Məzmuna keç

Azərbaycan atalar sözləri/U

T Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
Ü
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Uca dağın başı qarlı olar.
 • Uca-uca dağlar başı qarlı da olur, qarsız da; igidlərin canı sağ olsun, varlı da olur, varsız da.
 • Ucuz aldın, quyruğunu düyünlə.
 • Ucuz ətin şorbası olmaz.
 • Ucuz illətsiz, baha hikmətsiz deyil.
 • Ucuz satan tez satar.
 • Ucuz verən tez satar.
 • Ucuzdan bahası olmaz.
 • Ucuzdur var illəti, bahadır var hikməti.
 • Ucuzluqda alanın üzün görmə, bahalıqda satanın.
 • Uçmaqda turac, qaçmaqda ceyran.
 • Ulağa gücü çatmır, acığını palanına tökür.
 • Ulamağını bilməyən köpək, sürüyə qurd gətirər.
 • Ulduzu barışmayanın salamı da savaşdır.
 • Ulu sözünə baxmayan ulaya-ulaya qalar.
 • Umac özün aş bilər, qarğa özün quş bilər.
 • Uman yerdən küsərlər.
 • Umud qaldı kosaya, kosa saqqalın daraya.
 • Umulmayan daş, yarar baş.
 • Unumu ələdim, ələyimi asdım.
 • Utanırsan-üzünə rübənd sal.
 • Usta əli dəyməyən iş haramdır.
 • Usta görməyən şagirdin gözü əllərdə qalar.
 • Usta meymun qaşçısız oynar.
 • Usta oğlundan şagird olmaz.
 • Ustadına kəm baxanın gözlərinə qan damar.
 • Uşaq adamı qanlı qapısına aparar.
 • Uşaq ağlaya-ağlaya böyüyər.
 • Uşaq arasına girməzlər.
 • Uşaq aşığı oynamaq üçün yığar.
 • Uşaq atasından güclüsün bilməz.
 • Uşaq böyüklərindən öyrənər.
 • Uşaq eldə böyüyər, balıq-göldə.
 • Uşaq gördüyünü götürər.
 • Uşaq ilə yoldaş olma, yıxılarsan gülər, yıxılanda ağlar.
 • Uşaq nədir, bıçaq nədir?
 • Uşaq olan evdə qeybət olmaz.
 • Uşaq olmamış donunu biçmə.
 • Uşaq sözü şah sözündən hökmlüdür.
 • Uşaq sözün düzünü deyər.
 • Uşaq yeməyini bilməz.
 • Uşaq yıxıla-yıxıla böyüyər.
 • Uşaq yıxıldığı yerə baxar.
 • Uşaqdan al xəbəri.
 • Uşaqlıq ömrün baharıdır.
 • Uşaqlıqda yalan deyənə böyüyəndə inanmazlar.
 • Uşağa işə buyur, dalınca yüyür.
 • Uşağa yoldaş olma, sən yıxılsan gülər, özü yıxılsa ağlar.
 • Uşağı sevərlər beşikdə, əri sevərlər döşəkdə.
 • Uşağı süpürgə ilə döyməzlər, boyu çıxmaz.
 • Uşağı yemək böyütməz, fərəh böyüdər.
 • Uşağın hökmü padşahın hökmündən artıq.
 • Utan utanmazdan, qorx qorxmazdan.
 • Utananın oğlu olmaz.
 • Utanmasan oynamağa nə var ki?!
 • Uzaq yerin arpasından, yaxın yerin samanı yaxşıdır.
 • Uzaq yerin bir parça kağızı, yaxın yerin bir kəlmə sözü.
 • Uzaqdan baxana döyüş asan gələr.
 • Uzaqdan baxırsan, sambalı xoşdu; yaxından baxırsan, quşqunu boşdu.
 • Uzaqdan zurna səsi xoş gələr.
 • Uzaqlaşmaq yaxınlaşmaq üçün vasitədir.
 • Uzun adamın ağlı dabanında olar.
 • Uzun axmaq olar, gödək fitnəkar.
 • Uzun danışanın ömrü az olar.
 • Uzun sözün qısası, gəlin, səni sevmişəm.
 • Uzun yaşın axırı yenə ölümdü.