Azərbaycan atalar sözləri/Q

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search
K Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
L
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


Qa[redaktə]

 • Qabağa keçirsən, deyirlər bicdir, dala qalırsan, deyirlər gicdir.
 • Qabağım qovurğa qovurur, dalım saman sovurur.
 • Qabağına baxmayanın ayağına daş dəyər.
 • Qabil şagird ustad olar ustada.
 • Qaçağı el saxlar.
 • Qaçan da Allahı çağırır, qovan da.
 • Qaçanı qovmazlar, yıxılanı vurmazlar.
 • Qaçırılan fürsət bir də düşməz ələ.
 • Qaçmaq da hünərdəndir.
 • Qaçmaq da hünərdir, qovmaq da.
 • Qadın bənnadır, kişi fəhlə.
 • Qafil başın ağrısını beyin bilər.
 • Qafil quşun ovçusu çox olar.
 • Qafil yaşamaqdan ölmək yaxşıdır.
 • Qala içəridən alınar.
 • Qalan işə qar yağar.
 • Qamış bizim eldə bitər, sümsüyünü ləzgi çalar.
 • Qamış ola, çamış ola, görməmiş ola...
 • Qan eylə qanun ilə.
 • Qan yol verməz.
 • Qanacaqlı həm qanar, həm qandırar.
 • Qanadı quşdan kirə istəməz.
 • Qanan ilə daş daşı, qanmaz ilə yemə aşı.
 • Qanan kim, qandıran kim?
 • Qanana bir söz yetər, qanmayana yüz oxu.
 • Qanana da can qurban, qanmayana da, dad yarımçıq əlindən.
 • Qanı qan ilə yumayıblar.
 • Qanı su ilə yuyarlar.
 • Qanlıdan qada əskik olmaz.
 • Qanlını qan tutar.
 • Qanmaza hörmət edərsən, deyər:-Məndən qorxur.
 • Qanmaza qoşulanı qanmaz çağırarlar.
 • Qanmaza yumruğunu əvvəl düyünlə, sonra söz qandır.
 • Qanun zora tabedir
 • Qapan it dişin göstərməz.
 • Qapıdan qovursan, bacadan gəlir.
 • Qapılan qapanın, tapılan tapanındır.
 • Qar dağa çıxar dadlanar.
 • Qar gedəndən sonra qaranın üstü açılar.
 • Qar ili - var ili
 • Qar yağmağıynan qarğa ağarmaz.
 • Qara gün adamı tez qocaldar.
 • Qarlı qış barlı olar.
 • Qara dolaşaya qırmızı papuş yaraşmaz.
 • Qara eşşək, ağ palan?!
 • Qara eşşəyin başına yüyən vuranda qatır olmaz.
 • Qara günün ömrü az olar.
 • Qara xəbər tez yayılar.
 • Qara qız bəzənincə toy əldən gedər.
 • Qara qız gəlin oldu, ürəyi sərin oldu.
 • Qara qız gəlməsəydi, külbəni kim odlardı.
 • Qara qızdan xatın olmaz, boz eşşəkdən qatır olmaz.
 • Qara qızın baxtı olsaydı, anadan ağ doğulardı.
 • Qara qul özünü öldürdü ki, ağasına zərəri olsun.
 • Qara qula şahlıq versən, əvvəl nənəsinin əmcəyini kəsər.
 • Qara məni basınca mən qaranı basım.
 • Qarabaxt dağlara çıxanda dağları duman alar.
 • Qaraca üzüm var, doğruca sözüm.
 • Qaraçı bir ələk verib, elə bil evə dirək verib.
 • Qaraçı qaraçıya öpüş verməz.
 • Qaraçının koyxası qaraçı olar.
 • Qaradan artıq boya olmaz.
 • Qaraquş sümüyü ölçər udar.
 • Qaraquşa xeyir öz dimdiyindən toxunar.
 • Qaranlıqda halva yeyənin sirrini Xuda bilir.
 • Qardaş qardaşı bıçaqlar, dönüb yenə qucaqlar.
 • Qardaş qardaşın yoxluğun istər, ölümün istəməz.
 • Qardaş yaman gündə arxadır.
 • Qardaş olaq, tən (yarı) bölək.
 • Qardaşım xandır, xatunu sevinsin.
 • Qardaşın necə adamdır? Yoldaş olmamışam.
 • Qarğa çəmdək üstə yığılar!
 • Qarğa döşün çəkməklə qaz olmaz.
 • Qarğa gəldi kəklik yerişi yeriyə, öz yerişin də itirdi.
 • Qarğa ilə dost olanın yediyi peyin olar.
 • Qarğa, qarğa məndə qoz var!
 • Qarğa qarğanın gözünü çıxartmaz.
 • Qarğa qarğaya deyər üzün qaradır.
 • Qarğa nədir qaşığı nə ola, birə nədir büzüyü nə ola?!
 • Qarğa özü nədir ki, qarıltısı da nə ola?
 • Qarğa özün quş bilir, xaşıl özünü aş.
 • Qarğadan gözəl quş istədilər, balasını göstərdi.
 • Qarğalar mənim toyuğumdu, yumurtasın görmərəm.
 • Qarğanı yüz il bəslə, yenə tərlan olmaz.
 • Qarğıdalı unu it qudurdar.
 • Qarğış tökən alqış görməz.
 • Qarğışlı baş çox yaşayar.
 • Qarı dizinə döyməklə dəvə pambıqdan çıxmaz.
 • Qarı düşmən dost olmaz, əyridi bir damarı.
 • Qarı var - arpa unundan aş elər, qarı var - buğda unun daş elər.
 • Qarın başa bəladır.
 • Qarın başdan aşağıdır - deyiblər.
 • Qarın doyuran aşı göz tanır.
 • Qarın qardaşdan irəlidir.
 • Qarın səndən aşağıdır.
 • Qarınlar doyandan sonra yetimlər yada düşər.
 • Qarnı tox olan qayğısız olar.
 • Qarnım doyandan sonra bal da olsa yemərəm.
 • Qarnım üçün deyil, qədrim üçündür.
 • Qarnımdaykən qanımı yeyər, çölə çıxar canımı.
 • Qarnın doymayan yerdə aclığını bildirmə.
 • Qarışqadan ibrət al; yaz ikən qışı düşün.
 • Qarışqanın il yığıntısını baqqal bir dəfəyə tərəziyə qoyar.
 • Qarışqanın ölümü yetəndə qanad gətirər.
 • Qarpız doyumluq üçün deyil, sərinlik üçündür.
 • Qarpız kəsməklə ürək böyüməz.
 • Qarpız qarın doyurmaz.
 • Qarpız-qovun yata-yata böyüyər.
 • Qarpız yediyi bəs deyil, hələ tumunu da çırtlayır.
 • Qart köpək yedəyə gəlməz.
 • Qaş düzəldən yerdə vurdu gözün də çıxartdı.
 • Qaş-daşı sərraf tanır, nə bilər hər divanə.
 • Qaşıq çömçədən irəli olub.
 • Qaşıqla aş verib sapıyla göz çıxarma.
 • Qaşına baxma, gözünə bax, ağzındakı sözünə bax.
 • Qaşıyıram qanım çıxır, qaşımıram canım çıxır.
 • Qaşqası böyük olanın sözü çox danışılar.
 • Qatıq süzülü - şoru qalar, ayran süzülü - nəyi qalar?
 • Qatır atasını görməsəydi, özünü xanzadə bilərdi.
 • Qatır nə bilir xatır?
 • Qatırdan soruşdular: dədən kimdir? Dedi: nənəm atdır.
 • Qaydanı pozan peşiman olar.
 • Qayğı ilə borc ödənməz.
 • Qayış bilər kotan nə çəkir.
 • Qaynanamı bağda ilan vuraydı, qaynatama Məkkə qismət olaydı. [1]
 • Qayınananın gücü qızına çatar.
 • Qaynayan qazan qapaq tutmaz.
 • Qaz uçdu, qarğa qondu.
 • Qaz vur, qazan doldur.
 • Qazan daşanda çömçənin biri bir tümənə gedər.
 • Qazan deyər: dibim qızıldır, Çömçə deyər: bulanmışam çıxmışam.
 • Qazan qarası gedər, üz (namus) qarası getməz.
 • Qazan qazana deyər: üzün qara olsun!
 • Qazan olmayan yerdə güvəc də qazandır.
 • Qazan üstüörtülü qaynar.
 • Qazana nə qoysan çömçəyə o gələr.
 • Qazanan qazandığını yesə xan, bəy acından ölər.
 • Qazanc qudurdu, mayanı basdı.
 • Qazanclı yük yüngül olar.
 • Qazandığın darı olsun, çuvalın səbət?!
 • Qazanmayınca qazan qaynamaz.
 • Qazı ağadan alacağın olsun, nə verər, nə danar.
 • Qazı da bilir, quzu da.
 • Qazı evində girdəkan boldur, amma sayı var.
 • Qazıdan qardaş olmaz.
 • Qazının çörəyini qarışqa da yeməz.
 • Qazının yanına tək gedən şad qayıdar.

Qe - Qə[redaktə]

 • Qeyrəti olan torpağı qızıla döndərər.
 • Qədirbilməzin başmağın cütləyəndə deyər: o yana dur, gözümü çıxartmışdın.
 • Qəlb ki var, şüşədir, sındırma, yamamaq olmaz.
 • Qəlb odur ki, qəlbindəkin deməyə...
 • Qəlbdən - qəlbə yol olu.
 • Qələm düşmən əlindədir.
 • Qələm əyri yonulsa da doğru yazar.
 • Qələm qılıncdan itidir.
 • Qələm yazanı qılınc poza bilməz.
 • Qələmə gətirən eşşəyin qabıq gəmirən qoduğu olar.
 • Qələmin ucu - qılıncın gücü.
 • Qələndər dərd əlindən dağa çıxıb, görən deyir: bəxtəvər yaylağa çıxıb.
 • Qəlp mal yiyəsinə qayıdar.
 • Qəlp odur ki, qəlbindəkini deməyə.
 • Qəm dağı yerindən qopardar.
 • Qəm hara gedirsən? Qəmin yanına.
 • Qəm səni yeyər, sən qəmi yeyincə.
 • Qəmli ürək ölməsə də dirilməz.
 • Qərib dərdin tək ağlar.
 • Qərib it hürəndə özünə hürər.
 • Qərib it yeddi məhəllədən qovular.
 • Qərib iti yad məhəllədən qovarlar.
 • Qərib itin quyruğu qıçının arasında olar.
 • Qərib quşun yuvası olmaz.
 • Qərib quşun yuvasını Tanrı öz əliylə tikər.
 • Qəribi baxışından tanıyarlar.
 • Qəribi vurmuşlar, "Vay, vətən" demiş.
 • Qəribin boynu bükük olar.
 • Qəribin dostu olmaz.
 • Qəribin kimsəsi yox, Allahı vardır.
 • Qəribin yaxşılığını gizlədib, pisini yayarlar.
 • Qəriblikdə ölənin börkü nişanə gedər.
 • Qəşənglik vardan olur, olmasa hardan olur.
 • Qətrandan olmaz şəkər, olsa da cinsinə çəkər.
 • Qəza ilə oyun olmaz.
 • Qəza işin işlər, bizə qalar təşvişlər.
 • Qəzadan qaçmaq olmaz.

Qi - Qı[redaktə]

 • Qiblə pakdı.
 • Qisas qiyamətə qalmaz.
 • Qismət göydən zənbillə enməz.
 • Qismətdə olan gəlir.
 • Qismətdən artıq yemək olmaz.
 • Qismətdən qaçmaq olmaz.
 • Qiymətli yük yüngül olar.
 • Qıfıl oğru üçün deyil, doğru üçündür.
 • Qıldığın namaz hürkütdüyün qurbağaya dəyməz.
 • Qılıqlı quzu yeddi ana əmər, qılıqsız birindən də qalar.
 • Qırağına bax bezin al, nənəsinə bax qızın al.
 • Qırx illik balığa üzmək öyrədir.
 • Qırxında öyrənən gorunda çalar.
 • Qırqovul başını kola soxar, quyruğundan xəbəri olmaz.
 • Qısıla-qısıla behiştə gedincə öyünə-öyünə cəhənnəmə gedəsən.
 • Qışın qarı, yayın barı.
 • Qız ağacı, qoz ağacı, hər keçən bir daş atar.
 • Qız alan alana kimi, qız verən ölənə kimi.
 • Qız alan göz ilə baxmasın, qulağı ilə eşitsin.
 • Qız alanın ya bir çuval pulu gərək, ya da bir çuğal yalanı.
 • Qız anadan görməyincə öyüd almaz.
 • Qız anadan qorxmasa, öyüd almaz.
 • Qız anadan öyüd alar.
 • Qız da oğlan da övladdır, hər ikisi bir-birindən şirin.
 • Qız evi, naz evi.
 • Qız evində toydur, oğlan evinin xəbəri yox.
 • Qız evindən oğul bucağı yaxşıdır.
 • Qız evlərdə tanınar, ipək dəzgahda.
 • Qız ilə qızıl gizlin gərək.
 • Qız kəsilməmiş qarpıza bənzər.
 • Qız qarıyanda dayısınin boynuna düşər.
 • Qız qızanda tez soyuyar, vay ondan ki, dul qıza.
 • Qız qızıl alma, qızı gözdən salma.
 • Qız qundaqda,cehizi sandıqda.
 • Qız yükü - duz yükü.
 • Qızı otaqlıya yox, papaqlıya ver.
 • Qızı özbaşına qoysan, ya halvaçıya gedər, ya nağaraçıya.
 • Qızı saldın beşiyə, cehizi çək eşiyə.
 • Qızıl Xızırı oynadar.
 • Qızıl inək qaraqabaq gəlinə süd verməz.
 • Qızıl qəfəsdən hər quşun tikdiyi yuva xoş.
 • Qızıl palçıqda da parıldar.
 • Qızıldan çarıq geysən, yenə adı çarıqdı.
 • Qızıldan taxtın olunca bir quruca baxtın olsun.
 • Qızılquş əldə gəzər, gözəl qız - dildə.
 • Qızılquşun ayağında qumro olar.
 • Qızıllı əli bıçaq kəsməz.
 • Qızım sənə deyirəm, gəlinim, sən eşit.
 • Qızın döyməyən, dizin döyər.
 • Qızın isməti, atanın dövləti.
 • Qızını vermə dəəli dəvəçiyə, dəvəsi gedər, dəlisi qalar.
 • Qıznan qızıl gizli gərək.

Qo[redaktə]

 • Qoca at da arpa yeyər.
 • Qoca ayrı, qocaman ayrı.
 • Qoca evin sütunudur.
 • Qoca qurd yuvasından əl çəkməz.
 • Qoca öküzü oldürmək olar, öyrətmək olmaz!
 • Qoca tülkü hiyləbaz olar.
 • Qoca tülkü tora düşməz.
 • Qocadan demək, Cavandan əmək.
 • Qocalıq gəldi getməzdir, cavanlıq getdi gəlməzdir.
 • Qocalıq soruşmaz - gələr.
 • Qocalıqda yorğalıq.
 • Qocanın biliyi, cavanın biləyi.
 • Qocaya gedən quyruq yeyər, cavana gedən yumruq yeyər.
 • Qocaya gülən özünə gülər.
 • Qocaya hörmət elə, sən də qocalacaqsan.
 • Qoç döyüşünə qoç dayanar.
 • Qoç igid qurddan çəkinməz.
 • Qoç igiddən qoç törər.
 • Qoçdan qoç törər.
 • Qoçun buynuzu qoça ağırlıq eləməz.
 • Qoduq böyüyər, çulu böyüməz.
 • Qoduq böyüyər eşşək olar.
 • Qoduq hürkəndə anasından qabağa düşər.
 • Qohum gəlməyə-gəlməyə yad olar, yad gələ-gələ qohum olar.
 • Qohumun kimdir? Yaxın qonşun.
 • Qol əti qolda gedər, bud əti budda gedər.
 • Qoldan tutan azdır, yaxadan tutan çox.
 • Qolun sınığı boyuna yükdür.
 • Qoltuğuna qarpız yerləşmir.
 • Qonaq bərəkət gətirər.
 • Qonaq bir gün olar.
 • Qonaq, çörək yeyirsən?
 • Qonaq dur altını süpürüm.
 • Qonaq evinə motal yüklü gələnbuğda yüklü gedər.
 • Qonaq əvvəl gələndə gül üstə oturar, sonra gələndə çul üstə, üçüncü dəfə gələndə kül üstə.
 • Qonaq güclü olsa, ev yiyəsin evdən qovar.
 • Qonaq qonağı istəməz, ev yiyəsi heç birin.
 • Qonaq qonağın hesabın könlündə saxlar.
 • Qonaq özgə evində səliqəli olar.
 • Qonaq sevənin süfrəsi boş olmaz.
 • Qonaq umduğun yeməz, olduğun yeyər.
 • Qonaqsan - xoş gəlmisən, niyə əliboş gəlmisən?
 • Qonağa "get" deməzlər, altından palazı çəkərlər.
 • Qonağa hörmət elərləe, əyərçi kafər ola.
 • Qonağa üz versən, taxta-boxçanı gəzər.
 • Qonağı evə qoyan yox, şahqatarın mıxdan asır.
 • Qonağı gəlməyən evlər yıxılsa yaxşıdır.
 • Qonağı xan olanın anbarında arpa qalmaz.
 • Qonağı qonşuya tanıdarsan, hər ikisindən olarsan.
 • Qonağın ağzına baxarlar, atına yem verərlər.
 • Qonağın könlündən keçən, ev yiyəsinin könlündən keçməz.
 • Qonağın ruzusu özündən qabaq gələr.
 • Qonağını əzizləyən itə də sümük atar.
 • Qonşu aşı dadlı olar.
 • Qonşu çırağı qonşuya işıq salmaz.
 • Qonşu iti qonşuya hürməz.
 • Qonşu, qonşu, gəl savaşaq.
 • Qonşu qonşu olsa, kor qız ərə gedər.
 • Qonşu qonşudan tez durmaq öyrənər.
 • Qonşu qonşunun itiyini bayatı çağıra-çağıra tapar.
 • Qonşu qonşuya baxar, canını oda yaxar.
 • Qonşu qonşuynan boğuşdu, qaraçıya fürsət düşdü.
 • Qonşu muncuğun oğurlayan gorda taxar.
 • Qonşu paxıl olmasa, bağ çəpəri neylər?!
 • Qonşu payı dolu gələr, dolu gedər.
 • Qonşu payı qarın doyurmaz.
 • Qonşuda bişər, bizə də düşər.
 • Qonşuda qız sevənin ürəyində yağ olmaz.
 • Qonşum sağ olsun, ocağından od verməsin.
 • Qonşum şah, mən də şah.
 • Qonşun tox, sən də tox.
 • Qonşuna genəş, bildiyini əldən vermə.
 • Qonşunu iki inəkli istə ki, özün də bir inəkli olasan.
 • Qonşunun haqqı axirət haqqıdır.
 • Qonşunun quzusu qonşuya qoç gorünər.
 • Qonşunun şamından işıq düşməz.
 • Qonşunun toyuğu, qonşunun gözünə qaz görünər.
 • Qonşuya ümid olan şamsız qalar.
 • Qorx payızdan - qabağınca qış gəlir, Qorxma qışdan - qabağınca yaz gəlir.
 • Qorx Tanrıdan qorxmayandan.
 • Qorxaq gündə yüz yol ölər, igid ömürdə bir yol.
 • Qorxaq qaçar hay gəlməmiş, cırmanar keçməyə çay gəlməmiş.
 • Qorxaq nə zərər eylər, nə mənfəət.
 • Qorxaq öz kölgəsindən də qorxar.
 • Qorxan bəzirgan olmaz.
 • Qorxan gözə çöp düşər.
 • Qorxan öküz cütə getməz.
 • Qorxu adama yalan söylədər.
 • Qorxu başa bəladır.
 • Qorxursansa pişikdən, niyə çıxırsan deşikdən.
 • Qorunan baş salamat olar.
 • Qoyma başın balışa, Ver özünü yarışa.
 • Qoyun olasan, ot yeməyəsən.
 • Qoyunu qurda tapşırma.
 • Qozbeli qəbir düzəldər.

Qu - Qü[redaktə]

 • Qudurasan, qurbağa, gedir ilan vurmağa.
 • Qurban olum zərgərə, saldı məni pərgara.
 • Qurbanı biz elədik, yağış Qarabağa yağdı.
 • Quda qudurar, qıznı aparar.
 • Qurd keçiyə dəyməsə, keçi Məkkəyə gedər. [2]
 • Qurdu qoyun dərisində göstərir.
 • Qurdun adı, yesə də, qurddur, yeməsə də.
 • Qurdun səbəbinə quş da yeyər.
 • Qurumuş ağacın kölgəsi olmaz.
 • Quşdan qorxan darı əkməz.
 • Quyuya girərkən ordan çıxmağı da fikirləş.
 • Quyuya su tökməklə quyu dolmaz.
 • Quzğun kimi leş yemə, şahin ol kəklik ovla.
 • Quzusuna qıymayan kabab yeyə bilməz.
 • Qürbət görməyən adam Vətən qədrini bilməz.
 • Qürbətdə xan olunca, Vətənində dilən, gəz.
 • Qürbətdə ölənin papağı nişanə gedər.
 • Qüvvə hər şeyi, ağıl qüvvəni sındırar.

İstinadlar[redaktə]

 1. Rzayev X.Atalar sözü. Bakı: Təbib, 1992, s.32
 2. Atalar sözü: Bakı: Azərnəşr, 1993, səh.226.