Qanun

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search
Codex HammurabiA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Adamların qanunla qorunmaq dərəcəsinə çatması yüksəlişdirmi? Xudu Məmmədov

A[redaktə]

 • Adət qanun deyil, amma qanun qədər hökmü var. İngilis atalar sözləri
 • Axmaq və dahi qanun qarşısında bərabər olmamalıdır. Aleksis Karrel
 • Allahdan hökmdar, hökmdardan qanun. Latın atalar sözləri
 • Allahların məhkəməsi necə də mükəmməldir! Məgər hansısa bir dövlət, atanın, yaxud babanın törətdiyi cinayətə görə oğlu və nəvəni mühakimə edən qanun təsis edən qanunvericini qəbul edərdi? Mark Tulli Siseron
 • Az danışana çox qanun lazım deyil. Xarilay
 • Azadlığın əsas vəzifəsi insanların qanuna qarşı çıxmasına mane olmaqdır. Şarl Lui Monteskyö
 • Azərbaycanda həqiqətən vətəndaşların əksəriyyəti müsəlmanlardır (statistikaya görə sakinlərin 96 faizi İslam mədəniyyətinin daşıyıcılarıdır), lakin Azərbaycan dünyəvi dövlətdir və konstitusiyaya görə, bütün ənənəvi dinlər qanun qarşısında bərabərdir.[1] Aleksandr İşein

B[redaktə]

 • Bir universal qanun vardır: bu ədalət qanunudur. Ədalət bir millətin hüququnun təməl daşıdır. Aleksis de Tokvil
 • Bütün ədalətsizliklər arasında ən dözülməzi qanun adı altında törədilən ədalətsizlikdir. Aristotel

C[redaktə]

 • Cəmiyyətdə ən birinci qanun qanuna hörmət qanunu olmalıdır. Jan Jak Russo

D[redaktə]

 • Dövlət o zaman möhkəm olur ki, qanunlara əməl edilsin. Evripid
 • Dövlət öz zorakılığını qanun, amma fərdin zorakılığını cinayət adlandırır. Maks Ştirner
 • Dövlətlilər üçün qanun yoxdur. Teluqu atalar sözləri

Ə[redaktə]

 • Ədalətsizliyin üç növü var: adi zorakılıq, qanun adı ilə pərdələnən zorakılıq və qanunun öz qəddarlığı. Frensis Bekon
 • Əxlaq mövzusunda inandığım qanun budur; bir şeyi etdikdən sonra özünü yaxşı hiss edirsənsə o əxlaqidir; əgər özünü pis hiss edirsənsə o qeyri əxlaqidir. Ernest Heminquey
 • Əxlaqın olmadığı yerdə qanun bir şey edə bilməz. Napoleon Bonapart
 • Ən ali qanun xalqın rifahıdır. Mark Tulli Siseron

G[redaktə]

 • Güclünün zəifləri əzməsinə qanun da, əxlaq da yol vermir. İntellektual gücün isə başqa əraziyə müdaxiləsinin nə hüquq, nə də əxlaq müstəvisində qarşısı alınmır. Tur Xander
 • Gücün hökm etdiyi yerdə qanun gücsüzdür. Menandr
 • Güçün kimin tərəfində olmasının mənim üçün əhəmiyyəti yoxdur, əhəmiyyətli olan odur ki, qanun kimin tərəfindədir. Viktor Hüqo
 • Günah öz düşüncəsini yaymaqla olar. Halbuki mən sadəcə susdum. Belə susduğuma görə heç bir qanun məni, ədalətə görə, haqlı olaraq cəzalandıra bilməz. Tomas Mor

H[redaktə]

 • Hakim – danışan qanun, qanun isə – lal hakimdir. Mark Tulli Siseron
 • Heç bir qanuna tabe olmamaq özünü xilasedici müdafiədən məhrum etmək deməkdir, çünki qanunlar bizi təkcə başqalarından deyil, özümüzdən də müdafiə etmək üçündür. Henrix Heyne
 • Hətta quldurların da öz qanunları var. Mark Tulli Siseron

X[redaktə]

 • Xalq qanun yolunda öz yaşadığı qala divarları uğrunda vuruşduğu kimi vuruşmalıdır. Heraklit

İ[redaktə]

 • İnsanlar bir birinə qarşı xəbərçilik etməyə başladıqdan sonra, onların ürəklərində qanun yer alıb. Rüşvət vermək gizli işdir. Əgər insanlar rüşvət almaq və ya təklif etmək zamanı bir birinə qarşı xəbərçilik etməyə başlasalar, onda hər şey məhv olacaq. Buna görə qanun qarşısında keçilməz qorxu olmalıdır. İnsanlar rəhbərin qərarını yox, qanunu yerinə yetirməlidir. Bu prinsip ən ağır cəzaların köməyi ilə təyin olunub. Məsələn, taxt-tac varisi qanunlara əməl etmədiyinə görə, sarayda ən hörmətli adam olan onun müəlliminin burun və qulaqlarını kəsmişdir. Bundan sonra məmurlar və ölkənin əhalisi qanunları icra etməyə başlamışdır. Şan Yan

K[redaktə]

 • Kamilliyə can atan insan üçün elmlərin ən gərəklisi qanunlar haqqında elmdir. Platon
 • Kəramət ona deyərlər ki, arvadın məhəbbət və şəfəqqətini artıran şeyləri ondan əsirgəməyəsən. O, bunları itirə biləcəyindən qorxaraq, ev işlərinə diqqətini artırar, ərinin sözünə baxıb hayına qalar və beləliklə, ailədə mehribanlıq və qayda-qanun olar. Nəsirəddin Tusi
 • Kim ki, hər şeyi yalmız qanun gücünə nizama salmaq istəyir - qüsurları düzəltməkdən daha çox qüsur doğurur. Benedikt Spinoza

Q[redaktə]

 • Qan eylə qanun ilə. Azərbaycan atalar sözləri/Q
 • Qanun dişlə (qoşqu aləti) kimi bir şeydir, hara döndərsən ora dönər. Rus atalar sözləri
 • Qanun dövlətin canıdır. Cansız bədən ölü olduğu kimi qanunsuz dövlət də məhvə məhkumdur. Demosfen
 • Qanun güclüdür, lakin məhrumiyyət və ehtiyac ondan da güclüdür. Hökmdar həmişə bunu nəzərə almalıdır. Horatsi
 • Qanun gücsüz olan yerdə dərd qadirdir. Fin atalar sözləri
 • Qanun hamı üçün eynidir; ləyaqət isə hər bir insanın özü üçün könüllü qoyduğu əlavə qadağalarla müəyyənləşir. Əbu Turxan
 • Qanun həmişə güclünün tərəfindədir. Nikkolo Makiavelli
 • Qanun hörümçək toru kimi bir şeydir: eşşək arısı ilişib qalar, milçək keçib gedər. Rus atalar sözləri
 • Qanun ilə el genişlənər, dünya nizama düşər. Zülm ilə kiçilər, dünya qarışar. Yusif Balasaqunlu
 • Qanun insanı lərzəyə gətirən sözlərlə ifadə edilməlidir.[2] Tit Lukretsi Kar
 • Qanun kölələr üçün məcburiyyətdir, azadlar üçün ehtiyac. Demand
 • Qanun, lazım olan şeyi etməyi əmr edir, ona qarşı olanı isə qadağan edir. Mark Tulli Siseron
 • Qanun müdriklər üçün məşğuliyyət, axmaqlar üçün məhdudiyyət. [3] Şan Yan
 • Qanun necə yozulursa, elə də olur. Fin atalar sözləri
 • - Qanun! Sən qanunu pozursan!

— Hə, nə olsun?

— O olsun ki, bizim qanundan başqa heç nəyimiz yoxdur! Uilyam Qoldinq

 • Qanun tərbiyəyə arxalanmasa, nə qədər ədalətli belə olsa, o uzun ömürlü sayıla bilməz. Plutarx
 • Qanun tiranın öz qəzəbinə verdiyi möhlətdir. Apolloni
 • Qanun uzaqdadır, yumruq yaxında. Koreya atalar sözləri
 • Qanun üzrə deyil, vicdan üzrə mühakimə et. Rus atalar sözləri
 • Qanun və qərarların çoxluğu cinayətlərin az olması demək deyildir, əksinə. Lao-tszı
 • Qanunlar - dövlətlərin hökmdarlarıdır. Alkimdamant
 • Qanunlar insanın xoşbəxtliyi üçün yaradılıb. Mark Tulli Siseron
 • Qanunlar oğrular olduğu üçün yazılır. Koreya atalar sözləri
 • Qanunlar yalnız mülki birliyin şərtləridir. Qanunlara tabe olan xalq onların yaradıcısı olmalıdır. Birliyə daxil olan hər bir kəs, eyni zamanda birgə yaşama şərtlərini müəyyən etməlidir. Jan Jak Russo
 • Qanunlar yalnız orta təbəqəli insanlara münasibətdə tam gücü ilə işləyir. Onlar varlıların sərvətlərinə və yoxsulların dilənçi vəziyyətlərinə qarşı gücsüz olur. Varlılar bu qanunları saya salmır, yoxsullar isə onlardan qaçır. Biri toru qırır, digəri isə onun arasından keçir. Jan Jak Russo
 • Qanunları bilmək onun sözlərini xatırlamaq yox, onların mənasını dərk etməkdir. Mark Tulli Siseron
 • Qanunları yeniləri ilə əvəz etmək - gücün sübutudur. Şan Yan
 • Qanunlara ədalətli olduğuna görə deyil, qanun olduğuna görə hörmət edirlər. Monten
 • Qanunların çox olduğu yerdə dövlət daha çox korlanar. Qai Korneli Taçit
 • Qanunların gücü icraçıların sərtliyindən daha çox onların müdrikliyindən asılıdır. İctimai iradə isə çəkisini daha çox onun diktə etdiyi ağıldan alır. Jan Jak Russo
 • Qanunların sayı nə qədər çox isə sui-istifadə də o qədər çox olar. Qai Korneli Taçit
 • Qanunun son dərəcə ciddiliyi son dərəcə ədalətsizlikdir. Mark Tulli Siseron
 • Qanunsuz və ədalətsiz dünyada yaşayan insan yırtıcı heyvanlardan da təhlükəlidir. Aristotel
 • Qayda-qanun qoy sənin ilahin olsun! Ona yorulmadan ürəkdən qulluq et: qayda-qanun bütün şeylərin birliyidir. Təbiətin özü onun vasitəsi ilə mövcuddur. Pifaqor
 • Qayda-qanun olan ölkədə hərəkətlərində, danışığında cürətli ol. Qayda-qanun olmayan ölkədə hərəkətlərində cürətli, danışıqlarında isə ehtiyatlı ol. Konfutsi
 • Qətlə yetirilən şəxsin pozğunluğu qanun qarşısında qatilə bəraət qazandıra bilməz. Artur Konan
 • Qüvvət qanun deyil. Alman atalar sözləri

M[redaktə]

 • Məmur məni qanun adına həbs etdi, mən onu azadlıq adına şillələdim. Klement Duval
 • Mənim üçün əhəmiyyəti yoxdur ki, güc kimin tərəfindədir; əhəmiyyəti olan odur ki, qanun kimin tərəfindədir. Viktor Hüqo
 • Mühəndislik hesablamalarına əsasən inşa edilməyən bir bina neçə yıxılarsa, əbədi bir qanun sayılan ədalətdən məhrum olan imperatorluqlar da eləcə çökər..[4] Jan Batist Anri Lakorder

O[redaktə]

 • O dövlət demokratikdir ki, orda dədə-baba adətiylə Allahlara səcdə edilir, valideynlərin hörməti saxlanılır, böyüklərə ehtiram göstərilir, qanunlara itaət olunur və bütün bunlarla yanaşı həlledici qələbə xalqın böyük əksəriyyətlə qəbul etdiyi qərarlara məxsusdur. Polibi
 • O dövlət qüdrətlidir ki, onun vətəndaşları şaha itaət edir, şahları isə qanunlara. Süleyman peyğəmbər

Ö[redaktə]

S[redaktə]

T[redaktə]

 • Təbiət qanunları ilə cəmiyyət qanunlarının əsas fərqi ondan ibarətdir ki, birinciləri cəzasız pozmaq mümkün deyil, ikinciləri isə mümkündür. Xudu Məmmədov

İstinadlar[redaktə]

 1. Если человек с Богом — он на своём месте, «Кифа» (20 сентября 2012 года).
 2. Aforizmlər. Bakı, 2013. səh.29.
 3. Aforizmlər. Bakı, 2013. səh.30.
 4. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.136