Məzmuna keç

Azərbaycan atalar sözləri/Z

Y Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
A
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Zahirdən batinə yol var.
 • Zahiri gözəl - batini çirkin.
 • Zahiri gözəllik müvəqqətidir.
 • Zalıma Allah bəla verər.
 • Zalıma rəhm etmək, məzluma zülm etməkdir.
 • Zalımın çörəyi dizi üstə olar.
 • Zalımın qılıncından kasıbın ahı pisdir.
 • Zalımın ömrü az olar.
 • Zalımın zülmü yadında qalmaz.
 • Zaman axıb gedir, amma hər işini qurtarıb getmir.
 • Zaman bir nəhrdir axar, durmaz.
 • Zaman ilə hesablaşmaq gərək.
 • Zaman gedərkən uymaq gərək
 • Zaman keçər, söz qalar.
 • Zaman pul deyil, onu qaytarmaq olmaz.
 • Zaman səbrlidir.
 • Zaman sənə saz olmasa, sən zamana saz ol.
 • Zaman zamana uymaz.
 • Zamana ilə düzəlişən həmişə rahatdır.
 • Zamanaya bax, arıya qaval çaldırır.
 • Zatı qırıqdır.
 • Zatına da, südünə də bələdəm.
 • Zəhər gələndə acı qaçar.
 • Zəhər zəhəri öldürər.
 • Zəhmət batmaz.
 • Zəhmət çəkən ac qalmaz.
 • Zəhmət çəkən bal yeyər.
 • Zəhmət çəkən ləzzət aparar.
 • Zəhmət çəkən peşman olmaz.
 • Zəhmət çəkməyən bal yeməz.
 • Zəhmət çəkməyən rahatlığın qədrini bilməz.
 • Zəhmət hədər getməz.
 • Zəhmət itməz.
 • Zəhmət olan yerdə qeybət olmaz.
 • Zəhmət - torpaqda, nemət - süfrədə.
 • Zəhmət yemək istəmir, amma özü yedirdir.
 • Zəhmətdən qaçan əl açar.
 • Zəhməti bülbül çəkər, gülü qucar yenə xar.
 • Zəhməti meşşatə çəkər, ləzzəti damad aparar.
 • Zəhməti sevən işdən doymaz.
 • Zəhmətin barı, torpağın varıdır.
 • Zəhmətin ətri tərdir.
 • Zəhmətlə yeyilən acı soğan, minnətlə yeyilən baldan şirindir.
 • Zəhmətsiz bal yeməzlər.
 • Zəhmətsiz iş olmaz.
 • Zəhmətsiz rəhmət olmaz.
 • Zəlzələni görən yanğına razı olar.
 • Zəmanə dəyişdikcə, adamlar da dəyişir.
 • Zəmanə ilə hesablaşmaq gərəkdir.
 • Zəmanə insanın müəllimidir.
 • Zəmanəyə uymaq gərək.
 • Zəncir aslan üçündür.
 • Zər deyəni zor deməz.
 • Zər ilə olan zor ilə olmaz.
 • Zər qədrini zərgər bilər.
 • Zər olan yerdə zərgər də olar.
 • Zərbə həmişə ağrıyan yerə dəyər.
 • Zərər çəkəndə dönmək
 • Zərər çəkəndə dönmək yarıdan da olsa qazancdır
 • Zərər zəhərdən acı olar.
 • Zərərdən qorxan dükan açmaz.
 • Zərərdən qorxan xeyir görməz.
 • Zərərin bir başı var.
 • Zərərin yarısından qayıtmaq özü də mənfəətdir.
 • Zərgər dükanının tozu da qızıl olar.
 • Zəri də var, zoru da.
 • Zərlə gözəllik almaq olmaz.
 • Zərrə qədər iman, dünya qədər günah.
 • Zərrəcə eşqi olanın dəryaca tabı gərək.
 • Zərurət insana hər şeyi öyrədər.
 • Zimistan çəkməyən bülbül baharın qədrini bilməz.
 • Zindan olub altda qalmaqdansa, çəkic ol, üstdə ol.
 • Zindana səbr eləyən axırı taxta çıxar.
 • Zirək quş dimdiyindən tələyə düşər.
 • Zirəklik comərdlik gətirər.
 • Zirəni Kirmana aparmazlar.
 • Ziyan ağudan acıdır.
 • Ziyanın yarısından qayıtmaq da qazancdır.
 • Ziyankardan qəza əskik olmaz.
 • Ziyarətə gələn düşməndən heyif almazlar
 • Zoğal dərənimiz də var, səbət hörənimiz də.
 • Zor ilə gözəllik olmaz.
 • Zor qapıdan gələndə haqq bacadan qaçar.
 • Zora dağlar dayanmaz.
 • Zorla gedən köpək qoyuna fayda verməz.
 • Zurnaçı zorun üzünə verər.
 • Zülm ilə abad olan bir gün gəlir bərbad olur.
 • Zülm yerdə qalmaz.
 • Zülmət daşıdır, götürən də peşmandır, qoyan da.
 • Zülmlə yaşamaq cahil yeməyin yeməkdən yaxşıdır.
 • Zülmün axırı olmaz.
 • Zimistan görməyən bülbül, baharın qədrini bilməz.

Mənbə

[redaktə]
 • Atalar sözləri, Bakı,2004