsi) aşağı psixi təbiətdəki maneələrin nəticəsidir. Alisa Beyli
 • Atom fəaliyyətinin və radioaktivliyin iki mərhələsinin Günəş sistemindəki bütün atomların təkamülünü səciyyələndirdiyini görək, indi insan atomunda şüurun təkamülü zamanı gözlənilən müxtəlif inkişafların nə olduğunu görək. Mən diqqətimizi bu insan şüuruna yönəltmək istərdim, çünki o, Günəş sistemindəki mərkəzi təkamüldür. İlahi həyatın üç aspekti - məskunlaşan həyat və ya ruh, maddi forma və ya əsas vasitə və ağıllı fəaliyyət amili bir araya gətirildikdə, müəyyən konkret nəticələr əldə ediləcəkdir. Alisa Beyli
 • Barışıq etmək üçün barışmaz lider olmalıdır. Sülh etmək üçün insan həm də güzəştə getməlidir. Əsrlər boyu liderlik və cəsarət çox vaxt sinonim olub. Nəhayət, liderlik fəaliyyət tələb edir: daha parlaq gələcəyə çatmaq üçün zəruri, lakin populyar olmayan addımlar atmağa cəsarət etmək, mövcud status-kvona meydan oxumaq. Sülh üçün təkan vermək isə son nəticədə şəxsi fədakarlıqdır, çünki liderlik asan deyil. Bu, ehtirasdan doğulur və bu, bir öhdəlikdir. Liderlik bir fikrə, xəyala və ola biləcək bir baxışa bağlılıqdır. Və mənim arzum odur ki, torpağım və xalqım döyüşləri dayandırsın və övladlarımızın cinsindən, statusundan və ya inancından asılı olmayaraq tam potensialına çatmasına icazə versinlər. Bənəzir Bhutto
 • Bədbəxt sərgüzəştlər yüksək sferalarda fəaliyyət göstərən şahzadələrin və insanların nağıllarının mövzusunu təşkil etdikdə və ya təsirli və yaxşı işlənmiş faciə səhnələrində təsvir olunduqda, əlbəttə ki, bizdə dəhşət oyadır, lakin bu, hadisələr kimi keçici, çox mücərrəd təsir bağışlayır. bizim təvazökar gündəlik həyatımızla heç bir əlaqəsi yoxdur. <...> Bu uca hekayələr əvəzinə, məncə, kimsə orta səviyyəli insanlarla bağlı sərgüzəştləri təsəvvür etsə, daha faydalı olardı. Bu, şübhəsiz ki, adi insanların əksəriyyətində daha güclü təəssürat yaradacaq.[1] Riçard Stil
 • Bəli, bəli, mən hər şeyi görürəm! - böyük bir ictimai fəaliyyət, qüdrətli bir sivilizasiya, elmin, sənətin, sənayenin, əxlaqın və sonrakı sözlərin zənginliyi, biz dünyanı sənaye möcüzələri ilə, böyük zavodlarla, yollarla, muzeylərlə və kitabxanalarla doldurduqda, bütün bunların ətəyində yorğun düşəcək və o, kimin üçün yaşayacaq? İnsan elm üçün yaradılıb, yoxsa elm insan üçün? Miqel de Unamuno
 • Bir fərdin həyat keyfiyyəti, seçdiyi fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq müvəffəqiyyətə bağlılığı ilə mütənasibdir. Vins Lombard
 • Bir tam halında fəaliyyət göstərə bilməyən ictimai sistemin ayrı-ayrı daxili qurumları nə qədər cəhd göstərsə də, cəmiyyətin inersiyasından xilas ola bilmir. Tur Xander
 • Bu gün dünyanın hər bir ölkəsində xoşməramlı və həqiqi dərrakəli insanlar tapılır... Birlik, əmin-amanlıq və bərəkətin nəticəsi olan həqiqi rifah necə bərqərar ola bilər? Yalnız bir şəkildə. Hər ölkədə və hər millətdə xoşməramlı və anlayışlı kişi və qadınların birgə fəaliyyəti ilə. Sabit və sakit, tələsmədən, üç şeyi etməlidirlər: Birincisi, bir-birlərini kəşf etməli və bir-birləri ilə əlaqə saxlamalıdırlar. Beləliklə, zəiflik və faydasızlıq hissi aradan qaldırılacaqdır. Bu, Yeni Dünya Serverlər Qrupunun ilk vəzifəsi və vəzifəsidir. İkincisi, onlar bu gün bütün düzgün düşünən insanlar tərəfindən tanınan, lakin təmin olunmayan düzgün yaşamağın, xoş niyyətin və harmoniyanın əsas prinsiplərini aydınlaşdırmalıdırlar. Bu prinsiplər ən sadə formada tərtib edilməli və praktiki fəaliyyətə keçməlidir. Üçüncüsü, geniş ictimaiyyət bu prinsiplər üzrə maarifləndirilməlidir. Onlara davamlı, müntəzəm və sistemli şəkildə qardaşlıq, bütün insanların xoş niyyətinə və sevgisinə əsaslanan beynəlmiləlçilik, dini birlik və qarşılıqlı əməkdaşlıq prinsipləri öyrədilməlidir. Hər bir millətdə və qrupda olan fərdə öz mühüm rolunu xoş niyyət və anlayışla oynamağı öyrətmək lazımdır; qrup digər qruplar qarşısında öz məsuliyyətini daşımalıdır; millətin millət qarşısında, bütün millətlərin isə millətlər dünyası qarşısındakı məsuliyyəti izah edilməli və vurğulanmalıdır. Alisa Beyli
 • Dövlət xadiminin siyasi xadimdən fərqi bundadır ki, siyasətçi gələcək seçkiləri, dövlət xadimi isə gələcək nəsilləri düşünmək üçün fəaliyyət göstərir. Uinston Çörçill
 • Dövlət müəyyən ideologiya əsasında fəaliyyət göstərir. Bu ideologiya milli ruha uyğun gəlirsə, deməli, o, milli dövlətdir, gəlmirsə, millətlə dövlət arasında qarşıdurma labüddür. Tur Xander
 • Ən çətin fəaliyyət növü şansın ən az olduğu fəaliyyət növüdür, ən bədbəxt isə insanın fiziki təbiətinin ən çox əziyyət çəkdiyi fəaliyyət növüdür; ən quldarlıq yalnız fiziki gücdən istifadənin tələb olunduğu yerdir, ən az nəcib isə fəzilətin ən az qiymətləndirildiyi yerdir. Aristotel
 • Ər arvadına yaxınlaşdıqda, sanki məbədə gedirmiş kimi müqəddəslik hissi keçirməlidir. Arvad ərinə yaxınlaşdıqda, sanki tanrıya yaxınlaşan kimi müqəddəslik və ehtiram hissi ilə dolmalıdır. Sevgililər seks zamanı bir-birinə yaxınlaşdıqda, sevişdikdə, həqiqətən də məbədə yaxınlaşırlar. Onların yaxınlığında müqəddəslik, varlığın yaradıcı qüvvəsi fəaliyyət göstərir. Oşo
 • Fəaliyyət bütün uğurun təməl açarıdır. Antoni Robins
 • Fəaliyyət həmişə xoşbəxtlik gətirməyə bilər, amma hərəkət olmadan xoşbəxtlik olmaz. Vilyam Ceyms
 • Fəaliyyət üçün xarakter əsasdır, xarakteri olan isə məqsədə çatmağa çalışan ağıllı adamdır. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Fəaliyyətsizlik, qazanılan və gələcəkdə qazanıla bilən şeylərin itirilməsinə, fəaliyyət isə məqəsədə çatmağa və sərvət toplamağa gətirib çıxarır. Çanakya
 • Fəzilət bütün insanlardan tələb olunan universal bir şeydir və fitri bir şey deyil, fərddə öz fəaliyyəti ilə yaranan bir şeydir. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Gələcəkdən qorxmaq, keçmişə də lazım olduğundan çox ehtiram bəsləmək lazım deyil. Kİm ki, uğursuzluqdan qorxur, o öz fəaliyyət dairəsini məhdudlaşdırır. Uğursuzluqdan öyrənirlər. Namuslu uğursuzluq eyib deyil, onun qarşısındakı qorxu eyibdir. Keçmiş faydalıdır, çünki o bizə sonrakı inkişaf üçün yolları və vasitələri göstərir. Henri Ford
 • Hanna belə bir fikrə zəmin yaradırdı – guya onların vəzifəsi bizim cinsi həyatımızı yoluna qoymaqdır, əks təqdirdə bizlər yaxşı donor ola bilmərik. O deyirdi ki, seks olmasa, böyrəklər, mədəaltı vəz və başqa orqanlar düzgün fəaliyyət göstərməyəcək. İşiquro Kazuo
 • Hər bir fəaliyyət dövrü istirahət dövrü ilə izlənməlidir. Mao Tszedun
 • Hər bir xalq öz dili ilə yaranır. Ancaq xalqın dilini yaşatmaq, inkişaf etdirmək və dünya mədəniyyəti səviyyəsinə qaldırmaq xalqın qabaqcıl adamlarının, elm, bilik xadimlərinin fəaliyyəti nəticəsində mümkün olur. Heydər Əliyev
 • Hər hansı bir təhsilin son məqsədi həvəskar fəaliyyət vasitəsilə müstəqillik tərbiyəsidir. Adolf Disterveq
 • Xasiyyət – ağıl və düşüncəyə ehtiyac olmadan, nəfsi asanlıqla fəaliyyət göstərməyə məcbur edən fitri xüsusiyyətdir. Nəsirəddin Tusi
 • İnsanın əldə edə biləcəyi ən yüksək fəaliyyət anlamaq üçün öyrənməkdir, çünki anlamaq azad olmaqdır. Benedikt Spinoza
 • İnsanların çoxunun azadlığı var. İstədikləri yerə gedə və istədiklərini edə bilərlər. Ancaq çoxları sadəcə olaraq öz instinktlərinin köləsidirlər. Onlar daha çox axınla gedirlər və qayıqlarını avarlarla işləyərək istiqamətləndirmirlər <...>. Və düşünürəm ki, belə insanların fəaliyyət azadlığı var, amma seçim azadlığı yoxdur. Onlarda mənalı və idraklı bir həyat üçün vacib komponent yoxdur: ağaclar üçün meşəni görmək azadlığı, düzgün seçim etmək azadlığı. Robin Şarma
 • İşin mənəvi dəyəri ondan ibarətdir ki, o, digər insanlardan daha yüksək mənbədən gəlir. O mənbə cəmiyyətdir; millətdir. Əslində, əxlaq yalnız ictimai, milli, özəl fərdlərdən ayrı və yuxarıda ola bilər. Millətin ictimai asayişi və əmin-amanlığı, rifahı, xoşbəxtliyi, gələcəkdə təhlükəsizliyi və məsumluğu, sivilizasiyanın tərəqqisi naminə maraq, zəhmət və fədakarlıq tələb edəndə canından keçməyi tələb edən milli mənəviyyatdır. Kamil xalqda milli əxlaqın tələbləri, demək olar ki, o xalqın insanları tərəfindən mühakimə olunmadan, vicdanlı və emosional motivlə irəli sürülür. Bu, ən böyük milli hissdir, milli həyəcandır. Millət anaları, millət ataları, millət müəllimləri və millət ağsaqqalları; Onların evdə, məktəbdə, orduda, fabrikdə, hər yerdə və hər işdə millətin övladlarına, millətin hər bir üzvünə yorulmadan və davamlı olaraq verəcəkləri milli tərbiyənin məqsədi, bu yüksək milli hissi gücləndirir. Əxlaqın milli-ictimai olduğunu söyləmək və onun ümmət vicdanının ifadəsi olduğunu söyləmək həm də əxlaqın müqəddəs atributunu tanımaqdır. Əxlaq müqəddəsdir; çünki onun bərabər dəyəri yoxdur və heç bir başqa cür dəyərlə ölçülə bilməz. Əxlaq müqəddəsdir; çünki ən böyük əxlaqi vicdanı olan cinayətkar üçün prioritetdir. Həmin cinayəti törədən cəmiyyət tək və təkdir. Başqa cinayətkar yoxdur. İlahiyyatda hətta məcazi mənada düşünülmüş cəmiyyət də gizlidir. Çünki vicdanımıza təsir edən mənəvi həyat, cəmiyyət üzvləri arasında əməl və təriflərdən ibarətdir. Həqiqi, doğru bir cəmiyyət sıx bir intellektual və əxlaqi fəaliyyətdir. Mustafa Kamal Atatürk
 • Jurnalist heç vaxt öz üstünlüyü, nüfuzu, mülahizələrinin dəyəri barədə yüksək fikirdə olmamalıdır. Çünki, onun məşğul olduğu fəaliyyət özü-özlüyündə həsr etdiyi adamın qüruru üçün xoşagəlməz hadisədir və əgər jurnalist şüurlu şəkildə həmin adama narahatlıq yaratsaydı və onu haqsız olmağa məcbur etmiş olsaydı, tamamilə haqlı olmazdı. Mixail Lomonosov
 • Kim olduğunuzu bilmək istəyirsiniz? Soruşmayın. Hərəkət edin! Fəaliyyət sizi təsvir edəcək və müəyyən edəcək. Tomas Cefferson
 • Qüvvətli iradəyə sahib olan insan hərəkətləri və fəaliyyəti üzərində öz qüvvəsinin möhürünü vurur. Fars atalar sözləri
 • Mən xoşbəxtəm, qəlbimi böyük qürur hissi doldurur ki, Gəncədəyəm. Bura Nizaminin Vətənidir, bura Heydər Əliyevin Vətənidir. Məni çox sevindirdi ki, Nizaminin yurdu belə inkişaf edir, belə yüksək səviyyəli mədəniyyətiniz var. Belə xorunuz, belə səviyyəli kamera orkestriniz var. Şəhərdə filarmoniya fəaliyyət göstərir. Təəssüratlarım zəngindir. Belə yüksək əhval-ruhiyyəyə görə Sizə, dahi şairin həmyerlilərinə minnətdarlığımı bildirirəm.[3]Roza Otunbayeva
 • Mənə bu gün həqiqətən də aydın görünür ki, etika iqtisadiyyatdan kənar bir şey deyil, texniki məsələ kimi öz-özünə fəaliyyət göstərə bilər; daha doğrusu, etika iqtisadiyyatın özünün daxili prinsipidir, həmrəylik və qarşılıqlı məsuliyyət kimi insani dəyərləri nəzərə almadıqda fəaliyyət göstərə bilməz. XVI Benedikt
 • Mənəvi zövq əmək, zəhmət, iradə və fəaliyyət nəticəsində əldə edilir. Nəsirəddin Tusi
 • XVI əsrin ikinci yarısında Osmanlının qəddar qanunu heç bir problem olmadan fəaliyyət göstərirdi. Rekordçu 1595-1603-cü illərdə hökmranlıq edən III Muradın oğlu III Mehmed idi. O, 19 qardaş və 20 bacısını - bəziləri hələ körpə olan və hətta hamilə olan həm doğma, həm də ögey bacılarını öldürdü, bacısı oğullarının taxt-taca iddialarına qarşı özünü qorumaq bəhanəsi ilə III Mehmedin əlaltıları hakimiyyətə gəldikdən sonra 24 saat ərzində onun potensial rəqiblərini boğdular. Onlar... yenicə vəfat etmiş atalarının dəfn mərasimi zamanı tutuldular. Beləliklə, yeni hökmdar son dərəcə qəddarlıqla valideyninin (sultanın 2000 qadının olduğu hərəmində oğullarının vərəsəlik hüququ olmayan cariyələr sağ qalmaqla) bütün qanuni övladlarını məhv etdi.
  • Marcin Szymaniak, Qəfəsdən çıxan sultan kimi, "Focus Historia" No. 12 (92)/2014 (dekabr)
 • Partiya təlimatçılarımızın işini sərt tənqid əsasında düzgün qura bilsək, bütün kommunistləri, komsomolçuları, kolxozçuları birləşdirə bilsək, yaxşı, yaradıcı, canlı, bolşevik fəaliyyət nümayiş etdirsələr, sizi əmin edə bilərəm ki, inkişaf mərhələmizdə indiki zamanda kənd yerlərində möcüzələr yarada biləcəyik. Sergey Kirov
 • Pedaqoji fəaliyyət tələb edir ki, birincisi, müəllim öz şagirdini şəxsiyyət kimi tanısın, ikincisi, müəllimlə şagird arasında tam etimad olsun. Dmitri Pisarev
 • Riyaziyyatda biz öz daxili məsafəmizi ifadələrimizin məzmunundan götürə bilərik. Son təhlildə riyaziyyat bizim seçdiyimiz kimi oynaya və ya oynaya bilməyəcəyimiz bir zehni oyundur. Din isə özümüzlə, həyat və ölümümüzlə məşğul olur; onun vədləri bizim hərəkətlərimizi və beləliklə, ən azı dolayısı ilə mövcudluğumuzu idarə etmək üçün nəzərdə tutulub. Biz onlara kənardan laqeyd baxa bilmərik. Üstəlik, dini məsələlərə münasibətimizi cəmiyyətə münasibətimizdən ayırmaq olmaz. Din müəyyən bir insan cəmiyyətinin mənəvi quruluşu kimi yaransa belə, onun tarix boyu ən güclü sosial formalaşdıran qüvvə olaraq qalıb-qalmadığı, yoxsa cəmiyyət formalaşdıqdan sonra yeni mənəvi strukturlar inkişaf etdirib onları özünəməxsus bilik səviyyəsinə uyğunlaşdırdığı mübahisəlidir. İndiki vaxtda fərd öz düşüncə və hərəkətlərinin mənəvi çərçivəsini kifayət qədər sərbəst seçə bilir və bu azadlıq müxtəlif mədəniyyətlər və cəmiyyətlər arasında sərhədlərin daha da axıcılaşmağa başladığını əks etdirir. Ancaq fərd mümkün olan ən böyük müstəqillik dərəcəsinə çatmağa çalışsa da, o, hələ də mövcud mənəvi strukturlar tərəfindən şüurlu və ya şüursuz olaraq yellənəcəkdir. Çünki o da yaşamaq üçün seçdiyi cəmiyyətin digər üzvlərinə həyat və ölüm və insan vəziyyəti haqqında danışmağı bacarmalıdır; övladlarını həmin cəmiyyətin normalarına uyğun, onun həyatına uyğun şəkildə tərbiyə etməlidir. Epistemoloji sofistlər ona bu məqsədlərə çatmaqda kömək edə bilməz. Burada da verilmiş dinin mənəvi məzmunu haqqında tənqidi düşüncə ilə həmin məzmunun qəsdən qəbuluna əsaslanan fəaliyyət arasında əlaqə bir-birini tamamlayır. Və bu cür qəbul, şüurlu şəkildə əldə olunarsa, insanı məqsəd gücü ilə doldurur, ona şübhələri dəf etməyə kömək edir və əziyyət çəkməli olsa, ona elə bir rahatlıq verir ki, hər halda hər şeyi əhatə edən bir dam altında sığınmaq mümkündwr. Bu mənada din ictimai həyatın daha ahəngdar olmasına kömək edir; onun ən mühüm vəzifəsi həyatımızın qurulduğu daha geniş çərçivəni şəkillər və məsəllər dili ilə xatırlatmaqdır. Nils Bor
 • Sadə daha yaxşıdır. Həyat çətinliklər, qarışıqlıqlar və hər şeyi daha da çətinləşdirən öhdəliklərlə doludur. Sadə həyat sevinc və sevimli fəaliyyət üçün yer ayırır. Barie Davenport
 • Santexnika sahəsində mükəmməlliyə alçaq bir fəaliyyət kimi nifrət edən və fəlsəfədə rüsvayçılığı yüksək bir fəaliyyət olduğu üçün qəbul edən cəmiyyətin nə yaxşı santexnikası, nə də yaxşı fəlsəfəsi olacaq: nə boruları, nə də nəzəriyyələri su tuta bilməz. Con U. Qardner
 • Siz, həttа müqаvimət və əks fəаliyyət qаrşısındа gеri çəkilməməlisiniz. Atilla
 • Söz, yazı və fəaliyyət azadlığına qarşı təhdidlər, ayrı-ayrılıqda çox vaxt əhəmiyyətsiz olsa da, öz təsirləri ilə kumulyativdir və yoxlanılmadığı halda, vətəndaşın hüquqlarına ümumi hörmətsizliyə gətirib çıxarır. Corc Oruell
 • Sülhsevərlərin azadlığı hikmətlə birgə qəlblərində yaşayır və səssiz fəaliyyət göstərir. Onların özləri də azadlıqları kimi millətin, xalqın könlündə sakit və asudə yaşayırlar. Nəcib və şərəfli nəfslərinin ətri və gözəlliyi millətin digər qollarına da yayılaraq (hər bir üzvünə sirayət edir). Onların azadlığı mənəvidir, çünkü o, nəfsdən tamah, saxta şücaət, şəhvət və ehtiras buxovlarını kökündən qoparıb çıxarır... Xalqın maarifləndirilməsi, təlimi, hüquq və vəzifələrinin öyrədilməsi müstəbidlərin hakimiyyətini zəiflədərək onu tədricən məhv edir. Əmin ər-Reyhani
 • Təbiət sarsılmaz və dəyişməzdir və onun gizli əsaslarının və fəaliyyət üsullarının insan dərki üçün əlçatan olub-olmaması heç bir əhəmiyyət kəsb etmir, çünki o, heç vaxt ona qoyulmuş qanunların hüdudlarını aşmır. Düşünmürəm ki, bizdə dad, qoxu və səs hisslərini oyatmaq üçün xarici cisimlərdən ölçü, forma, say və yavaş və ya sürətli hərəkətlərdən başqa heç nə tələb olunmur. İnanıram ki, qulaqlar, dillər, burunlar birdən yoxa çıxsaydı, qoxular, dadlar və səslər yox, forma, say və hərəkət qalardı. Mən dərindən əminəm ki, canlı olmadan sonuncular adlardan başqa bir şey deyil, necə ki qıdıq və qaşınma da qoltuqaltı və burun ətrafındakı dərisiz adlardan başqa bir şey deyil. Qalileo Qaliley
 • Tələbat ideyaların anası, fəaliyyət isə beşiyidir.[4] İohann Fixte
 • Yadımdadır, nə qədər tez-tez baxırıq, amma heç görmürük … dinləyirik, amma heç eşitmirik … varıq, amma heç vaxt hiss etmirik. Biz münasibətlərimizi təbii qəbul edirik. Ev yalnız bir yerdir. Onun öz həyatı yoxdur. Onun canlanması üçün insan səsləri, fəaliyyət və gülüş lazımdır. Erma Bombek
 • Yaşamaq fəaliyyət göstərmək deməkdir. Anatol Frans
 • Yumşaq və asan həyat, beyin, ürək və əzələ liflərini pozarsa, yaşamağa dəyməz. Biz böyük olmağa cəsarət etməliyik; və biz dərk etməliyik ki, böyüklük zəhmətin və fədakarlığın və yüksək şücaətin bəhrəsidir... Bizim üçün fəaliyyət həyatı, vəzifə borcunu gərgin şəkildə yerinə yetirmək; qoşquda yaşayaq, qüdrətlə çalışaq; gəlin paslanmaqdansa, köhnəlmək riskini götürək. Teodor Ruzvelt

İstinadlar

[redaktə]
 1. Реализм Дефо (1936) // Миримский И. В. Статьи о классиках. — М.: Художественная литература, 1966.
 2. [1]Xoşbəxtlik ehtimalımız. Aforizmlər. Ziqmund Freyd. Bakı,2015
 3. ganjanews.az (20/06/2018). "Gəncə haqqında dünya liderlərinin fikirləri" (azərb.). İstifadə tarixi: 2020-03-16.
 4. Aforizmlər və hikmətli sözlər. Bakı, 2005, səh.68