Əxlaq

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search

Əxlaq (әr. — xasiyyәt, tәbiәt sözünün cәmi) — İnsanın mənəvi keyfiyyətini, əhvali-ruhiyyəsini müəyyən edən etik normalar; mənəviyyat. İctimai şüur formalarından biri; ictimai hәyatın bütün sahәlәrindә (mәişәt, ailә, әmәk prosesi, elm vә siyasәt) insanların davranışını tәnzim edәn sosial institut. Əxlaq insanların öz davranışlarında rәhbәr tutduqları prinsip, norma vә qaydaların mәcmusu, onların hәyatda bir-birinә, ailәyә, işlәdiyi kollektivә, millәtә, bütövlükdә cәmiyyәtә olan münasibәtinin ifadәsidir.

Wikipedia logo
Əxlaq haqqında Vikipediyada məqalə var.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A[redaktə]

 • Adi günlərdə biz öz əxlaqımızdan çox az istifadə edirik. Bazar günü isə onun təmirə ehtiyacı olur. Mark Tven
 • Ağıllı idarə olunan insan həyatı - ən xoşbəxt, ən yüksək əxlaqlı həyatdır. [1] Məhəmməd Tağı Sidqi
 • Ağrımaq, zəif insanın bir xüsusiyyətidir və əxlaqsızlıqdır. Əxlaq da köləyə xasdır.Vicdan əxlaqı yerinə dahilik yəni iqtidara aparan əxlaqı qoymaq lazımdır.Fridrix Nitsşe

B[redaktə]

 • Bаşçıyа əxlаqın və yа intizаmın zəifləməsi ilə bаrışmаq yоlvеrilməzdir. О, əxlаq və intizаmа söykənir və еlə özü də оnlаrı yаyır. Atilla
 • Biz "insan" deyəndə ilk növbədə onun əxlaqını nəzərdə tuturuq. Əxlaqdan kənarda insan yoxdur, yalnız heyvan var. Sinoplu Diogen
 • Bizdən sonrakı nəsillərə faydalı olacaq şəkildə yaşamadıqca və onlara bir az daha görüş, düşünmə, bir az daha çox cəsarət və əxlaq sağlamlığı bıraxmaıdqca həyatdan çəkilməyin. P. Pecaut

Ə[redaktə]

 • Ədalətin olmadığı yerdə əxlaq da yoxdur. Mişel de Monten
 • Əxlaq bütün qanunlardan alidir. Samuel Smayls
 • Əxlaq da sənətdə olduğu kimi heç danışılmaz, ancaq yaşanar. Ernest Renan
 • Əxlaq gözəllik libasında meydana çıxmalıdır. Hegel
 • Əxlaq insanın xarakterində olmalıdır. İmmanuel Kant
 • Əxlaq qanunlarını tapdalamağa heç gəlməz, dərhal qisaslarını alarlar. Lev Tolstoy
 • Əxlaq prinsipləri, həndəsənin dəyişməz qanunlarına bənzər. Tain
 • Əxlaqi davranışın keyfiyyəti işin içində olan insanların sayına tərs mütənasib olaraq dəyişir. Oldos Haksli
 • Əxlaqın olmadığı yerdə qanun bir şey edə bilməz. Napoleon Bonapart
 • Əxlaqını itirmiş ölkə məhv olmağa məhkumdur. Samuel Smayls
 • Ən yaxşı əxlaq məktəbi ailədir. Samuel Smayls
 • Əsl yetimlər anadan atadan deyil elm və əxlaqdan məhrum olanlardır. Həzrəti Əli
 • Əsl yüksək əxlaqlı, xeyirxah adam yalnız o adam hesab edilə bilər ki, o, özünün bütün hərəkət və davranışlarını əsil vətənpərvərliklə uyğunlaşdırsın. Mirzə Fətəli Axundov
 • Əxlaqı pozğun, adəti pis, pasibanı yox; Qəlbim yanar ona, deyərəm: “Ay yazıq çocuq!” Abbas Səhhət

H[redaktə]

 • Həyatda müvəffəq olmanın əsaslı vasitəsi xarakter və əxlaq möhkəmlikdir. İsmət İnönü

G[redaktə]

 • Gözəl olan hər şey əxlaqidir. Flober
 • Gözlərin həyası, üzün isməti, iffətin zinəti, halal qazancın bərəkəti, səbrin yolu və qəlbin cövhəri əxlaqdır. Füyuzat jurnalı
 • Gözəl əxlaqı, pak və səmimi ürəyi, həddən artıq zirəkliyi və qabiliyyəti Budağı müəllimlərə və həm də yoldaşlarına çox sevdirdi. Əli Vəliyev

İ[redaktə]

 • İnsanı heyrətləndirən və heyran edən iki şey var ki, bunlardan biri başımızın üstündəki ulduzlu səma, o biri isə daxilimizdəki əxlaqi qanundur. İmmanuel Kant
 • İnsanın qiyməti onun qabiliyyəti və əxlaqı ilə ölçülür. Əvəz Sadıq

Ö[redaktə]

 • Öz subaylarınızı evləndirin. Bu əmələ Allah-taala onların əxlaqını gözəlləşdirər, ruzilərini artırar və mərdliklərini çoxaldar. Məhəmməd peyğəmbər

S[redaktə]

 • Səhiyyə sahəsində işləyənlər öz canını fəda etməyi bacarmalıdır. Bu heç də qəhrəmanlıq deyil, adi əxlaq normasıdır. Əziz Əliyev

N[redaktə]

Nizamülmülkün yazdığı siyasətnamə – tarix, Nizaminin nəzmə çəkdiyi siyasətnaməsi isə bir əxlaq dərsidir. Məmməd Səid Ordubadi

M[redaktə]

 • Mən … müsəlman xalqlarının əxlaq və rəftarını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə bir neçə səhnə əsəri yazmışam. Mirzə Fətəli Axundov
 • – Mehriban açıqdan-açığa görürdü ki, Səlim əxlaq və təbiətcə ətrafında gəzib dolaşan, evinə qonaq gələn adamların heç birinə bənzəməyir. Seyid Hüseyn Sadiq

İstinadlar[redaktə]

 1. Aforizmlər və hikmətli sözlər, Bakı,2005