Məzmuna keç

Azərbaycan atalar sözləri/V

Ü Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
Y
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Vaxt atlı, biz piyada.
 • Vaxt ikən ağla, aşiq, el gələr, tühlük olar.
 • Vaxt insana hər şeyi öyrədər.
 • Vaxt olar ki, şahın da qaraçıya işi düşər.
 • Vaxtını itirən, bəxtini itirər
 • Vaxtsız açılan gül tez solar.
 • Vaxtsız banlayan xoruzun başını kəsərlər.
 • Vaxtsız qonaq öz kisəsindən yeyər.
 • Var evi-kərəm evi, Yox evi, vərəm evi.
 • Var günün dostu çox olar.
 • Var var üstündən gələr.
 • Var yıxmayanı fələk də yıxmaz.
 • Varını verən utanmaz, yoxdan verən axmaqdır.
 • Varlı kisəsini döyər, kasıb dizini.
 • Varlı olub qəm-qüssə ilə yaşamaqdansa, kasıb olub şad-xürrəm yaşamaq yaxşıdır.
 • Varlı umduğunu yeyər, kasıb - olduğunu.
 • Varlığa güvənməzlər.
 • Varlığa nə darlıq?!
 • Varlılığa tələsən yoxsulluğa tez düşər.
 • Varlının çörəyi kasıbın çənəsini yarar.
 • Varlının eşşəyi də yeyin gedər.
 • Varlının xoruzu da yumurtlayar.
 • Varlının iti harın olar.
 • Varlının malı, kasıbın övladı.
 • Varlının malı gedər, muzdurun canı.
 • Varlının torpağından çay keçər, kasıbınkından yol.
 • Varlının varı yoxsulun çənəsini yorar.
 • Varsa əgər hünərin, hara getsən var yerin.
 • Vay o kişinin halına ki, yeməyi, içməyi saxlaya arvadının sonrakı ərinə.
 • Vay o gündən ki, adamın öz iti özünü tuta.
 • Vay o gündən ki, varlı adam yoxsulun əlinə düşsün.
 • Verən əl alan əlin üstündə olar.
 • Verən əli kəsməzlər.
 • Verəndə imam olur, alanda şümür.
 • Verərsən pendir - elərəm kəndir, verərsən aş - elərəm baş.
 • Verim vara baxmaz.
 • Vəfalı dost yad olmaz, görməsə yüz il səni.
 • Vəsiyyət yüngüllükdür.
 • Vəsmə bol olanda qaşa da çəkərlər, gözə də.
 • Vətən daşı olmayandan, olmaz vətəndaşı.
 • Vətən elin evi, dayağıdır.
 • Vətən həsrəti çəkdim, gözlərimə qan gəldi.
 • Vətən uğrunda qan, dostunuz uğrunda göz yaşı, ailəniz uğrunda tər tökün.
 • Vətən viranə də olsa,yəqin,cənnətdir.
 • Vətən yadına düşən qərib, ağlamasın neyləsin?
 • Vətənə gəldim, imana gəldim.
 • Vətəndən ayrı düşsəm, viran ollam, talannam.
 • Vətəni yadına düşən qərib ağlamasın, neyləsin?
 • Vətənin bir qışı, qürbətin yüz baharından yaxşıdır.
 • Vətənin tüstüsü də şirindir.
 • Vətənsiz oğul olmaz.
 • Vəz oxumaq asan işdir, əməl eləyən gərək.
 • Vur dedik, öldür demədik.
 • Vur deyənlə vuran yarıdır.
 • Vur ki, beşik daldadı, Seyyid Əli xırmandadı.
 • Vura bilməyən daşın böyüyündən yapışar.
 • Vuran igid dayısına gəyişməz.
 • Vuran oğul ataya baxmaz.
 • Vuran öküzə Allah buynuz verməz.