Azərbaycan atalar sözləri/X

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search
< Azərbaycan atalar sözləri
 • Xain adam xoflu olar, kor ürkəyən.
 • Xain xəyanətinin cəzasını mütləq çəkər.
 • Xain qorxaq olar.
 • Xal üzün bəzəyidir.
 • Xala evinə dadanan, ər evində dayanmaz.
 • Xalam bildi - aləm bildi.
 • Xalamdan bir dilək dilərəm, versə də xalamdır, verməsə də.
 • Xalamın saqqalı olsaydı, mən ona dayı deyərdim.
 • Xalını xovuna sığallarlar.
 • Xalq gedər quş gətirər, Xanalı bayquş gətirər.
 • Xalq kəsən barmaq qanamaz.
 • Xalq qız verib quda qazandı, biz qız verib qada qazandıq.
 • Xalq necə, biz də elə.
 • Xalqa adətdir, bizə bidət?.
 • Xalqa it hürəndə, bizə də çaqqal ulayar.
 • Xalqın ağzını bağlamaq olmaz.
 • Xalqın eybini söyləyən, özü eyibli olar.
 • Xalqın qapısını el döyür, bizim qapımızı - yel.
 • Xalqın sədası, haqqın nidasıdır.
 • Xallı üz göyçək olar.
 • Xalvar sənin evində, talvar sənin evində, daş vurarsan toz çıxar, nə var sənin evində?
 • Xam dəmir döyülməz.
 • Xamın gözü böyük olar.
 • Xamır yeyənə etibar yoxdu.
 • Xan arıqlayanda rəiyyətin canı çıxar.
 • Xan evi - bəla evi.
 • Xan qulluğuna gedən atlı gedər, piyada qayıdar.
 • Xan məni dindirdi.
 • Xana yaradı, bəyə yaradı, keçəl Xondi, sənə yaramadı?!
 • Xandan gələn nökərəm, dişlərini tökərəm.
 • Xanım xanım dedilər, var-yoxunu yedilər.
 • Xanım qırsa - qəza, nökər qırsa cəza.
 • Xanım sındıran qabın səsi çıxmaz.
 • Xarabadan tüstü çıxmaz.
 • Xasiyyətini bilmədiyin atın arxasına keçmə.
 • Xeyir de, xeyir taparsan.
 • Xeyir xəbər ağır ayaq olar.
 • Xeyir içində şərim olunca, şər içində xeyrim olsun.
 • Xeyir ilə şər qardaşdır.
 • Xeyir istə qonşuna, xeyir çıxsın qarşına.
 • Xeyir iş yerdə qalmaz.
 • Xeyrat halvasından qarın doymaz.
 • Xeyri yoxdur çaxırın, içmə, açar paxırın.
 • Xəbəri uşaqdan öyrən.
 • Xəcalət düşmənin olsun.
 • Xəmir suyu çox götürər.
 • Xəncər çıxdı, qan çıxdı.
 • Xəncər yarası gedər, dil yarası getməz.
 • Xəncər yarası sağalar, namus yarası sağalmaz.
 • Xəsis acgöz olar.
 • Xəsis zalım olar.
 • Xəsisdən alınan yumurtanın sarısı olmaz.
 • Xəsisdən qışda buz almaq olmaz.
 • Xəsisin malı arvadın sonrakı ərinə qalar.
 • Xəstə həkimdən dərman istəməzlər.
 • Xəstə tələsər, armud vaxtında yetişər.
 • Xəstə yatan ölməz, əcəli yetən ölər.
 • Xəstə yatmaq, xəstəyə baxmaqdan yaxşıdır.
 • Xəstəlik atlı gəlir, piyada gedir.
 • Xəstəni döşəkdə saxlarlar, uşağı beşikdə.
 • Xəstənin işi qalar, astanın işi qalmaz.
 • Xəstənin qızıl taxt nəyinə gərək?
 • Xəstəyə döşək, aca çörək lazımdır.
 • Xəstəyə naz eləmək həkimə yaraşmaz.
 • Xəta xəta üstündən gəlməsə, bir xətaya nə var?
 • Xəta insandan baş verər.
 • Xəta məndən, əta səndən.
 • Xəta xətanın üstündən gələndə bir xətaya nə var ki?
 • Xətir üçün xəstə yatmaq olmaz.
 • Xəyalsız insan meyvəsiz ağaca bənzər.
 • Xəzinə xarabalıqda tapılar.
 • Xiffəti qeyrətli edər.
 • Xırman döymək kişi işidir.
 • Xırman yellə sovuşar, düyün ellə.
 • Xırmana girən porsuq yabanı özünə qəbul edər.
 • Xırmanın axırı dərvişindir.
 • Xırmanın tozu bərəkətli olar.
 • Xoruz banlamasa, səhər açılmaz?!
 • Xoruz bir kərə bəzənər.
 • Xoruz çox olan yerdə səhər tez açılar.
 • Xoruz elə xoruzdur, nə qocası, nə cavanı!?
 • Xoruz getdi, dava bitdi.
 • Xoruz quyuya baxan kimi baxır.
 • Xoruz ölmüş, gözü çöplükdə qalmış.
 • Xoruz öz küllüyündə banlar.
 • Xoruz silkələnsə, bir çəngə tük olar, dəvə silkələnsə, bir ulağa yük olar.
 • Xoruza quyruğu yük olmaz.
 • Xoruzun altından yumurta axtarır.
 • Xoruzun quyruğu görünür.
 • Xoruzun quyruğuna inanım, tülkünün andına? [1]
 • Xoruzun vəzifəsi banlamaqdır.
 • Xoruzunu veriblər qoltuğuna.
 • Xoruzsuz da sabah açılar.
 • Xoş günüm qapılarda keçir.
 • Xoş günün sorağı uzaqlardan gələr.
 • Xoş sözlə ilan yuvadan çıxar.
 • Xoşrəftar ol, xoş gün görərsən.
 • Xörəyin yaxşısı - hazır olanıdır.

Mənbə[redaktə]

 • Atalar sözü, Bakı, 2003,
 • Atalar sözü, Bakı, 2004,
 • Atalar sözü. Bakı, 1985

İstinadlar[redaktə]

 1. Atalar sözü, Bakı, 2004, səh.132