Azərbaycan atalar sözləri/N

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search
< Azərbaycan atalar sözləri
 • Nabələdə gün də buluddur.
 • Nacins ağac düyünlü olar.
 • Nacins qarpızın toxumu çox olar.
 • Nadan əlindən su içmə,ab-həyat olsa da.
 • Nadanı kötək düzəldər, qozbeli qəbir.
 • Nadanın düşməni özüdür.
 • Nadiri taxtda görüb, Şah Abbası qundaqda.
 • Nahaq qan yerdə qalmaz.
 • Naxır yerli-dibli yoxdur, bu, ala dana axtarır.
 • Naxırçı qızı naxırçı çörəyi arzular.
 • Naxırçı qızından xanım olmaz.
 • Naxırçı qızını verdi, torpa dağarcığı da üstəlik.
 • Naxırçının könlü naxır çörəyi istər.
 • Nakəsə borclu olma.
 • Naqqa balıq tasa yerləşməz.
 • Naqqalar olmasaydı, dünya laləzara dönərdi.
 • Nağd alverdən ətir iyi gələr.
 • Nağdı əldən vermə. (Nağdı qoyub nisyənin dalınca düşmə).
 • Nağıl dili yüyrək olar.
 • Nalını almamış mıxını çalma.
 • Namaz qıla-qıla yıxdın evimi, indi başlamısan həccə getməyə.
 • Namaza meyli olanın qulağı azanda olar.
 • Namazdan əvvəl boğazdır.
 • Namazı əkib, orucluğa gedir.
 • Namə vüsalın yarısıdır.
 • Namə yazmaq asandır, yetirmək çətin.
 • Namərd körpüsündən rahat keçincə, qoy aparsın o sellər məni.
 • Namərd gəlib mərd olmaz. Boyunca qızıl qala.
 • Namərd gəlib mərd olmaz, yüz ətəklə, yüz yalvar.
 • Namərdə yaxa vermə, mərdə arxa ol.
 • Namərdə möhtac olma.
 • Namərddən keç, mərddə dur.
 • Namərdin çörəyi dizinin üstə olar.
 • Namərdin gözü dar olar.
 • Namərdin otağından, mərdin ağac kölgəsi.
 • Namərdin plovundan, mərdin qaşıq aşı.
 • Namərdin sözünü söz eləmək olmaz.
 • Nar ağacı - istək ağacı.
 • Nar üstündən turp yeməzlər.
 • Naşı oğru özünü samanlığa vurar.
 • Nə ağacı tovla, nə də iti hürdür.
 • Nə biçinin biçirəm, nə ayranın içirəm.
 • Nə daş atdın ki, qolun da ağrısın.
 • Nə dəvənin südün istə, nə ərəbin üzün gör.
 • Nə diriyə hay verər, nə ölüyə pay.
 • Nə əkərsən, onu biçərsən.
 • Nə gecəm gecədir, nə gündüzüm gündüz.
 • Nə gələndən üz çevir, nə gedəni qovan ol.
 • Nə görmüşəm, nə eşitmişəm.
 • Nə itirib, nə axtarırsan?
 • Nə qanır, nə də qandırır.
 • Nə qorx, nə də qorxunu ürəyindən çıxart.
 • Nə qoyuna gedər, nə qapıda hürər.
 • Nə sal ilədir, nə mai ilədir, gülüm, ululuq kamal ilədir.
 • Nə şeytan görüm, nə qulfallah oxuyum.
 • Nə şiş yansın, nə kabab.
 • Nə titrərsən, əllərim, verməyincə ala bilməzsən.
 • Nə tökərsən aşına, o da cıxar qaşığına.
 • Nə ucudu, nə ortası, qırılıb qarın qartası.
 • Nə umursan bacından, bacın ölür acından.
 • Nə varlıya borclu ol, nə yoxsuldan alacaqlı.
 • Nə versən adındı, nə yesən dadındı, qalanı yadındı.
 • Nə yada sirrini ver, nə namərdə bel bağla.
 • Nə yaraşır arığa, gedə girə qoruğa?
 • Nə yardan doyur, nə əldən qoyur.
 • Nə yaş olub sıxılmalı, nə quru olub qırılmalı.
 • Nə yatdı ki, nə yuxu görsün?!
 • Nə yatdıq, nə uzandıq, hazır oğlan qazandıq.
 • Nə yoğurdum, nə yapdım, hazırca kökə tapdım.
 • Nə zalım ol asıl, nə miskin ol basıl.
 • Nəfəs haqdandır.
 • Nənə nəvənin oyuncağıdır. [1]
 • Nənə yarım dənə ilə də keçinər.
 • Nisyə - girməz kisəyə.
 • Niyyətin hara - mənzilin ora.
 • Nökər nədi, bekar nədi.
 • Nökərsən, niyə bekarsan? Aç qapını, ört qapını.
 • Növbə bizə çatanda çırağın yağı qurtarar.
 • Nuh deyər, peyğəmbər deməz.

İstinadlar[redaktə]

 1. Azərbaycan folkloru antologiyası. VII cild. Qaraqoyunlu folkloru. Tərtib edənlər: f.e.n. Hüseyn İsmayılov, Qurban Süleymanov. Elmi redaktoru prof. Qara Namazov. Bakı–“Səda”–2002,səh: 192-220