Məzmuna keç

Fars atalar sözləriA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Ab olan yerdə abadlıq olar. (Ab - su).
 • Ac adam daşı da yeyər.
 • Acın imanı olmaz.
 • Ağ pul qara gün üçün yaxşıdır.
 • Ağac nə qədər ki tərdir, əyrisini düzəlt.
 • Ağac və müəllim öz barı ilə tanınır.
 • Ağlamaq üçün də həvəs gərəkdir.
 • Allah bu gözü o gözə möhtac eləməsin.
 • Atdan düş, nəcabətdən düşmə.
 • "Atəş" deməklə dil yanmaz.
 • Aşpaz iki olanda aş ya duzlu olacaq, ya duzsuz.

B[redaktə]

 • Baha satanın cəzası - almamaqdır.
 • Baş olsun, papaq nə çox.
 • Belini əyən kimi yük çatacaqlar.
 • Beş barmağın beşi də qardaşdır, ancaq onlar da bərabər deyil.
 • Bədbəxt olanın bəxtinə bir qətrə də düşməz.
 • Bikar oturan kor kirpiyini qıyar.
 • Bilik - başa tac, dövlət - boyuna boyunduruqdur.
 • Bir ovuc nümunə ilə bir xalvarı bilmək olar.
 • Birinə dedilər: "Atan acından öldü", o da soruşdü ki, "Oldu yemədi?".
 • Bıçaq öz dəstəyini kəsməz.
 • Boş evdənsə, düşmənlə dolu ev yaxşıdır.
 • Bu qədər ulaq ola-ola biz niyə piyada qalmışıq.

C[redaktə]

Ç[redaktə]

 • Çaxır nə qədər köhnə olsa, bir o qədər tünd olar.
 • Çox desələr "qurumsaq, qurumsaq" - qulaq öyrəşər.
 • Çörəyi olmayanın dili də bir kəz olmaz. (Kəz - ölçü vahidi, təqribən 102 sm-dir).
 • Çörəyin qiymətini ac bilər.

D[redaktə]

 • Daşın böyüyünü götürmək, vurmamaq nişanəsidir.
 • Dərdini bir dərdiməndə de. (Dərdimənd - dərdi olan, dərdi anlayan).
 • Dəryadan su pay verir.
 • Dəvəquşuna deyirlər: "Yük apar", - deyir: "Mən quşam". Deyirlər: "Uç" - deyir:"Mən dəvəyəm".
 • Dəvənin dərisi bir eşşəyə yükdür.
 • Dəyirman kimi - bərk götür, yumşaq qaytar.
 • Dəyirmandan gələn mən, sən deyirsən ki, növbə yoxdur.
 • Dil - ağızda başın pasibanıdır. (Pasiban - nəzarət)
 • Dost dar gündə bilinər, süfrə başında düşmən də dost görünər.
 • Duzu yeyib duzqabını sındırma.
 • Dünya işinin tamamı yoxdur.
 • Dünyaya dua ilə gəlməmişik ki, qarğışla da gedək.

E[redaktə]

 • Elə yerdə otur ki, deməsinlər: Dur burdan
 • Eşq ilə müşk gizli qalmaz.
 • Eşq ilə rəşk ayrı olmaz. (Rəşk - qısqanclıq)
 • Evin iki arvadı olanda toz-torpağı dizdən olar.

Ə[redaktə]

 • Əbləhə cavab - susmaqdır.
 • "Əgər"i əkdilər bitmədi.
 • "Əgər"lə "Məgər"i evləndirdilər, bir uşaqları oldu, adı:"Kaş ki".
 • Əhmədin papağını Məhəmmədin başına qoyur.

F[redaktə]

 • Fil - diri də olsa min tüməndir, ölü də olsa.
 • Füzullar olmasaydı dünya gülüstan olardı.

G[redaktə]

 • Gec deyən - gül deyər.
 • Gəlir adamı səxavətli elər.
 • Görsələr - zarafatdır, görməsələr - ciddi.
 • Göz görür, könül sevir.
 • Gözləri min iş görür, qaşları xəbər tutmur.
 • Gül içində gül ol, tikan içində - tikan
 • Günəş saralanda tənbəl başlayır tələsməyə

H[redaktə]

 • Haqq ilə nahaqqın arası cəmi dörd barmaqdır.
 • Hamıya dost olandan heç kəsə dost olmaz.
 • Heç bir pişik siçanı Allah rizasına tutmur.
 • Heç nə olmasa, camaat da heç nə danışmaz.
 • Hesabı pak olan mühasibin nədən bakı olar. (Bak-qorxu)
 • Hər enişin bir yoxuşu var.
 • Hər kəs ağlar, amma analar başqa cür ağlar.
 • Hər quyuda Yusif olmaz.

İ[redaktə]

 • İki ilan bir yuvadan çıxıbsa, biri türkcə, biri farsca oxumayacaq.
 • İlan nə qədər əyri olsa da, yuvasına düz gedər.
 • İlanın ayağını, qarışqnın gözünü, mollanın çörəyini hələ heç kəs görməyib.
 • İnsan bir dəfə doğulur.
 • İnsan iki dəfə ölmür.
 • İnsan pulu yaradır, pul insanı yaratmır.
 • İnsanın böyüklüyü nəsil-nəcabəti ilə deyil, bilik və mədəniyyəti ilə ölçülür.
 • İstədiyini deyil, ədalətli olanı elə.
 • İstər şad, istər naşad - yaşamaq lazımdır.
 • İşi ələ ürək gördürər.
 • İştah dişlərin arasında olur.
 • İt divarın kölgəsinə gedər, elə bilər öz kölgəsidir.

K[redaktə]

 • Kişi sər verər, sirr verməz.
 • Kor gözə sürmənin nə faydası?.
 • Kor koru axtarar, su çuxuru.

Q[redaktə]

 • Qanı qanla yumazlar.
 • Qara saçla ağ buluddan qorxma, ağ saçla qara buluddan qorx.
 • Qaradan tündü yoxdur.
 • Qardaşlığımız öz yerində, keçinin qiyməti yeddi yüz dinardır.
 • Qarğa öz yuvasının üstə qarıldamaz.
 • Qələbə günü yorğunluq hiss olunmaz.
 • Qələmin işini qılınc görə bilməz.
 • Qiyamət günü əvvəlcə qonşudan soruşacaqlar.
 • Qırx ildir ki, dilənir, hələ bilmir ki, cümə haçandır.
 • Qorxu ilə ölüm qaraşdır.
 • Qumarbaz - pulu qurtaranda tövbə elər.
 • Qurd öləndə tövbə elər.
 • Qurdla quyruq yeyir, çobanla ağlayır.
 • Quzğun adam öz əcəli ilə ölməz.
 • Qüvvətli iradəyə sahib olan insan hərəkətləri və fəaliyyəti üzərində öz qüvvəsinin möhürünü vurur.

M[redaktə]

 • Müəllimin çubuğu güldəndir, kim ki, görməyib cahildir.
 • Müftə şərabı qazı da içər.

N[redaktə]

 • Nə qədər ki, can var - ümid də var.

O[redaktə]

 • Od alışdıran özü yanar.
 • Od olmasa tüstü çıxmaz.
 • Odu odla söndürməzlər.
 • Ox bədəni, dil - ürəyi yaralayır
 • Oxumayan bilməz, bilməyən bacarmaz.
 • Oğlunun davakarlığı ilə fəxr edən ata axırda ağzı qanlı qalar.
 • Onun saqqalı dəyirmanda ağarmayıb.

Ö[redaktə]

 • Ölməyənə ağlamırlar.
 • Ölüm haqdır, ancaq qonşu üçün.
 • Ömrü az olan şeyə könül bağlamağa dəyməz.
 • Özgəyə quyu qazma: əvvəl özün düşəcəksən, sonra başqası.

P[redaktə]

 • Papağı isti-soyuqluğa görə qoymurlar.

S[redaktə]

 • "Sənə qulam" - deyən kimi satar səni
 • Səni güldürən adamla deyil, ağladan adamla məsləhətləş
 • "Simurq (Əfsanəvi quş adı) ayrı, "si mürğ" (otuz quş0 ayrı.
 • Sitəmkarın çırağı sübhə kimi yanmaz.
 • Sözü yeddi dəfə udmaq lazımdır.
 • Su başdan lillənər.
 • Su ki başdan aşdı - istər bir qarış olsun, istər yüz qarış
 • Su suya qovuşub qüvvətlənir.

Ş[redaktə]

 • Şərik olmaq yaxşı olsaydı, allah özünə rəva görərdi.

T[redaktə]

 • Tələsən adam bir işi iki dəfə görər.
 • Tələskənlik kədərin, səbr isə sevincin açarıdır.

U[redaktə]

 • Ulaqdan soruşdular ki, kəndə haçan çatarsan, - dedi mahmızdan soruş.
 • Uşaq hələ ana bətnindədir, adını qoyublar Müzəffər.

Ü[redaktə]

 • Ürəkdən ürəyə yol var.
 • Üzümün yaxşısı çaqqala qismət olar.
 • Üzünü gör, halını sor.

Y[redaktə]

 • Yalançının çırağı işıq salmaz.
 • Yalançının yaddaşı olmaz.
 • Yüz dostun olsa azdır, bir düşmənin olsa - çox.
 • Yüz qarğaya bir daş bəsdir.

Z[redaktə]

 • Zəmanə sənə saz gəlməsə, sən zəmanəyə saz gəl.
 • Zənən razı, kişi razı. Nəyinə gərək qazı?
 • Zorun cavabı zordur.

Mənbə[redaktə]

 • Dünya xalqlarının atalar sözləri, Bakı,2015