Din

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to searchA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Allahın dini yoxdur. Mahatma Qandi
 • Allahın varlığı barədə qoy din xadimləri tədqiqat aparsınlar: sən insan qəlbinin dərkliyi ilə məşğul ol. Pifaqor
 • Aristotel yanılırdı: fəlsəfə biliyə olan nəcib istəyin deyil, qorxaqcasına ağrıdan qaçmaq istəyinin nəticəsi idi. Buna görə də dinin astanası cəhalət və qorxu idi ki, yetkin, maariflənmiş insan onu dəf etməli idi. Pol Anri Holbax
 • Azadlığa inanan bir dinə inanıram. Xalqım üçün mübarizə etməyi məhrum edən bir dini qəbul edəcək olsaydım, o dinin canı cəhənnəmə deyərdim. Malkolm X

B[redaktə]

 • Belə fikir var ki, xristian dininə bağlı olmasaq, hamımız üçün pis olar. Mənə elə gəlir ki, buna sadiq qalan insanlar çox pis insanlar olublar. Siz bu maraqlı həqiqəti görürsünüz ki, hər hansı bir dövrdə din nə qədər güclü və doqmatik inanc nə qədər dərin olsa, qəddarlıq da bir o qədər çox olmuş, vəziyyət də bir o qədər pis olmuşdur. İnsanlar həqiqətən xristian dininə bütün tamlığı ilə inandıqları zaman, bütün işgəncələri ilə birlikdə inkvizisiya var idi; cadugər kimi yandırılan milyonlarla bədbəxt qadın var idi; din adı altında hər cür insana qarşı hər cür qəddarlıq edilirdi. Siz dünyaya nəzər saldıqda görürsünüz ki, insani hisslərdə hər bir irəliləyiş, cinayət qanununda hər bir təkmilləşmə, müharibənin azaldılması istiqamətində atılan hər addım, rəngli irqlərə qarşı daha yaxşı rəftar istiqamətində atılan hər addım və ya köləliyin yumşaldılması, dünyada mövcud olan mənəvi tərəqqi, dünyanın mütəşəkkil kilsələri tərəfindən davamlı olaraq qarşı çıxdı. Mən tamamilə qəsdən deyirəm ki, öz kilsələrində təşkil olunmuş xristian dini dünyada mənəvi tərəqqinin əsas düşməni olub və indi də belədir. Bir fakt götür. Bu, xoşagəlməz fakt deyil, lakin kilsələr insanı xoşagəlməz faktları qeyd etməyə məcbur edir. Fərz edək ki, bu gün yaşadığımız dünyada təcrübəsiz bir qız sifilisli kişi ilə evlidir; bu halda Katolik Kilsəsi deyir: “Bu, ayrılmaz bir müqəddəslikdir. Bekarlığa dözməli və ya birlikdə qalmalısınız. Birlikdə qalsanız, sifilitik uşaqların doğulmasının qarşısını almaq üçün kontraseptivlərdən istifadə etməməlisiniz." Bu yalnız bir nümunədir. Hazırda kilsənin əxlaq adlandırmaq üçün seçdiyi şeydə israrla hər cür insanlara layiq olmayan və lazımsız əzablar verməsinin bir çox yolu var. Bildiyimiz kimi, o, böyük ölçüdə dünyada əzab-əziyyəti azaldan bütün istiqamətlərdə hələ də irəliləyiş və təkmilləşmənin əleyhdarıdır, çünki o, əxlaq kimi müəyyən dar davranış qaydalarını qeyd etməyi seçmişdir. insan xoşbəxtliyi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur; və siz deyəndə ki, bu və ya digər şeylər etmək lazımdır, çünki bu, insan xoşbəxtliyinə səbəb olacaq, bunun heç bir əlaqəsi olmadığını düşünürlər. “İnsan xoşbəxtliyinin əxlaqla nə əlaqəsi var? Əxlaqın məqsədi insanları xoşbəxt etmək deyil". Bertran Rassel
 • Bilinməyən, sirr, xəyali, mifik, möcüzəvi, inanılmaz və hətta dəhşətli olanı aşkar, sadə və sağlam olandan üstün tutmaq cəhalətə xasdır. Həqiqət heç vaxt təxəyyülü mövhumatlar qədər güclü şəkildə sarsıtmaz ki, hər kəsin özünə uyğunlaşdıra bilər. Adi insanlar nağılları dinləməyi hər şeydən üstün tuturlar. Kahinlər və qanunvericilər dinlər uydurur və bu nağıllardan sirlər çıxarırlar. Onlardan adi insanların xarakterinə, xasiyyətinə uyğun istifadə edirdilər. Adi camaatın bu meylinə görə keşişlər, şəriət və qanunvericilər vəcd həvəskarlarına, qadınlara və cahillərə bağlandılar. Bu məzmunda olan insanlar tədqiq edə bilmədikləri fikirləri asanlıqla qəbul edirlər. Saflıq və həqiqi sevgi ancaq təxəyyüllərini araşdırma və düşünməklə təşkil edən müəyyən insanlarda olur. Bir kəndin sakinləri heç vaxt öz keşişindən latın dilini dini nitqlərinə həddən artıq qarışdırdıqda ondan məmnun olmurlar. Cahillər, başa düşmədikləri şeylərdən danışan hər kəsi çox alim hesab edirlər. Bu, qəbilələrin sadəlövhlük prinsipi və onlara rəhbərlik iddiasında olanların təsir və hökmranlığıdır. Pol Anri Holbax
 • Bir adamın mənimsədiyi din, bir neçə istisna xaricində, cəmiyyətin qəbul etdiyi dinlə eynidir və bu da, adamın həmin dini mənimsəməsinə ətraf təsirlərin səbəb olduğunu açıq şəkildə ortaya qoyur. Bertran Rassel
 • Bir çox hallarda İsa küçədə yaşayan şəxs kimi idi. Onun nə evi, nə də ki, maddi imkanı var idi. Buna baxmayaraq O, həyatları və heç kimin etmədiyindən daha çox tarixin axınını dəyişib. Buna görə də Müqəddəs Kitabı din haqqında yox amma İsa Məsih haqqında öyrənmək üçün oxumağa davam etdim. Bütün İncil boyu Məsih, peyğəmbər ya da ki, yaxşı tərbiyəli olduğunu yox Allah olduğunu iddia edir. Heç bir tərifə layiq adam belə iddia etməmişdir. Əgər həqiqətən O yerdə olan Allah idisə, mən bununla razılaşmalı idim. Kevin Cenkins
 • Bir din, sonsuz və mütləq bir qəti həqiqəti təcəssüm etdiyi iddiası ilə bir elmi nəzəriyyədən fərqlilik göstərərkən, elm isə daima təcrübəyə söykənir, indiki nəzəriyyələrin tez ya da gec yenidən biçimləndirilməsini zəruri hesab edir və metodunun məntiqi bir bütün ilə son nəticəyə çatmasında yetərsiz olduğunu dərk edir. Bertran Rassel
 • Bir din üçün ölmək bu dinin haqq və ilahi olduğunu sübut etmək demək deyil; bu, ən yaxşı halda şəhidlərin dinlərinin belə olduğuna inamını sübut edir. Din uğrunda ölümə gedən hər bir həvəskar yalnız sübut edir ki, dini fanatizm çox vaxt həyata bağlılıqdan daha güclü ola bilər. Pol Anri Holbax
 • Bir gün hamımız azad olacağıq. İrqi nifrət yox olacaq; vətəndaşlıq vacib olacaq, amma bütövlükdə insanlıq daha çox olacaq. Sərhədlər və ərazilər insanın düşüncəsində öz layiqli yerini tutacaq, lakin xoşməramlılıq və beynəlxalq anlayış daha çox əhəmiyyət kəsb edəcək. Dini fərqliliklər və məzhəb nifrətləri sonda yox olmalıdır... Alisa Beyli
 • Bir xalqın dini seçimi həmişə onun hökmdarları tərəfindən müəyyən edilir. Həqiqi din həmişə hökmdarın bəyan etdiyi dindir; həqiqi tanrı hökmdarın ibadət etməyi əmr etdiyi tanrıdır; beləliklə, hökmdarlara rəhbərlik edən ruhanilərin iradəsi həmişə Allahın özünün iradəsi olur. Pol Anri Holbax
 • Bir məzhəblə bir din arasındakı tək fərq, sahib olduqları əmlakın miqdarında olur. Frenk Zappa
 • Biz bir neçə səbəbdən nüvə silahı istəmirik. Bu silah insanlığa ziddir. Dini inancımıza görə də nüvə silahının əleyhinəyik. Dinimiz bunları haram buyurur və biz də dindar bir xalqıq[1] Mahmud Əhmədinejad
 • Bizi bunlar yox edə bilər: ölkəsiz siyasət; vicdanı üstələyən əyləncə; əziyyətsiz var-dövlət; intellektual, ancaq xaraktersiz “insan”lar; əxlaqi cəhətdən kasıb biznes; insan sevgisini alt plana itələmiş bilik; fədakarlığı zəif din anlayışı. Mahatma Qandi
 • Bizim vəzifəmiz Xristianlıq və digər dinə mənsub olan şəxsləri öz dinlərinə rahat şəkildə etiqad etmələrini təmin etməkdir. Angela Merkel
 • Böyük çəkişmələr dini fanatizm qədər cinayət törətmir. Volter
 • Bu dünyaya bir qələm çəkib də bütün diriliyi axirət diriliyindən ibarət bilmək, yeganə əmri din bilmək, səlim düşünülərsə, böyük bir xatadır. Çünki, bunun nəticəsi maddi və mənəvi bir fəlakətdir ki, dünyanı da, axirəti də bərbad edə bilər. Deyirlər, "Əddünya məzrəətul-axirə" (Dünya axirətin tarlasıdır). Amma məzrəəni (tarlanı) abad etmək lazımdır. Buna da ancaq dirilər yarar. Dirilik isə elmən, ruhən və cismən qüvvətli olmaqdan və diriliyi sevməkdən ibarətdir.[2] Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 • Bu gün dünyada bir çox insanlar dinsiz də ola biləcəyini və təkamül yolu ilə dindən üstün olduqlarını düşünürlər. Çoxlarının dini inancı yoxdur və buna görə də dünya heç vaxt bu qədər xaotik vəziyyətdə olmamışdır. Şübhəsiz ki, adət-ənənədə və tarixdə din adına bəşəriyyətin eqoizminə və cəhalətinə sərbəst hökmranlıq verilmişdir. İnsanın bu vəziyyətə qarşı qiyam edərək dini tərk etməsinin və din adı altında dünyada öz rolunu oynayan ruhu unutmasının səbəbi də budur. İnayat Xan
 • Bunu necə təyin etməyinizdən asılı olmayaraq, mən yerli qrupla eyni deyiləm. Planet, növ, irq, millət, dövlət, din, partiya, birlik, klub, dərnək, məhəllə abadlaşdırma komitəsi; Heç birində marağım yoxdur. Mən fərdləri onlarla görüşdükcə sevirəm və onlara dəyər verirəm, onların eyniləşdirdiyi və aid olduğu qruplara nifrət edirəm və onlara nifrət edirəm. Corc Karlin
 • Bütün dünya bilir ki, fəzilət insanın ehtiraslarına tabe olmaqdan və ya özündən imtina etməkdən ibarətdir. Bunu təkcə Nitsşenin əleyhinə fəryad etdiyi xristian dünyası deyil, həm də bütün bəşəriyyətin, o cümlədən brahmanizm, buddizm, konfusiçilik və qədim fars dinini inkişaf etdirdiyi əbədi ali qanundur. Və birdən bir adam peyda olur ki, özündən imtinanın, həlimliyin, itaətkarlığın və məhəbbətin bütün insanlığı məhv edən pisliklər olduğuna əmin olduğunu bəyan edir (bütün başqa dinlərə məhəl qoymadan xristianlığı nəzərdə tutur). Belə bir bəyanatın əvvəlcə insanları niyə çaşdırdığını başa düşmək olar. Ancaq bir az fikirləşdikdən və qəribə müddəaların sübutunu tapa bilmədikdən sonra, hər hansı bir ağıllı adam kitabları bir kənara atıb, bu gün nəşriyyat tapa bilməyəcək bir zibilin olub-olmadığını düşünməlidir. Ancaq Nitsşenin kitablarında bu baş vermədi. Yalançı maarifçilərin əksəriyyəti Fövqəlinsan nəzəriyyəsinə ciddi yanaşır və onun müəllifinin böyük filosof, Dekart, Leybnits və Kant nəslindən olduğunu qəbul edir. Və bütün bunlar ona görə baş verdi ki, günümüzün psevdo-maarifçilərinin əksəriyyəti fəzilət haqqında hər hansı bir xatırlatma və ya onun əsas müddəasına etiraz edirlər: özündən imtina və məhəbbət - onların həyatının heyvani tərəfini məhdudlaşdıran və pisləyən fəzilətlər. Onlar şəxsi xoşbəxtlik və yaşadıqları başqalarının həyatından üstünlük ideyasını təsdiqləyən eqoizm və qəddarlıq doktrinasını, nə qədər ardıcıl və ayrı-ayrılıqda ifadə olunsa da, məmnuniyyətlə alqışlayırlar. Lev Tolstoy

C[redaktə]

 • Cəsarət bizim irsimizdən yoxa çıxıb. Güman ki, o bizdə heç vaxt olmayıb da. Cəmiyyətin zəhmi, hansı ki, əxlaqın təməlindədir, Allahın zəhmi, hansı ki, dinin sirridir — bu iki şey bizi idarə edir. Və hələ də, inanıram ki, əgər bir insan öz həyatının çərçivələrindən kənara çıxıb onu bütünlüklə, dolu-dolu yaşaya bilsə, hər hissə bir surət, hər fikrə bir təbir, hər arzuya reallıq qata bilər. Mən inanıram ki, dünya elə yeni sevinc impulsları əldə edər ki, biz orta əsrin bütün bəlalarını unudarıq və Antik idealdan da daha yaxşı, daha zəngin bir ideala qayıda bilərik. Ancaq aramızdakı ən cəsur insan belə özü özündən qorxur. İçimizdəki vəhşi insanın dağıdıcı hissi özümüzü təkzib etmədə faciəvi bir yer alır və həyatımızı korlayır. Biz öz imtinalarımızın cəzasını yaşayırıq. Hər impuls hansı ki, haqqında düşünməyi daxilimizdə boğmağa çalışırıq bizi zəhərləyir. Oskar Uayld

Ç[redaktə]

 • Çox sayda insan heç bir dinə qulluq eləmir. Bu onların haqqıdır, kiminsə bu haqqı onların əlindən almağa ixtiyarı yoxdur. Əsas olan onların həyatının bir mənasının olmasıdır, başqa cür desək, xoşbəxt olmalarıdır. Amma söhbət başqalarına zərər vermədən xoşbəxt olmaqdan gedir. Çünki əgər bizim xoşbəxtliyimiz başqalarının əzab çəkməsindən keçirsə, əvvəl-axır biz də əzab çəkəcəyik. Dalay Lama
 • Çox şeylər insanları idarə edir: iqlim, din, qanunlar, idarəetmə prinsipləri, keçmişin nümunələri, adət və ənənələr, vərdişlər: bütün bunların məcmuusu olaraq xalqın ruhu yaranır.[3] Şarl Lui Monteskyö

D[redaktə]

Din adı ilə bəşəriyyətin eqoizmi və cəhaləti azadlığa verilmişdir. İnsanın bu vəziyyətə qarşı üsyan edərək dini tərk etməsinin və din adı altında dünyada öz rolunu oynayan ruhu unutmasının səbəbi də budur.
 • Din adı ilə bəşəriyyətin eqoizmi və cəhaləti azadlığa verilmişdir. İnsanın bu vəziyyətə qarşı üsyan edərək dini tərk etməsinin və din adı altında dünyada öz rolunu oynayan ruhu unutmasının səbəbi də budur. İnayat Xan
 • Din ağlın əleyhinədir; bəşəriyyətin xoşbəxtliyə çatmasına mane olur; siyasi istibdad üçün zəmin yaradır. Başda ağsaqqallar və varlılar da olmaqla hakim zümrələr dini öz maraqlarına uyğun hesab edərək onu qorumuşlar. Onların inkişaf etdirdikləri “təhsil”, “vərdiş” və “zorbalıq” yalnız dini cəhalət və qorxu doğurur. Pol Anri Holbax
 • Din Allahın buyurduqlarını həyata keçirmək üçün bir vasitədir. İmmanuel Kant
 • Din, allahlara pərəstişdir. Mark Tulli Siseron
 • Din ani şeylərin axarında, arxasında və içərisində dayanan bir şeyə baxışdır; real olan, lakin həyata keçirilməsini gözləyən bir şey; uzaq bir ehtimal olan, lakin indiki faktların ən böyüyü olan bir şey; keçən hər şeyə məna verən, lakin qorxudan qaçan bir şey... Alfred Norz Vaythed
 • Din ayaqqabı kimidir. Özünə uyğun olanını tap geyin. Amma öz ayaqqabını mənə geyidirməyə çalışma! Corc Karlin
 • Din bir, inamlar isə müxtəlifdir. İmmanuel Kant
 • Din bir milləti millət edən ünsürlərin ən əsaslarındandır. Jozef Ernest Renan
 • Din bütün vəzifələrimizi ilahi əmrlər kimi tanımaqdır. İmmanuel Kant
 • Din elə bir qüvvədir ki, Həzrəti Məhəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi vəsəlləm) onun vasitəsilə dünyaya yeni bir yön verdi.[4] Napoleon Bonapart
 • Din haqqında düşüncələr təbiətdə hazırlanaraq deyil, həyatdakı hadisələr nəticəsində ortaya çıxan narahatlıqdan, insan ağlındakı davamlı ümiddən və qorxudan doğuldu. Devid Yum
 • Din həqiqətən insanları inandırıb ki, səmada gözəgörünməz bir adam yaşayır və sizin etdiyiniz hər şeyi, hər dəqiqə hər dəqiqə izləyir. Gözəgörünməz insanın isə sizdən istəmədiyi on şeydən ibarət xüsusi bir siyahı var. Əgər siz bu on şeydən hər hansı birini etsəniz, onun od və tüstü, yanma, işgəncə və əzabla dolu xüsusi yeri var, orada sizi yaşamağa, əzab çəkməyə, yanmağa, boğulmağa, qışqırmağa və əbədi və həmişəlik ağlamağa göndərəcək. zamanın sonu! Amma O səni sevir. O səni sevir və Onun pula ehtiyacı var! Onun həmişə pula ehtiyacı var! O, hər şeyə qadirdir, mükəmməldir, hər şeyi biləndir və hikmətlidir, nədənsə pulun öhdəsindən gələ bilmir! Corc Karlin
 • Din - həqiqətin qəbul olunmaması ilə yanaşı, həm də arzu edilən illüziyalar sistemidir. Bu hala ancaq xoşbəxtliklə dolu xəyali qarışıqlıq vəziyyətində rast gəlmək mümkündür. Dinin on birinci əmri elə məhz budur: "Sorğu-sual etməyəcəksən". Ziqmund Freyd
 • Din həmişə gündəlik həyatdan yüksəkdə qalır. İnsanlar üçün dinə yüksəlişi asanlaşdırmaq üçün din müasir insanın şüuruna uyğun olaraq formalarını dəyişdirə bilməlidir. Aleksandr Soljenitsın
 • Din hökmranlıq əldə edən kimi onun rəqibləri ilk davamçıları olur. Fridrix Nitsşe
 • Din - illüziyadır və öz gücünü instinktiv arzularımızla təşkil etdiyi möhtəşəm ahəngdən alır. İnsanın özünə qarşı tamamilə dürüst olması çox yaxşı məşqdir. Ziqmund Freyd
 • Din imanın dəbdə olan ekvivalentidir. Oskar Uayld
 • Din, insan ağlının aləmi; mülkiyyət, insan ehtiyaclarının sahəsi; hökümət, insanları idarə edən aləm, insanın köləliyinin və tətbiq etdiyi bütün dəhşətlərin qalasıdır. Emma Qoldman
 • Din, insan şüurunun anlaya bilmədiyi hadisələrlə məşğul olmaqda acizliyidir. Karl Marks
 • Din insan vəhşiliyindən son sığınacaq yeridir. Alfred Norz Vaythed
 • Din insanın məhdud şüurunu başa düşə bilmədiyi bir mövzu ilə məşğul etmək sənətindən başqa bir şey deyil. Pol Anri Holbax
 • Din insan ruhunun ehtiyacıdır. Bəşəriyyətin təkamülünün bütün dövrlərində və hər mərhələsində insanların etiqad etdiyi bir din olmuşdur, çünki hər dövrdə dinə ehtiyac duyulmuşdur. Səbəb budur ki, insanın ruhunda bir neçə dərin istək var və bu istəklərə din cavab verir. Birinci arzu idealın axtarışıdır. Elə bir zaman gəlir ki, insan insanlar arasında tapdığından daha tam ədalət axtarır və dünyadakı dostlarından daha çox güvənə biləcəyi birini axtarır. Elə bir vaxt gəlir ki, insan qəlbini insanlardan yüksəkdə olan və onun qəlbini dərk edə bilən bir Varlığa açmaq istəyi hiss edir. İnayat Xan
 • Din insanlar üçün böyük bir mənəvi gücdür. Dinsiz xalq olmaz. Mən dindar bir insanam. Amma din ilə dünya işlərini bir-birinə qarışdırmamaq gərəyinə qətiliklə inanmışam. Vəhbi Qoç
 • Din insanlıq tarixinə hakim olan və cəmiyyətləri yaşadan ən böyük qüvvədir. [5] Henri Bencamin Kostant
 • Din qardaşının başına gələn bəlaya sevinmə, sonra Allah ona sevinc, sənə bəla göndərər. Məhəmməd
 • Din mahiyyətcə insanın yenidən qurulması sənəti və nəzəriyyəsidir. İnsan bitmiş yaradılış deyil. Edmund Berk Bork
 • Din məsələlərinə gəldikdə, insanlar çirkin və intellektual qeyri-səmimiyyətin günahını öz üzərlərinə götürürlər. [6]Ziqmund Freyd
 • Din məzlum məxluqun ahıdır, könülsüz dünyanın ürəyi, ruhsuz şəraitin canıdır. Xalqın tiryəkidir. Karl Marks
 • Din o zaman elmə qarşı çıxır ki, özünün bir inam hadisəsi olduğunu unudaraq idrak hadisəsi kimi çıxış etməyə çalışır və dünyada gedən proseslərin izahını vermək iddiasına düşür. Əbu Turxan
 • Din sadə insanları sakit saxlamaq üçün əla şeydir. Din yoxsulları varlıları öldürməkdən saxlayan şeydir. Napoleon Bonapart
 • Din siyasətlə birləşəndə ​​inkvizisiya yaranır. Alber Kamyu
 • Din üçün biganəlik qədər ölümcül bir şey yoxdur. Edmund Berk Bork
 • Din ümumbəşəri zəhlə tökən nevrozdur. Ziqmund Freyd
 • Din və əxlaq, əslində, ikisi də xüsusiyyətləri baxımından bir bütünün tamamlayıcısı olan iki parçasıdır. [7] Henrix Heyne
 • Din və əxlaq inama əsaslanmaqla vasitəsiz bilik olsalar da, hər halda yenə də tərbiyə və təhsillə vasitələnirlər. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Din və məzhəb hər kəsin öz vicdanından doğan bir işdir. Heç kəs heç kimi nə bir din, nə bir məzhəbi qəbul etməyə məcbur edə bilməz. Din və məzhəb heç bir zaman siyasət aləti kimi istifadə edilə bilməz. Mustafa Kamal Atatürk
 • Din və onun fövqəltəbii əxlaqı haqqında ciddi düşünən, onun bütün üstünlüklərini və mənfi cəhətlərini ayıq-sayıq ölçüb-biçən hər kəs dinin və onun əxlaqının bəşəriyyətə zərərli və hər halda insan fitrətinə zidd olduğuna əmin ola bilər. Pol Anri Holbax
 • Din - yaşadığımız duyğular dünyasının bəzi bioloji və psixoloji ehtiyaclarımıza görə daxilimizdə yaratdığımız arzular aləmi vasitəsilə nəzarət altına alınması yolunda göstərilən cəhddir. Ancaq din son məqsədinə heç vaxt çatmır. Dini təlimlərdə yarandıqları dövrlərə, insan irqinin hələ tamamilə cahil olduğu uşaqlıq günlərinə aid izlər vardır. Onun verdiyi təskinlik və təsəllilərə qəti surətdə inanmaq lazım deyil. Təcrübələrimiz bizə dünyanın uşaq bağçası olmadığını öyrədir. Dinin söykənməyə çalışdığı əxlaqi buyruqlar dindən başqa dayaqların mövcudluğunu zəruri edir. Çünki insan cəmiyyətləri bəzi əxlaq qaydaları olmadan yaşaya bilmir; itaətkarlığı dini inanc və əxlaq qaydaları ilə əlaqələndirmək təhlükəlidir. İnsanın təkamül prosesində dinin yerini müəyyənləşdirməyə çalışan şəxs görəcəkdir ki, din o qədər də qədim tarixə malik deyildir və bu tarix sivilizasiyaya yiyələnmiş fərdin uşaqlıqdan yetkinliyə keçid prosesində məruz qaldığı nevrozlara paraleldir. Ziqmund Freyd
 • Dində də ehtiraslı oyun da olduğu kimi olur - sadəlövh daxil olub hiyləgər çıxırsan. Volter
 • Dində insanın öz beyninin məhsulu ona hakim olduğu kimi, kapitalist istehsalında da insanın öz əlinin məhsulu ona hakimdir. Karl Marks
 • Dində olmayan, sonralar dinə pis olan bir şey əlavə etmək vərdişinə uymuş adama hörmət edən, onu sayan - müsəlmanlığın yıxılmasına yardım etmiş kimidir. Məhəmməd
 • Dindəki səhvlər təhlükəli, fəlsəfədəki səhvlərsə yalnız gülüncdür. Devid Yum
 • Dini doqma həmişə yalnız filosoflar tərəfindən təkzib ediləndə təhlükəsiz olur. Kainatın bütün akademikləri xalqın inancında heç nə dəyişə bilməz. Volter
 • Dini illüziyaların müasir mədəni həyatdan yoxa çıxmasını istəməyən də başa düşür ki, bu illüziyalar insanlar üçün nevrotik təhlükədən güclü müdafiə idi. Ziqmund Freyd
 • Dini nə qədər diqqətlə öyrənsək, onun yeganə məqsədinin ruhanilərin rifahı olduğuna bir o qədər də əmin olacağıq. Pol Anri Holbax
 • Dini təlimlərin hamısı illüziyadan ibarətdir və onları sübuta yetirmək qeyri-mümkündür. Heç kim bunların doğruluğunu qəbul etməyə və ya inanmağa məcbur oluna bilməz. Ziqmund Freyd
 • Dinin təhlilindən söz düşəndə insanlar mümkün olan hər cür qeyri-səmimilik və intellektual qəbahətlərlə günahlandırılır. Ziqmund Freyd
 • Dinlə həqiqi elm arasında nə qohumluq, nə dostluq, nə də düşmənçilk var. Onlar müxtəlif planetlərdə yerləşir. Fridrix Nitsşe
 • Dinlər eyni nöqtədə birləşən fərqli yollardır. Eyni məqsədə doğru gediriksə, yolları ayırmağın nə əhəmiyyəti var ki?! Mahatma Qandi
 • Dinlər özlərini sevgi və mərhəmət dini kimi təqdim etsələr də, onlara inanmayan insanlara qarşı sərt və amansızdırlar. Ziqmund Freyd
 • Dua dinin əsası, din isə ruhu təmizləmək vasitəsidir. İbn Sina
 • Dünya miqyasında dini azadlıqlar uğrunda mübarizə aparmalıyıq, dini azadlıqlar ən önəmli insan hüquqlarından biridir. Angela Merkel

E[redaktə]

 • Ehtiras ümumi insan təbiətidir. Onsuz din, tarix, sevgi və incəsənət faydasız olardı. Onore de Balzak
 • Elə bir insan yoxdur ki, o, həzzdən imtina etsin. Hətta dinin özü axirət dünyasında müqayisəedilməz dərəcədə böyük və daha qiymətli sevinclər vəd etməklə, yaxın vaxtlarda həzzdən imtina etmək tələbini əsaslandırır. Ziqmund Freyd
 • Elm – beyini, sənət – ürəyi, din – ruhu qidalandırır. Əbu Turxan
 • Elm və din doğma bacıdırlar. Əgər onlar arasında ədavət, düşmənçilik toxumu səpilməsə, onlar heç vaxt bir-biri ilə mübahisə etməzlər. Əksinə, elm və din bir-birini tamamlayır və gücləndirir. Mixail Lomonosov
 • Elm və din – hər ikisi idrak müstəvisində dünya nizamına münasibətdir; elmi düşüncə dünya nizamının ayrı-ayrı lokal təzahürlərini aşkar etmək əzmindən, dini hiss – sonsuz, əzəli-əbədi bir nizam qarşısında heyrətdən qaynaqlanır. Əbu Turxan
 • Elmin meyvələri insanlara nə qədər asan gəlib çatsa, dini inancın tənəzzülü də bir o qədər tez baş tutacaqdır. Ziqmund Freyd
 • Elmlə din arasında ziddiyyət o zaman yaranır ki, onlar təyinatını unudub bir-birini əvəz etmək istəyir. Əbu Turxan
 • Etiqada toxunmamaq olmaz. O, dinin əsasıdır. Bizim zamanımızda isə hər bir din kobud və primitiv xurafatdır. Xurafat, biliyə əsaslanmayan inamdır. Dmitri Mendeleyev

Ə[redaktə]

 • Əgər din və dinə aid olan hər bir şeyi Avropa sivilizasiyasından çıxarıb atmaq istəyirsinizsə, bunu ancaq başqa təlimlər vasitəsilə edə bilərsiniz. Bu təlimlər lazım gələndə özlərini müdafiə edə bilmək üçün dini təlimlərlə eyni psixoloji xüsusiyyətlərə malik olmalıdır. Eynilə dini təlimlər kimi müqəddəs, amansız və ciddi olmalı və həmçinin insan zehninə qandal vurmalıdır. Təhsilin zərurətlərini yerinə yetirmək üçün bu cür sistemə malik olmalıyıq; çünki təhsil vacibdir. Ziqmund Freyd
 • Əgər İngiltərədə bir din olsaydı, o zaman onun zülmündən ehtiyat etmək lazım olardı. Əgər din iki olsaydı, o halda hər iki dinin nümayəndələri bir-birinin boğazını kəsərdi. Amma orada otuz din var və ona görə də onlar bərəkətli dünyada yaşayırlar. Volter
 • Əgər siz gününüzə kofeinsiz başlayırsınızsa, həmişə şən olursunuzsa, ağrılara, nasazlıqlara məhəl qoymursunuzsa, öz problemlərinizlə insanları narahat etmirsinizsə, şikayət etmirsinizsə, hər gün eyni yeməyi yeyirsinizsə və buna görə minnətdarsınızsa, sevdiyiniz insanın sizə baxmağa vaxtı olmayanda onu başa düşürsünüzsə, sizin heç bir günahınız olmadığı halda sevdiyiniz insanın ittihamlarını qulaqardına vura bilirsinizsə, tənqidi sakit qəbul edə bilirsinizsə, kasıb dostunuzla, zəngin dostunuzla eyni cür rəftar edirsinizsə, yalandan və aldatmadan uzaq dura bilirsinizsə, stresslə dərmansız mübarizə apara bilirsinizsə, özünüzü içkisiz yaxşı hiss edirsinizsə, dərmansız yuxuya gedə bilirsinizsə, səmimi olaraq dəri rənginə, dini inanclara, cinsi oriyentasiyaya və siyasətə qarşı qərəziniz olmadığını söyləyirsinizsə, deməli siz itinizin inkişaf səviyyəsinə çatmışınız. Uinston Çörçill
 • Ən qədim zamanlardan bəri din həmişə zülm və ziyana vasitə olub. Rəşad Nuri Güntəkin

F[redaktə]

 • Fanatizm özünü dinin oğlu adlandırmağa cəsarət edən bir canavardır. Volter
 • Fikrimcə, yalnız bir universal din var ki, onun müxtəlif yolları Ulu Varlığın sevgi dolu əlinin barmaqlarından başqa bir şey deyil. Cübran Xəlil Cübran
 • Filosoflar heç din xadimi öldürməmişdir, halbuki din xadimləri çoxlu filosof öldürmüşdür. Deni Didro

H[redaktə]

 • Heç bir din insanlıqdan daha yaxşı deyil. Əbdül Səttar Ədhi
 • Həqiqi din bir sufi üçün həqiqət dənizidir və bütün müxtəlif inanclar onun dalğalarıdır. İnayat Xan
 • Həqiqi, təmiz məhəbbət müqəddəs bir hissdir. Onu pul ilə almaq, pulla satmaq olmaz, Bu hiss şan-şövkətdən, tac və taxtdan əl çəkdirər. Bu hiss padşahı gədadan ayırmaz, həqiqəti təmiz məhəbbət, məzhəb, din bilməz və çirkin fıkirlər bəsləməz,.. Məşuqun məbudun vüsalına çatıb sonra ölmək ancaq həqiqi, təmiz məhəbbətin nişanəsidir. Məbud idealdır. Həqiqi, təmiz məhəbbət sahibi məbuduna, məşuquna çatırsa, ideala çatan kimidir. Nəriman Nərimanov
 • Hər bir din həm prinsiplərinə görə, həm də maraqlarına görə, mahiyyət etibarilə dözümsüzdür. Pol Anri Holbax

İ[redaktə]

İnsanlar öz xilaskarlarının adları və həyatları uğrunda boş yerə mübarizə aparıblar və öyrədilən həqiqətdə bir-biri ilə birləşmək əvəzinə dinlərini xilaskarlarının adı ilə adlandırıblar.
 • İctimai hadisəyə çevrilmiş din artıq din deyil. Əbu Turxan
 • İki qibləyə tapınanda din olmaz. Türk atalar sözləri
 • İman əhlinin üzündə təbəssüm, qəlbində hüzn vardır. Onun könlü hər şeydən geniş, nəfsi hər şeydən azdır. Təkəbbürə nifrət edər, şöhrətə düşməndir, qəm-qüssəsi çox, düşüncəsi isə dərindir. Çox zaman susar; vaxtı yoxdur. Çox şükr edər, çox səbrlidir. Daim düşüncəlidir; ehtiyacı olanı görərkən öz ehtiyacını belə unudar. Xasiyyəti gözəl, rəftarı xoş və yumyaşaqdır. Şərəf və din baxımından sərtdir, xasiyyət baxımından qul kimidir. Həzrəti Əli
 • İnsanlar din haqqında yazır, savaşır, ölür, lakin din üçün yaşamağı bilmirlər. Çarlz Kaleb Kolton
 • İnsanlar din, məzhəb, irq, millət, rəng, mövqe və sinif fərqi qoymadan sevilməyə layiqdirlər. Madam ki, insanlar ruh yönü ilə Allahdan gəlməkdədirlər, elə isə insanlar heç bir şəkildə bir-birlərindən bu mənada ayrılmazlar.[8] Yunus Əmrə
 • İnsanlar öz xilaskarlarının adları və həyatları uğrunda boş yerə mübarizə aparıblar və öyrədilən həqiqətdə bir-biri ilə birləşmək əvəzinə dinlərini xilaskarlarının adı ilə adlandırıblar. İnayat Xan

K[redaktə]

 • Kamil ağılın ən böyük xəzinəsi dindir. Buna görə də insanın dini ağıldır. Ağlı olmayanın dini də yoxdur. Məhəmməd peyğəmbər

Q[redaktə]

 • Qədimlərin məqsədi ictimai hakimiyyətin eyni ölkənin bütün vətəndaşları arasında bölüşdürülməsi idi: azadlıq adlandırdıqları şey budur. Müasirlərin sonu və şəxsi zövqlərdə təhlükəsizlik; qurumlar tərəfindən bu həzzlərə verilən təminatlar isə azadlıq adlanır.

M[redaktə]

 • Məqsədin böyüklüyü, vasitələrin kiçikliyi və heyrətamiz nəticələr bəşər dühasının üç meyarıdırsa, o, tarixdəki istənilən böyük insanı Məhəmmədlə müqayisə etməyə cəsarət edə bilər.? Ən məşhur insanlar yalnız silahlar, qanunlar və imperiyalar yaratdılar. Onlar, ümumiyyətlə, gözləri qarşısında tez-tez dağılan maddi güclərdən başqa bir şey qurmadılar. Bu adam təkcə orduları, qanunları, imperiyaları, xalqları, sülalələri deyil, o zamanlar məskunlaşan dünyanın üçdə birində milyonlarla insanı köçürdü; və daha çox qurbangahları, tanrıları, dinləri, ideyaları, inancları və ruhları köçürdü. Filosof, natiq, həvari, qanunverici, ideyalar qalibi, rasional inancları bərpa edən... İyirmi yerüstü imperiyanın və bir mənəvi imperiyanın qurucusu – yəni Məhəmməddir. İnsanın böyüklüyünün ölçülə biləcəyi bütün meyarlara gəlincə, soruşa bilərik ki, ondan böyük insan varmı? Alfons de Lamartin
 • Mən dinə bir xəstəlik, insan irqi üçün adı qoyulmamış bir səfalətin qaynağı kimi baxıram. Bertran Rassel
 • Məndən soruşsalar ki, niyə ürəyimdə din yoxdur, cavab verəcəm ki, mən onu itirmişəm, günahkar dindir. Fridrix Şiller
 • Mənim dinim budur: Hər öhdəliyi etmək və bunun üçün həm burada, həm də buradan sonra bir mükafat gözləməmək. Bertran Rassel
 • Mənim dinim dünyadakı hər dinin əsasını təşkil edən humanizmdir. Əbdül Səttar Ədhi
 • Mənim üçün müxtəlif dinlər eyni bağın gözəl çiçəkləridir, ya da eyni əzəmətli ağacın budaqlarıdır. Mahatma Qandi

N[redaktə]

 • Namus anlayışı, zaman, din, iqlim, ənənə və xüsusilə geyim şəklinə görə dəyişən qərarsız bir ərdəmdir. Əhməd Haşim

S[redaktə]

 • Sufinin dini dünya dinlərindən ayrı deyil. İnsanlar öz xilaskarlarının adları və həyatları uğrunda boş yerə mübarizə aparıblar və öyrədilən həqiqətdə bir-biri ilə birləşmək əvəzinə dinlərini xilaskarlarının adı ilə adlandırıblar. Bu həqiqəti bütün dinlərdə görmək olar, istər bir ümmət digərini bütpərəst, istər kafir, istərsə də bütpərəst adlandırır. Bu cür insanlar iddia edirlər ki, onların yeganə kitab, ibadətgahları isə Allahın yeganə yurdudur. Təsəvvüf fəlsəfəni qəbul etməyənlərin müəyyən bir fəlsəfəyə tətbiq etdikləri addır; buna görə də onu həqiqətən bir din kimi təsvir etmək olmaz; bir din ehtiva edir, lakin özü bir din deyil. Təsəvvüf dindir, əgər din ondan öyrənmək istəyirsə. Amma o, dindən kənardır, çünki o, hər bir nəfsin nuru, ruzisidir, fani varlığı ölümsüzlüyə qaldırır. İnayat Xan

T[redaktə]

 • Təhsilin mahiyyəti onun dini olmasıdır. Namaz qıl, dini təhsil nədir? Dini təhsil vəzifə və ehtiram aşılayan bir tərbiyədir. Vəzifə hadisələrin gedişatına potensial nəzarətimizdən irəli gəlir. Əldə edilə bilən bilik məsələni dəyişdirə bildiyi yerdə, cəhalət pislik günahına malikdir. Və ehtiramın əsası bu qavrayışdır ki, indiki zaman öz daxilində varlığın tam cəmini, geriyə və irəliyə, zamanın bütün amplitudasını, yəni əbədiyyəti saxlayır. Alfred Norz Vaythed
 • Türklər və kürdlər min illik ortaq din, ortaq tarix və ortaq coğrafiya nəticəsində həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən birləşdilər. Bu gün ümumi düşmənlər ümumi təhlükələrlə üzləşirlər. Bu təhlükələrdən yalnız ortaq bir əzmlə qurtula bilərlər. Bu halda, böyük əminliklə deyə bilərik ki, bu iki millətin bir -birinə olan sevgisi hər iki tərəf üçün həm dini, həm də siyasi bir fərziyyədir. Kürdü sevməyən bir türk varsa, o türk deyil, türkü sevməyən bir kürd varsa, o da kürd deyil. Ziya Göyalp

Y[redaktə]

 • Yoxsulam, doğrudur. Amma pula məndən çox ehtiyacı olanlar var. 20 ildir, eyni şalvarı və ayaqqabıları geyinirəm. Məncə, mömin müsəlman belə davranmalıdır. Çünki din, dil, irq ayrı-seçkiliyi etmədən insanlara xidmət etmək ən böyük cihaddır. Əbdül Səttar Ədhi

İstinadlar[redaktə]

 1. Əhmədinejad dünyanı çaşdırdı
 2. "Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Milli Dirilik; Azərbaycan Davası; Məqalələr, Nitqlər 1914-1954". 18 sentyabr 2021 tarixində arxivləşdirilib.
 3. Mehman Kərimov. Müdrikliyə, ədalətə, uğura 40 çağırış. Bakı, 2017.səh.196
 4. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.84
 5. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.84
 6. [1]Xoşbəxtlik ehtimalımız. Aforizmlər. Ziqmund Freyd. Bakı,2015
 7. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.84
 8. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.458