Azərbaycan atalar sözləri/R

P Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
S
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Rahat durmayan narahat olar.
 • Rahat oturana nə vali gələr, nə hakim.
 • Rahatlıq istəyən adam - kor, kar, lal gərək.
 • Ramazanda yalan deyən bayramda üzü qara çıxar.
 • Rast gəlməyən işə peşiman olma.
 • Razı olan qəm yeməz.
 • Rəhbərə yol göstərmə.
 • Rəhmət yazana, lənət pozana.
 • Rəncbərin ümidi əkinədir.
 • Rəngimə bax, əhvalımı xəbər al.
 • Rişxənd etmə qonşuna, gələr bir gün başına.
 • Rişxəndlik ağlın zəifliyindən doğar.
 • Ruzi gələn vaxtı köpəyi yuxu tutar.
 • Ruzi qismət ilə gələr.
 • Ruzi (yemək) olsun, ocaqda olsun.
 • Ruzisi gələn zaman köpəyi yuxu tutar.
 • Rüstəmi-zaman olsan, düşməni həqir sanma.
 • Rüsvayçılıq ömürdən uzun olur.
 • Rüşvət cəhənnəmin açarıdır.
 • Rüşvət haramdır.
 • Rüşvət qapıdan girərsə, iman bacadan çıxar.
 • Rüşvətxorun aqibəti yoxdur.

Mənbə[redaktə]

 • Atalar sözü. Bakı,1985.
 • Atalar sözü. Bakı,2004.