Azərbaycan atalar sözləri/K

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search
< Azərbaycan atalar sözləri
 • Kabab qanlı, igid canlı.
 • Kababı köz öldürər, igidi söz.
 • Kamal ata sözü deyil ki, irs ilə övlada keçə.
 • Kamil adam az danışar.
 • Kamil bağban çəkər bağın səfasın.
 • Kamil bir palançı olsa da insan, Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan.
 • Kamil insan kəlamından bəlli olar.
 • Kamil ovçu boşuna güllə atmaz.
 • Kar eşitdiyin, kor tutduğun buraxmaz.
 • Kar eşitməz - yaraşdırar, kor görməz - quraşdırar.
 • Kar iki dəfə gülər.
 • Kar iti qurd aparar.
 • Kar könlündəkini anlar.
 • Kar üçün iki dəfə azan verilməz.
 • Karın başına balta vurdular, dedi: bu nə taqqatuqdu.
 • Kasıb at tapanda ot tapmaz, ot tapanda - at.
 • Kasıb çıxarın bilsə, gündəliyə mahud geyər.
 • Kasıb çıraq yandırar, dövlətlinin pulun sayar.
 • Kasıb geyəndə - hardandı, - deyərlər, varlı geyəndə - mübarək.
 • Kasıb itinin adını Gümüş qoyar.
 • Kasıb oğurluğa çıxdı, Ay da bir yandan çıxdı.
 • Kasıb öləndə molla xəstə olar.
 • Kasıba bazarın tulası da hürər.
 • Kasıbı dəvə üstə böv sancar.
 • Kasıbın bir oğlu oldu, o da boynu əyri.
 • Kasıbın danası dövlətlinin tayasına baxar.
 • Kasıbın əlində qoğal gülməli görünər.
 • Kasıbın günü - itin günü.
 • Kasıbın malı başının altında gərək.
 • Kasıbın oğlu olunca dövlətlinin qulu ol.
 • Kasıbın sacı çörəyi qurtaranda qızar.
 • Kasıbın toyunda gecə qısa olar.
 • Keçəl baxar güzgüyə -adın qoyar özgəyə.
 • Keçəl başa taxta daraq?!
 • Keçəl başından qorxar, kor gözlərindən.
 • Keçəl başını yudunmu? - Yudum da, daradım da.
 • Keçəl dərman bilsə, öz başına sürtər.
 • Keçəl düzünü desə də, başına qapaz dəyər.
 • Keçəl gileyləndi ki, daraq bahalanıb.
 • Keçəl halva yeyər, puluna minnət.
 • Keçəl Həsən, Həsən keçəl, nə fərqi?
 • Keçəl qız bacısının saçı ilə öyünər.
 • Keçəl qız bəzənincə toy əldən getdi.
 • Keçəl qız çeşmənin gözündən su içər.
 • Keçəl qızı, saçlı deyib ağlama.
 • Keçəl qızım saçlı deyib ağlar.
 • Keçəl qızın nəyi var? Dəmirdən bir darağı.
 • Keçəl suya getməz.
 • Keçəl var - zığıdı keçəl, keçəl var - noxudu keçəl.
 • Keçəl yaradı, öz başını daradı.
 • Keçələ baxma, bəxtinə bax.
 • Keçələ kosa qənim olsun.
 • Keçəli gün çıxmamış gör.
 • Keçəli Zülfəli çağırarlar.
 • Keçəlin bəxti yaxşı olar.
 • Keçəlin dırnağı olsa, öz başını qaşıyar.
 • Keçəlin papağı düşənəcəndir.
 • Keçəlin tükdən acığı gələr.
 • Keçənə güzəşt deyərlər.
 • Keçər bu dövran, sənə də qalmaz.
 • Keçmişi yaxşı oxumaq gələcəyi öyrənmək üçündür.
 • Kələk ilə gələn küləklə gedər.
 • Kəsək atana daş atarlar.
 • Kəsək oturub daş üçün gün ağlayır.
 • Kiçik olmayan yerdə böyük də olmaz.
 • Kiçikdən xəta, böyükdən əta
 • Kiminin əvvəli, kiminin axırı.
 • Kimsə kimsənin nəsibin yeməz.
 • Kiş-kiş ilə donuz darıdan çıxmaz.
 • Kişi kişidən qorxmaz, amma utanar.
 • Kişi öz sözünün ağası olar.
 • Kişi seldir, arvad göl.
 • Kişini tez qocaldar axşamdan yatan arvad.
 • Kişinin hörməti öz əlindədir.
 • Kişinin malı göz qabağında gərək.
 • Kişinin sözü bir olar.
 • Kişinin üzünə baxma, sözünə bax.
 • Kor atı minən şahlıq iddiası elər.
 • Kor atı minib köndələn çapır.
 • Kor atın kor da nalbəndi olar.
 • Kor atlanar öz ölkəsini çapar.
 • Kor da bilir balıq şordu.
 • Kor dəyəniyini bir dəfə itirər.
 • Kor əlifə vav deməyib.
 • Kor gözdən yaş ummazlar.
 • Kor gözə sürmənin nə faydası var?
 • Kor gözün sahibinə nə faydası?!
 • Kor ilə çörək yeyəndə Allahı arada gör.
 • Kor kimdir? - Nabələd.
 • Kor kora kor deməsə bağrı çatlar.
 • Kor kora necə baxar, Allah ikisinə də elə baxar.
 • Kor qız toyda donunu tanıdı.
 • Kor leyləyin yuvasını Allah öz əliylə yapar.
 • Kor nə istər? - İki göz! Biri əyri, biri düz.
 • Kor odu ki, düşdüyü quyuya bir də düşə.
 • Kor ölər, adı qalar badamgöz.
 • Kor tutduğun əldən qoymaz.
 • Kor tutduğundan kəsər.
 • Kor ya burda, ya Bağdadda.
 • Kora gecə də, gündüz də birdir.
 • Kora verirsən - mənə ver, şilə verirsən - mənə ver.
 • Korlar ölkəsində çaşlar padşah olar.
 • Köhnə adət başında qalıb.
 • Köhnə dərdi təzələmə.
 • Köhnə düşmən dost olmaz.
 • Köhnə hamam, köhnə tas.
 • Köhnə kəndə təzə darğa gəlib.
 • Köhnə kəndə təzə nırx qoyma.
 • Köhnə qurd yolunu azmaz.
 • Köhnə paltar yamağından bəllidir.
 • Köhnə pambıq bez olmaz, dul arvaddan qız olmaz.
 • Köhnə süpürgəni dama atarlar.
 • Könlü yemiş istəyən dolanar tağ başına.
 • Könül bir şüşədir, sındırmaq olmaz.
 • Könüldən könülə yol var.
 • Könülə güc yoxdur.
 • Könülsüz hürən köpək sürüyə qurd gətirər.
 • Köpək köpəyin dayağıdı.
 • Köpəyin duası yerinə yetsə, göydən gündə sümük yağar.
 • Kötüksüz bitki olmaz.
 • Küçə iti ev qorumaz.
 • Küldən təpə olmaz.
 • Küləkli gündə xırman sovurmazlar.
 • Külü ocaqdan götür.

Mənbə[redaktə]

 • Atalar sözü. Bakı, 1985