Azərbaycan atalar sözləri/Q

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search
< Azərbaycan atalar sözləri
 • Qabağa keçirsən, deyirlər bicdir, dala qalırsan, deyirlər gicdir.
 • Qabağım qovurğa qovurur, dalım saman sovurur.
 • Qabağına baxmayanın ayağına daş dəyər.
 • Qabil şagird ustad olar ustada.
 • Qaçağı el saxlar.
 • Qaçan da Allahı çağırır, qovan da.
 • Qaçanı qovmazlar, yıxılanı vurmazlar.
 • Qaçırılan fürsət bir də düşməz ələ.
 • Qaçmaq da hünərdəndir.
 • Qaçmaq da hünərdir, qovmaq da.
 • Qadın bənnadır, kişi fəhlə.
 • Qafil başın ağrısını beyin bilər.
 • Qafil quşun ovçusu çox olar.
 • Qala içəridən alınar.
 • Qalan işə qar yağar.
 • Qamış bizim eldə bitər, sümsüyünü ləzgi çalar.
 • Qan eylə qanun ilə.
 • Qan yol verməz.
 • Qanı qan ilə yumayıblar.
 • Qanı su ilə yuyarlar.
 • Qaz vur, qazan doldur.
 • Qazan qarası gedər, üz (namus) qarası getməz.
 • Qazan qazana deyər: üzün qara olsun!
 • Qazan olmayan yerdə güvəc də qazandır.
 • Qazan üstüörtülü qaynar.
 • Qazana nə qoysan çömçəyə o gələr.
 • Qazanan qazaandığını yesə xan, bəy acından ölər.
 • Qazanc qudurdu, mayanı basdı.
 • Qazanclı yük yüngül olar.
 • Qazandığın darı olsun, çuvalın səbət?!
 • Qazanmayınca qazan qaynamaz.
 • Qeyrəti olan torpağı qızıla döndərər.
 • Qərib it hürəndə özünə hürər.
 • Qərib it yeddi məhəllədən qovular.
 • Qərib iti yad məhəllədən qovarlar.
 • Qərib quşun yuvası olmaz.
 • Qəribi baxışından tanıyarlar.
 • Qəribin boynu bükük olar.
 • Qəribin dostu olmaz.
 • Qəribin kimsəsi yox, Allahı vardır.
 • Qəriblikdə ölənin börkü nişanə gedər.
 • Qəzadan qaçmaq olmaz.
 • Qiymətli yük yüngül olar.
 • Qıfıl oğru üçün deyil.
 • Qışın qarı, yayın varı.
 • Qız ağacı, qoz ağacı hər keçən bir daş atar.
 • Qız alan göz ilə baxmasın, qulağı ilə eşitsin.
 • Qız anadan öyüd alar.
 • Qız da oğlan da övladdır, hər ikisi bir-birindən şirin.
 • Qız evi, naz evi.
 • Qız evində toydur, oğlan evinin xəbəri yox.
 • Qız evindən oğul bucağı yaxşıdır.
 • Qız ilə qızıl gizlin gərək.
 • Qız kəsilməmiş qarpıza bənzər.
 • Qız qızıl alma, qızı gözdən salma.
 • Qız qundaqda,cehizi sandıqda.
 • Qız yükü - duz yükü.
 • Qızılquş əldə gəzər, gözəl qız - dildə.
 • Qoca at da arpa yeyər.
 • Qoca ayrı, qocaman ayrı.
 • Qoca evin sütunudur.
 • Qoca qurd yuvasından əl çəkməz.
 • Qoca öküzü oldürmək olar, öyrətmək olmaz!
 • Qoca tülkü hiyləbaz olar.
 • Qoca tülkü tora düşməz.
 • Qocadan demək, Cavandan əmək.
 • Qocalıq gəldi getməzdir, cavanlıq getdi gəlməzdir.
 • Qocalıq soruşmaz - gələr.
 • Qocalıqda yorğalıq.
 • Qocanın biliyi, cavanın biləyi.
 • Qocaya gedən quyruq yeyər, cavana gedən yumruq yeyər.
 • Qocaya gülən özünə gülər.
 • Qocaya hörmət elə, sən də qocalacaqsan.
 • Qoç döyüşünə qoç dayanar.
 • Qoç igid qurddan çəkinməz.
 • Qoç igiddən qoç törər.
 • Qoçdan qoç törər.
 • Qoçun buynuzu qoça ağırlıq eləməz.
 • Qoduq böyüyər, çulu böyüməz.
 • Qoduq böyüyər eşşək olar.
 • Qoltuğuna qarpız yerləşmir.
 • Qonaq bərəkət gətirər.
 • Qonaq bir gün olar.
 • Qonşu paxıl olmasa, bağ çəpəri neylər?!
 • Qonşuda bişər, bizə də düşər.
 • Qonşuda qız sevənin ürəyində yağ olmaz.
 • Qonşunun quzusu qonşuya qoç gorünər.
 • Qonşunun şamından işıq düşməz.
 • Qonşuya ümid olan şamsız qalar.
 • Qorx payızdan - qabağınca qış gəlir, Qorxma qışdan - qabağınca yaz gəlir.
 • Qorx Tanrıdan qorxmayandan.
 • Qorxaq gündə yüz yol ölər, igid ömürdə bir yol.
 • Qorxaq qaçar hay gəlməmiş, cırmanar keçməyə çay gəlməmiş.
 • Qorxaq nə zərər eylər, nə mənfəət.
 • Qorxaq öz kölgəsindən də qorxar.
 • Qorxan bəzirgan olmaz.
 • Qorxan gözə çöp düşər.
 • Qorxan öküz cütə getməz.
 • Qorxu adama yalan söylədər.
 • Qorxu başa bəladır.
 • Qorxursansa pişikdən, niyə çıxırsan deşikdən.
 • Qorunan baş salamat olar.
 • Qoyma başın balışa, Ver özünü yarışa.
 • Qoyun olasan, ot yeməyəsən.
 • Qozbeli qəbir düzəldər.
 • Quda qudurar, qıznı aparar.
 • Qurdun adı, yesə də, qurddur, yeməsə də.
 • Qurdun səbəbinə quş da yeyər.
 • Qurumuş ağacın kölgəsi olmaz.
 • Quşdan qorxan darı əkməz.
 • Quyuya su tökməklə quyu dolmaz.
 • Quzusuna qıymayan kabab yeyə bilməz.
 • Qürbətdə ölənin papağı nişanə gedər.
 • Qüvvə hər şeyi, ağıl qüvvəni sındırar.