Azərbaycan atalar sözləri/Ö

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search
< Azərbaycan atalar sözləri
 • Öküz altında buzov axtarır.
 • Öküz öldü, ortaq ayrıldı.
 • Öküzü buynuzundan, adamı sözündən tutarlar.
 • Ölən canını qurtarır, vay qalanın halına.
 • Ölər, Koroğlu getməz bu yurddan.
 • Ölmək ölməkdir, xırıldamaq nə deməkdir.
 • Ölməz, itməz Xədicə, görər nəvə-nəticə.
 • Ölüdən pay umur.
 • Ölüm qaş ilə göz arasındadır.
 • Ölümdən başqa hər şeyə çarə var.
 • Ölümə çarə yoxdur.
 • Ölülər elə bilir, dirilər halva yeyir.
 • Ölünün dalınca danışmazlar.
 • Ölünün vəsiyyəti özü ilə gedər.
 • Ölürsə yer bəyənsin, qalırsa el bəyənsin.
 • Ölüsü olan bir gün ağlar, dəlisi olan hər gün.
 • Örtülü bazar dostluğu pozar.
 • Övlad ata-ananın ürəyidir.
 • Övlad bir turş almaya bənzər, yeyənin dişi qamaşar, yeməyənin könlü istər.
 • Övlad can yanğısıdır.
 • Övlad insanın məbədidir.
 • Övlad kivar, badamdır, nəvə məğzbadamdır.
 • Övlad könül meyvəsidir.
 • Övlad pəncərədən düşən işıqdır.
 • Övlad sərmayədir.
 • Övlad tapılar, ata-ana tapılmaz.
 • Övlad ya ataya oxşar, ya anaya.
 • Övladda atadan nişanə olmalıdır.
 • Övladda nəvə, dövlətdə dəvə.
 • Öz adını özgələrə qoyma.
 • Öz ağam, öz qulum.
 • Öz ağlını özgə ağlına vermə.
 • Öz anasını sevən, özgə anasını söyməz.
 • Öz anasını sevməyən, özgə anasını sevməz.
 • Öz arşını ilə ölçür.
 • Öz atının noxtasından yapış.
 • Öz bəxtindən küs.
 • Öz çörəyini özgə süfrəsində yemə.
 • Öz daş - tərəzisi ilə çəkir.
 • Öz evimin nökəriyəm, özgə evinin-ağası.
 • Öz evində öz başını bağlaya bilmir, özgə evində gəlin başı bağlayır.
 • Öz əlim, öz başım.
 • Öz gözündə tiri görmür, özgə gözündə qıl axtarır.
 • Öz ipini özü eşir.
 • Öz qədrini bilməyənin qədrini özgəsi də bilməz.
 • Öz quru çörəyim özgənin plovundan yaxşıdır.
 • Öz səsi özünə xoş gəlir.
 • Öz yağı öz başına.
 • Özgə atına minən tez düşər.
 • Özgə buzovunu güdənin çatısı əlində qalar.
 • Özgə qapısını bağlı istəyənin öz qapısı bağlı qalar.
 • Özgənin sözünü özgəyə deməyə nə var?
 • Özgəyə it hürər, bizə Mazandaran çaqqalı.
 • Özgəyə quyu qazan özü düşər.
 • Özgəsinə göz qoyan özünkünü itirər.
 • Özü ölçür, özü biçir.
 • Özü yıxılan ağlamaz.
 • Özüm qoturam, keçim ki qotur deyil.
 • Özüm özümə elədim, külü gözümə elədim.
 • Özümə yer eylərəm, gör sənə nə eylərəm.
 • Özündən güclü ilə vuruşma.
 • Özündən yuxarı baxanda, özündən aşağı da bax.
 • Özünə qıymadığını, özgəyə də qıyma.