Azərbaycan atalar sözləri/İ

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search
< Azərbaycan atalar sözləri
 • İçdim üzüm suyunu, tökdüm üzüm suyunu.
 • İçim özümü yandırır, çölüm özgəsini.
 • İgid arxasında igid gizlənər.
 • İgid ağzını açmaz, əlini açar.
 • İgid basdığın kəsməz.
 • İgid döyüşdə məlum olar.
 • İgid qovqasız olmaz.
 • İgid igidə xor baxmaz.
 • İgid ilqarından dönməz, dəvə ovsarından.
 • İgid ləqəbilə tanınar.
 • İgid min yaşar, fürsət bir düşər.
 • İgid oğul cavan eylər atanı.
 • İgid oğul dayısına çəkər.
 • İgid oğul düşmənə əyilməz.
 • İgid odur atdan düşə atlana, İgid odur hər yaraya qatlana.
 • İgid ölər, adı qalar.
 • İgid ölər adı qalar, müxənnətin nəyi qalar?!
 • İgid ya tər altda, ya yer altdaş
 • İgid yarasına igid qatlanar.
 • İgid yarasız ölməz.
 • İgidim igid olsun, kol dibi evim olsun.
 • İgidin adı çıxınca canı çıxar.
 • İgidin başı qalda gərək.
 • İgidin əli işdə gərək.
 • İgidin igiddən nəyi artıqdır? - Ehtiyatı.
 • İgidin süfrəsi açıq olar.
 • İgidin ürəyi haça olar.
 • İgidin yaraşığı sınağdır.
 • İgidlik biləklə deyil, ürəklədir.
 • İgidlik döyüşdə məlum olar.
 • İgidlik ondur: biri zordur, doqquzu fənd.
 • İki arvadlı ev zibilli olar.
 • İki arvadlı gecə şamsız qalar.
 • İki arvadlı kişinin ağzının dadı olmaz.
 • İki bülbül bir budaqda oxumaz.
 • İki daşı çaxaram, tamaşaya baxaram.
 • İki dəvə əlləşəndə otluq xarab olar.
 • İki düşün, bir danış.
 • İki eşşək bir axurdan arpa yeməz.
 • İki evin urvasından bir fətir olar.
 • İki güləşənin biri basılar.
 • İki it bir aslana dov gələr.
 • İki itin arasına para sümük atmazlar.
 • İki kəsək bir daşa əvəz olmaz.
 • İki kişi danışanda, üçüncüsü sən olma.
 • İki qardaş savaşıb, axmaq buna inanıb.
 • İki qapıda gəzən köpək ac qalar.
 • İki qibləyə namaz olmaz.
 • İki qılınc bir qına sığmaz.
 • İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz.
 • İki verməzsən, bir ala bilməzsən.
 • İki yana baxan çaş qalar.
 • İki yumruq bir başa yükdür.
 • İl baharından bilinər.
 • İl xırmansız olmaz.
 • İl ötər, ay dolanar, şənbə düşər novruza.
 • İl var bir günə dəyər, gün var bir ilə.
 • İlan balasını da çalar.
 • İlan çıxdığı bacanı yaxşı tanıyar.
 • İlan öz qonşusunu çalmaz.
 • İlana ağu verən kərtənkələdi.
 • İlanı tapdamasan sancmaz.
 • İlana balası qənim olar.
 • İlanı özgə əli ilə tutur.
 • İlanı Seyid Əhməd əliylə tutur.
 • İlanı sən tut, mən gözünə darı salım.
 • İlanı yaralı buraxmazlar.
 • İlanı yuvasında öldür.
 • İlanın ağına da lənət, qarasına da.
 • İlanın başı ağrıyanda yolun ortasında yatar.
 • İlin axır çərşənbəsi kimiyə düşər, kimiyə yox.
 • İmam əzizdir, qara pul imamdan da əzizdir.
 • İmam şaftalı ağacı deyil ki, hər yerdə bitə.
 • İmam tək-tək tapılar, tin başı şümürdür.
 • İmandan qonşu payı olmaz.
 • İmtahan yerdədi, göydə deyil.
 • İncələn yerdən üzülər.
 • İnək buzovun ayağını basmaz.
 • İnək göz eləməsə, kələ sıçramaz.
 • İnək sağa bilməyənə həyət əyridir.
 • İnək südünə görə mələr.
 • İnsaf dinin yarısıdır.
 • İnsanı insani cəhətdən insan edən onun insanlığıdır(A.Adıgözəlov)
 • İsinmədik istisinə, kor olduq tüstüsünə.
 • İslanmışın yağışdan nə qorxusu?!
 • İsmarıcnan Həcc qəbul olunmaz.
 • İstədi qaş düzəldə, vurdu gözün çıxardı.
 • İstədiyim yar idi, yetirdi pərvərdigar.
 • İstədiyin söyləyən, istəmədiyin eşidər.
 • İstək gözdə olar.
 • İstəmək bir ayıb, verməmək iki ayıb.
 • İstərəm dosta varam, əlim boş, üzüm qara.
 • İstəyənin bir üzü qara, verməyənin iki üzü.
 • İstəyirsən bal-çörək, al əlinə bel-kürək.
 • İsti aşa soyuq su qatmazlar.
 • İsti çörək təndirdən, minnəti yox pendirdən.
 • İsti sevən tüstüsünə dözər.
 • İsti-soyuq bilmir.
 • İş əldən, söz dildən, oğul beldən gəlməsə nə faydası?!
 • İş gedər sahibin tapar.
 • İş insanı safa çıxardar.
 • İş insanın cövhəridir.
 • İş ustasından qorxar.
 • İşdən artmaz, dişdən artar.
 • İşi başlayan yarıda qoymaz.
 • İşlək at arpasını artırar.
 • İşlək dəmir pas tutmaz.
 • İşləmək dərdindən yeməyə həsrət canım.
 • İşlənməyən dəmiri pas tutar.
 • İşləməyən dişdəməz
 • İşləyən inci taxar, işləməyən yandan baxar.
 • İt acından oğurluq elər.
 • İt ağırlığını qurda bildirməz.

Mənbə[redaktə]

 • Atalar sözü, Bakı.1985
 • Atalar sözləri, Bakı.2004