Məzmuna keç

Azərbaycan atalar sözləri/P

Ö Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
R
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Padarın ulağı zağada yatar, qonağı çöldə.
 • Padşah uzaqda, Allah yuxarıda, kimə deyəsən dərdini?!
 • Padşah xəzinəsi də altı şahılıq qıfıla möhtacdır.
 • Padşahı da arxasınca söyərlər.
 • Padşahın da arxasınca danışarlar.
 • Padşahın ayağı dəyən yerdə yeddi il ot bitməz.
 • Padşahın arxasınca danışırlar.
 • Padşahın da rəiyyətə işi düşər.
 • Padşahın söhbətinin əvvəli – dirilik, axırı – ölüm.
 • Padşahsız nağıl olmaz.
 • Paxıl artmaz.
 • Paxıl artsa, qurd artar.
 • Paxıl olma, qüssən olmasın.
 • Paxıl olmasan dərdin olmaz.
 • Paxıllıq insanı içindən yeyər.
 • Palaza bürün, elnən sürün.
 • Palan–palan, mənə də palan?!
 • Palçığa batan arabanı öküz çıxardar.
 • Pambıq satan ağ itdən qorxar.
 • Pambıqçının ağ itdən zəhləsi gedər.
 • Papaq altında igidlər yaşar.
 • Papaq elə-işimizi bilək.
 • Papaq isti-soyuq üçün deyil, namus üçündür.
 • Papaq altında igidlər yatar.
 • Papaq namus üçündür.
 • Papaqçının könlü olsa, bir dəridən doqquz papaq tikər.
 • Papaqçının papağı yırtıq olar.
 • Papaqçının papağı olmaz.
 • Papağı tülkü dərisindən, xəbəri yox gerisindən.
 • Papağımız günə yandı.
 • Papağın yerə girsin.
 • Papağını qoy qabağına, fikirləş.
 • Paraya dəymə, bütünü kəsmə, doğra, doyunca ye.
 • Paslı dəmirdən qılınc olmaz.
 • Pay bölənə pay qalmaz.
 • Pay bölənin yüzdə biri cənnətə gedər.
 • Pay dolu gələr, dolu gedər.
 • Pay paylayan payından olar.
 • Pay payı döyər, çıxardar.
 • Pay verdi, dalınca gəldi.
 • Pay verdi, dalınca xəbər göndərdi.
 • Paydan pay ummazlar.
 • Paydan uman pay verməz.
 • Payın cənnətdə.
 • Payın qabağı pay olar.
 • Payını yalqız yeyən payını dişi ilə tutar.
 • Payını payımın üstə qoy, ya altından ye, ya üstündən.
 • Payız camışı qaçağan olar.
 • Payızın suyu kasıbın boğazına təngdir.
 • Pəzəvəngin axırı dərviş olar.
 • Pinəçinin mayası iynəynən bizdi.
 • Pir mənimdir, kəramətini bilirəm.
 • Pis günün ömrü az olar.
 • Pis iş mərdə ar olar, Namərd gözü dar olar.
 • Pis olmasa, yaxşının qədri bilinməz.
 • Pis övlad altıncı barmaq kimidir-kəsərsən, ağrıyar, kəsməzsən, eybəcər göstərər.
 • Pis söz yiyəsinə qayıdar.
 • Pisi dalına mindir, ya dalına min, ikisi də birdir.
 • Pisliyi torpağa əkdilər, göyərmədi.
 • Pişik atası xeyrinə siçan tutmaz.
 • Pişik balasını istədiyindən yeyər.
 • Pişik balasını külə bulayıb yeyər.
 • Pişik olmayan yerdə siçanlar baş qaldırar.
 • Pişiklə donuz darıdan çıxmaz.
 • Pişiyi bağlayıb süfrə açır.
 • Pişiyi dara qısnayanda dönər üzünü cırmaqlar.
 • Pişiyin ağzı ətə çatmayanda deyər qoxuyubdu.
 • Pişiyin dərdi iti öldürər.
 • Pişiyin gözü siçan dəliyində olar.
 • Pişiyin könlü samanlıq idi, it də qovdu saldı samanlığa.
 • Pişiyin qonaq yeri samanlıqdır.
 • Piyada atlıya gülməsə, bağrı çatlar.
 • Pıç-pıç ev yıxar.
 • Polad sınar, əyilməz.
 • Pul can yonqarıdır.
 • Pul əl çirkidir.
 • Pul kəsəni qılınc kəsməz.
 • Pullu adamdan bəla da qorxar.

İstinadlar[redaktə]