Məzmuna keç

Azərbaycan atalar sözləri/Ü

U Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
V
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Ümid həyatın sərmayəsidir.
 • Ürək dənizdən dərindir.
 • Ürək istəyəni əl eylər.
 • Ürək ki var şüşədir, sındırarsan kim yamar?!
 • Ürək götürməyəni, əl götürməz.
 • Ürək öz dostunu tanıyar.
 • Ürək yanar, göz yaşarar.
 • Ürək yanmasa, gözdən yaş çıxmaz.
 • Ürəkdə olmayanı dil deməz.
 • Ürəkdən ürəyə yol var.
 • Ürəyi yanan yaxşı fatihə verər.
 • Ürkütməsən sanamaq olmaz.
 • Üstü bəzək, altı təzək.
 • Üstümü unlu görüb, adımı dəyirmançı çağırma.
 • Üz döndü, göz döndü.
 • Üz döndü, könül döndü.
 • Üz görən iman görməyib.
 • Üz göstərsən qohumluq iddiası edər.
 • Üz götürüb gedəni vuraraq saxlamaq olmaz.
 • Üz ki var – ətdəndir.
 • Üz ki var - ürəyin aynasıdır.
 • Üz üzdən utanar.
 • Üz verdik dəliyə, palçıqlı çıxdı xalıya.
 • Üz verilən yerdən ərinmə, üz verilməyən yerdə görünmə.
 • Üz vermə - arsız olar, az vermə xırsız olar.
 • Üz vermə - astar da istər.
 • Üz göstərsən qohumluq iddiası eylər.
 • Üzdə gülür, dalda hürür.
 • Üzə gülür, ayaqdan çəkir.
 • Üzərliksən varsan, yetmiş dərdə davasan, o yerdə ki, varsan, qada-balanı qovarsan.
 • Üzrü günahından artıq.
 • Üzü bəzək, içi təzək.
 • Üzü üstə gələniarxası üstə çevirməzlər.
 • Üzük nişanəsindən ürək nişanəsi yaxşıdır.
 • Üzük tanınar qaşı ilə, qız - qardaşı ilə.
 • Üzük-üzük oynayan gecələr yatmaz.
 • Üzün qara olması ayıb deyil, ürək qara olmasın.
 • Üzünü xalqa çevirənin arxası mökkəm olar.
 • Üzüyü qaşça tanırlar.

İstinadlar[redaktə]