Məzmuna keç

Azərbaycan atalar sözləri/O

N Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
Ö
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • O baş qorxsun ki, dost yolunda dayanmaz.
 • O dağa yağar, bu dağa yağar, axırda da bura yağar.
 • O gəlsə daşla, sən get aşla.
 • O hacı, bu hacı, kim olacaq boyaqçı?!
 • O haqverməzdi, bu haqbatırmaz.
 • O qardan bizim də qapıya yağar.
 • O qədər dövlətli deyiləm ki, ucuz şey alam.
 • O qədər küp yanında küpəçələr sınıb ki?!
 • O şahlıq dəvəsidir ki, yüklənməz.
 • O verdiyin and, bu da buyurduğun qulluq.
 • Oba bizə, biz obaya hayanıq.
 • Oba durdu köçməyə, qarı durdu gəzməyə.
 • Oba köçüb, yurd ağlayır.
 • Oba köçüb, yurdu qalıb.
 • Oba yiyəsiz qalanda donuz təpəyə çıxar.
 • Oba yox, qara yox, səndən başqa çara yox.
 • Obalar bizə, biz obalara.
 • Ocaq içindən tutuşar.
 • Ocaq közsüz qalmaz, gəlin sözsüz.
 • Ocaqdan kül əskik olmaz.
 • Ocağın altdan köz, adamın altdan söz.
 • Od düşdüyü yeri yandırar.
 • Od hər yana düşsə, özünə yer açar.
 • Oddan kül törər, küldən nə törər?
 • Oddan , sudan yenə qar amannıdı.
 • Odla pambığın nə aşnalığı?!
 • Odu söndürüb külü ilə oynamazlar.
 • Oduna gedər Daşdəmir, suya gedər Daşdəmir, üzüvü yusun mürdəşir.
 • Oxuduğunu demə, anladığını de.
 • Oxunu atıb, yayını gizlətmə.
 • Oğlan doğdum - oydu məni, qız doğdum - soydu məni.
 • Oğlan evlənər, bəy oldum sanar.
 • Oğlanı kamal ilə, qızı camal ilə.
 • Oğlum oğul olsun, kol dibi evim.
 • Oğru anası gah döş yeyər, gah döşünə vurar.
 • Oğru elə bağırdı, doğrunun bağrı yarıldı.
 • Oğru elə bilər, hamı oğrudur.
 • Oğru ev olmaz, ev yiyəsini evlilikdən salar.
 • Oğru əyri kolda gizlənər.
 • Oğru it xoflu olar.
 • Oğru it özünü bildirər.
 • Oğru qalana yanar, mal sahibi gedənə.
 • Oğru ol, xoşu ol, dilin olsun.
 • Oğrudan qalanı rəmmal aparar.
 • Oğrudan oğruya halaldır.
 • Oğrunu oğru əliylə tutarlar.
 • Oğruya and verdilər, evinə muştuluqçu getdi.
 • Oğul atadan görər, süfrə açar.
 • Oğul atanın kövşənin əkər.
 • Oğul düşmən qapısına aparar.
 • Oğul fərsiz olarsa, öldürər dərd atanı.
 • Oğul olmamış, adın qoyma.
 • Oğul yönlü olsa neynir ata malını, yönsüz olsa neynir ata malını?!
 • Oğulun əfəli qohum yerdən qız alar.
 • Oğurluq ilə çəngilik qırx gün çəkər.
 • Oğurluğa dayın evinə get, tutulanda döyülmə.
 • Oğurluğa getsən, insafı əldən qoyma.
 • Oğurluğun əvvəli, o da ay işığında.
 • Olan yerdən umarlar.
 • Olacağa çarə yoxdur.
 • Oldu ilə öldüyə çarə yoxdur.
 • Ortaqlı malı xalq yeyər.
 • Ortaqlı toyuqdan yalnız yumurta yaxşıdır.
 • Ortalıq qazanı qaynamaz.
 • Otuz iki dişdən çıxan, otuz iki məhləyə yayılar.
 • Oruc tutmayanın oğluna Ramazan adını qoyarlar.
 • Ot öz kökü üstə bitər.
 • Ot yolun gah altında bitər, gah üstündə.
 • Ovçu ovda, yolçu yolda gərək.
 • Ovu bərəsində vurarlar.
 • Ovurdunda yaxşı yer eləyibsən, baqqal armud versə.
 • Oynamaq bilməyən yerim dardır deyər.
 • Oynamayın, gülməyin, kəndə təzə darğa gəlib.
 • Oynaş yanından gəlib ər başı yarır.
 • Oynaşa ümidli olan arvad ərdən olar.
 • Oynayıram, gülürəm, heç oynaş yadımdan çıxmır.

Mənbə

[redaktə]
 • Atalar sözləri. Bakı, 2004