Azərbaycan atalar sözləri

Vikisitat saytından
Keçid et: naviqasiya, axtar

Elm, bilik və ağıl haqqında[redaktə]

 • Ağıl ağıldan üstün olar.
 • Ağıl yaşda olmaz, başda olar.
 • Ağıllı baş hər şeydən mənfəət götürər.
 • Ağıllı qəm yeyər, ağılsız qamçı.
 • Ağıllı fikir edincə, dəli Kürdən keçər.
 • Bacarıq ağılın nişanəsidir.
 • Baxmaqla öyrənmək olsa, it də qəssab olar.
 • Başı daşa dəyməyincə ağlı başına gəlməz.
 • Bilmədiyini biləndən soruş.
 • Bilməmək eyib deyil, soruşmamaq eyibdir.
 • Ədəb bazarda satılmaz...
 • Göz görmək üçün, ağıl bilmək üçün.
 • Həcdən gələn mən, Məkkədən xəbər verən sən?
 • Hər oxuyan Molla Pənah olmaz.
 • Qafil yaşamaqdan ölmək yaxşıdır.
 • Qələm qılıncdan itidir.
 • Qələm əyri yonulsa da düz yazar.
 • Qələmin ucu, qılıncın gücü.
 • Qələm yazanı qılınc poza bilməz.
 • Qüvvə hər şeyi, ağıl qüvvəni sındırar.
 • Savadsız adam kor kimidir.
 • Tənbəl deyər: "Bu gün oynaram, sabah oxuyaram". Çalışqan deyər: "Bu gün oxuyaram, sabah oynaram".

Mərdlik və igidlik haqqında[redaktə]

 • Ağalıq verimlədir, igidlik vurumla.
 • Ağac əyildi, sındı, igid əyildi, öldü.
 • Aydan arıyam, sudan duru.
 • Alıcı quş dimdiyindən bilinər.
 • Alnım açıq, üzüm ağ.
 • Araba qoş, çarxa dur, Mərd igidə arxa dur.
 • Aslanın nə erkəyi, nə dişisi.
 • Asta vur, Rasta vur.
 • At ət ilə, igid don ilə.
 • At ölər nalı qalar, İgid ölər namı qalar.
 • Beş günün yarağı, bir günün gərəyi.
 • Bir igid qırx ildə meydana gələr.
 • Bir mıx bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir igidi, bir igid bir eli qurtarar.
 • Bir qorxaq bir ordunu bada verər.
 • Vura bilməyən, daşın böyüyünü götürər.
 • Vuran igid dayısına gəyişməz.
 • Vuraram ölər, kiş deyərəm getməz.
 • Vur qırxı, gedər qorxu.
 • Vur deyənlə, vuran yarıdır.
 • Qapan it dişin göstərməz.
 • Qaçanı qovmazlar.
 • Qılıqlı min evi yeyər, qılıqsız bir evi də yeyə bilməz.
 • Qorxaq qaçar hay gəlməmiş, Çırmanar keçməyə çay gəlməmiş.
 • Qorxaq gündə yüz yol ölər, igid ömründə bir yol.
 • Qorxaq nə zərər eylər, nə mənfəət.
 • Qorxaq hər şeyi dörd görər.
 • Qorxaq öz kölgəsindən də qorxar.
 • Qorxan gözə çöp düşər.
 • Qorxan öküz cütə getməz.
 • Qorxu adama yalan söylədər.
 • Qorxu başa bəladır.
 • Qorunan baş salamat olar.
 • Qorxursansa pişikdən, Niyə çıxırsan deşikdən.
 • Qoçdan qoç törər
 • Qoç döyüşünə qoç dözər.
 • Qoç igid qurddan çəkinməz.
 • Qurbansız bayram olmaz.
 • Qurddan qorxan qoyun saxlamaz.
 • Quş var ətin yeyərlər, quş var ət yedirdərlər.
 • Quşqun olub quyruq altına keçincə, yüyən ol başa keç.
 • Dağlar başına qış, İgid başına iş.
 • Zəri də var, zoru da.
 • Yanında igid olsun, kol dibi evin olsun.
 • Yaxşı at nalı gözlər, yaxşı igid dalı.
 • Keçmə namərd körpüsündən qoy aparsın sel səni, Yatma tülkü daldasında qoy yesin aslan səni.
 • Namərddın keç, mərddə dur.
 • Namərdə yaxa vermə, mərdə arxa ol.
 • Namərdi bir gördüm, bir də görsəm namərdəm.
 • Namərdin otağından, mərdin ağac kölgəsi.
 • Namərdin plovundan, mərdin qaşıq aşı.
 • Namərd gəlib mərd olmaz. Boyunca qızıl qala.
 • Namərdə tuş gələnin işi düyünə düşər.
 • Pis iş mərdə ar olar, Namərd gözü dar olar.
 • Təkədə qoç hünəri olmaz.

Birlik və dostluq haqqında[redaktə]

 • Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır.
 • Arxalı köpək qurd basar.
 • Baş-başa verməyincə daş yerindən qalxmaz.
 • Birisi minə bağlıdır, mini də birə.
 • Bir gün düz yediyin yerə, qırx gün salam ver.
 • Birlik harada, dirilik orada.
 • Bir su ki, girdi qaba, oldu içməli.
 • Vəfalı dost yad olmaz, görməsə yüz il səni.
 • Qarı düşmən dost olmaz.
 • Qoyun quzusunun ayağını basmaz.
 • Qonşu qonşuya baxar, Canını oda yaxar.
 • Qonşu qonşunun itini bayatı çağıra-çağıra tapar.
 • Qonşu iti qonşuya hürməz.
 • Qonşu qonşu olsa kor qız ərə gedər.
 • Qonşu muncuğunu götürən, onu ancaq gorda taxar.
 • Qonşum sağ olsun, ocağından od verməsin.
 • Qonşunu iki inəkli istə ki, özün bir inəkli olasan.
 • Qonşunun haqqı axirət haqqıdır.
 • Qonşu payı dolu gələr, dolu gedər.
 • Qonşu paxıl olmasa, bağ çəpəri neylər?!
 • Dağ dağa qovuşmaz, insan insana qovuşar.
 • Doğru dostluq qərəzsiz olar.
 • Dost başa baxar, düşmən ayağa.
 • Dost dost ilə tən gərək, Tən olmasa gen gərək.
 • Dost dosta yaman gündə gərəkdir.
 • Dost dar gündə tanınar.
 • Dost ziyankar olmaz, ziyankar da dost olmaz.
 • Dost yaman gündə tanınar.
 • Dost yolunda boran olar, qar olar.
 • Dost yolunda can qurban.
 • Dostluqla tutub, düşmənliklə yıxma.
 • Dost min isə azdır, düşmən bir isə çoxdur.
 • Dostun versə qum, Al ovcunda yum!
 • Əli ələ vurarsan, səs çıxar.
 • Ət ilə dırnaq arasına girən iyiyər, çıxar.
 • Yaxşı dostu yaman gündə sına.
 • Yaxşı gündə düşmən gələr dost olar, igid odur yaman gündə dayansın.
 • Yeməklə dost olan illərlə küsülü qalar.
 • Yoldaşını nişan ver, özünü tanıt.
 • Sidq ilə dost olan ürəkdən də bir gərək.
 • Tək əldən səs çıxmaz.
 • Həmnişinin bab ilə, Görən desin habelə.
 • Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi.
 • Çox qarışqa bir şiri öldürər.
 • Çörək itirən, çörək tapmaz.

Vətən və el haqqında[redaktə]

 • Abadan kənd tüstüsündən bilinər.
 • Ağac dibindən su içər.
 • Ağacı içindən qurd yeyər.
 • Ağac meyvəni dəyənə qədər böyüdər.
 • Ağac olan yerdə budaq sınar.
 • Ağac səmtinə yıxılar.
 • Ağac sınanda budaq nəyə gərəkdir?!
 • Ana kimi yar olmaz, Vətən kimi diyar.
 • Anasından ayrı düşən quzunu qurd yeyər.
 • Asılsan da uca budaqdan asıl.
 • Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar.
 • Bu dünyada şirin şey, bir anadır, bir Vətən.
 • Bülbülü saldılar qəfəsə dedi: "Ay Vətən, ay Vətən". Buraxdılar, qondu tikan koluna, dedi: "Can Vətən, can Vətən".
 • Vətən viranə də olsa, məsəldir, məhz cənnətdir.
 • Vətəndən ayrı ayrı düşsəm, viran ollam, talannam.
 • Vətənə gəldim, imana gəldim.
 • Vətən həsrəti çəkdim, gözlərimə qan gəldi.
 • Qoçun buynuzu qoça ağırlıq eləməz.
 • Qürbətdə xan olunca, Vətənində dilən, gəz.
 • Dağ yeri - duman yeri, Yurd yeri - guman yeri.
 • Dam dirək üstə durar.
 • Doğma yurd şirin olar.
 • Dünyada Vətəndən əziz nə var?
 • Yerlərdir haman yerlər, Görünməz oldu illər.
 • Yer, oturan adamla şərəflənər.
 • Yersiz gəldi, yerli qaç.
 • Yurddan çıxsan da, eldən çıxma.
 • Köçən yurdun qədrini, düşən yurdda bilərlər.
 • Sular hərəkətlidir, Torpaq bərəkətlidir.
 • Torpaqda itki olmaz, Kötüksüz bitki olmaz.
 • Uçan damın böyüklüyü binövrəsindən bilinər.
 • Hər ağac öz dibinə kölgə salar.
 • Hər quşa öz yuvası doğmadır.
 • Hər kəsə öz Vətəni əzizdir.
 • Hər kəsi el istəsə, bülənd olar, ucalar.
 • El igidlərilə tanınar

Valideyn və övlad haqqında[redaktə]

 • Ana, bala ucundan canını oda yaxar.
 • Ana qarnında necə qalıbsan?
 • Anadan əziz yenə anadır.
 • Anadan əmdiyim süd burnumdan gəldi.
 • Analar bizi bu gün üçün doğub.
 • Analı qızın özü böyüyər, Anasız qızın sözü böyüyər.
 • Analı quzu, Xınalı quzu.
 • Anan, bacın kimdir? - Yaxın qonşum.
 • Ananın səbri tükənməz olur.
 • Anasızın gördüyü iş danlaqsız bitməz.
 • Anası gəzən ağacları balası budaq-budaq gəzər.
 • Anasına bax qızını al, Qırağına bax bezini al.
 • Ata-ana qədrini bilməyən, yadın qədrini nə bilər.
 • Ata-anamı itirdim. Özümü yara yetirdim.
 • Ata-anasına xeyri olmayanın, elə nə xeyri.
 • Ata-ana sözünə baxmayan xoş gün görməz.
 • Ata-ananın canı övlada bağlı olar.
 • Ataya oğul, anaya qul.
 • Ata malına göz dikən ac olar.
 • Atam ilə atanı deyincə, özüm ilə özünü de.
 • Atam gündəni sayır, anam gündədən kəsir.
 • Atan soğan, anan sarımsaq, sən hardan oldun belə gülbəşəkər?
 • Ata olmasan, ata qədri bilməzsən.
 • Atı atası ilə tanıdarlar, qatırı anası ilə.
 • Bir ata yeddi oğulu dolandırdı, yeddi oğul bir atanı dolandırmadı.
 • Böyüyə hörmət vacibdir.
 • Böyük danışanda kiçik danışmaz.
 • Böyük danışanı kiçik götürər.
 • Böyük sözünə baxmayan, baxımsız qalar.
 • Böyük tökəni kiçik yığar.
 • Böyüyün sözündən çıxmazlar.
 • Qoca başqa, qocaman başqa.
 • Qoca qurd kahasından çıxmaz.
 • Qocadan demək, Cavandan əmək.
 • Qoca evin sütunudur.
 • Qocaya hörmət elə, sən də qocalacaqsan.
 • Qocanın biliyi, cavanın biləngi.
 • Qız da oğlan da övladdır, hər ikisi bir-birindən şirin.
 • Qız evlərdə tanınar, ipək dəzgahda.
 • Qızım, sənə deyirəm, gəlinim, sən eşit!
 • Ərkəsöyün böyüyən oğul avara olar.
 • Yaxşı igid dayısına çəkər, xanım qız bibisinə.
 • Kiçikdən xəta, Böyükdən əta.
 • Uşaq atadan yox, anadan yetim qalar.
 • Uşaq, atasını hamıdan güclü bilər.
 • Uşağa uşaq deyiblər, böyüyə böyük.
 • Uşaq evin yaraşığıdır.
 • Uşaq gördüyün götürər, eşitdiyin deyər.
 • Uşaqlıqda yalançı olana böyüyəndə inanmazlar.
 • Uşaq sözün düzünü deyər.

Söz, söhbət, danışıq haqqında[redaktə]

 • Abır istəsən çox demə, Sağlıq istəsən çox yemə.
 • Ağzının qaytanı yoxdur.
 • Adam var gözdən qızar, Adam var sözdən qızar.
 • Adam odur ilqarından dönməyə.
 • Adam yıxıldığı yerdən qalxar.
 • Adın nədir? - Rəşid! Birin de, birin eşit!
 • Adamın üzünə baxarlar, halını xəbər alarlar.
 • Ara sözü ev yıxar.
 • Başa dil gətirəni, el gətirə bilməz.
 • Bildiyindən danış, bilmədiyin səni güdaza verər.
 • Bir qəlbi ki, tikə bilmirsən, niyə yıxırsan?
 • Bir dəli quyuya bir daş atdı, on ağıllı gəldi, çıxara bilmədi.
 • Bir doğru ki, yalana oxşadı, onu deməzlər.
 • Bir misqal dilini qoyub, bir batman başı ilə danışır.
 • Bol çörəyin yoxdur, şirin dilin olsun barı.
 • Qorxu adama yalan dedirdər.
 • Damara bax, qan al.
 • Danışana macal vermir.
 • Danışıq, dananı qurda verər.
 • Danışığını yeyəsən.
 • Danışmaq gümüş, danışmamaq qızıldır.
 • Danışıram - pis olur, Danışmıram - his olur.
 • Dedim bir ağız ağla, demədim eli güldür bizə.
 • Dedim eşidəsən, demədim öyrənəsən!
 • Deyə-deyə dilimdə tük bitdi.
 • Deyən ağılsız olsa, dinləyən ağıllı gərək.
 • Dilim-dilim olasan, dilim!
 • Dilini saxlayan salamat olar.
 • Dil yalançı olunca, lal olsa yaxşıdır.
 • Dil ürəyin açarıdır.
 • Dil yanılar, doğrusunu deyər.
 • Dil yarası qılınc yarasından yamandır.
 • Dinəndə pis olur, dinməyəndə dərd kəsir.
 • Doğru danışanın papağı yirtıq olar.
 • Doğru elə bilər ki, hamı doğrudur.
 • Doğru yalanı qovar.
 • Doğruya zaval yoxdur, çəksələr min divana.
 • Doğruluqla dost qapısın dolan gəl öz evin kimi.
 • Doğru söz acı olar.
 • Doğru sözdən xəta gəlməz.
 • Doğru söz dəmiri dələr.
 • Düzlük xoşbəxtliyin açarıdır.
 • Düzlük uzanar, qırılmaz.
 • Düz sözə boynum qıldan nazikdir.
 • Əvvəl danış, sonra gül.
 • Əvvəl düşün, sonra danış.
 • İnsan ölər, söz qalar.
 • Yağmasan da gurulda.
 • Yalan ayaq tutar, yeriməz.
 • Yalan danışan hamını qanmaz bilər.
 • Yaman dil başa bəladır.
 • Yalan ilə dünyanı gəzmək olar, qayıtmaq olmaz.
 • Yaman yeyənin olsun, yaman deyənin olmasın.
 • Yalan ki var, doğrunun quludur.
 • Yalan söz üz qızardar.
 • Yalançını mənzilənədək qov!
 • Yalançının evinə od düşdü, heç kəs inanmadı.
 • Yalançının üzü qara olar.
 • Yalançının hafizəsi olmaz.
 • Yalançı tamahkarı aldadar.
 • Kələk ilə gələn, külək ilə gedər.
 • Kişinin sözü bir olar.
 • Nə dil bilsin, nə dodaq.
 • Sözü söz kəsər.
 • Söz bir olsa, dağ oynayar yerindən.
 • Söz var el içində, söz var ev içində.
 • Söz vaxtına çəkər.
 • Söz verər, bez verməz.
 • Söz qılıncdan kəsərlidir.
 • Söz danışıqdan keçər.
 • Sözdən söz götürür.
 • Sözdən söz çıxar.
 • Söz doğar.
 • Söz insanın vuran əlidir.
 • Söz ki var, dəmirdir, vurduqca uzanar.
 • Söz götürənin, yer oturanındır.
 • Sözlə plov olmaz, yağ ilə düyü gərək.
 • Sözü məqamında deyərlər.
 • Söz odur ki, haqqa vara.
 • Söz sözün dayağıdır.
 • Söz sözü çəkər, arşın bezi.
 • Sözü ağzında bişir, sonra çıxart.
 • Sözü asta, ürəyi tasvasda.
 • Sözü at, yiyəsi götürər.
 • Sözü yaxşı anla,
Sonra qızıb banla.
 • Sözün başı axırından bilinər.
 • Sözün damarı olar, çəkdikcə uzanar.
 • Sözün də qanadı var.
 • Sözün doğrusun de, min atını çap.
 • Sözün doğrusunu zarafatla deyərlər.
 • Sözün zahiri zərif, batini lətif olmalıdır.
 • Sözün ilə işin bir olsun.
 • Sözün yalanı olmaz, yanlışı olar.
 • Sözün yaxşısı baldan şirin olar.
 • Sözünü bilməyənə aşağı başda da yer yoxdur.
 • Sözü sözdən alarlar.
 • Söz həyatın bəzəyidir.
 • Söz çeynəyən çox, söz deyən az.
 • Söyləyəndən dinləyən arif gərək.
 • Söyləyən olma, dinləyən ol.
 • Söhbət ki var, bulaqdır, kəsilməsə axacaq.
 • Hərzəkar ağız başa yumruq vurdurar.
 • Çox bilirsən, az danış.
 • Çox bilib az danışmaq igidin ləngəridir.
 • Çox bilən quş, dimdiyindən cələyə düşər.
 • Şirin dil ilanı yuvadan çıxardar.

Ehtiyat və sayıqlıq haqqında[redaktə]

 • Ağzı əyrini boynunun ardından tanımaq olar.
 • Arifə bir işarə, qanmaza min toppuz.
 • At oğurlanandan sonra axur nəyə gərək.
 • Bir ağızdan çıxan min ağıza yayılar.
 • Bir daş altda, bir daş üstdə.
 • Qarğa, qarğa, məndə qoz var.
 • Qaçırılan fürsət ələ düşməz.
 • Qurdun qonağlığına get, köpəyi də yanınca apar.
 • Daldan atılan daş topuğa dəyər.
 • Düşmən zəif olsa da, ehtiyatı əldən vermə.
 • Eşşək işləyər, at yeyər.
 • Ev bizim, sirr bizim.
 • Ehtiyat igidin yaraşığıdır.
 • Ehtiyatlı oğulun anası ağlamaz.
 • Eşitdiyinə inanma, gördüyünə inan.
 • İgidin igiddən nəyi artıqdır? - Ehtiyatı.
 • Yatan itləri oyatma.
 • Yerin də qulağı var.
 • Yoldan çıxanı yol vurar.
 • Yüz ölç, bir biç.
 • Nə göz görsün, nə ürək bulansın.
 • Nə eşitsin, nə də qanı qaralsın.
 • Nə yada sirrini ver, nə namərdə bel bağla.
 • Nə görsün, nə də hürsün.
 • On dəfə eşitməkdən, bir dəfə görmək məsləhətdir.
 • Özgənin sözünü sənə deyən, sənin də sözünü özgəyə deyər.
 • Pusquda oturan yatmaz.
 • Sirr açandan el qaçar.
 • Sirrini demə dostuna, dostunun da bir dostu var.
 • Sonrakı peşmançılıq fayda verməz.
 • Soruşan dağları aşar,
Soruşmayan düzdə çaşar.
 • Şərti şumda kəs, xırmanda şana-kürək sınmasın.

Ümid, arzu və istək haqqında[redaktə]

 • Adam adam sayəsində adam olar.
 • Adamın gərək dili ilə ürəyi bir ola.
 • Adamın tamarzısı,
Hər kəsin öz arzusu.
 • Ayın beş gün qaranlığı olanda, beş gün də aydınlığı olar.
 • Allaha əl çatmır, padşaha söz.
 • Allahdan buyruq,
Ağzıma quyruq.
 • Alnı açıq, üzü ağ; dərd-qəmi yox, kefi
 • Aman istəyənin boynun vurmazlar.
 • Arzu bir, ümid iki.
 • Atalar gözəl demişlər: "Dünyanı ümid ilə yemişlər".
 • Atın izi itin izinə qarışmaz.
 • At ölüb, itlərin bayramıdır.
 • Axtaran tapar, yoğuran yapar.
 • Ac toyuq yuxuda darı görər.
 • Bağbanın könlü olsa, nə gəlib bağda bara.
 • Bal tutan barmaq yalar.
 • Balıq istəyən özünü suya vurar.
 • Başına gələn başmaqçı olar.
 • Başını keçəl eləmə,
Hər keçəlin taleyi bir olmaz.
 • Bizim evdə də bir gün bayram olar.
 • Boş çanağı vurur dolu çanağa.
 • Boyunduruq bilir, öküz nə çəkir.
 • Bu arxa bir su gəlib, ümid var bir də gələ.
 • Buğdadan, arpadan əlim üzüldü, ümidim sənə qaldı, ay darı xırmanı!
 • Qabağa gedirsən bic qardaş, dala qalırsan gic qardaş.
 • Qabaqca danışma!
 • Qarğa cəmdək üstə yığılar.
 • Qoyunu qurda tapşırıb.
 • Qulağının dibini görəndə...
 • Quyuya su tökməklə quyu sulu olmaz.
 • Qurunun oduna yaş da yanır.
 • Dağ dağa qovuşmaz, insan insana rast gələr.
 • Dama dama göl olar, dada dada heç.
 • Diş tutmayanı, dodaq tutmaz.
 • Dəvə bir fikir eləsə, sarban iki fikir elər.
 • Dəvənin quyruğu yerə dəyəndə işim düzələr.
 • Dəlidən doğru xəbər.
 • Dərdlərə dərman olub, dərmansız qalan canım.
 • Dovşanı araba ilə tutur.
 • Düzdə gəzdi hərləndi,
Gəldi dağa dirəndi.
 • Elə bil biyara gedir.
 • Eşit, inanma.
 • Əli aşından da oldu, Vəli aşından da...
 • İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz.
 • İgidin vurmamazlığına bax, daşın böyüyündən yapışır
İlanı Seyidəhməd əli ilə tutur.
 • İnək bir, sağan iki.
 • İnsan istəsə dağı dağ üstə qoyar.
 • İstədi qaşın qayıra, vurdu gözün çıxartdı.
 • İstədiyini deyən, istəmədiyini eşidər
İstədi çıxa dağ başına, daş düşdü sağ başına.
 • İstəyənin bir üzü qara, verməyənin iki üzü.
 • İstək gözdə olar, məhəbbət ürəkdə.
 • İstərəm dosta varam, əlim boş, üzüm qara.
 • İt dəmirçi dükanından nə aparar?
 • İt də getdi, ip də getdi.
 • Yağ yağa qarışdı, yarmalar yavan qaldı.
 • Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük.
 • Yazıya pozu yoxdur.
 • Yalvarmaqdan sözdən olduq, gözləməkdən gözdən.
 • Yel aparan yelinki,
Yerdə qalan mənimki.
 • Yeməkdən ümid yaxşıdır.
 • Yıxılan ağaca balta çalan çox olar.
 • Yuxarı başda yer yoxdur, aşağı başda da oturmur.
 • Keçənə güzəşt deyərlər.
 • Kim əkdi, kim becərdi, kim dedi bağ mənimdir.
 • Könülsüz işin axırı olmaz.
 • Köpəyin qarnı tox gərək.
 • Kötük üstündə çox budaqlar doğranıb.
 • Gecənin xeyrindən, gündüzün şəri yaxşıdır.
 • Göz görmək üçün, könül seçmək üçündür.
 • Göz görmür, üz utanmır.
 • Gözü boynunun ardını görəndə...
 • Gün batdı - bat, gün çıxdı - çıx!
 • Neylərəm qızıl taxtı, bir qızıl baxtım olsun.
 • Nə doğrarsan qabına, o çıxar qaşığına.
 • Nə əkərsən, onu biçərsən.
 • Niyyətin hara, mənzilin ora.
 • Od yanan yerdən işıq gələr.
 • Olan olub, keçən keçib.
 • Öz gözündə tiri görmür, özgə gözündə qıl axtarır.
 • Öz-özünü oda yaxır.
 • Öz-özünü bəyənən ağam vay.
 • Ölmə eşşəyim, yaz gələr yonca bitər.
 • Pis günün ömrü az olar.
 • Pişiyin ağzı ətə çatmayanda deyər iy verir.
 • Samanlıqda iynə axtarır.
 • Səbr ilə halva olar, ey qora səndən, bəsləsən atlaz olar tut yarpağından.
 • Sınan gəmiyə nə külək.
 • Suda boğulan saman çöpündən yapışar.
 • Tez duranla tez evlənən uduzmaz.
 • Toyun axırında zurna belə səslənər.
 • Toydan sonra nağara, xoş gəldin, bayram ağa.
 • Toyun əvvəlinə getmə, axırına da qalma.
 • Toyunda qəlbirlə su daşıyım.
 • Tor atan balıq tutar, nə böyüyü, nə kiçiyi.
 • Tula itdən də murdar.
 • Ucuz ətin şorbası olmaz.
 • Haray üzülən canım,
İpə düzülən canım.
 • Heç kəsin çırağı axıracan yanmayıb...
 • Hər aydınlığın bir qaranlığı var,
Hər qaranlığın da bir aydınlığı.
 • Hər arzu yerinə yetməz.
 • Hər quşatan, ovçu Pirim olmaz.
 • Hər deyilənə inanmazlar.
 • Hərə öz atını minib çapır.
 • Hər için öz yeri, hər sözün öz məqamı var.
 • Hər parıldayan qızıl olmaz.
 • Hər saatın bir hökmü var.
 • Çarx dolanır, gün keçir.
 • Çıxmayan cana ümid çoxdur.
 • Çobanın meyli olsa, təkədən pendir tutar.
 • Yanan yerdən tüstü çıxar.

İnsan qüsurlarının tənqidi haqqında[redaktə]

 • Abdalın qarnı doyunca, gözü qapıda qalar
 • Abırlı abrlndan çəkinər, abırsız nədən çəkinər.
 • Abırsızdan abrını gözlə.
 • Ağa gətirər navala, xanım tökər çuvala.
 • Ağa Nəzərəm, belə gəzərəm, bir vuranda qırxın əzərəm.
 • Ağzına çullu dovşan sığışmır.
 • Ağıl çox - pul yox, ağıl yox - pul çox.
 • Ağıllı olan bir dəfə aldanar.
 • Ağır otur, batman gəl.
 • Adam var ki, adamların naxşıdır,
Adam var ki, dindirməsən yaxşıdır.
 • Adam olmayan yerdə adamdır.
 • Adamın başına nə bəla gəlsə, dilindən gələr.
 • Adı it dəftərində də yoxdur.
 • Atasının gözünü çıxardıb, adını qoyub Koroğlu.
 • Az idi arıq-uruq, biri də gəldi dabanı yarıq.
 • Aza qane olmayan, çoxa çatmaz.
 • Ay doğar gədiyindən,
Utan bir dediyindən.
 • Ayı qandı, abid qanmadı.
 • Al - ver deyiblər, al vermə deməyiblər.
 • Ala itdən məşhurdur.
 • Aldığını verməz, bildiyini deməz.
 • Alim olmaq asandır, adam olmaq çətin...
 • Artıq tamah baş yarar.
 • Arı yeyib, namusu atıb dalına.
 • Bağa qınından çıxdı, qının bəyənmədi.
 • Bazarın bazar, qadam sənə mərdumazar!
 • Barmağının beşini də bal elə, pis adamın ağzına sal, yenə deyər: acıdır.
 • Başını yarıb, ətəyinə qoz tökür.
 • Başından böyük danışma.
 • Başı daşa dəyməyincə ağlı başına gəlməz.
 • Belə otlayan idin, niyə arıq düşdün?
 • Beşdə alacağın yox, üçdə verəcəyin.
 • Bədəsil əsil olmaz, boyunca qızıl qala.
 • Bədəsili başa çəkərsən, sürüşüb ayağa düşər.
 • Bildiyini babasına da verməz...
 • Bir ac qudurar, bir yalavac.
 • Bir dadanandan qorx, bir qudurandan.
 • Bir versən bir də istər,
Yatmağa yer də istər.
 • Bir qəpiklik qutab kimi özünü ortaya soxma.
 • Bir yeyərəmdən qorx, bir də yemərəm deyəndən.
 • Bir ziyandan min böhtan doğar.
 • Bir gözü alça dərir, bir gözü gavalı.
 • Bir napakdan qorun, bir də köpəkdən.
 • Bir tikəni bilməyən, min tikəni də bilməz.
 • Birə bir deyiblər, birə iki deməyiblər.
 • Boşdan bir çıxar, bərkdən iki.
 • Boyaqxana küpünü azdırma.
 • Bu uşaqlıq deyil, şıltaqlıqdır.
 • Buğda göstərir, arpa satır.
 • Buğda çörəyin yoxdursa, buğda dilinə nə gəlib...
 • Buynuzsuz qoçun qisası, buynuzlu qoçda qalmaz.
 • Burda mənəm, Bağdadda kor xəlifə.
 • Burnun girməyən yerə başını soxma.
 • Bığdan götürüb, saqqala qoyur.
 • Varlılığa tələsən, yoxsulluğa tez düşər.
 • Vəz oxumaq asan işdir, əməl eləyən gərək.
 • Qabaq dinən bilsə ki, sonra dinən nə deyəcək, heç dinməz.
 • Qazan qarası gedər, üz qarası getməz.
 • Qazancını it yeyər, yaxasını bit.
 • Qaydanı pozan peşman olar.
 • Qayınananın gücü qızına çatar.
 • Qamış ola, gomuş ola, görməmiş ola...
 • Qanmaza qoşulanı qanmaz çağırarlar.
 • Qanı qan ilə yumazlar.
 • Qanana da can qurban, qanmayana da, dad yarımçıq əlindən.
 • Qapıdan qovursan, bacadan gəlir.
 • Qanmaza hörmət edərsən, deyər: - Məndən qorxur.
 • Qaraçı bir ələk verib, elə bil evə dirək verib.
 • Kifirə sabun, dəliyə öyüd neyləyər.
 • Qarğa özün quş bilir, xaşıl özünü aş.
 • Qarğanı qırğı bilir.
 • Qarnı tox olan, qayğısız olar.
 • Qarın başa bəladır.
 • Qarın qardaşdan irəlidir.
 • Qarın səndən aşağıdır.
 • Qəlb odur ki, qəlbindəkin deməyə...
 • Qorğaya öyrənən çərəzsiz qalmaz.
 • Qonaq bu il burdadır, gələn il də sərasər.
 • Qonağa get deməzlər, altından palazı çəkərlər.
 • Qonşunun toyuğu, qonşunun gözünə qaz görünər.
 • Qurddur, qoyun dərisinə girib.
 • Qırqovul kimi başını kola soxub, elə bilir görünmür.
 • Dağarçığını çuval yanına qoyur.
 • Dadanan qudurandan pis olar.
 • Dedi - qodu ev yıxar.
 • Demək olmur gözün üstə qaşın var.
 • Dəymişin qoyub, kalın dərir.
 • Dəli qazandı, ağıllı yedi.
 • Dəli qırmızı sevər, gic - sarı.
 • Dəli dəlini görəndə çomağını yan tutar.
 • Dərə xəlvət, tülkü bəy...
 • Dərə yiyəsiz olanda, donuz təpəyə çıxar.
 • Dilinin bəlasını çəkir.
 • Dilim səni görüm dilim-dilim olasan.
 • Dili dost, qəlbi qara.
 • Dini yeyib, imanını dalına atıb.
 • Diriyə hay verməz, ölüyə pay.
 • Dolunu yeyib, boşa təpik atır.
 • Duzu yeyib, duzqabını sındırır.
 • Dığ-dığ adamı azara salar.
 • Eyibli öz eybini bilsə, başına kilim örtər.
 • Elə bilir yuxa arasında halva var.
 • Elə yerdə otur, altına su çıxmasın.
 • Elə söz deyir ki, bişmiş toyuğun gülməyi gəlir.
 • Elə elə ki, nə şiş yansın, nə kəbab.
 • Eşşək palçığa bir dəfə batar.
 • Əvvəl arxı tullan, sonra bərəkallah de.
 • Əvvəldən nə idi hüsnü-camalı, indi oldu dəli Bayramalı.
 • Ədəbi kimdən öyrəndin, ədəbsizsən.
 • Əzizim əziz, tərbiyəsi ondan əziz.
 • Əl qatma harama.
 • Əlindən bir iş gəlməyən on danışar.
 • Əsli, nəcabəti olmayana qamçı neylər?
 • Əhl ilə daş daşı, naəhl ilə yemə aşı.
 • Zər ilə olan, zor ilə olmaz.
 • Zorla qoyuna gedən köpəyin qoyuna nə faydası?
 • İki canbaz bir ipdə oynamaz.
 • İlqarı olmayanın imanı da olmaz.
 • İnsan zülmə tabedir.
 • İnsan olmayan insan qədrin nə bilər!
 • İsti aşa soyuq su qatma.
 • İtdən çox çarıq aparan olmaz, yenə ayağı yalındır.
 • İçdin üzüm suyunu,
Tökdün üzün suyunu.
 • İşini möhkəm tut, qonşunu oğru tutma.
 • Yanan da mən - yaman da mən.
 • Yiyəsinə baxıb atın nallayırlar.
 • Yemə namərd çörəyini, axırda başına vurar.
 • Yükünü yığdı təpəyə, elə arxa çevirdi.
 • Yıxılanı vurmazlar.
 • Yuxarı evə baxıb, aşağı evi yıxma.
 • Kasıblıq eyib deyil, oğurluq eyibdir.
 • Keçi can hayında, qəssab piy hayında.
 • Kiminin əvvəli, kiminin axırı.
 • Kişi sözü üzə deyər.
 • Kişi tüpürdüyünü yalamaz.
 • Kişini tez qocaldar axşamdan yatan arvad.
 • Kişinin özünə baxma, sözünə bax.
 • Kişiüzlü arvaddan, arvadüzlü kişidən həzər.
 • Kor kor, gör gör.
 • Kor tutduğun buraxmaz.
 • Köpək araba kölgəsində yatar, elə bilər öz kölgəsidir.
 • Köhnə kəndə təzə nırx qoyur.
 • Quyu var, suyu yox.
 • Külək kimi hərdən bir tərəfə əsmə.
 • Gah nala döyür, gah mıxa.
 • Gədaya borclu olsan, bir toyda deyər, bir də yasda.
 • Gedər bağlar qorası, qalar üzlər qarası.
 • Gedər bu dövran sənə də qalmaz.
 • Gəlin bəzənincə toy əldən gedər.
 • Gəlmisən ayran içməyə, gəlməmisən ara açmağa.
 • Gəmidə oturub gəmiçi ilə vuruşur.
 • Goru var ki, kəfəni də ola.
 • Gözlərindən qan damır.
 • Gözünü qırpdın, sənin deyil
 • Gündüz gəzər obanı,
 • Gecə sancar dabanı.
 • Günü günə satmazlar.
 • Gününü düyünləyib göy əsgiyə.
 • Nəğdi qoyub, nisyə dalınca düşmə.
 • Nadiri taxtda görüb, Süleymanı qundaqda.
 • Nə qanır, nə qandırır.
 • Niyyətin hara, mənzilin ora.
 • Od düşdüyü yeri yandırar.
 • Od ilə oynamaq olmaz.
 • Od olub aləmi yandırır...
 • Oddan kül törər, küldən nə törər?
 • Oynamaq bilmir, deyir: yerim dardır.
 • Onun üzü - dəvənin dizi.
 • Ortada yeyir, qıraqda gəzir.
 • Ot kökü üstə bitər.
 • Oxun atıb, yayın gizlətmə.
 • Öz ağlını özgəyə vermə.
 • Özgə evində koxalıq eləməzlər.
 • Ölüdən də pay istəyir.
 • Ölünün dalınca danışmazlar.
 • Örtülü bazar, dostluğu pozar.
 • Ölünü öz başına qoyarsan, vurar kəfənin yırtar.
 • Pay verdi, dalınca xəbər göndərdi.
 • Paxıl artmaz.
 • Paxıl olmasan dərdin olmaz.
 • Pişiyi bağlayıb süfrə açır.
 • Pul verməz, can verər.
 • Sayanın quluyam, saymayanın ağası.
 • Saman sənin deyil, samanlıq ki, sənindir.
 • Sən ağa, mən ağa, inəkləri kim sağa.
 • Sən vurmadın, mən yıxmadım, bəs buna nə oldu?
 • Sənə vur dedilər, öldür ki, demədilər.
 • Sənin ipinlə quyuya girmək olmaz.
 • Səhər gedər naxıra, axşam gələr axıra.
 • Sirkə nə qədər tünd olsa, öz qabını sındırar.
 • Siçandan törəyən kəsəyən olar.
 • Soğan yeməmisən için niyə göynəyir.
 • Su bir yerdə qalanda iylənər.
 • Tazıya deyir tut, dovşana deyir qaç.
 • Tikan olub ayağa batınca, gül ol yaxaya sancıl.
 • Tutub ucundan, gedir ucuzluğuna.
 • Tülkünün meydanda nə işi var ki, dərisinə qiymət qoyalar.
 • Uman yerdən küsərlər.
 • Hazırın naziri.
 • Hamam suyu ilə özünə dost tutur.
 • Haram malın bərəkəti olmaz.
 • Heç bilmir harada bişib, deyir bir çömçə də bəri ver.
 • Hələ quyruğu qapı arasında qalmayıb.
 • Hər işi tutdun, insafı əldən qoyma.
 • Hər kəs nə eləsə, özünə elər.
 • Hayasızdan hayanı saxla.
 • Çanax öz başında sınar.
 • Çatana çatır, çatmayana bir daş atır.
 • Çörəyini özü öz ayağı ilə tapdaladı.
 • Çörək itirən çörək tapmaz.
 • Canavardan qorxan meşəyə girməz.
 • Canavarın nə qocası, nə cavanı.
 • Cəhənnəmə gedən özünə yoldaş axtarar.
 • Cücəni payızda sayarlar.
 • Şadlığına şitlik eləmə.
 • Şaftalı tabağı kimi ortada durma.