Azərbaycan atalar sözləri/X

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search
< Azərbaycan atalar sözləri
 • Xain adam xoflu olar, kor ürkəyən.
 • Xain xəyanətinin cəzasını mütləq çəkər.
 • Xain qorxaq olar.
 • Xal üzün bəzəyidir.
 • Xala evinə dadanan, ər evində dayanmaz.
 • Xalam bildi - aləm bildi.
 • Xalını xovuna sığallarlar.
 • Xalq gedər quş gətirər, Xanalı bayquş gətirər.
 • Xalq kəsən barmaq qanamaz.
 • Xalq qız verib quda qazandı, biz qız verib qada qazandıq.
 • Xalq necə, biz də elə.
 • Xalqa adətdir, bizə bidət?.
 • Xalqa it hürəndə, bizə də çaqqal ulayar.
 • Xalqın ağzını bağlamaq olmaz.
 • Xalqın sədası, haqqın nidasıdır.
 • Xallı üz göyçək olar.
 • Xam dəmir döyülməz.
 • Xamın gözü böyük olar.
 • Xamır yeyənə etibar yoxdu.
 • Xan qulluğuna gedən atlı gedər, piyada qayıdar.
 • Xan məni dindirdi.
 • Xana yaradı, bəyə yaradı, keçəl Xondi, sənə yaramadı?!
 • Xanım sındıran qabın səsi çıxmaz.
 • Xarabadan tüstü çıxmaz.
 • Xasiyyətini bilmədiyin atın arxasına keçmə.
 • Xata xata üstündən gəlməsə, bir xətaya nə var?
 • Xeyir de, xeyir taparsan.
 • Xeyir içində şərim olunca, şər içində xeyrim olsun.
 • Xeyir ilə şər qardaşdır.
 • Xeyir istə qonşuna, xeyir çıxsın qarşına.
 • Xeyir iş yerdə qalmaz.
 • Xeyrat halvasından qarın doymaz.
 • Xeyri yoxdur çaxırın, içmə, açar paxırın.
 • Xəbəri uşaqdan öyrən.
 • Xəcalət düşmənin olsun.
 • Xəmir suyu çox götürər.
 • Xəncər çıxdı, qan çıxdı.
 • Xəncər yarası gedər, dil yarası getməz.
 • Xəncər yarası sağalar, namus yarası sağalmaz.
 • Xəsis acgöz olar.
 • Xəsis zalım olar.
 • Xəsisdən alınan yumurtanın sarısı olmaz.
 • Xəstə tələsər, armud vaxtında yetişər.
 • Xəstə yatan ölməz, əcəli yetən ölər.
 • Xəta insandan baş verər.
 • Xəta məndən, əta səndən.
 • Xiffəti qeyrətli edər.
 • Xırman yellə sovuşar, düyün ellə.
 • Xırmanın tozu bərəkətli olar.
 • Xoruzun altından yumurta axtarır.
 • Xoruzsuz da sabah açılar.
 • Xoşrəftar ol, xoş gün görərsən.