Məzmuna keç

Yalan

Wikipedia logo
Wikipedia logo
Yalan haqqında Vikipediyada məqalə var.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Açıq və ya yayındırılan, ifadə edilən və ya edilməyən yalan həmişə yalan olaraq qalır. Çarlz Dikkens
 • Adətən, gülüş, həqiqəti yalandan ayırmaqda vasitəçi rolunu oynayır. Vissarion Belinski
 • Adi insan düz danışa bilər, amma o, katolik yepiskopu olan kimi yalan danışmağa məcburdur. Jan Jak Russo
 • Ağıllı deyir: “ bu yalandır, amma xalq bu yalansız yaşaya bilməz. Çünki, xalqın tarixdən xəbəri var. Ona görə də yalanın kökünü dərhal kəsmək təhlükəlidir. Qoy o bəzi düzəlişlərlə mövcud olsun”. Dahi deyir: “ bu yalandır, deməli, mövcud olmamalıdır”. Anton Çexov
 • Ağladan gülməz, yalan ağlar. Türk atalar sözləri
 • Ağızında yalan varkən danışma! Özdəmir Asaf
 • Ağzından yalan söz çıxartma; Yalan söz adamı ucuzlaşdırar. Yusif Balasaqunlu
 • Axı tarix nədir? Tarix nəticədə yalana çevrilən həqiqətdir; Əfsanələr, nəticədə tarixə çevrilən yalanlardır ... Jan Kokto
 • Antisemitizm yəhudilərə qarşı düşmənçilik yaymaq deməkdir. Lənətə gəlmiş çar monarxiyası son günlərini yaşayarkən cahil fəhlə və kəndliləri yəhudilərə qarşı qızışdırmağa çalışırdı. Çar polisi torpaq sahibləri və kapitalistlərlə ittifaqda yəhudilərə qarşı talanlar təşkil etdi. Torpaq sahibləri və kapitalistlər yoxsulluq üzündən işgəncələrə məruz qalan fəhlə və kəndlilərin nifrətini yəhudilərə qarşı yönəltməyə çalışırdılar. Başqa ölkələrdə də tez-tez görürük ki, kapitalistlər zəhmətkeşlərin gözlərini kor etmək, onların diqqətini zəhmətkeş xalqın əsl düşməni olan kapitaldan yayındırmaq üçün yəhudilərə qarşı nifrət bəsləyirlər. Yəhudilərə qarşı nifrət yalnız torpaq sahiblərinə və kapitalistlərə köləliyin fəhlə və kəndlilər arasında uçurum cəhaləti yaratdığı ölkələrdə davam edir. Yəhudilər haqqında yayılan yalan və böhtanlara ancaq ən cahil və məzlum insanlar inana bilər. Bu, kahinlərin bidətçiləri odda yandırdığı, kəndlilərin əsarətdə yaşadığı, xalqın əzilmiş və susqun olduğu qədim feodal dövrünün sağ qalmasıdır. Bu qədim, feodal cəhalət keçib gedir; insanların gözü açılır. Zəhmətkeş xalqın düşməni yəhudilər deyil. Fəhlələrin düşmənləri bütün ölkələrin kapitalistləridir. Yəhudilər arasında da işləyən insanlar var və onlar çoxluq təşkil edir. Onlar da bizim kimi kapitalın əzdiyi qardaşlarımızdır; onlar bizim sosializm uğrunda mübarizədə yoldaşlarımızdır. Yəhudilər arasında da ruslar və bütün xalqlarda olduğu kimi istismarçılar və kapitalistlər də var. Kapitalistlər müxtəlif dinlərə, müxtəlif millətlərə və müxtəlif irqlərə mənsub işçilər arasında nifrət toxumu səpməyə və qızışdırmağa çalışırlar. İşləməyənlər isə kapitalın gücü ilə hakimiyyətdə saxlanılır. Zəngin yəhudilər, varlı ruslar kimi və bütün ölkələrin zənginləri işçiləri sıxışdırmaq, əzmək, soymaq və parçalamaq üçün ittifaqdadırlar. Yəhudilərə işgəncə verən və təqib edən lənətə gəlmiş çarizmə ayıb olsun. Yəhudilərə nifrət bəsləyənlərə, başqa millətlərə qarşı nifrət bəsləyənlərə ar olsun. Vladimir Lenin
 • Atalar sözündə yalan olmaz. Ərəb atalar sözləri
 • Ayaqlar və gözlər getdiklərini və gördüklərini deməlidirlər, yalan söyləməklə bir-birinin eyiblərini açmamalıdır. Kiçik adamlar daha çox yalan danışmalı olurlar. Fridrix Nitsşe
 • Azadlıq ən yüksək duyğulara aid edildiyindən, azadlıq haqqında yalan da yüksək hesab olunur. Frans Kafka
 • Bəyənmədiyiniz bir şeyi alqışlamaq, yalan danışmanın bir çox növündən biridir. Corc Bernard Şou
 • Bəzən elə olur ki, ömründə bir dəfə də olsun yalan danışmayan adam həqiqətin, yalanın nə olduğunu başa salmağı öz üzərinə götürür. Mark Tven
 • Bilərəkdən və könüllü surətdə yalan danışmaq zorən kor-koranə doğrunu deməkdən yaxşıdır – Platon bu yerdə haqlıdır. Hərçənd ki, qəbul olunmuş qiymətləndirmə meyarı tamam başqa cürdür: həqiqəti söyləyən insan daha çox rahatlıq tapır. Fridrix Nitsşe
 • Bilməzdən gəlişim, axmağı oynamam itirmə qorxumdan deyil; Qarşımdakıların yalan danışma potensiallarına olan marağımdandır. Nazim Hikmət
 • Bir adam ki, səhər yalan danışdı, axşamacan yalan danışar. Azərbaycan atalar sözləri/B
 • Bir dəfə aldadan, yüz dəfə də yalan deyər. Monqol atalar sözləri
 • Bir dəfə yalan desən - sözünə inanan olmayacaq. Qırğız atalar sözləri
 • Bir yalan nə qədər sürətli olursa olsun, həqiqət onu yetişib keçər. Keniya atalar sözləri
 • Bir yalanı gizləmək üçün, üstəlik min dəfə də gərək aldadasan. Teluqu atalar sözləri
 • Böhtan və yalan - meşşanların qanun şəkli almış siyasət metodudur. Maksim Qorki
 • Bu dünyada həqiqəti deməkdən daha çətin və yalan danışmaqdan daha asan heç nə yoxdur. Fyodor Dostoyevski
 • … Bu gün artıq dərk etmək zamanıdır ki, nə teoloq, nə keşiş, nə də papa vəd etdikləri ilahi kəlamla nəinki səhvə yol verir, həm də yalan danışırlar – daha “günahsızlıqdan”, yaxud cəhalətdən yalan danışıb-danışmamaq şəxsən onun ixtiyarında deyil. Adi bəndələr kimi keşiş də yaxşı bilir ki, “Allah” deyilən bir şey yoxdur, “günahkar” və “xilaskar” da boş şeydir. – onu da yaxşı bilir ki, “azad iradə”, “mənəviyyat qanunları” da əslində uydurmadan başqa bir şey deyildir. Fridrix Nitsşe
 • Bu yalançı dünyada həqiqət pafosu haradan gəlir? Əxlaqdan… Yunanların fəlsəfə ilə baş qatmaları çox qəribədir. Gözəl yalan məşğuliyyəti. Lakin ondan da qəribə olan insanların həqiqət pafosunun dalınca düşməsidir. Platon dialektikanın hər şeyə hakim olduğu yeni bir dövlət arzulayır. O, gözəl yalanlar mədəniyyətini rədd edir. Fridrix Nitsşe
 • Bütün həqiqətlər sadədir. — Bunun özü ikiqat yalan deyilmi? Çarəmiz yoxdur, bu gərdişlə barışmalıyıq… Yalan danışmaq cəsarətli adamların işidir. Fridrix Nitsşe
 • Bütün həqiqətlərdə həqiqətə oxşar hansısa bir yalan gizlənir. Mark Tulli Siseron
 • Bütün insanlar yalan danışırlar. Ancaq bu qorxulu deyil. Çünki, insanlar bir-birinə qulaq asmırlar. Albert Eynşteyn
 • Bütün siyasi partiyalar sonda öz yalanlarında boğulub ölürlər. Mark Tven
 • Çox danışmaq əqlin azlığına, yalan danışmaq iradənin zəifliyinə dəlalət edir. Kəlilə və Dimnə
 • Çox danışmamalı, başqasının sözünü yarımçıq kəsməməli, başqasının nağıl etdiyi hekayət və rəvayəti bilirsə, bunu üzə vurmamalı və onun danışıb qurtarmasına imkan yaratmalıdır. Başqasından soruşulana cavab verməməli, ümumidən edilən sualda camaatı qabaqlayıb hövləki irəli düşməməlidir. Biri cavab verməklə məşğul isə, daha qabil cavab verməyə qadir olsa da, səbr etməli, o, sözünü qurtardıqdan sonra öz cavabını verməlidir, lakin əvvəlkinə tənə etməməlidir. Onun yanında iki adam söhbət edirsə qarışmamalı, ondan gizlidirsə gizlin qulaq asmamalıdır; özləri müraciət etməsələr söhbətə qoşulmamalıdır. Böyüklərlə danışarkən kinayə işlətməməli, nə bərkdən, nə yavaşdan, mülayim səslə sözünü deməlidir. Danışdığı məsələ qəlizdirsə, aydın misallarla izah etməyə çalışmalıdır, başqa hallarda qısa və yığcam danışmalıdır. Yabançı kəlmələr işlətməməli, qondarma ibarələr düzəltməməli, ona deyilənlərə axıra qədər qulaq asmamış cavab verməməli, deyəcəyi fikri beynində bişirməmiş dilinə gətirməməli, ehtiyac olmadan sözü təkrar etməməlidir; ehtiyac üzündən təkrar lazım olduqda tərəddüd göstərməməlidir. Nalayiq sözlər işlətməməli, dilini söyüşə öyrətməməli, zərurət üzündən ayıb kəlməyə ehtiyac yarandıqda onu obrazlı, məcazi ibarələrlə anlatmalı, şux və zərif ifadələrdən qaçmamalı, hər məclisə münasib danışmağı bacarmalıdır. Söz vaxtı əl-qolunu işə salmamalı, qaş-gözünü oynatmamalıdır. Belə hərəkətləri yalnız danışılan əhvalat tələb etdikdə nəzakətli və gözəl bir tərzdə göstərmək olar. Yalan, doğru üstündə məclisdə höcət etməməli; yalvar-yaxar təsir etməyən adama yalvarmamalı, münaqişə və mübahisədə rəqibin haqlı olduğunu gördükdə üstünlüyü ona verməlidir. Avam, uşaq, arvad, divanə və sərxoş adamların söhbətindən bacardıqca uzaq gəzməlidir. Başa düşməyən adama incə və üstüörtülü söz deməməli, danışıqda nəzakətli olmalı, heç kəsin işini, sözünü, hərəkətini pis şəkildə onabuna çatdırmamalı, qorxulu şayiələr yaymamalıdır. Nəsirəddin Tusi
 • Çox qəribədir, Sevdiyimiz insanın hər yalanında bir doğru axtararkən, Sevmədiyimiz insanın hər doğrusunda bir yalan axtarırıq. Fyodor Dostoyevski
 • Çox vaxt həqiqi məlumatları almaq üçün gizli adı altında yalan məlumatlar yayırlar. Pyer Büast
 • Çox vaxt qorxu, yalan danışmasını öyrədər. Alfred De Viqni
 • Çox yalan danışmağa ehtiyacı olmayan adamlardaha az yalan danışdıqlarına görə hələ öyünürlər də. Fridrix Nitsşe
 • Dayaz, yüngülməcaz adamlar həmişə yalan danışmağa məcburdur, çünki onların məzmunu yoxdur. Əsl tərbiyə: hər hansı bir şəraitdə yalana alışdırmaq tərbiyəsidir. Həqiqətpərəst adam son nəticədə həmişə yalan dediyinin fərqində olur. Yalan danışmaq yalnız bildiyinin əksini danışmaq deyil, həm də bilmədiklərinin əksini danışmaqdır. Fridrix Nitsşe
 • Deyəsən, siz ağıldan istifadə etmək istəyirsiniz və məndən soruşun: "Mən haradan bilirəm ki, mənim fəlsəfəm dünyada indiyə qədər öyrədilənlər, yaxud öyrədilir və ya bundan sonra da öyrədiləcəklər arasında ən yaxşısıdır?" daha çox haqlı olaraq sizə verə biləcəyim bir sual; çünki mən ən yaxşı fəlsəfəni tapdığımı güman etmirəm, bilirəm ki, mən əsl fəlsəfəni başa düşürəm. Bunu nədən bilirəm deyə soruşsanız, cavab verəcəm: Üçbucağın üç bucağının iki düz bucağa bərabər olduğunu bildiyiniz kimi: bunun kifayət olduğunu, beyni sağlam olan heç kim inkar etməz və kim bizi həqiqət kimi yalan fikirlərlə ruhlandıran pis ruhları xəyal etməyə getmir. Çünki həqiqət özünün də, yalanın da göstəricisidir. Amma siz, nəhayət, ən yaxşı dini, daha doğrusu, inandığınız ən yaxşı insanları tapdığınızı güman edən siz, “onların öyrədənlərin hamısının ən yaxşısı olduğunu bilən siz, indi öyrədirsiniz və ya gələcəkdə başqa dinləri də öyrədəcək. Siz burada və Hindistanda və dünyanın hər yerində tədris olunan qədim və müasir dinlərin hamısını araşdırmısınızmı? Və əgər siz onları lazımi qaydada araşdırmısınızsa, ən yaxşısını seçdiyinizi haradan bilirsiniz? “Səndə olan iman üçün heç bir əsas verə bilmirsən? Amma siz deyəcəksiniz ki, siz Allahın Ruhunun daxili şəhadətinə razısınız, digər insanlar isə pis ruhların hökmdarı tərəfindən tələyə düşüb aldanıblar. Ancaq Roma Kilsəsinin solğun xaricində olanların hamısı, sizin bəyan etdiyinizi eyni hüquqla öz etiqadlarını elan edə bilərlər. Saysız-hesabsız insanların ümumi razılığı və fasiləsiz kilsə ardıcıllığı haqqında əlavə etdiyiniz şeyə gəlincə, bu, fariseylərin çox cəlbedici sözüdür. Onlar Roma fədailərindən heç də az inamsızlıqla öz saysız-hesabsız şahidlərini gətirirlər, onlar da Roma şahidləri kimi eşitdiklərini öz şəxsi təcrübələri kimi inadkarlıqla təkrarlayırlar. Bundan əlavə, onlar öz nəsillərini Adəmə aparırlar. Onlar eyni dərəcədə təkəbbürlə öyünürlər ki, onların kilsəsi xristianların və bütpərəstlərin nifrətinə baxmayaraq, bu günə qədər heç bir təsirə məruz qalmadan davam edir. Onlar hər hansı digər məzhəbdən daha çox antik dövr tərəfindən dəstəklənir. Onlar bir ağızdan öz adət-ənənələrini Allahın özündən aldıqlarını və Allahın yazılı və yazılmamış kəlamını yalnız onlar qoruyub saxladıqlarını deyirlər. Bütün bidətlərin onlardan çıxdığını və onların min illər boyu heç bir müvəqqəti hökmranlıq məhdudiyyəti altında sabit qaldığını, lakin mövhumatlarının yeganə effektivliyi ilə heç kim inkar edə bilməz. Onların danışdıqları möcüzələr min dili yorar. Lakin onların əsas öyünməsi odur ki, hər hansı digər millətdən daha çox şəhidlər sayırlar, bu say öz inancına görə davamlı olaraq əziyyət çəkənlər tərəfindən hər gün artır; Onların öyünmələri də yalan deyil. Mən özüm də başqaları arasında sadiq bir Yəhudadan tanıyırdım, o, alovların arasında, artıq öldüyü güman edilən zaman, ilahini oxumaq üçün səsini qaldırdı: “Ey Allah, Sənə canımı qurban verirəm, ruh" və mahnı oxumaq məhv oldu. Benedikt Spinoza
 • Deyirlər eşq iki nəfərlikdi. Yalandı! Eşq dəlilikdi! Bir də “Həyat müştərəkdir” – deyirlər. Bu da yalandı. Çünki eşqin yarası bir nəfərlikdi. Camal Sürəya
 • Dil ucundakı şirin yalan, qarmaq ucundakı yem kimidir. İndoneziya atalar sözləri
 • Doğru gəlir, yalan ölür. Əfqan atalar sözləri
 • Dövlət bütün şirin və zəhərli dilləri ilə dil-dil ötür, dediklərinin hamısı da yalan-palandır, — əldə etdiklərinin, topladıqlarının hamısı da oğurluq maldan başqa bir şey deyildir. Ey böyük insanlar, yazıqlar olsun ki, o bu gün də sizin qulaqlarınıza öz mənhus yalanlarını pıçıldamaqda davam edir. Fridrix Nitsşe
 • Dövlət ən qəddar və amansız adamyeyən kimidir. O heç nə olmamış kimi yalan danışır. Dövlət elə hey bəyan edir ki: “Mən dövlətəm, deməli, mən xalqın özüyəm”. Ağ yalan! Bir qrup baçkəsənlər insanları bir yerə toplayıb tələyə saldılar və bunu dövlət adlandırdılar… Əsl həqiqət bundan ibarətdir: hər bir xalq öz xeyir və şər dilində danışır, sadəcə olaraq qonşular bu dili başa düşmür. Fridrix Nitsşe
 • Dua edəndə heç kim yalan danışmır. Mark Tven
 • Dünya yaman, Dünya yalan Dünyadı. -at belinə aşırdı, at belindən daşırdır, qara günə salırdı, yaman gündə asırdı. Azərbaycan atalar sözləri/D
 • Dünyada dildən-dilə gəzən saysız-hesabsız yalanlar var. Ən dəhşətlisi də odur ki, bu yalanların yarısı doğrudur. Uinston Çörçill
 • Dünyada ən böyük yalan insanların bərabərliyi haqqındakı yalandır. Fridrix Nitsşe
 • Dünyada insanı ən çox utandıran şey yalanının üzə çıxmasıdır. Frensis Bekon
 • Dünyada ortalıqda gəzən bir çox bərbad yalan var, ən pisi də yarısının doğru olması. Uinston Çörçill
 • Düz sözə yalan qatmaq qızıla başqa metal qatmağa bənzəyir:möhkəmliyi artsa da, qiymətdən düşür. Frensis Bekon
 • Düzgün insan sonda dərk edir ki həmişə yalan danışıb. Fridrix Nitsşe
 • Eninə-uzununa və bilə-bilə yalan söyləyən, həyatdakı mövqelərinə görə yalan danışmaqları təhlükəli və qorxulu yalanlarla yaşayan insanlar (yalan danışmaq imkanı olmayan adamlar) həqiqətə qarşı fövqəladə dərəcədə həssas olurlar: idealistlər və xeyirxah görünmək istəyən adamlar öz istək və həvəsləri ilə daim bir duman içində yaşayır, əsl həqiqətdə heç vaxt doğru olanı söyləyə bilmirlər: onların “zövqü” buna imkan vermir. Fridrix Nitsşe
 • Ey uca könüllü yalan! Gerçək heç sənə seçim edilə biləcək qədər gözəl olmuşdurmu? Jan Jak Russo
 • Ədalətsizliyin mənbəyi zorakılıq və yalandır. Mark Tulli Siseron
 • Əgər ətrafındakılar özlərini itirib səni haqsız yerə ittiham etdikləri zaman sən soyuqqanlığını qoruya bilirsən, Əgər hər kəs səndən şübhələndiyi halda sən onların bu şübhələrini təmkin ilə qarşılaya bilir, fəqət şəxsinə olan inamını itirməzsən, Əgər gözləməyi bilir və gözləməkdən usanmazsan və ya barəndə yalanlar uydurub sənin ləkəməyini istədiklərində sən də yalan və iftiraya baş vurmazsan, yaxud sənə nifrət edənlərə sən də nifrət etməzsən, nə çox gözəl, nə də çox ağıllı görünməyə çalışmazsan, Əgər xəyal qura bilir, fəqət xəyallarının əsiri olmazsan, Əgər zəfər və faləkətlə üz-üzə gəldiyində bu iki saxtakarı eyni fərasətlə qarşılaya bilir, nə kibrlənir, nə də məyus olmazsan, Əgər doğru sözlərin hiyləgərlər tərəfindən təhrif edilib axmaqları aldadan bir tələ halına çevrilməsinə səbr edə bilirsən, yaxud ömrünü və gəncliyini adadığın şeylərin bir anda tənəzzülünü gördüyündə köhnə alətlərlə onları yenidən inşa edə bilirsən, Əgər cahillərlə ünsiyyət edərkən şəxsi xarakterini qoruya bilirsən və ya krallarla dostlaşdığında qürürlanıb mənliyini itirməzsən, Əgər hər kəsə dəyər verib, hörmət edib, fəqət həddən ziyadə güvənməzsən, Əgər bir daha geri dönməyəcək olan altmış saniyəni insanlığa faydalı işlərə sərf edə bilərsən, Məhz o vaxt dünya və içindəki hər şey sənindir, hətta sən o zaman iki adamsan. Redyard Kiplinq
 • Əgər kimsə bir dəfə yalandan and içirsə, bundan sonra o, Allahlara and içsə belə, ona inanmaq lazım deyil. Mark Tulli Siseron
 • Əgər mütləq əxlaq mövcud olsaydı, o hökmən həqiqətin ardınca sürünən bir əxlaq olardı: və bu, nəticə etibarilə məni də, digər insanları da qarşısıalınmaz fəlakətlər girdabına, məhvə aparardı. – Mənim insanları əxlaqın buxovlarından azad etməkdəki marağım da bununla əlaqədardır. Yaşamaq və ucalara can atmaq üçün, iradənin hakimiyyət hərisliyini təmin etmək üçün mütləq olan hər bir şey yoldan kənarlaşdırılmalıdır. Qüdrətli insan üçün yalan icazə verilmiş bir vasitədir, lap yaradıcılıqda olduğu kimi: təbiət özü də beləcə hərəkət edir. Fridrix Nitsşe
 • Əgər mən yalan deyirəmsə, yalan satdığım adamdan daha çox özümü təhqir etmiş oluram. Mişel de Monten
 • Əgər siz gününüzə kofeinsiz başlayırsınızsa, həmişə şən olursunuzsa, ağrılara, nasazlıqlara məhəl qoymursunuzsa, öz problemlərinizlə insanları narahat etmirsinizsə, şikayət etmirsinizsə, hər gün eyni yeməyi yeyirsinizsə və buna görə minnətdarsınızsa, sevdiyiniz insanın sizə baxmağa vaxtı olmayanda onu başa düşürsünüzsə, sizin heç bir günahınız olmadığı halda sevdiyiniz insanın ittihamlarını qulaqardına vura bilirsinizsə, tənqidi ]sakit qəbul edə bilirsinizsə, kasıb dostunuzla, zəngin dostunuzla eyni cür rəftar edirsinizsə, yalandan və aldatmadan uzaq dura bilirsinizsə, stresslə dərmansız mübarizə apara bilirsinizsə, özünüzü içkisiz yaxşı hiss edirsinizsə, dərmansız yuxuya gedə bilirsinizsə, səmimi olaraq dəri rənginə, dini inanclara, cinsi oriyentasiyaya və siyasətə qarşı qərəziniz olmadığını söyləyirsinizsə, deməli siz itinizin inkişaf səviyyəsinə çatmışınız. Uinston Çörçill
 • Əxlaq mütləq mənada başa düşüldükdə, məsələn, dini anlamda yalanın tamamilə qadağan edilməsi kimi, onda dərhal bütün əxlaq, eləcə də siyasət tarixi əhəmiyyətsiz bir şeyə çevrilir. Biz yalan və xəlvəti kəsilmiş qəlp pullarla yaşayırıq. Hakim təbəqələr daim yalanın gücünə arxalanmışlar. Fridrix Nitsşe
 • Əlbəttə elə olur ki, insan həqiqəti əldən verir. Ancaq zəif, axmaq, yöndəmsiz bir yalan heç iki il də tab gətirə bilməz. Böhtan isə istisna təşkil edir. O, praktiki olaraq əlçatmazdır. Mark Tven
 • Ən böyük xəyanət dosta yalan satmaqdır. Sokrat
 • Ən çox yayılmış yalan, insanın özünü aldatmasıdır: başqalarını aldatmaq nisbətən nadir bir cinayətdir. Fridrix Nitsşe
 • Ən əsası özunə yalan danışma. Özünə yalan danışan insan günlərin birində o həddə gəlib çatır ki, yalanla gerçəyi bir — birindən ayıra bilmir, özünə və başqalarına olan hörmətini də itirir. Heç bir hörmət sahibi olmadığına görə də sevgi hissini unudur. Fyodor Dostoyevski
 • Ən məharətli nitq o nitqdir ki, onun yalanını tutmaq mümkün olmur. [1] Conaton Linn
 • Əsl həqiqət həmişə düzə oxşamır. Odur ki, onu həqiqətə bənzər etmək üçün bir qədər yalan qatmaq lazım gəlir. Fyodor Dostoyevski
 • Farslar üçün yalan danışmaqdan və borca düşməkdən rüsvayçı heç nə yoxdur. Farslara görə, borca düşməyin bir çox səbəbləri ilə yanaşı, borclunun yalan danışmağa məcbur olmasıdır. Herodot
 • Fəlsəfi sistemlərin ən böyük naqisliyi daltonizmdir. Dünyanı ancaq ağ və qara rəngdə görənlər reallığa nə qədər yaxınlaşırsa, ancaq varlıq və yoxluqdan, xeyir və şərdən, həqiqət və yalandan çıxış edərək bu kənar hallar arasındakı rəngarəngliyi görməyənlər də reallığı o qədər mənimsəyir. Əbu Turxan
 • Fərəhli yalandan qəmli həqiqət yaxşıdır. Ərəb atalar sözləri
 • Gerçəyi bilməyən yalnız axmaqdır. Lakin gerçəyi bilən və ona yalan deyən, günahkardır. Bertolt Brext
 • Gəlin etiraf edək ki, biz hər şeyə görə yalana borcluyuq… Yalan gözümüz görə-görə həyati zərurətə çevrilmişdir. Fridrix Nitsşe
 • Gəncliyin xoşbəxt olması illüziyasıdır, onu itirənlərin illüziyasıdır; lakin gənclər özlərinə aşılanmış həqiqətsiz idealla dolu olduqları üçün yazıq olduqlarını bilirlər və hər dəfə gerçəklə təmasda olduqda əzilir və yaralanırlar. Görünür, onlar sui-qəsdin qurbanı olublar; seçmə zərurətindən ideal olan oxuduqları kitablar və unutqanlığın çəhrayı dumanı ilə keçmişə nəzər salan böyüklərin söhbəti onları qeyri-real həyata hazırlayır. Oxuduqlarının və onlara deyilənlərin hamısının yalan, yalan, yalan olduğunu özləri kəşf etməlidirlər; və hər bir kəşf həyatın çarmıxında bədənə vurulan başqa bir mismardır. Uilyam Somerset Moem
 • Gülməli deyilmi ki, hələ də müqəddəs, sarsılmaz bir qanunun varlığına inanırıq: “yalan danışmaq olmaz”, “öldürmək olmaz” – elə bir həyatda ki, onun mahiyyəti məhz əbədi yalan və insanların bir-birini durmadan məhv etməsi ilə xarakterizə olunur. Fridrix Nitsşe
 • Günah və cəza məfhumları, “xilas”, “bağışlanma” haqqında rəhmdillik təlimi – bunlar hamısı təpədən dırnağa qədər yalandır, heç bir psixoloji reallığa əsaslanmayan bu yalanlar insanları mahiyyət haqqında düşünmək axtarışlarından yayındırmaq üçündür. – bunlar səbəb və hadisə anlayışlarına qarşı bir sui-qəsddir. Fridrix Nitsşe
 • Heç kəs, heç zaman və heç yerdə bu həqiqətin doğruluğuna şübhə etməsin! – Yalanlar daim insanların həyatını müşayiət edir, ancaq sonradan heç düşünməyə də vaxt və həvəsləri olmur və baş verənlərə heç inanmaq da istəmirlər. Fridrix Nitsşe
 • Heç kəs özünü yalandan ziyalı göstərə bilməz - buna onun gücü çatmaz. Dmitri Lixaçov
 • Heç kim fəlakətə düşmüşlər qədər yalana meylli olmur. Fridrix Nitsşe
 • Heç kim hirsli insan qədər çox yalan söyləyə bilməz. Fridrix Nitsşe
 • Heç vaxt müharibə zamanı, ovdan sonra və seçkidən əvvəlki qədər yalan danışmırlar. Otto fon Bismark
 • Heç vaxt yalan danışmayan və əfv etməyi bacaran adam insanların ən xoşbəxtidir.[2] İbn Sina
 • Heç yalan danışmadım deyən insan belə, əslində "necəsən?" sualına "yaxşı" deyərək yalan danışmışdır. Can Dündar
 • Həddindən artıq canfəşanlıq olan yerdə yalan olur. Əbül Fərəc
 • Həqiqət düşmənləri. – Həqiqətin ən qatı düşmənləri yalanlar yox, inamlardır. Fridrix Nitsşe
 • Həqiqət üçün əminlik yalandan daha qorxuludur. Fridrix Nitsşe
 • Həqiqəti deməklə həlak olacağınızı bilsəniz belə, həqiqəti deməyə çalışın, həqiqəti deyin, çünki qurtuluş ondadır. Xilas yolunu yalanda görsəniz belə, çəkinin yalandan, çünki həlak olmaq yalandadır. Məhəmməd
 • Həqiqətin dərk edilməsində başlıca maneə yalan yox, həqiqətin oxşarlığıdır. Lev Tolstoy
 • Həqiqilik problemini hələ axıra qədər heç kəs dərk edə bilməmişdir. Yalan əleyhinə deyilən hər bir söz bir məktəb mirzəsinin sadəlövhlüyündən başqa bir şey deyildir. Xüsusilə “yalan danışmaq olmaz!” tələbkarlığa kimi. Fridrix Nitsşe
 • Həqiqinin müdafiəsi üçün dəlillər ağla yalanın təkzib edilməsi kimi asan gəlmir. Mark Tulli Siseron
 • Hər bir qələbə kimi əxlaqi idealın qələbəsi zorakılıq, yalan, böhtan, haqsızlıq kimi “əxlaqsız” vasitələrin köməyi ilə əldə edilir. Fridrix Nitsşe
 • Hər halda biz sevəndə daha asanlıqla yalan deyirik, başqaları və özümüz haqqında: insan sanki yeniləşir, özünü daha güclü, daha məmnun, daha kamil hiss edir. Fridrix Nitsşe
 • Hətta bir yalançı da həqiqəti deməyə qorxur. Necə ki, vicdanlı adam yalan danışmaqdan əzab çəkir. Uilyam Folkner
 • Həyatda bircə günah var, o da oğurluqdur. Bütün digər günahlar oğurluğun növləridir. Kimisə öldürəndə onun həyatını oğurlayırsan, arvadından ərini, uşaqlardan atasını oğurlayırsan. Yalan danışanda birinin həqiqəti bilmə haqqını oğurlayırsan. Oğurluqdan daha alçaq hərəkət yoxdur. Xalid Hüseyni
 • Xeyir verən yalandan, ziyan verən doğru yaxşıdır. Ərəb atalar sözləri
 • Xoşumuza gələn yalanları ovuc dolusu uduruq, lakin acı həqiqətləri qurtum-qurtum içirik. Deni Didro
 • Xristianlıqda, yalan söyləmək sənəti yəhudiliyin, yüz illərlə davam edən əzablı həyat və mübarizələr təcrübəsi özünün ən yüksək kamillik həddinə çatır. Xristianlar, bu zorən yalana uğramışlar (ultima ratio) elə əsl yəhudi özüdür, təpədən dırnağa qədər yəhudidir.Fridrix Nitsşe
 • İki şey qoşa divar kimidir: yenilik və ənənə. Bunlar müqəddəs yalanların iki üzüdür. Bunları icad etmiş ziyalı zümrəsi həmin anlayışları elə Platonun şərh etdiyi kimi başa düşürlər. Fridrix Nitsşe
 • İlham pərisi yalan söyləyir. – “Biz yaxşı bilirik ki, dilimizdə yalan gəzdiririk” – Bir vaxtlar ilham pəriləri Hesiodla söhbətdə bunu etiraf etmişlər. – Yalançılığın sənətkar üçün adi bir hal olduğunun fərqinə varmaqla yalan haqqında çox həqiqətləri kəşf etmiş olarıq. Fridrix Nitsşe
 • İnam, həqiqətə yalandan çox düşməndir. Fridrix Nitsşe
 • İnamsızlıq, dünya üzərində heç vaxt olmamış, görünməmiş bir inamsızlıq, hər şeyə və hər kəsə qarşı şübhə! Həqiqətə çatmağın yeganə yolu budur. Gərək sağ göz sol gözə etibar eləməsin və bir müddət işıq — qatı qaranlığa qərq olsun. Bu sizin getməli olduğunuz yeganə yoldur… Siz həmin yolun üstündə xırdaca, bərkimiş buğda dənləri görəcəksiniz. – bunlar həqiqətlərdir: on illər boyu acından ölməmək üçün ovuc-ovuc yalanla qidalanmalı olacaqsınız və bunların heç birinin yalan olduğunu bilməyəcəksiniz... Fridrix Nitsşe
 • İnanclar həqiət düşməni olaraq yalandan daha təhlükəlidir. Fridrix Nitsşe
 • İnsan özü ilə tək qaldıqda belə eqosu ucbatından yalan danışa bilər. Ancaq ona maska versən, doğru sözü eşidə bilərsən. Oskar Uayld
 • İnsan taleyində hökmranların öz təəbələri arasında birinci olmamasından böyük bədbəxtlik yoxdur. O zaman hər şey yalan,səbatsız və dəhşətli olur. Fridrix Nitsşe
 • İnsan yalanla ülfət etdikdə, ağıl və istedad onu tərk edir. Vissarion Belinski
 • İnsanın ən çox istifadə etdiyi yalan onun öz-özünü aldatdığı yalanlardır. Başqalarına yönəlmiş yalan bunların yanında heç nədir. Fridrix Nitsşe
 • İnsanlar nə üçün adi-gündəlik həyatda daha çox həqiqəti söyləyirlər? Ona görə yox ki, kimsə Allah deyilən bir qüvvə yalanı qadağan edir. Ona görə ki, əvvəlan bu daha asandır, ikincisi ona görə ki, yalan demək fantaziya, yaradıcılıq və yaddaş tələb edir. Bir də ona görə ki, adi münasibətlərdə sözün düzünü demək, birbaşa demək daha sərfəlidir: mən bunu istəyirəm mən bunu etmişəm və bu kimi; deməli, açıq istək və məqsəd, iradə yolu hiylə yoluna nisbətən daha etibarlı olur. Əgər bir uşaq ailədə başqa cür tərbiyə görürsə, o yalana alışır və istər-istəməz öz xeyrinə olanı deyir. Həqiqət duyğusu, yalana qarşı müqavimət onun üçün tamamilə yabançı və əlçatmaz bir şeyə çevrilir və o, günahsızcasına yalan danışmaqla ömür sürür.Fridrix Nitsşe
 • İnsanların ağızları asanlıqla yalan danışır, amma bu zaman onların qıc olmuş sifətləri yenə də həqiqəti deyir. Fridrix Nitsşe
 • İnsanlarla ünsiyyətdə şərəf hissini gözləməkdən böyük ağılsızlıq yoxdur. Bundan da pisi nəzakətlə yalan danışmaq vərdişinə yiyələnməməkdir. Fridrix Nitsşe
 • Kilsə və dövlət də daxil olmaqla, yalan üzərində qərar tutan hər şey ölüm bayquşlarının xidmətçiləridir. Fridrix Nitsşe
 • Kim yalan danışarsa, özünü çətin vəziyyətə salır, çünki o, bundan sonra azı iyirmi dəfə yalan danışmalıdır ki, birinci yalanın üstünü örtsün. Aleksandr Pop
 • Qəsdən yalan danışanlarla oturub-durmaq daha yaxşıdır, çünki yalnız onlar şüurlu şəkildə səmimi ola bilirlər. Adi həqiqətpərəstlik şüurlu şəkildə maskalanmaq, gözdən pərdə asmaqdır. Fridrix Nitsşe
 • Qorxmuram deyənlər ya başqalarına yalan deyirlər, ya özlərinə yalan deyib özlərini aldadırlar, ya da bilməyərək insan olmadıqlarını deyirlər. Əziz Nesin
 • Lal olmaq yalan danışmaqdan, pəltək olmaq söyüş söyməkdən, yoxsulluğa dözmək oğurluqla mal toplamaqdan yaxşıdır. Kəlilə və Dimnə
 • Lap hiyləgərin də dediyi yalan, səkkiz günə aşkar olar. Tamil atalar sözləri
 • Ləyaqətli insan yalan danışmaz. Fridrix Nitsşe
 • Mahiyyətcə qeyri-əxlaqi olan hisslərimiz gerçək dünya haqqında bizə heç də etibarlı bilik vermir. Əxlaq budur: hisslərimizin aldanışından, dünyanın gərdişindən, tarixdən, yalandan mümkün qədər uzaq olmaq. Tarix hisslərə sadiqlikdən, yalana inamdan başqa bir şey deyildir. Fridrix Nitsşe
 • Məcburi yalana güzəştə getmək olar, lakin ona haqq qazandırmaq olmaz. İmmanuel Kant
 • Məhəbbət birliyə aparar, yalan ölümə. Tai atalar sözləri
 • Məhəbbət, siyasət, təbabət məsələlərində yalan danışıb insanları aldatmaq olar, amma yaradıcı işlərdə bu, mümkün deyil. Anton Çexov
 • Mən Corc Vaşinqtona oxşamıram; mənim prinsiplərim daha yüksək və əzəmətlidir. Ən azı ona görə ki, Vaşinqton, lap istəsəydi də, yalan danışmağı bacarmırdı, mən isə bacarıram, ancaq danışmıram. Mark Tven
 • Mən xristianlığı ittiham edirəm. Mən xristian kilsəsinə qarşı ittihamçının indiyə qədər irəi sürdüyü ittihamdan daha dəhşətli bir ittiham irəli sürürəm. Mənim fikrimcə, bu, mümkün olan təhriflərdən ən böyüyüdür. O, mümkün olan ən son pozğunluq iradəsi idi. Xristian kilsəsi öz cadusu ilə toxunulmamış bir şey qoymadı, hər bir dəyəri qiymətdən saldı, hər bir həqiqəti yalana, hər bir düzgünlüyü ruhi alçaqlığa çevirdi. Hələ o, “humanitar” xeyir-dualar haqqında danışmağa da cürət edir. Fridrix Nitsşe
 • Mən yalnız yalanı yalan kimi dərk etdikdən sonra həqiqətin nə olduğunu anladım. Fridrix Nitsşe
 • Mənə yalan danışmağını istəyərdim, halbuki. Çünki insan ancaq; itirməkdən qorxduğu bir şey üçün yalan danışardı. Viktor Hüqo
 • Mənənə otu pas dəmiri, yalan isə ruhu yeyir. Anton Çexov
 • Məni məhv edən şey; mənə yalan danışmış olmağın deyil, sənə bir daha inanan olmayacaq. Viktor Hüqo
 • Mənim almanlara bağışlamayacağım bir şey varsa, o da budur ki, onlar nə etdiklərini bilmirlər, niyə yalan danışdıqlarını bilmirlər. Fridrix Nitsşe
 • Mənim ayaqlarda sürünən xoşbəxtliyim kədərlə gülümsəyir. Mənim yalan xəyallarım da rişxəndlə gülümsünür. Sən hara, yaranmaq hara? Mən həyatda heç vaxt ixtiyar sahibləri qarşısında sürünmədim: yalanı da sevgidən etdim, sevə-sevə yalan danışdım”. Fridrix Nitsşe
 • Mənim haqqımda yalan danışılana qədər arxamca danışılanlar məni narahat etmir. Avraam Linkoln
 • Mənim narahatçılığım… bundadır ki, aktyor təbii, ilkin olana xəyanət etməsin. Musiqi yalan yaymaq peşəsinə çevrilməsin. Fridrix Nitsşe
 • Mənim təcrübəm budur: hekayə yazanda əvvəlini və axrını xətləyirəm. Biz yazıçılar ən çox orda yalan danışırıq. Anton Çexov
 • Mənim üçün çox ağır bir itki oldu ki, bu yalan-palan ustası, bu alçaq böhtan xadimi mənim yolumdan tez çəkilib getdi. Fridrix Nitsşe
 • Mənim üçün nikah zəncir yox, əməkdaşlıqdır. Mən izlənməyimə, qısqanclığa, öyüd-nəsihətə dözə bilmirəm. Təbii ki, mən familiyasını daşıyacağım adamı nüfuzdan salmamağı, onu yalan və ya gülünc vəziyyətə salmamağı öhdəmə götürürəm. Amma qoy o da məni xidmətçi və itaətkar arvad gözündə yox, hər şeydə ona bərabər olan müttəfiq kimi görsün. Gi de Mopasson
 • Məntiqsiz, dəlilsiz yalan danışmaq,
  Nadan adamların işidir ancaq. Xaqani Şirvani
 • Min bir yol yalana, yalnız bir yol həqiqətə aparır. Osetin atalar sözləri
 • Min yalan bir doğruya dəyməz. Qətran Təbrizi
 • Müharibə zamanı həqiqət o qədər qiymətli olur ki, onu yalanın keşikçiləri qorumalıdır. Uinston Çörçill
 • Müqəddəs yalanı doğuran səbəb də amirlik iradəsidir. Fridrix Nitsşe
 • Necə qəribədir? Sevdiyimiz insanın hər yalanında bir dogru, sevmədiyimiz insanın hər dogrusunda bir yalan axtarırıq. Fyodor Dostoyevski
 • Nə Manu, nə Platon, nə Konfutsi, nə də yəhudi və xristian alimləri heç vaxt özlərinin yalan demək hüquqları olduğuna şübhə etməmişlər. Onlar digər başqa hüquqlarından da bol-bol istifadə etmişlər… Bunu belə bir düsturla ifadə etmək olar: Bəşəriyyətin indiyə qədər insanların əxlaq tərbiyəsində istifadə etdikləri vasitələr kökündən qeyri-əxlaqi olmuşdur. Fridrix Nitsşe
 • “Nə üçün şairlərin yalan danışdıqlarını deyirdin?” “Nə üçün?” – deyə Zərdüşt soruşdu. – “Sən hələ soruşursan da? Mən “nə üçün”, “niyə” suallarına cavab verməkdən xoşlanan adam deyiləm. Yadındadırmı, bir dəfə Zərdüşt sənə nə demişdi! Demişdimi ki, şairlərin dilinə düz söz gəlmir?.. Axı Zərdüşt özü də şair tayfasındandır. Sən elə bilirsən ki, o bunu deməklə həqiqəti söyləyirdi? Niyə belə fikirləşirsən? Amma orası da var ki, kimsə bütün ciddiyyəti ilə şairlərin yalançı olduqlarını deyir: o düzünü deyir. Bizim gün-güzaranımız yalan danışmaqla keçir. Biz çox az bilirik və bilmədiklərimizi öyrənməyə çox az səy edirik: ona görə də yalan danışmağa məcburuq. Fridrix Nitsşe
 • Nəhayət ki mən öz ömrümdə yeganə düzgün nəticəyə gələ bildim: insanlar haqqında yalan danışmamaq həyatın məntiqi ilə daban-dabana ziddir. Fridrix Nitsşe
 • O emalatxanalar ki, oralarda ideallar quraşdırılır, onları görəndə dalağım sancır – burnuma kəsif yalan qoxusu dəyir. Fridrix Nitsşe
 • O şey ki, faydalıdır, deməli, yaxşıdır. Yaxşı olan hər bir şey heç vaxt yalan ola bilməz – çıxardığımız amansız nəticə bundan ibarətdir. Yaxşı qurtaran hər şey doğru kimi qəbul olunur: həqiqətin başqa meyarı yoxdur. Fridrix Nitsşe
 • O, yalan danışa bilər, ya yox? Bizim hər birimiz kimi, onun da mənəvi möhkəmliyi sonsuz deyil. O, doqquz sentə görə bir dəfə də olsun yalan danışmaz, amma bir dollara səkkiz dəfə yalan danışar. Mark Tven
 • Odisseyin nəyi yunanları məftun edirdi? Hər şeydən əvvəl yalan demək qabiliyyəti, bir də hiyləgər və qorxunc qisas həvəsi... Fridrix Nitsşe
 • Onda doğru deyir ki, yalan daha qurtarmış olur. Assuri atalar sözləri
 • Onda ki, yalan taxta çıxır, Saf almaz saxta çıxır. Əbu Turxan
 • Oynamaq — yalan danışmaqdır. Aktyorun işi incə formada yalan danışmaqdır. Mənə uzun müddət pul ödəyiblər ki, kamera qarşısında lazımı qaydada yalan danışım. Mel Qibson
 • Ölümdən qorxmadığını iddia edən yalan danışır. Hər bir insan ölməkdən qorxur. Bu, hiss edən varlıqların böyük qanunudur və onsuz bütün canlılar tezliklə məhv olardılar. Jan Jak Russo
 • Öz xeyriniz üçün özünüzü aldatmaq, başqasının xeyrinə yalan danışmaq saxtakarlıq, zərər vermək üçün yalan danışmaq böhtandır və bu, yalanın ən pis zərəridir. Jan Jak Russo
 • Özümüzə yalan dedikdə ən çox yalan danışırıq. Erik Hoffler
 • Özü-özünü aldadan və öz yalanına qulaq asan nə özündəki, nə də ətrafdakı həqiqəti fərqləndirə bilməmək, yəni nə özünə, nə də başqalarına hörmət etməmək halına gəlib çıxır. Fyodor Dostoyevski
 • Özünə də yalan satan adam insan bir müddətdən sonra doğru ilə yalanı bir-birindən ayırmaz. Fyodor Dostoyevski
 • Özünü müdafiədə, məcburi yalanda nəsə gizli bir həzz, fərəh doğuran mistik bir şey var: o, fərdi xilas etməyə yönəlir… Bütün yalanlar ehtiyacdan doğur. Yalan oyunu xüsusi qabiliyyət tələb edir. Əslində yalnız həqiqət ehtirası gerçək həzz doğura bilər. Ən böyük ehtiras sənət ehtirasıdır ki, həqiqəti bütünlüklə yalan qiyafəsində təqdim edir. Şəxsiyyət məfhumu, hətta mənəvi azadlıq üçün zəruri olan illuziyalar da belədir, bizim bütün həqiqət ehtiraslarımız da yalan üzərində qərar tutur. Fridrix Nitsşe
 • Özünü yalandan dəli göstərməkdənsə, yalandan ağıllı göstərmək yaxşıdır. Abxaz atalar sözləri
 • Pis günümdə yanımda olmayanda vaz keçdim. Darıxanda mənimlə paylaşmadığını, inciyəcək, əsəbi olsam belə fikrini açıq deməyəcəyini anlayanda vaz keçdim. Mənə yalan danışdığını anlayanda imtina etdim. Gözlərimə baxanda ürəyinlə baxmadığını və hələ də mənə demədiyin şeylərin olduğunu hiss edəndə imtina etdim. Hər səhər mənimlə oyanmaq istəmədiyini, gələcəyimizin heç yerə getməyəcəyini anlayanda imtina etdim. Mənim düşüncələrimə və dəyərlərimə dəyər vermədiyin üçün imtina etdim. Ağrılarımı dindirmək üçün mənə hərarətli sevgini verməyincə imtina etdim. Yalnız öz xoşbəxtliyini və gələcəyini düşünərək mənə məhəl qoymadığın üçün imtina etdim. Artıq rəsmlərimdə özümü xoşbəxt təsvir edə bilmədiyim üçün və tək səbəb sən olduğun üçün imtina etdim. Eqoist olduğun üçün imtina etdim! Səndən əl çəkməyim üçün bunlardan yalnız biri kifayət etmədi; çünki sevgim uca idi. Amma hər şeyi düşünəndə başa düşürəm ki, sən mənə artıq vermişdin. Ona görə səndən vaz keçdim. Frida Kahlo
 • Rusları məğlub etmək mümkün deyil, biz bunu yüz il ərzində gördük. Ancaq onlara yalan dəyərlər aşılaya bilsəniz, onlar özləri-özlərini məğlub edəcəklər. Otto fon Bismark
 • “Sən yalan deməməlisən”: düzgünlük tələb olunur. Lakin məhz gerçək olanın etirafı (aldadılmamaq ideyası) yalançılarda həmişə daha güclü olmuşdur: məhz onlar bu populyar “həqiqinin” gerçək olmadığını daha yaxşı dərk etmişlər… (Yalan həmişə güclünün yol yoldaşı olur. Lakin burası da var ki, yalan danışmaq o qədər də asan başa gəlmir) Fridrix Nitsşe
 • Sən yalan içində yaşayırsan, mən həqiqətdə, iddiası, bir insanın o birinə söyləyə biləcəyi ən mərhəmətsiz sözdür. Lev Tolstoy
 • Səthi insanlar həmişə yalan danışmağa məcburdur. Çünki, onlar məzmundan məhrum edilmişlər. Fridrix Nitsşe
 • Siyasət yalanı həqiqətə, həqiqəti isə yalana çevirir. Pyer Büast
 • Siz ey kölgəsindən qorxan zavallılar! Siz rəngbərəng vəhşi heyvan xəz-dərilərinə məftun olmuş adamlar kimi gəlişi gözəl sözlərin təsirindən ayıla bilmirsiniz: sizin ayaqlarınız yalnız və yalnız yumşaq yalan xalıları üzərində gəzişməyi bacarır. Fridrix Nitsşe
 • Sözlərin ən pisi yalandır. Həzrəti Əli
 • Şəxsi miskinliyimə haqq qazandırmaq üçün mən yan-yörəmi əslində olduğundan güclü təsvir edirəm. Əlbəttə ki, bu yalandır. Mən axı hüquqşünasam, buna görə şərdən qaça bilmərəm. Frans Kafka
 • Şirin yalandan acı həqiqət yaxşıdır. Qaraqalpaq atalar sözləri
 • Tarix yalana çevrilən həqiqətdir. Mif həqiqətə çevrilən yalandır. Jan Kokto
 • Təcrübə istisna olmaqla, heç vaxt yalan danışma. Mark Tven
 • Təmiz vicdan nə yalandan, nə şaiyələrdən, nə də dedi-qodulardan qorxar. Ovidi
 • Uğursuz an! – Müdrik insanlar yalnız bir anlığa yalan danışırlar. Fridrix Nitsşe
 • Unutduğunu düşünəndə biri çıxır qarşına, gülümsəyir, bağlayır səni özünə. Yalan olduğunu bilirsən, amma yenə inanırsan. Camal Sürəya
 • Uşaqlıqda yalan deyənə böyüyəndə inanmazlar. Azərbaycan atalar sözləri/U
 • Üç cür yalan var: yalan, həyasızcasına yalan və statistika. Mark Tven
 • Üç növ yalan vardır, bəsit yalan, quyruqlu yalan və statistik yalan. Benjamin Dizraeli
 • Üç yalanın günahı Adəm oğlunun adına yazılmaz: savaş vaxtı deyilən yalan: çünki savaş məharəti hiylədən ibarətdir, zövcəsinin könlünü almaq üçün adamın dilinə gətirdiyi yalan, bir də iki adamın arasını düzəltmək üçün deyilən yalan. Məhəmməd
 • Üzr, yalandan daha qorxunc, daha pisdir; üstü örtülmüş bir yalandır çünki. Aleksandr Pop
 • Vicdanın buyruğu ilə hərəkət edən adamlarda yalan və hiyləgərliyə qarşı təbii bir nifrət olur; qorxu anlarında buna bənzər nifrət motivləri ola bilər, çünki yalan ilahi bir hökmlə qadağan edilmişdir. Fridrix Nitsşe
 • Yaxşı xəbər yalan da olsa xoş gələr. Benqal atalar sözləri
 • Yalan adamı bir dəfə qurtarırsa, doğru iki dəfə qurtarır. Hind atalar sözləri
 • Yalan Allahın düşmənidir. Kürd atalar sözləri
 • Yalan ayaq tutar, ancaq yeriməz. Azərbaycan atalar sözləri/Y
 • Yalan bir çürük dişdir, çəkib atmaq gərəkdir. Madaqaskar atalar sözləri
 • Yalan bizi qəfəsə salıb. Çünki tələyə düşdüyümüzü özümüzə etiraf etmək son dərəcə ağır bir hissdir. Karl Saqan
 • Yalan böyük olduqca onu demək asanlaşır. Adolf Hitler
 • Yalan çox vaxt zərurətdən deyil, biganəlikdən doğur.[3] Andre Morua
 • Yalan da alkoqolizm kimi bir şeydir. Yalançılar ölüm ayağında da yalan danışırlar. Anton Çexov
 • Yalan da dada çatır. Yapon atalar sözləri
 • Yalan danışa bilməmək qabiliyyəti heç də həqiqət sevgisindən irəli gəlmir. Hər bir məhəbbətdə yalan demək istedadı gizlənir, hətta həqiqətə olan məhəbbətdə də. Fridrix Nitsşe
 • Yalan danışmaq bütün xətaların əsasıdır. Ərəb atalar sözləri
 • Yalan danışmaq meşəyə girmək kimidir:Nə qədər irəli getsən o qədər azacaqsan. Corc Bernard Şou
 • Yalan danışmaq üçün cəsarət tələb olunur. Fridrix Nitsşe
 • Yalan danışmaq – yalnız yalan danışmaq naminə yalan danışmaq bütün vulqar cəmiyyətlərdə primitiv bir istək olmuşdur. Hökm etmək naminə hökm etmək… Həyatdan zövq almaq naminə yox. Fridrix Nitsşe
 • “Yalan danışmaq yaramaz” – bunun təmiz almancası gərək ki, belə olar: cənab filosof, həqiqəti söyləməkdən özünüzü qoruyun... Fridrix Nitsşe
 • Yalan danışmaqdan çəkin. Çünki hər kəs sənin bu xasiyyətini bilərsə, doğru sözünə də inanmaz. Abbasqulu ağa Bakıxanov
 • Yalan danışmağa adət edən adam tez rüsvay olar və çox ehtimal ki, onun doğru sözünə də inanmazlar. Abbasqulu ağa Bakıxanov
 • Yalan danışmağı bacarmayan həqiqətin də nə olduğunu bilməz. Fridrix Nitsşe
 • Yalan deyibsənsə, yadında saxla. Ərəb atalar sözləri
 • Yаlаn, dоğru üstündə məclisdə höcət еtməməli, хüsusilə böyüklər və səfеhlərlə; yаlvаr-yахаr təsir еtməyən adаmа yаlvаrmаmаlı, münаqişə və mübаhisədə rəqibin hаqlı оlduğunu gördükdə üstünlüyü оnа vеrməməli; Nəsirəddin Tusi
 • Yalan dörd nalla gedər. Həqiqət isə addım-addım yeriyər, lakin yenə də vaxtında çatar. Yapon atalar sözləri
 • Yalan elə bağırdı ki, sanki, doğrudur. Azərbaycan atalar sözləri/Y
 • Yalan elə bir bataqlıqdır ki, orada ölü balıqlardan savayı heç nəyə rast gəlməzsən. Rus atalar sözləri
 • Yalan elə həminki alkoqolizmdir. Yalançılar ölərək belə yalan danışırlar. Anton Çexov
 • Yalan elə yalandır. Haradan gəlməsindən asılı olmayaraq, pis haldır. Çünki o, yalanın atasından gəlir və ona da gətirir. Çarlz Dikkens
 • Yalan, əgər ürəkdə yuva salarsa, bütün əzabların mənbəyi olar. Şota Rustaveli
 • Yalan faktlar elmin tərəqqisinə çox zərər vurur, çünki onlar çox vaxt uzun müddət davam edir; lakin yalançı fikirlər, bəzi dəlillərlə dəstəklənirsə, az zərər verir, çünki hər kəs öz yalanını sübut etməkdən həzz alır; və bunu etdikdə, səhvə doğru bir yol bağlanır və həqiqətə gedən yol çox vaxt eyni zamanda açılır. Çarlz Darvin
 • Yalan güc alıb böyüsə də, heç vaxt həqiqətə qədər böyüməyəcək. Rabindranat Taqor
 • Yalan hələ heç ağızdan çıxmamış başlayır valay vurmağa. Kürd atalar sözləri
 • Yalan xəbərlə dünyanın o başına gedərsən, amma qayıda bilməzsən. Rus atalar sözləri
 • Yalan, həqiqətdən xoş olar. İndoneziya atalar sözləri
 • Yalan həmişə çoxsözlü, mürəkkəb, qəliz və təmtəraqlı olur. Lev Tolstoy
 • Yalan həmişə sürünən kimi sakit olsa da, heç vaxt düz olmayan bir gürzə kimi əsir; yalnız öləndə düzdür və özünü göstərmir. Martin Lüter
 • Yalan iki nəfərin əsəridir: biri danışar, digəri inanar. Homer Simpson
 • Yalan insanın xarakterinə uyğun olanda yalançılıq daha asan bir peşəyə çevrilir. Fridrix Nitsşe
 • Yalan insanların dilinə elə nüfuz edib ki, “düzünə qalsa...” deyə bir ifadə var. Fyodor Dostoyevski
 • Yalan qədər insanı alçaldan bir şey yoxdur. Anton Çexov
 • * Yalan qartopu kimidir - diyirləndikcə artıb böyüyür.[4] Martin Lüter
 • Yalan - qulların və ağaların dinidir, həqiqət isə azad insanın allahıdır. Maksim Qorki
 • Yalan meşə kimidir: nə qədər uzağa getsən, çıxmaq da bir o qədər çətin olacaqdır. Anton Çexov
 • Yalan - mənəviyyatca zəif adamlara və başqasının şirəsi ilə yaşayanlara lazımdır. Maksim Qorki
 • Yalan min oyundan çıxsa da, heç vaxt həqiqətə çevrilə bilməz.[5] Rabindranat Taqor
 • Yalan nə qədər böyüksə, inananı da o qədər çox olar. Adolf Hitler
 • Yalan nə qədər qüdrət sahibi olsa da əsla həqiqət ola bilməz. Rabindranat Taqor
 • Yalan nə qədər sürətli olsa da, həqiqət ona yetişir. Keniya atalar sözləri
 • Yalan - oğrunun silahıdır. Fin atalar sözləri
 • Yalan oğurluqdan yaxşı deyil. Monqol atalar sözləri
 • Yalan - oğurluğa atılan ilk addımdır. Yapon atalar sözləri
 • Yalan onu dinləyən insan üçün təhqirdirsə, onu söyləyən üçün ikiqat təhqirdir. Anton Çexov
 • Yalan söyləmək azadlığını yasaq etmək – mən burada teoloqun məkirli niyyətini görürəm. Fridrix Nitsşe
 • Yalan söyləmək - Yalan söylədiyin adamın üstünlüyünü qəbul etməkdir. Samuel Batler
 • Yalan söz deməyə adət etmə, günahlar yalandan başlanır. Mir Möhsün Nəvvab
 • Yalan söz kandarda palçıq kimidir: hərə istəyir kənara atsın. Madaqaskar atalar sözləri
 • Yalan söz pırtlaşıq saç kimidir, sahmana salmaq çətin məsələdir. Benqal atalar sözləri
 • Yalan söz ürəyin düşmənidir. Qırğız atalar sözləri
 • Yalan sözdənsə, susmaq yaxşıdır. Hind atalar sözləri
 • Yalan sözlər nəinki özü-özlüyündə məkrlidir, eyni zamanda ruhu pis edir. Sokrat
 • Yalan tək ayaq üstə durur, həqiqət - iki ayaq üstə. Udmurt atalar sözləri
 • Yalan tənha olanda kök olur, şahid yanında isə arıqlayır. Madaqaskar atalar sözləri
 • Yalan və qorxaqlıq bir cibdə yerləşir. Udmurt atalar sözləri
 • Yalan yalançıya da ziddir. Madaqaskar atalar sözləri
 • Yalan zəiflərin daldanacaq yeri və sığınacağıdır. Frensis Bekon
 • Yalana min yol gedir, doğruya bir yol. Osetin atalar sözləri
 • Yalançılıq - ən alçaldıcı və ən iyrənc qəbahətdir. Mişel de Monten
 • Yalanda da bir həqiqət olur. Yapon atalar sözləri
 • Yalanı günahsızcasına dodaqlarında gəzdirən bədgümanların pıçıltı ilə mənim haqqımda dediklərini eşidirəm. Bəzi fırıldaqçıların da yavaş-yavaş mənim müdriklik süfrəmin kənarına yaxınlaşdıqlarını görürəm [...]. Siz əvvəlcə yalan danışmağı öyrənin ki, həqiqəti söyləməyin nə olduğunu anlayasınız. Fridrix Nitsşe
 • Yalanı kifayət qədər sakit qəbul edirəm. Yalnız səhvlər məni əsəbiləşdirir. Samuel Batler
 • Yalanı necə istəsən dolandır, doğrunun yolu birdir. Rus atalar sözləri
 • Yalanı yaramazlar danışırlar. Fyodor Dostoyevski
 • Yalanın ayağı olmasa da, qalmaqallı qanadları var. Yapon atalar sözləri
 • Yalanın ayağı saxsıdan olur. Rus atalar sözləri
 • Yalanın dərk olunması insana təbii sevinc və fərəh bəxş edir… Almanın toxumu onun öz içində qərar tutduğu kimi. Fridrix Nitsşe
 • Yalanın ən böyük qüvvəti - yayılmasındadır. Nazim Hikmət
 • Yalanın min, həqiqətin isə bir sifəti vardır. Jan Jak Russo
 • Yalanla dünyanı dolanmaq olar, amma geri dönmək olmaz. Azərbaycan atalar sözləri/Y
 • Yalanla dünyanı gəzərsən, amma geri qayıda bilməzsən. Fyodor Dostoyevski
 • Yalanla qorxu bir cibdə olar. Udmurt atalar sözləri
 • Yalanla pişik arasındakı fərq ondan ibarətdir ki, pişiyin yalnız doqquz canı var. Mark tven
 • Yalanlamaq və rədd etmək üçün oxuma. İnanmaq və hər şeyi qəbul etmək üçün də oxuma. Danışmaq və nitq atmaq üçün də oxuma. Dartmaq, müqayisə etmək və düşünmək üçün oxu. Frensis Bekon
 • Yalnız bilərəkdən, qəlbən yalan deyən şair əsl həqiqəti də söyləyə bilər. Fridrix Nitsşe
 • Yamanın düz olmağındansa, yalan olmağı yaxşıdır. Fin atalar sözləri
 • Yeni bir gerçəyə çatmaq üçün, köhnə yalandan uzaqlaşmaq lazımdır. Sun Dzı
 • Yüz yalandan bir doğru yaxşıdır. Amxar atalar sözləri

İstinadlar

[redaktə]
 1. Buludxan Xəlilov. Dil-söz çələngi. Bakı, “Elm-təhsil” nəşriyyatı, 2012,
 2. Ağla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014
 3. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014, səh. 516
 4. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.516
 5. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014, səh. 516