Azərbaycan atalar sözləri/Y

Vikisitat saytından
Jump to navigation Jump to search
 • Ya bil, ya da biləndən soruş.
 • Ya bu dəvəni güdməli, ya da bu diyardan getməli.
 • Ya dağ ətəyində, ya bəy ətəyində.
 • Ya dalına min, ya da dalına mindir.
 • Ya dəvə ölər, ya dəvəçi, ya da üstündəki hacı.
 • Ya keçəl Həsən, ya da Həsən keçəl.
 • Ya qarnımda, ya könlümdə.
 • Ya lələ şələni basar, ya şələ - lələni.
 • Ya unçu ölər, ya dəyirmançı.
 • Ya vəlvələdən, ya zəlzələdən.
 • Ya zatdan, ya süddən.
 • Yabılarda qotur yabı mərd olar, yorulanda yiyəsinə dərd olar.
 • Yabıya tumar eləsən şıllaq atar.
 • Yad gəlib aşna olunca, aşna - yar əldən gedər.
 • Yad itin quyriuğu qısılı olar.
 • Yada arxa verən tək qalar.
 • Yaddan yoldaş olunca, qardaş əlindən gedər.
 • Yaxşı at köhnə çulun altda da bilinər.
 • Yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz.
 • Yaxşı at yemin artırar, pis at qamçısın.
 • Yaxşı ata bir qamçı, yaman ata min qamşı.
 • Yaxşı bez arşınsız da satılar.
 • Yaxşı dost qardaşdan əzəldir.
 • Yaxşı gündə yad yaxşı, yaman gündə vay qardaş.
 • Yaxşı igid dayısına çəkər, xanım qız bibisinə.
 • Yaxşılıq düşməni də adama dost edər.
 • Yaxşılıq istəyən qabaqcadan behin verməlidir.
 • Yaxşılıq yerdə qalmaz.
 • Yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir, yamanlığa yaxşılıq nər kişinin işidir.
 • Yağ yağ üstə gedər, yarma yavan qalar.
 • Yağ yeyən it tükündən məlum olar.
 • Yağıdan qalanı yağmur apardı.
 • Yağış ilə yer göyərər, alqış ilə ər öyünər.
 • Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük.
 • Yağışdan qaçan doluya düşər.
 • Yağlı əlin var sürt öz başına.
 • Yağmadı yağış, bitmədi qamış.
 • Yamanlığa yaxşılıq nər kişinin işidir.
 • Yalan ayaq tutar, ancaq yeriməz
 • Yalan elə bağırdı ki , sanki,doğrudur
 • Yalanla dünyanı dolanmaq olar, amma geri dönmək olmaz.
 • Yalançının evi yandı, heç kəs ona inanmadı.
 • Yalançının ipi ilə quyuya düşən quyuda qalar.
 • Yanan yerdən tüstü çıxar.
 • Yatan öküzün yemini duran öküz yeyər.
 • Yayda kölgə xoş, qışda çuval boş.
 • Yazda çalan qışda oynar.
 • Yeddi arxın suyunu bir arxa calayır.
 • Yeddi ayda bir qarış, bir ayda yeddi qarış.
 • Yeməyə kömək, işləməyə də kömək.
 • Yeməyənin payını yeyərlər.
 • Yeməyin qulu, işləməyin xəstəsi.
 • Yeməyini yalqız yeyən yükü özü qaldırar.
 • Yetim əlində qoğal əcaib.
 • Yoxsul oduna da yoxsul, suya da yoxsul?!
 • Yoxsul öz vilayətində qəribdir.
 • Yoxsulluq varlılıqdan yaxşıdır.
 • Yoxsulun evində dəmir tapılmaz, itinin adını gümüş qoyar.
 • Yola çıxan yolda qalmaz.
 • Yoldaşı yolda tanı
 • Yorğanına bax, ayağını uzat.
 • Yovşan olub arxanda dovşan yatınca palıd ol, kölgəndə sürü yatsın.
 • Yumru qaya, yumru daş, keçəl baş.
 • Yumurta gətirmir, qayğanaq istəyir.
 • Yumurta toyuğun cəriməsidir.
 • Yumurtada tük bitməz.
 • Yumurtadan yun qırxır.
 • Yumurtana görə qaqqılda.
 • Yumurtanı halqadan keçirdir.
 • Yumurtlamadı, falını da yedi?!
 • Yumurtası tərs düşüb.
 • Yumşaq döşək salan, axırda quru yerdə yatar.
 • Yun darayaram, kələf olar, qız doğaram xələf olar.
 • Yunu var, ünü yox.
 • Yurddan çıxsan da, eldən çıxma.
 • Yuvanı erkək quş tikər.
 • Yüyrək at özünə qamçı vurdurmaz

İstinadlar[redaktə]